17
Dec

23. Reinventarea Laodiceii
Evanghelia si Judecata

   Posted by: cronici   in Emisiuni


Asteptam scorul si comentariile Dvs. pt aceasta emisiune folosind linkurile urmatoare.
Pentru a vota apasati pe stelutele de mai jos
[ratings]

This entry was posted on Wednesday, December 17th, 2008 at 9:15 am and is filed under Emisiuni. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

229 comments so far

 1 

foarte interesant concept al judecatii de cercetare. Frate eddie imi puteti da o sursa a celor 2 carti de care ziceati? Sau numele lor. Multumesc

December 18th, 2008 at 3:25 am
Florin Laiu
 2 

Felicitări Sorin şi Eddie, că aţi abordat acest subiect !

Cinstit să fiu, l-aţi tratat chiar cu mult mai bine decât mă aşteptam.
(Din nou trebuie să spun că au fost cam multe subiecte menţionate tangenţial în legătură cu acesta, şi este imposibil să tratezi şi repede şi serios toate detaliile şi implicaţiile).
Foarte probabil că unii se vor simţi trădaţi. Aş fi fericit dacă stânga (evanghelicii) din Biserică sau din afară ar accepta doctrina judecăţii premileniale, cel puţin în forma în care a fost expusă aici. Dar Eddie a spus ceva mai mult chiar: că a venit vremea să cercetăm serios Biblia şi Spiritul Profetic, la rece, şi să înţelegem relevanţa actuală a acestei doctrine escatologice.

În continuare, îmi permit câteva comentarii (afirmative sau critice) la cele spuse de Eddie, nu neapărat în contradictoriu – unele pot fi complementare:

1. Laodicea, a şaptea biserică din Apocalipsă (3: 14:22) trebuie înţeleasă mai întâi în sens literal, istorico-geografic. Dacă facem şi o aplicaţie secundară, apocaliptică, în care cele şapte biserici reprezintă întreaga Biserică în spaţiu şi timp, şi dacă admitem că Laodicea prefigura Biserica modernă, nu avem nici o bază ca să numim „Laodicea” – Biserica AZS în mod exclusiv. Poziţia aceasta, deşi populară, n-a fost niciodată poziţie oficială a Bisericii.

2. Arminianismul (teologia olandezului reformat Arminius/Harmenszoon, m. 1609 şi a faimosului său urmaş John Wesley, m. 1791) nu este o doctrină a mântuirii prin fapte, deşi hipercalviniştii l-au etichetat întotdeauna ca (semi)pelagianism. În realitate, Arminius s-a opus doctrinei calviniste a predestinaţiei, care include noţiunile de alegere divină necondiţionată (pentru mântuire), ispăşire limitată (numai pentru cei predestinaţi la mântuire) şi har irezistibil (păcătosul nu se poate opune harului divin). De asemenea, avea unele îndoieli legate de doctrina calvinistă a perseverenţei sfinţilor. Wesley a acceptat şi accentuat învăţătura lui Arminius şi a predicat o nouă învăţătură pe care a găsit-o în Biblie – perfecţiunea creştină:

[Christian perfection … “is purity of intention, dedicating all the life to God” and “the mind which was in Christ, enabling us to walk as Christ walked.” It is “loving God with all our heart, and our neighbor as ourselves”. It is ‘a restoration not only to the favour, but likewise to the image of God,” our “being filled with the fullness of God”. Wesley was clear that Christian perfection did not imply perfection of bodily health or an infallibility of judgment. It also does not mean we no longer violate the will of God, for involuntary transgressions remain. Perfected Christians remain subject to temptation, and have continued need to pray for forgiveness and holiness. It is not an absolute perfection but a perfection in love. Furthermore, Wesley did not teach a salvation by perfection, but rather says that, “Even perfect holiness is acceptable to God only through Jesus Christ.”] Doctrina lui Wesley este astfel în total acord cu Biblia şi nu mă mir că E G White a promovat aceeaşi învăţătură în mod consecvent.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Arminius http://en.wikipedia.org/wiki/Arminianism
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wesley

3. Din nou ideea ultimei generaţii fără păcat este pusă în discuţie. Probabil că dificultatea înţelegerii acestei probleme provine dintr-o mentalitate populară care uşor se poate manifesta „teologic” în extreme. De exemplu, există opinia că majoritatea celor mântuiţi de-a lungul istoriei şi până la sfârşit, constituie o „mare gloată” (cf. Ap 7:9), infanteria uşoară a lui Dumnezeu, care nu are nevoie de înarmare spirituală prea grea – ei sunt candidaţi la mântuire cu note acceptabile, având cel puţin nota de trecere. Afară de aceştia, apar trupele de elită, garda regală, cei 144.000 de aleşi (biruitorii Fiarei), „cei vii”, adică cei care sunt găsiţi credincioşi în viaţă la venirea lui Iisus, toţi de nota 10. Implicaţia este că Dumnezeu ar fi mântuit de-a lungul timpului pe oameni, folosind o grilă mai largă, iar la sfârşit pune grila cea mai îngustă. James White, de exemplu, înclina să creadă că „cei vii” trebuie să fie mai pregătiţi înaintea judecăţii, decât au fost cei morţi.
Ellen White înţelege că nu există nici o deosebire în esenţă, că şi cei care mor în Christos trebuie să fie la fel de pregătiţi. E G White afirmă în unele locuri că cei 144.000 vor sta cel mai aproape de Christos, iar în alte locuri spune că, cei mai apropiaţi de El vor fi aceia care în viaţa aceasta au fost mari păcătoşi, dar care s-au întors de la rău şi au dat slavă lui Dumnezeu (cf. Maria Magdalena, Pavel etc.). Aceasta ne ajută să înţelegem ce fel de oameni vor fi cei 144.000, şi ce fel de perfecţiune vor avea. Adevărata perfecţiune, indiferent cum ar fi înţeleasă, se găseşte numai în Christos şi având mereu nevoie de meritele Lui. Este un paradox: pe de o parte se vorbeşte despre părăsirea oricărui defect de caracter, pe de altă parte, se afirmă clar că cei care experimentează aceasta, sunt tot mai impresionaţi de caracterul lui Dumnezeu, şi de propria lor păcătoşenie. De aceea, întrebarea: eşti desăvârşit? ai ajuns? nu are sens.
În ciuda erorilor legate de înţelegerea naturii desăvârşirii creştine, faptul că la judecată (fie după moarte, fie în viaţă) nu se mai poate adăuga sau şterge nimic cu privire la pocăinţă şi caracter ar trebui să fie evident pentru oricine studiază Biblia. Nu putem trivializa situaţia, vorbind despre păcat în mod fragmentar. De exemplu, un mare curvar se pocăieşte, dar poate nu mai ţine minte fiecare aventură în parte, fiindcă a mai fost şi beat sau drogat. Dacă el s-a pocăit cu adevărat de acest păcat al desfrâului este primit, chiar dacă nu a reuşit să-şi ducă pocăinţa până la capăt (presupunem că moare înainte de a-şi exprima părerea de rău faţă de persoanele nedreptăţite, şi, eventual, a despăgubi, acolo unde este cazul). Dar dacă omul recidivează, după ce s-a pocăit, apoi iar se pocăieşte şi iarăşi recidivează, înseamnă că de fapt, pocăinţa lui nu este destul de adâncă, şi dacă îl prinde aşa moartea (sau judecata celor vii !), el este pierdut, fiindcă nu s-a pocăit de fiecare păcat. Degeaba s-a pocăit de alte aspecte ale vieţii lumeşti (băuturi, ţigări etc.), şi este persecutat din cauza sabatului etc., dacă nu a părăsit fiecare defect moral real, dacă nu s-a pocăit de fiecare păcat CONŞTIENT.

4. Ioan 5:24 a fost iarăşi citat greşit, după traduceri biblice greşite. Textul nu se referă la examinarea cazului în contexul judecăţii premileniale, ci se referă la condamnare:
NIV, NET, GNV, KJV etc. “…has eternal life and will not be condemned”.

5. Eddie a afirmat aici că Iov este cea mai veche carte a VT. Avusesem o dispută cândva, dar cu afirmaţia asta m-a satisfăcut.

December 18th, 2008 at 5:11 am
Florin Laiu
 3 

Permiteţi-mi să continui:

6. Judecata Casei lui Dumnezeu din 1Pt 4:17 ar fi un simplu element omiletic (?). Este adevărat că Petru scrie o epistolă, dar şi Pevl scria epistole. Dacă Pavel este frecvent polemic în epistole, nu înseamnă că nu putem extrage nici o noţiune de teologie din epistolele lui. La fel şi cu Petru. Militez pentru valoarea doctrinară a celor spuse în acest verset (că judecata Bisericii vine înainte de judecata lumii), deoarece Petru spune aceste cuvinte într-un context în care introdusese doctrina judecăţii (1Pt 4:5-7 “Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii şi morţii. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia şi celor [care acum sunt] morţi…. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape….”). Este adevărat că afirmaţia este în acord cu Ezechiel 9 (vezi şi relaţia dintre Ezechiel 9 şi Apocalips 7) dar nu există nici o referire conştientă a lui Petru la Ezechiel. Chiar şi limbajul este diferit, în ciuda unui concept comun (că Dumnezeu judecă mai întâi pe a Lui, apoi restul). Singura problemă cu profeţia lui Petru este că ea nu se leagă de timpul apocaliptic descoperit în limbaj codificat lui Daniel (Dan 7:25; 8:14.26;12:7-12), ci se leagă de timpul condiţionat, promis de Iisus (că revenirea Sa va fi în ACEEAŞI generaţie: Mt 16:27-28; 24:14.34).

7. Referitor la ideea că Judecata este doar o declaraţie a lui Dumnezeu în favoarea celor mântuiţi, aş avea ceva de adăugat. Mai întâi, cei mântuiţi odată nu rămân toţi mântuiţi pentru totdeauna. Trist, dar adevărat (2Pt 2:21; 1Cor 9:27; Mt 18:32-34). Unii vor fi găsiţi „fără haină de nuntă”, „fără ulei”, vor fi descoperiţi ca „zizanie”, sau ca „peşti răi” (vezi pildele lui Iisus). De aici rezultă că declaraţia lui Iisus nu este doar o sentinţă favorabilă pentru cei acceptaţi, ci şi o condamnare în dreptul celor respinşi. Dar mai mult decât atât, judecata nu constă doar în pronunţarea sentinţelor de către Iisus. Ce nevoie ar fi doar de pronunţarea unor sentinţe? Dacă nu este expus fiecare caz spre examinare, în faţa fiinţelor cereşti, care au fost primele afectate de începutul răului; dacă nu se aduc toate dovezile necesare, ca să se pronunţe o sentinţă EVIDENT dreaptă, atunci judecata ar fi o expresie arbitrară, o sentinţă fără proces, adică o judecată fără judecată. Dumnezeu nu are nevoie de evidenţă, bineînţeles, dar El face această judecată pentru întregul univers, nu pentru Sine. Cerul are nevoie de evidenţă serioasă şi de garanţii că spiritul care a bântuit cândva prin cer nu va fi din nou adus acolo prin intermediul celor care pe pământ au fost, mai mult sau mai puţin timp instrumente ale lui Satan. Judecata lui Dumnezeu nu pune în pericol mântuirea nimănui. Ea doar descoperă înaintea întregului cer alegerea omului şi decizia lui Dumnezeu, făcute cu mult timp în urmă.

8. „Iconografia” adventistă (ca orice iconografie, sau ca o viziune sau o pildă) este imperfectă, dar are un rol educativ, nu este intenţionată să descrie exact ce şi cum se întâmplă în cer, ci urmăreşte să solemnizeze conştiinţa privitorului. De aceea, eu n-aş ironiza-o, fiindcă nu este mai infantilă decât metafora lui Pavel cu locaşul ceresc îmbrăcat peste cort (2Cor 5:2). Şi în nici un caz n-aş numi-o superstiţie.

9. Nu mi se pare evidentă în scrierile EGW o revelaţie doctrinară progresivă, în sensul că descoperirile de început ar fi contrazise şi anulate de descoperirile de mai târziu. Sunt de acord că s-a folosit de scrierile lui d’Aubigné şi ale lui Smith, dar nu a depins atât de mult de teologia lor. Smith în special a fost mai dependent teologic de EGW în unele privinţe, decât a fost ea de el. Iar în unele doctrine şi interpretări, EGW nu mergea cu Smith, chiar dacă nu a intrat într-o controversă publică cu el (vezi dumnezeirea lui Iisus, Armaghedonul, semnificaţia elementelor „fier şi lut” din profeţia lui Daniel, identitatea „împăratului de la miază-noapte etc.).

10. Eddie a spus foarte frumos că, după discuţia cu Ford, Brinsmead „a trecut în extrema cealaltă”. Deci recunoaşte că poziţia „evanghelică” susţinută de Ford şi de Brinsmead 2 este o EXTREMĂ. Sunt perfect satisfăcut !

11. E drept că, dacă nu vrei să te dezlipeşti de păcatul favorit şi ţi se predică despre judecata de cercetare şi accepţi adevărul, dar nu eşti dispus să te pocăieşti, îţi pierzi minţile (faci paranoia!). Acelaşi efect psihopatogen îl are şi perfecţionismul popular nerealist şi nebiblic. Din aceste motive, şi unii şi alţii tind să nege doctrina judecăţii de cercetare. Ca şi cum venirea numelui la judecată ar fi ceva mai grozav pentru cei vii decât pentru morţi, mai grozav decât a muri ASTĂZI nepocăit, mai grozav decât faptul că păcatul ne poate despărţi definitiv de Dumnezeu pe când suntem în viaţă (Ev 6:4-6). De fapt, unii credincioşi ajung să fie obsedaţi că au făcut păcatul de neiertat. Cred că ar merita să se ocupe Eddie şi de acest subiect într-o emisiune. Merită.

12. „Sp. Profetic ne vorbeşte dincolo de intenţiile autorului”. Numai dacă a fost inspirat textul şi nu persoana. Dar ea zice că inspiraţia este tocmai invers: persoana este inspirată, nu textul. Acelaşi principiu este valabil şi la Biblie. Este adevărat că adevărul lui Dumnezeu este mult mai bogat decât poate fi exprimat în cuvinte. Cu toate acestea, cuvintele autorului nu sunt inspirate ca limbaj, retorică şi logică, ci ca mesaj conştient, deoarece autorul a fost inspirat. În unele cazuri, s-au descoperit profeţilor adevăruri care aveau să fie înţelese complet mai târziu, de alţii (Dan 8:26; 12:7-10). Dar în principiu, dacă reuşim să înţelegem intenţia autorului, când citim, aceasta este esenţialul. Măcar dacă am înţelege intenţia autorului. Dincolo de aceasta este imperiul speculaţiilor fără acoperire.

13. Eddie a observat o legătură esenţială între „cartea vieţii Mielului” (Ap 5:8-9; 13:8; 17:8; 20:12.15; 21:27) şi Judecată. EGW se referă undeva la această relaţie. Dar aici aş face o precizare. Desigilarea cărţii şi deschiderea ei la judecată este în momentul în care s-a rupt ultimul sigiliu. Până atunci, nu se poate spune că este deschisă. Ruperea primului sigiliu nu se face în cadrul Judecăţiii. De altfel se poate observa că pe măsură ce Mielul rupe cele 7 sigilii, pe pământ şi în cer au loc anumite evenimente într-o succesiune asemănătoare cu cele descrise în Matei 24.
Dacă ruperea ultimului sigiliu inaugurează începutul judecăţii mileniale (odată cu venirea lui Iisus), se vorbeşte despre o judecată (pe care eu o numesc premilenială) cu ocazia ruperii celui de-al cincilea sigiliu (Ap 6:9-11). Acest pasaj este paralel cu Daniel 8:13-14 (a se observa întrebarea PÎNĂ CÂND şi răspunsul), ceea ce a notat şi Ford în comentariul lui, dar nu a explicat. Aici este vorba de martiri (morţi) care au fost îndreptăţiţi pe când erau în viaţă, însă aici se descrie o îndreptăţire a lor la Judecată, înainte de venirea răzbunării. După ce li se dă „fiecăruia” câte o haină albă, li se spune că până la ziua răzbunării trebuie să se mai „odihnească puţină vreme”, până când persecuţiile vor culmina cu evenimentele prevăzute în Ap 13:15; 18:24; 20:4. Această judecată a morţilor începe înainte de ruperea celui de-al şaselea sigiliu. La al şaselea sigiliu este descrisă situaţia celor din ultima generaţie, care vor experimenta furtuna din Ap 7:1, şi care vor trece prin „necazul cel mare” (v. 14).

14. Se afirmă adesea că doctrina „judecăţii de cercetare” a apărut din nevoi apologetice, nu dintr-o cercetare candidă. Totuşi, dacă acesta ar fi fost cazul, împrejurările erau cu totul nefavorabile nevoii de a confecţiona o asemenea apologetică. Majoritatea milleriţilor au renunţat la orice preocupare cu Daniel 8:14, recunoscând public, în frunte cu Miller, că au greşit. Un grup minoritar a început să calculeze diferit perioada, găsind noi şi noi date. Un alt grup minoritar a început să afirme că Christos a venit, aşa cum promisese, dar că venirea Lui nu este vizibilă, ci spirituală. Prin urmare, existau atâtea moduri de a ieşi din dezamăgirea de la 22 octombrie, erau la îndemâna tuturor şi nu era absolut necesară o nouă soluţie apologetică, dacă n-ar fi venit din cercetare şi n-ar fi avut directă legătură cu descoperirea sabatului biblic.

December 18th, 2008 at 6:56 am
Florin Laiu
 4 

Şi cu asta închei:

15. De ce atâta timp de la 1844 ? Dumnezeu Însuşi nu are nevoie de multă vreme ca să judece pe cineva (Iov 34:23), nici nu avea nevoie de 6 zile ca să creeze o lume, dar când Dumnezeu are de-a face cu fiinţele create, care trăiesc în timp, pentru acestea are nevoie de timp, din mai multe motive. Ca dovadă, în Apocalipsa 20, judecata celor pierduţi durează un timp mult mai lung: „o mie de ani”. Indiferent cum am interpreta acest număr, este clar că e foarte mult timp. Pentru candidaţii la mântuire, prin comparaţie, 162 de ani sunt prea mulţi?

16. În legătură cu rolul faptelor la judecată este necesară o cercetare mai serioasă a Bibliei (Ec 12:14; 17:31; Rom 2:16; 1Pt 1:17; Ap 14:6-7; 20:12-13). Dumnezeu pronunţă sentinţa favorabilă, nu în contul unei credinţe sterpe a unui păcătos semi-nepocăit, ci în contul jertfei lui Iisus şi aducând ca dovadă credinţa şi pocăinţa sinceră a păcătosului, ceea ce ÎNTOTDEAUNA se manifestă în fapte (expresii) ale credinţei. Faptele sunt necesare nu doar pentru lume, ca să le vadă lumea, fiindcă noi suntem un „spectacol pentru univers: atât pentru îngeri, cât şi pentru oameni” (1Cor 4:9; Ef 3:10). Ele sunt necesare şi pentru noi înşine, fiindcă prin fapte se desăvârşeşte credinţa (Iac 2:22). Tâlharul de pe cruce a fost îndreptăţit „fără faptele Lege”, fiindcă nu în contul meritelor sau cumsecădeniei lui a fost iertat. Cu toate acestea, el nu a fost îndreptăţit fără faptele credinţei, fiindcă acea credinţă tare pe care i-a inspirat-o Duhul lui Dumnezeu s-a manifestat, s-a exprimat în fapte: a mustrat pe cel batjocoritor şi a adus cea mai mare mângâiere posibilă celui suferind. Fapta lui, exprimarea propriei credinţe, a făcut bine şi lui Iisus. Chiar Iisus are nevoie de faptele noastre, de moment ce El Se identifică cu cei în nevoie (simţind cu ei şi când sunt neglijaţi, şi când li se arată dragoste). În acelaşi mod, Dumnezeu este bucuros sau supărat de faptele noastre, ca să folosim acest limbaj antropopatic şi totuşi mai adevărat decât credem.

Succes, Eddie şi Sorin !

December 18th, 2008 at 7:33 am
 5 

Foarte interesant si captivant stilul fratelui Eddie pentru tinerii nostrii (vorbesc si in numele meu) dar totusi, accentuez o idee a unui frate (se stie el) :) dintr-un alt comentariu, si pentru asta dau un exemplu: Frate Eddie, sa presupunem ca sunteti un gladiator aflat intr-o arena , nevoit sa lupte. Aveti doar 2 arme : Biblia si Stiinta. Intodeauna alegeti Stiinta.Intodeauna primeaza Stiinta.De ce? E mai “lustruita”? Puterea unei arme nu sta in frumusetea ei :) Personal , va admir enorm stilul dar puteti interpreta aceasta intrebare ca pe una retorica. Mi se pare ca dati prea multa importanta detaliilor verificate , trecute prin filtrele stiintifice…

December 18th, 2008 at 8:03 am
Florin Laiu
 6 

Pavel Popescu 5
“Mi se pare ca dati prea multa importanta detaliilor verificate , trecute prin filtrele stiintifice…”

Pavele, indiferent cui sau de ce ai reproşa o asemenea atitudine de prea mare grijă ştiinţifică, este mai degrabă un compliment. Eu nu pot reproşa nimănui că dă prea multă importanţă detaliilor sau verificărilor (dacă este vorba de “detalii” ca acelea discutate în emisiune). Religia nu are doar aspectul practic de cult public şi personal, ci este şi teologie, ceea ce implică o seamă de discipline ştiinţifice sau cvasiştiinţifice. Când discipline respective devin retorică sau mistică, teoria a murit, iar rezultatul este că va împuţi şi practica.
Invers, dacă teologia este vie, dacă progresează, şi practica religioasă are şanse de revigorare.
Să fii iubit !

December 18th, 2008 at 1:17 pm
ioan
 7 

Ca sa poata fi pronuntata o declaratie in fata universului in dreptul unei persoane (asa cum spune Edi ca aceasta este de fapt judecata) trebuie sa fie facuta aceasta « pronuntare » in urma unei constatari !
Cum poate sa fie facuta o declaratie fara o analiza ? asa cum sustine Edi !
Nu poate un singur verset din Ioan 5,24 pe care se bazeaza Edi sa combata toate textele biblice, tot intelesul judecatii de la Geneza la Apocalipsa, mesajul clar al scripturii care vorbeste despre judecata fiecarui om care a existat vreodata pe fata pamantului.
Acest verset din Ioan 5,24 are intelesul urmator : cine asculta cuvintele Mele si crede in Cel ce M-a trimis, are viata vesnica si nu v-a fi CONDAMNAT, ci va trece din moarte la viata.
Pentru anularea unei acuzatii si pronuntarea unei sentinte de iertare, trebuie facuta o judecata.
Daca un om, in afara de Omul Isus Hristos, ar fi trait fara pacat, atunci am fi sperat ca acela sa nu mai treaca prin judecata deoarece Satan nu ar avea ce acuzatii sa-i aduca. Dar cun un asa om nu exista in afara de Omul Isus Hristos, nu vad cum ar putea cineva sa treaca din moarte la viata fara sa fie judecat (datorita acuzatiilor aduse de Satan) si declarat fie comdamnat, fie iertat.
Analizati si voi toate versetele din biblie care vorbesc despre judecata si constatati. Cu ajutorul computerului e usor : scrieti la cautari cuvantul « judecata » si analizati in context ce mesaj vrea sa ne transmita Dumnezeu. Ii doresc succes oricarui cautator sincer de adevar.
Ioan

December 18th, 2008 at 3:57 pm
ioan
 8 

Nicaieri in scriptura nu gasim vreo afirmatie ca dupa invierea Sa, Isus Hristos a devenit Preot dupa randuiala lui Aaron, caci acea preotie S-A INCHEIAT la cruce.
Isus Hristos este preot in veac dupa randuiala lui MELHISEDEC ! Evrei 7,17
Deci fara vesminte cu ciucuri si peptar ca a lui Aaron, cu mitra pe cap si cu slujbe in sfanta sau sfanta sfintelor cum a fast vazut in vedeniile unora, ci cu paine si vin !
Evrei 7,11 Daca desavarsirea ar fi fost cu putinta prin preotia Levitilor – caci sub preotia acesta a primit poporul legea – ce nevoie mai era sa se ridice un alt preot « dupa randuiala lui Melhisedec » si nu dupa randuiala lui Aaron ?
Adica nu dupa vechiul legamant al vechiului testament ci dupa noul legamant al noului testament.
Evrei 8,7 Daca legamantul dintai ar fi fost fara cusur, n-ar mai fi fost vorba sa fie INLOCUIT cu un al doilea.
Templul pamantesc este simbolul cerlui.
Evrei 9,24 Caci Hristos….. a intrat chiar in cer…… inaintea lui Dumnezeu.
Ioan

December 18th, 2008 at 3:58 pm
Outlaw
 9 

Frumoasa emisiune! Multumiri realizatorilor si domnului Laiu pentru folositoarele comentarii.
Am totusi o intrebare pentru domnul Laiu: Expresia” apoi sanctuarul va fi curatit…” Inteleg ca e vorba despre sanctuarul ceresc incarcat de pacatele omenirii, sanctuar care necesita o curatire a pacatelor ingramadite de milenii asupra lui. Totusi, ni se spune ca Dumnezeu sta acolo… Cum poate fi locuinta lui Dumnezeu un loc necurat, din moment ce pacatul si neprihanirea sunt antagonice? N-as vrea sa fiu inteles gresit. Stiu ca doctrina despre sanctuar este corecta. Nu am nici un dubiu in aceasta privinta. Dar nu curateste Domnul un loc prin simpla Sa prezenta? Mai era nevoie de toata aceasta insiruire de acte?
Si scopul sanctuarului ceresc are legatura doar cu salvarea omului sau implica si indreptatirea lui Dumnezeu inaintea celorlalte fiinte din univers?
Astept un raspuns, domnule Laiu.
Respect.

December 18th, 2008 at 4:19 pm
Florin Laiu
 10 

Dragă Outlaw 9,
Multe din aceste expresii imagistice sau verbale au doar scop didactic, nu e vorba nici de poluare reală a cerului, nici de curăţire reală. De aceea, autorii biblici folosesc termenul de curăţire, chiar în dreptul realităţilor cereşti (Ev 9:23). După cum “a murdări” pe cineva înseamnă a-i păta onoarea (numele), la fel imaginea “curăţirii” apare în cultura biblică în sensul de reabilitare, îndepărtarea acuzaţiilor.
Există apoi noţiunea de curăţire rituală, unde apare ideea de păcat care poluează (prin jertfele care preluau vina păcătosului şi prin ofensele directe aduse de anumite păcate pentru care nu exista jertfă). Locaşul ceresc al lui DUmnezeu poate fi de asemenea poluat în sens figurat, de acuzaţiile celui rău şi de rapoartele păcatelor omeneşti, aspecte care sunt strâns legate.

În Daniel 8:14 însă, numai Septuaginta şi versiunile care se iau după ea traduc cu “curăţit”. Textul ebraic foloseşte un verb care se referă la judecată şi care se traduce: “i se va face dreptate”, “va fi pus în drepturi”, va fi “răzbunat” / “îndreptăţit” / “supus unei judecăţi de reabilitare”. Ca dovadă, multe traduceri, din cele mai bune, chiar şi unele mai vechi, subliniază acest sens:

NET will be put right again.
NLT will be made right again.
CSB will be restored.
CJB ESV, RSV, NRS will be restored to its rightful state.
NJB will have its rights restored.
NAS, NAU will be 1properly restored.
GWN will be made acceptable to God.
DBY shall be vindicated.
JPS shall be victorious.
YLT is declared right.
KJV …. {cleansed: Heb. justified}
TOB sera rétabli dans ses droits.
FBJ sera revendiqué.
IEP sarà fatta giustizia al santuario
CAB será rehabilitado
LBA, RVA será restaurado.

În limba română toate traducerile preferă “curăţit”, românii fiind în general foarte tradiţionalişti în traducere. Dar unele versiuni dau explicaţii la subsol (e.g. Traducerea Literală Nouă, Buc. 2001),

December 18th, 2008 at 7:05 pm
jan neacsu
 11 

felicitari pt. subiectele puse in discutie si de felul cum sunt abordate,dezbatute,Felicitari si domnului Laiu pt comentarii.SUCCES pe mai departe

December 19th, 2008 at 6:21 am
 12 

Florin Laiu

Citind atent comentarile tale ,se pare ca esti mult mai aproape de concluzile lui EDI decit vrei sa admiti public !!
Aceasta “judecata de cercetare”in felul cum a fost prezentata de EGWhite in viziunile ei ,si cum a fost explicata de liderii adventisti in 1840-s este complect diferita de modul cum intelegi si explici tu.
EDI are curajul sa o spuna direct ,tu insa recunosti dar pe ocolite ca nu este chiar asa cum au predicat “pionierii adventisi”
Cu cit te explici mai mult cu atit devine mai clar ca tu nu mai crezi in “judecata de cercetare –ASA_ cu credeau adventistii ce au pus bazele acestei invataturi.
EX:
“Dr. Josiah Litch (1809–1886) was a Methodist Episcopal preacher in the New England region of the United States, who was most well-known for his connections with the Millerite movement, and for using Bible prophecy to predict a loss of power for the Ottoman Empire.

Millerism
In 1838, a friend asked Josiah Litch to read the writings of William Miller. Litch at first was hostile to Miller’s prediction of the second coming of Jesus, but after reading he was converted into the Millerite movement.

Litch then wrote his own book, The Probability of the Second Coming of Christ About A.D. 1843. In a comment on Revelation 9, Litch predicted that the Ottoman Empire would lose power in August 1840. When on August 11, 1840, the Ottoman Empire accepted guarantees from the Great Powers, it was interpreted as a fulfillment of Bible prophecy and Litch’s interpretation thereof.

One of Litch’s most notable converts was Charles Fitch, who later became one of the foremost preachers in the Millerite movement.

Around 1841, the Millerite movement requested Litch to become the first general agent. Litch was granted release from his pastoral duties, and became the first paid Millerite worker. Litch was successful as a promoter and secretary for the movement.

Another idea that Litch developed was the idea of a pre-advent judgment. According to Litch, “no human tribunal would think of executing judgment on a prisoner until after his trial; much less God.” He began to develop the idea in 1840, but didn’t publish until 1841. After the Great Disappointment, some Millerites applied Litch’s pre-advent judgment to October 22, 1844, the Millerites’ predicted date of Jesus’ return (the Seventh-day Adventists later developed this into the investigative judgment doctrine).

After the Great Disappointment, Litch joined William Miller in setting dates, then waiting for the soon return of Jesus.””

informatia este de la web siteul–

http://www.preteristarchive.com/Books/1880_litch_warrens-parousia-review.html

Concluzia lui EDI si a ta este ca felul in care Ellena White si pionerii adventisri au -EXPLICAT-aceasta judecata este complect inacceptabil pentru cei care vor sa faca o exegesa seroasa a scripturii.
Imi place felul cum Edi spune ca aceasta “judecata este bazata pe scriptura.,Da in sensul acesta cred si eu —adventistii au “folosit “scriptura “nu Coranul in inventarea acestei JUDECATI de cercetare.
Daca au folosit scriptura in mod corect sau nu ,asta este un alt subiect.
Florine ,bine faci ca nu mai crezi interpretarea adventista la apocalipsa cap.-9-(cu referire la imperiul otoman si Mahomed ,asa cum credea Ellena White si pionierii adventisti)
Ps–incearca sa fi mai –CLAR-in explicatiile tale ,(multimea de cuvinte nu totdeauna exprima -CLARITATE -in idei )
Stii vorba romineasca—“nici calare nici pe jos ” sau “sa impaci in acelasi timp–si capra si varza–.
Este imposibil sa fi credincios la doi stapini !!
Dar daca crezi ca “diplomatia” este mai buna in acest caz–iti respect alegerea !!
Beni

December 19th, 2008 at 8:55 am
Pavel Popescu
 13 

Pentru Beniamin (12)

Imi cer scuze ca am deschis seria de “critici nediplomatice” si nu e bine. Imi cer scuze si pentru reprosul (complimentul) adus fratelui Eddie.Parerea mea: Diplomatia isi are locul ei bine stabilit pe acest site. Cu toata stima Beniamin…confunzi diplomatia cu prietenia intre oameni si respectul. Eu personal sunt satul de genul de forum-uri si intalniri unde se joaca “paintball adventist” (inclusiv grupa Scolii de Sabat in care activez). Reciteste comment-urile si iti vei schimba punctul de vedere :)

December 19th, 2008 at 1:13 pm
arius
 14 

Edi,

Mi-a placut ideea cu “cut and paste” legat de scrierile EGW…!

Deci cand citea din scrierile lui Andrews, Smith, James White etc., dansa facea “cut and paste” din scrierile lor, iar dupa ce acestia au murit, a facut acelasi lucru din alti autori de tenta mai “evanghelica”. Astfel se explica “cresterea” ei despre care vorbesti, precum si contradictiile care se gasesc in scrierile ei, contradictii pe care oricine incearca sa le armonizeze intr-un fel, e clar ca nu reuseste. Si eu am incercat lucrul acesta si am petrecut destul de mult timp cu aceasta, pana cand am inteles ca e munca in zadar. Asta este situatia si n-avem ce face, trebuie s-o luam ca atare…

Practic, oricine argumenteaza cu EGW, trebuie sa aleaga una din cele doua directii: fie spre arminianismul si arianismul pionierilor, fie spre evanghelismul evanghelicilor. In ce ma primeste am ales arianismul, ca sa raman fidel adventismului istoric, desi am sfarsit prin a fi considerat cel mai mare dusman al adventismului actual. Ciudat, nu?…

In privinta ispasirii, crezul bisericii de azi este departe de crezul pionierilor adventisti. Practic ei nu credeau ca la cruce s-a facut vreo ispasire, ci credeau ca acolo s-a adus doar jertfa. Iata ce spuneau in declaratia lor:

“… că El a trăit între oameni, plin de har şi de adevăr, a trăit ca exemplu al nostru, a murit ca jertfă pentru noi, a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră, s-a înălţat pentru a fi singurul nostru Mântuitor în Sanctuarul din ceruri, unde, cu propriul Său sânge face ispăşire pentru păcatele noastre; ispăşire care departe de a fi făcută pe cruce, unde s-a adus doar jertfa de ispăşire, este chiar ultima parte a lucrării sale ca preot în conformitate cu exemplul preoţiei Levitice, care prevestea şi prefigura lucrarea Domnului nostru din Ceruri. Vezi Leviticul 16; Evrei 8:4-5; 9:6-7 etc.”

Prin urmare, cu o astfel de intelegere a Golgotei, doctrina Sanctuarului ceresc are sens deplin, fiindca de ea depinde practic insasi mantuirea pacatosului. Insa pentru un evanghelic ea n-are si nici nu va avea vreodata sens. Asa ca, mai repede sau mai tarziu, atat tu cat si ceilalti adventisti – evanghelici va trebui sa renuntati la ea. Fiindca n-ai cum sa le armonizezi intre ele. Se bat cap in cap, ca scrierile lui EGW. Si cum a “crescut” dansa in scrierile ei, e normal sa cresteti si voi, nu?…

December 19th, 2008 at 1:21 pm
Outlaw
 15 

Beniamin Plesa
Nu exista o revelatie progresiva ci o intelegere progresiva a revelatiei data odata pentru totdeauna in Cuvantul lui Dumnezeu.
Adventismul a avut intotdeauna ca temelie Sola Scriptura si Sola Gratia. Privita din exterior, viziunea adventismului asupra teologiei in general, prin prisma doar anumitor publicatii sau opinii, poate deforma imaginea reala a Bisericii. Trebuie sa tratezi problema holistic. Adica nu lua doar o parte a opiniilor. Si pe urma, subiectul in discutie este cu totul altul. Ceea ce faci tu se numeste atac la persoana. Adica un fel de “zazanie” intre un pekinez si un pittbull, in care pekinezul vrea sa demonstreze ca e mai viteaz.
Aici nu e o lupta intre orgolii. Problema nu e cine are dreptate ci cat mai multe fatete ale realitatii putem surprinde impreuna.
Sincer, imi place tenacitatea si perseverenta cu care iti sustii punctele de vedere.
Personal nu dau doi bani pe acest gen de contrazicere pe care incerci sa-l promovezi.
Nu are deloc spiritul Mielului ci suna mai degraba a maraitul Balaurului. Sper sa ai timp pentru o mica introspectie. Te creditez inca pentru intentii bune desi… cu anumite retineri.
Multumesc domnule Laiu pentru explicatii. Admir promptitudinea cu care mi-ati raspuns. Nu renuntati, va rog, la a fi un participant pe acest site. Voi reveni si cu alte intrebari.
Respect.

December 19th, 2008 at 2:35 pm
lizzy
 16 

am si eu o rugaminte.vreau si eu genericul de la emisiunea dvs..cum se numeste melodia , cum as putea face rost de ea?multumesc anticipat.

December 19th, 2008 at 2:48 pm
Lexis
 17 

Pt. Ioan si eventual Florin Laiu

Mi-a placut foarte mult explicatia ta in legatura cu judecata si mai ales amendamentele aduse de Florin Laiu , actorilor emisiunii.
Ai spus la finalul postului 8 ca: Templul pamantesc este simbolul cerului.
Evrei 9,24 Caci Hristos….. a intrat chiar in cer…… inaintea lui Dumnezeu.
Asta e parerea populara actuala , dar eu nu cred ca apostolul Pavel vroia sa spuna ca templul este cerul, ci a folosit o expresie mai directa ca sa intelegem ca a intrat in templul din cer.
Sunt o gramada de texte care ne ajuta sa intelegem lucrul acesta: hai sa luam ca ex. numai textul din apoc.15.5 După aceea, am văzut deschizîndu-se în cer Templul cortului mărturiei. Ce ne spune textul acesta? Mai departe: 15:6 Şi din Templu au ieşit cei şapte îngeri, 15:8 Şi Templul s’a umplut de fum,,,,,, Şi nimeni nu putea să intre în Templu, 16:1 Şi am auzit un glas tare, care venea din Templu,……
Daca eu inteleg gresit explicati-mi , dati-mi peste bot , faceti-mi ce vreti, dar daca noi spunem ca textele bibliei se explica unele pe altele nu cred ca putem folosi o expresie ca sa anulam alte texte care sunt destul de clare precum cel din apoc.15.5 ( deschizîndu-se în cer Templul).
Este adevarat ca in cer nu e ca pe pamant , dar eu cred ca sunt si-acolo lucruri reale ,,materiale si nu doar ceva asa… abstract, cum incearca Edi sa insinueze .

Si-apoi “curatirea sanctuarului”sau “reabilitarea”cum spune Florin Laiu ,indiferent ce termen am folosi ,un lucru este clar ,ceva trebuie sa se-ntimple acolo. Nu stiu de ce trebuie sa ne ferim atit de a spune ca in cer ar fi ceva de curatit, odata ce pacatul a aparut in cer “probabil” ca (oricat am fi noi de buricul universului) trebuie curatit ceva si-acolo.
Eu cred ca daca Edi si Sorin au deschis acest subiect (sanctuarul,judecata) ar fi bine(zic eu) sa ne explice mai pe-ndelete cum stau lucrurile pentru ca daca nu e ca si cu o pasare care ia puiul pe aripi si in loc sa-l invete sa zboare, al lasa sa cada cu capul de asfalt.

Multumesc anticipat,daca doreste cineva sa-mi raspunda.

December 19th, 2008 at 5:27 pm
 18 

Arius

Apreciez integritatea intelectuala a concluzilor tale.
Bine ai spus :–daca vrei sa fi credincios spiritului adventist din 1840-s pina 1920-s singura varianta
cinstita ar fi -arianismul- premilenialism-si arminianismul lui EGW.
Parerea mea este ca varianta “adventismului evanghelic”este ceva complect diferit de adventismul istoric de pe vremea Ellenei white.
Asa cum ai zis ,este imposibil sa reconciliezi aceste doua credinte.
Florin incearca din rasputeri sa faca acest lucru si de acea sfirseste printr0o vorbire “dubla”.
Orce crestin versat cit de cit cu apologetica crestina observa foarte repede ca Florin vrea sa “lipeasca fierul cu lutul”fap de altfel imposibil cum bine ai remarcat.
Eu am renuntat la varianta-EGW-,ARIANISM,
arminianism,premilenialism si fiare apocaliptice dupa toate “tufele”.
Sola scriptura este pentru mine o realitate vie si nu doar reclama fara continut.
Viata vesnica primita in dar datorita harului nemeritat,prin credinta in meritele lui Isus cistigate pentru mine LA CRUCE este lozinca vietii mele.
Numai prin har
Numai prin credinta
Numai prin Isus
Singura autoritate demna de crezut si acceptat este NUMAI biblia.
Acest “evanghelism”eu cred ca este asezat pe o fundatie mult mai stabila decit “adventismul istoric”
Lucrarea lui Isus de ispasire in sanctuarul ceresc este o fantezie.O fantezie nascuta sa scuze “marea dezamagire”(1843,1844)
Dupa 160 de ani de indoctrinare,daca pui la olalta 10 adventisti “documentati” nu-i poti face sa ajunga la un consens in ce priveste acest sanctuar ceresc.si ce se intimpla acolo.

Ps—fratilor ,traim in ceasul de pe urma ,noaptea aproape a trecut ,si zorile unei noi interpretari oficiale a judecatii de cercetare vor orbii pe cei ce inca “dorm’si viseaza ingeri cautind pacatele crestinilor prin cartile invechite si pline de praf ale cerului.

Arius–analiza ta este foarte obiectiva si nepartinitoare.
Beni

December 19th, 2008 at 6:47 pm
CC
 19 

Va felicit pentru curajul de a aborda dificultatile teologice cu care se confrunta aceasta biserica, judecata de cercetare si doctrina sanctuarului sint in miezul problemei. Ma mir insa ca nu v-ati referit deloc la epistola catre Evrei, care explica superb lucrarea Domnului Hristos ca Mare Preot ceresc dupa urcarea la cer. Studiind cu atentie acea epistola, nu gasim nici urma de doua faze in lucrarea Domnului din Sanctuarul ceresc si de judecare a faptelor sfintilor. Mai mult, autorul afirma hotarit ca Domnul face deja (la momentul scrierii) lucrarea ce corespunde, in sistemul iudaic, aceleia a Marelui Preot in Ziua Ispasirii, cind intra in Sfinta Sfintelor. Dupa urcarea la cer, El intra direct in Sfinta Sfintelor, caci “a trecut prin cortul acela mai mare…si a intrat, odata pentru totdeauna, in Locul prea Sfint” (Evrei 10:11-12). Expresia este neechivoca, trecerea prin cort, inseamna ca paseste prin “Sfinta” iar imediat se afirma “si a intrat odata pentru totdeauna”. Unde mai putea sa intre trecind prin Sfinta, decit in Sfinta Sfintelor? Expresia e clara, El nu s-a oprit in incaperea prin care pasea, ci a intrat in alta incapere. Desigur, nu stim cum arata exact incaperile Sanctuarului ceresc, dar e important mesajul pe care ni-l transmite epistola, Domnul face la momentul scrierii ei, lucrarea de tip “Ziua Ispasirii”, nu de tip “zilnic”.Observati gravitatea situatiei ? Teologia adventista a sanctuarului si a judecatii de cercetare s-a construit pe baze subrede, iar acum incercam sa dregem busuiocul scuzind devierile din tinerete ale Ellenei White. Avem dreptul moral s-o facem? Nu purta deja atunci responsabilitatea profetica?

December 20th, 2008 at 7:01 am
Un colectionar de opinii
 20 

O intrebare in legatura cu orgoliile teologice.

Este posibila lupta intre orgolii in biserica in care se afla spiritul lui Hristos ?

December 20th, 2008 at 8:21 am
danny
 21 

Beniamin Plesa , a spus : ” Lucrarea lui Isus de ispasire in sanctuarul ceresc este o fantezie ”

Probabil ca din prea mult zel ati incurcat borcanele . Paote voaiati sa spuneti ca lucrearea lui Isus de ispasire in Sanctuarul ceresc , este o lucrare reala , mult mai diferita si complexa decat au putut intelege fanteziile pionierilor .

December 20th, 2008 at 8:59 am
Outlaw
 22 

CC
Daca iei textul citat de tine “ad litteram”, inseamna ca expresia ” odata pentru totdeauna” te arunca in prapastie. Adica Christos o sa intepeneasca pe veci in Sanctuarul ceresc in Sfanta Sfintelor? Sa fim seriosi… Iar faptul ca sta scris in evrei ca a intrat direct in prezenta lui Dumnezeu nu inseamna altceva decat ca Dumnezeu isi manifesta prezenta in toate incaperile. Deci pe mine textul adus de tine nu ma impiedica sa accept lucrare in faze a lui isus. Si sa nu uitam ca in discutie intra mai multe perdele… mai e si perdeaua de la intrare…
“Locul prea sfant” nu se refera la a doua incapere- Sfanta Sfintelor- ci e o expresie care defineste Sanctuarul ca intreg.
Daca iei textul literal, va trebui sa accepti faptul ca in Templul ceresc se afla amplasat strategic si un ” cort”- ” a trecut prin cortul acela mai mare…” si daca acel cort e mai mare, inseamna ca e si unul mai mic? Si atunci Templul are un camping inainte de a ajunge in Sfanta Sfintelor?
Rationamentul tau se bazeaza pe premisa ca prima incapere e numita de Pavel “cort”. Pavel numea cort si corpul sau…
Analizeaza textul un pic mai atent si vei descoperi armonia. Iti recomand cartea lui Roy Gane despre sanctuar. Pentru mine a fost o placuta surpriza sa inteleg, prin spusele simpaticului australian, atat de clara misune a lui Christos in cer.
Iar subrezenia…. se afla pretutindeni. Dumnezeu nu dispretuieste inceputurile slabe. Sa nu uitam ca nici macar ucenicii nu intelegeau cu o claritate teologica impecabila misiunea lui Isus si ce fel de Rege era El decat multa vreme dupa inaltarea Sa… dupa ce au fost luminati de Spiritul lui Dumnezeu.

Colectionarule de opinii, faptul ca in Biserica lui Hristos exista si o lupta de orgolii demonstreaza ca Biserica e un organism viu. Biserica Domnului e formata din oameni. Nu din statui, nu din Cyborgi, nici din personaje de plastelina. Orgoliul e un lucru bun atunci cand il folosesti in locul si la timpul potrivit. Si Isus a fost orgolios in anumite situatii. Stiu ca suna a erezie… dar apelative de genul ” serpi”, “pui de naparci” au fost nascute din orgoliul sau de Fiu al omului… si in toate a fost facut ca si noi, dar fara pacat. Idealul Bisericii, a fiecarui individ in parte ar trebui sa fie “…pana va lua Christos chip in voi”.
E un ideal absolut. Iar treptele spre el sunt relative. Tinta este absoluta dar ne consolam cu relativul… Si in fond, de-a lungul istoriei au existat mereu diferente de opinii in sanul Bisericii lui Christos. Daca ar fi in secolul nostru o uniformitate, ne-am da mai rotunzi decat Petru si Pavel care se certau “ca la usa cortului” pentru diverse ” importante” chestiuni teologice fara rezolvarea carora pamantul ar fi stranutat si soarele ar fi facut psoriazis…
In dreptul meu nu pot sa spun decat asa cum am gasit scris- ” Dumnezeu a gasit cu cale sa mantuiasca pe pacatosi prin nebunia propovaduirii crucii” Nici a sanctuarului, nici a porcului, nici a lui E G White, nici a Trinitatii sau arianismului.
“Nu vreau sa stiu altceva intre voi decat pe Christos si pe El rastignit…”

December 20th, 2008 at 10:32 am
Un colectionar de opinii
 23 

Domnule Outlaw,

Interesanta opinia privitoare la Isus orgolios in anumite situatii. A fost Isus trufas sau cu multumire de sine exagerata sau vanitos sau ingamfat ? Greu de acceptat, sau… ?

Fiti desavarsiti ca si Eu sunt desavarsit este un un proces ce are ca tinta un caracter doar ideal sau poate fi privit ca o certitudine promisa de Dumnezeu la care se ajunge urcand pe treptele care ne arata mereu pozitia relativa fata de scopul final: Caracter pentru cer format inca de pe acest pamant ?

Poate cineva sa ajunga in cer cu acel caracter pamantesc neschimbat ? Nu este doar o iluzie ?

December 20th, 2008 at 12:57 pm
Un colectionar de opinii
 24 

Domnule Admin,

Va multumesc pentru E-Mail. V-am raspuns.

Fiti sanatos si cu inima buna.

December 20th, 2008 at 1:00 pm
Un colectionar de opinii
 25 

Domnule Outlaw,

Isus orgolios dar fara pacat este o idee care ma depaseste.

Fiti sanatos si cu inima buna.

December 20th, 2008 at 1:05 pm
arius
 26 

Outlaw,

Depinde ce versiune a crucii ai in vedere. Aminteste-ti ca si pe vremea apostolilor se propovaduiau cel putin doua Evanghelii distincte, insa doar una era castigatoare… Care o fi aceea?… Asta-i intrebarea!

December 20th, 2008 at 2:01 pm
lunapark
 27 

Si totusi, pina la urma si dupa toate ilustrele comentarii si multitudinea de idei din emisiune, asa pentru prostii ca mine, ce este de fapt judecata de cercetare?

December 20th, 2008 at 3:54 pm
Outlaw
 28 

Stimate Colectionar de opinii
Porunca data de Isus de a fi desavarsiti este de peste 2000 de ani… si de atunci si pana astazi planeta nu a vazut pe nimeni despre care poate spune: Iata! acesta este desavarsit! Acesta a ajuns desavarsirea deplina pe care o cerea Isus.
Cuvantul desavarsit are multe intelesuri- unul dintre ele ar fi “fara cusur”- fara nici o lipsa, conform cu desavarsirea ceruta de Dumnezeu. Sunt mai multe etape ale desavarsirii- cea fizica, spirituala, morala… cea eterna…
Si daca Isus a dat porunca desavarsirii, de ce pana acum nimeni nu a ajuns desavarsit? Oare Harul Lui nu e atotsuficient pentru a lucra in om desavarsirea? Sau oamenii nu vor sa persevereze pe calea desavarsirii pe care o lucreaza El in noi si se multumesc doar cu o desavarsire partiala, ciuntita?
Iata opinia mea.
Desavarsirea se afla in Christos. Primind pe Christos ca Domn, primesti desavarsirea in dar. Este acea atat de discutata neprihanire atribuita gratuit la cruce. In acest moment, cand Dumnezeu priveste la copiii Sai, ii vede desavarsiti. Asta pentru ca ei primind pe Isus, primesc si neprihanirea Sa. “…El a fost facut de Dumnezeu pentru noi neprihanire, sfintire si rascumparare.” Christos este neprihanirea (desavarsirea noastra) Este fenomenul observat si de Luther- “deja si nu inca”
Desavarsirea impartasita este cu totul altceva. Este masura in care Il lasam pe Christos sa ia chip in noi, “pana vom ajunge toti la plinatatea desavarsirii”.
Despre acest al doilea lucru vorbeam. In Christos, orice om este desavarsit . In sens atributiv. Ma refeream la impartasirea relativa – practica, pe care crestinul de azi o experimenteaza in viata lui zilnica. Si din acest punct de vedere, te invit sa-mi indici concret un om care deja in mod vizibil a ajuns desavarsit asa cum cere Dumnezeu. Cu alte cuvinte, arata-mi un sfant- nu doar declarativ- (Pavel ii numea pe toti sfinti) , deci nu doar ca avand o desavarsire atribuita de Domnul ci una pe care o traieste in mod total si dupa toate exigentele divine.
Nu, nu putem ajunge in cer cu un caracter neschimbat. Dar aceasta schimbare este produsa IN TOTALITATE de Christos. Partea umana nu poate aduce nici un aport la desavarsirea ceruta de Dumnezeu. Omul nu poate face nimic in acest sens pentru ca s-ar ajunge la o hibridizare a Evangheliei. Ori e Christos totul ( inclusiv agentul activ si suveran al sfintirii) ori e doar un fel de carja cu care ne taraim spre autoindreptatire. Mantuirea, de la un capat la celalalt e lucrarea lui Dumnezeu. Omul e ca un vas gol pe care-l umple El. E simplu.
Stiu la ce te refereai- la desavarsirea ultimei generatii… si nu esti departe de adevar. Dar acesta e un subiect tot atat de controversat ca si celelalte si ar merita o analiza serioasa.
Crezi ca Isus n-a fost cel putin ciudat? Pai pe munte spunea ca cei blanzi vor mosteni pamantul, nu-i asa? Crezi ca atunci cand i-a gonit pe vanzatori din Templu a facut-o cu duhul blandetei? Cand a rasturnat mesele bisnitarilor si le-a risipit valuta era duios ca adierea zefirului? El spunea ” Fericiti sunt facatorii de pace caci ei vor fi chemati fii ai lui Dumnezeu…” si tot El spunea “n-am venit sa aduc pacea pe pamant ci sabia…”
Cam revolutionar si inconsecvent Isus la fazele astea, nu? Sau acest gen de inconsecventa e scuzabil? Mie mi se pare ca Isus era mult mai uman decat imaginea de icoana de manastire pe care ne-au bagat-o in cap in predicile de la ora 11… Era Isus fara pacat, dar era si om ca toti oamenii, cu nervi si cu orgolii. Nu vorbesc de orgoliul dus la extrem, de exagerari… vorbesc de acele reactii ale psihicului uman vis a vis de factorii de stress. Daca pentru El care spunea pe munte sa fim blanzi e o norma aplicabila in orice circumstanta si apoi punea parul pe smenarii si traficantii de religie din Ierusalim, atunci pentru noi , acest gen de inconsecventa seamana tare mult cu atitudinile noastre uneori. Imi place acest Isus – OMUL. Sfant, sfant… da…. cand e vorba de dreptate… sfintenia se manifesta si violent uneori… asta ca sa ma exprim mai exploziv.
Sa nu mai amintesc si de faza cu vasul cu mir al Mariei… ca iti deschid o alta tema de meditatie… deodorantul era destul de expensive… iar noi la groapa nu dam pe mort cu un kil de spray- daca vrei sa te folosesti de explicatia lui cu ingropaciunea. Nu ma intelege gresit. Nu-i judec lui Isus atitudinile. Dar daca pentru el au fost normale astfel de lucruri, astfel de inadvertente intre ce spunea si ce facea, atunci de ce n-ar fi si pentru noi normale?

Arius.
Pe vremea cand eram ateu si-i nenoroceam cu bataia pe “pocaiti”, cuvantul cruce era suficient ca sa-mi trezeasca furnicaturi in palme si sa iau la poceala orice baiat pe care-l vedeam cu o Biblie in mana sau marturisea ca Dumnezeu exista.
Acum, cuvantul Crucea lui Christos, nu numai ca imi strapunge inima dar ma si ucide si invie in acelasi timp. Sper sa-mi apreciezi sinceritatea.
In vedere am o singura viziune a crucii. A acelei cruci pe care trebuia sa mor eu,platind pe buna dreptate nelegiuirile comise, si pe care a murit Christos in locul meu platind cu sangele Lui sangele meu. A acelei cruci in care pacatele mele au fost puse asupra lui Isus si de pe care neprihanirea Lui mi s-a daruit mie. Fara plata, prin Harul Lui si prin rascumpararea care este in Christos Isus.
Am viziunea crucii pe care Christos a facut-o locul unde m-a cumparat pentru totdeauna. Si m-a rascumparat pentru totdeauna. E locul unde pacatul meu a intalnit sfintenia Sa, unde vina mea a fost acoperita cu nevinovatia Sa, unde moartea mea a fost inghitita de viata Sa…. Cred in crucea Christosului acelei Evanghelii care spune “…caci prin har ati fost mantuiti, prin credinta, si aceasta nu vine de la voi ci este darul lui Dumnezeu” Cred in crucea prin care ” am fost rastignit impreuna cu Christos si nu mai traiesc eu ci Christos traieste in mine…” crucea pe care ” Christos a murit pentru cei pacatosi intre care cel dintai sunt eu”…. Trebuie sama opresc pentru ca am prea multe de spus despre Crucea lui Christos si n-as vrea sa abuzez, prietene de timpul si rabdarea cititorilor acestui forum. Sa stii ca ma bucur ca mi-ai pus aceasta intrebare. E una dintre putinele intrebari cu adevarat patrunzatoare la care am raspuns vreodata.
Respect.

December 20th, 2008 at 5:32 pm
Gili Carstea
 29 

Edi,

m-ar interesa si pe mine pasajul din EGW (sau manuscrisele acelea nepublicate), cu care Ford & comp. l-au facut sah-mat pe Brinsmead. Si, de asemenea, as dori sa-mi spui unde ai gasit detalii despre acest dialog intre ei. Eu am cautat in relatarile lui Brinsmead despre confruntarile lui cu fratii de la CG, dar nu am gasit nimic asemanator.

Multumesc.

December 21st, 2008 at 3:01 am
grigore dupa ureche
 30 

Qué sorpresa! Señor Gili is back again.
Ce mai faci draga colega, ne-ai parasit asa de abrupt inca de la emisiunea aia cu perfectionistii de la O&P? Tocmai cand iti dadusem si eu o replica exact la subiect si predicat, tu ai dezertat si ne-ai umplut pe toti cu indiferenta si melancolie. Oricum e foarte nostim ca tu continui sa comentezi singur, fara noi, pe forumul tau, ceea ce nu e chiar foarte palpitant dar ma rog, it’s up to you.

Anyway, welcome back si sper ca de data asta sa mai ramai pe-aici. Uite de pilda, ai pierdut niste subiecte foarte dragi inimii tale: Dumnezeu care distruge sau nu, EGW, teoria conspiratie iar acum asta cu judecata de cercetare. Nu stiu de ce-i lasi pe toti ereticii astia de pe aici sa-si dea cu parerea, cand tu ai putea avea o contributie chiar substantiala. Serios, acum chiar nu sunt ironic si poate ar fi cazul sa revii. Ca prea mare e plictiseala pe forumul asta. Laiu se impunge cu Plesa, Arie a trecut la historic arianism de ziua a saptea, Danut s-a apucat de minerit, iar colectionarul de opinii ne loveste direct din putul gandirii. Noroc cu Outlaw, care vorbeste chiar la subiect. In rest, pace si virtute!

December 21st, 2008 at 4:12 am
Danut Tanase
 31 

Adventismul a fost si este in criza inca de la intemeierea lui, deoarece tot timpul au fost credinciosi care i-au vazut erorile si s-au delimitat de ele. Imediat au fost considerati eretici si dusmani ai adevarului si ai bisericii. Asa se intampla pana in ziua de azi si va fi pana la sfarsitul lumii cu orice biserica.
Poporul advent, curand, va suferi din nou o mare deceptie, cand va vedea ca nimic din ceea ce a crezut si a propovaduit nu se va intampla in realitate.
Cu privire la emisune, am avut impresia unui talk show de politicieni, care desi cunosc care este situatia reala, adica adevarul (mai mult sau mai putin) incearca sa explice plebei nestiutore si ignorante(pentru ca nu vrea sa gandeasca cu capul ei ci se uita tot timpul in gura altora) cum devine treaba cu niste chestii contestate inca din zorii adventismului, de cei cu capul pe umeri. Se incearca a se albi negrul si a se innegri albul.
Hai sa luam pe rand adevarurile majore venite chipurile prin adventism, care constituie si AZI liniile de forta ale propovaduirii acestei biserici.
1. Sabatul – este inca din Eden, iar poporul evreu si ulterior crestinii l-au preluat pana in zilele noastre, deci nu este descoperirea bisericii AZS.
2.Legea – vine la fel din timpuri imemoriale si toata lumea stie de ea, inclusiv evreii si crestinii, inaintea adeventistilor, deci nici asta nu este un adevar tipic adventist.
3.Reforma Sanitara – mai experti ca evreii, yoghinii si multi altii, nu au fost si nu sunt adventistii, dar si aici avem o anomalie grava, pentru ca unii adventisti, nu toti, leaga acest aspect de Mantuire, ceea ce nu este scripturistic, ba este interzis clar de Hristos de a se face asa ceva.
4. Judecata de cercetare si legata de ea…
5. teoria Sanctuarului ceresc.
Dupa cum se vede cu ochiul liber, Hristos este destul de subtire reprezentat in teologia AZS.
Concluzia este ca de fapt, “adevarurile” EXCLUSIVE ale acestei biserici sunt : Judecata de cercetare si Sanctuarul, AMBELE nesustinute de Cuvantul lui Dumnezeu, ci doar de EGW si cei care au crezut si mai cred in ea.
Imi pare rau pentru S.P. si E.C. dar inca continua din motive stiute numai de ei, sa sustina aceste invataturi ratacite, care nu stau pe ADEVAR. Se continua cu aceleasi intelegeri gresite ale Evangheliei Vesnice, cand se vorbeste despre asa zisul caracter al lui Dumnezeu si a faptului ca Dumnezeu este JUDECAT. Nicaieri in Biblie nu se afirma aceste lucruri. Evanghelia Vesnica este inca o mare enigma pentru poporul advent, care prin astfel de emisiuni este tinut in continuare in bezna invataturilor gresite. Nimic din ce s-a discutat in aceasta emisiune nu sta, decat afirmatia ca Hristos a facut tot ce trebuia pentru lumea pacatoasa. A persista in aceasta teologie gresita este o mare responsabilitate pentru sufletele oamenilor, pe care E.C. si S.P. si-o asuma, deoarece multi credinciosi se uita la Edi ca la Dumnezeu, desi acest lucru este profund gresit.
Doctrina Sanctuarului asa cum este sustinuta de BAZS este desfiintata de urmatoarele texte :
“Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, si a intrat, O DATA PENTRU TOTDEAUNA, in Locul prea Sfant (Sfanta Sfintelor), nu cu sange de tapi si de vitei, ci cu insusi sangele Sau, dupa ce a capatat o rascumparare vesnica…ca sa Se infatiseze ACUM, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu….dupa ce a adus o singura jertfa pentru pacate, S-a asezat PENTRU TOTDEAUNA la dreapta lui Dumnezeu (adica Sfanta Sintelor), si asteapta de acum ca vrajmasii Lui sa-I fie facuti asternut al picioarelor Lui.”
Asa cum se vede clar din textele biblice, mai sunt si altele, Hristos LA INALTARE, s-a prezentat la Tatal Sau in Sfanta Sfintelor, fiindu-i acceptata jertfa si s-a asezat O DATA PENTRU TOTDEAUNA langa Tatal, si asteapta ca dusmanii Lui sa-i fie facuti asternut picioarelor Sale. Hristos nu a stat in Sfanta 1810 ani despartit de Tatal Sau, asa cum sustine EGW si adventismul in doctrina Sanctuarului. Scriptura este simpla si clara, EGW a sustinut erorile cu usa inchisa cu trecerea din Sfanta in Sfanta Sfintelor, si toate celelalte rataciri stiute de adventisti.

Doctrina Judecatii de cercetare o voi trata separat, in alt post.
BAZS este departe de intelegerea corecta a adevarului si este timpul sa ia aminte la Dumnezeu, daca va voi sa nu fie varsata.

Cu respect,

December 21st, 2008 at 5:26 am
nelu
 32 

Cand se vorbeste despre desavarsirea caracterului,de cele mai multe ori se spune ca asa ceva este imposibil,iar ca dovada este intrebarea :Unde este acel om desavarsit pentru ca eu nu am vazut niciunul?
Daca ma uit la mine ,sau la altul si vad ca sunt departe de desavarsirea pe care o cere Isus,asta inseamna ca nu exista nimeni desavarsit? Cunoac eu pe toti oamenii care au trait si traiesc pe acest pamant,ca sa spun asa ceva? Cunosc eu inimile oameniilor si stiu ce se ascunde in ele?
A cerut Dumnezeu ceva omului,ce este imposibil acestuia?
A spus cineva vreodata ca el poate ajunge desavarsit singur prin puterea lui FARA ISUS?

Ca sa ne scuzam umblarea ,totdeauna citam pe Pavel din Rom.7,insa uitam sa citim mai departe in Rom. 8 sa vedem ca nu exista nici-o scuza fata de firea pamanteasca si ca Dumnezeu prin Duhul Sau ne poate oferi o viata noua,care nu are nici-o legatura cu cea veche.
De asemenea ne place sa-l citim pe Ioan,ptr. ca el a fost ucenicul iubit si a vorbit cel mai mult despre dragostea lui Dumnezeu,dar cand ajungem la aceste versete:”Oricine RAMANE IN EL,nu pacatuieste,oricine pacatuieste ,nu L-a vazut,nici nu L-a cunoscut.”,”Cine pacatuieste este de la diavolul.”,”Oricine este din Dumnezeu,nu pacatuieste,ptr. ca samanta Lui ramane in el;si nu poate pacatui,fiindca este nascut din Dumnezeu.”,credem ca nu este chiar asa cum spune el.
Chiar daca ne doare,acestea este adevarul,ca noi nu suntem nascuti din Dumnezeu si nu-L cunoastem,de aceea pacatuim.
Daca totusi asa aleg,ca toata viata sa pacatuiesc (cate putin),nu am nici-un drept sa spun ca altfel nu se poate trai,decat cum traiesc eu,si ca nu a existat,nici nu va exista nimeni care sa traiasca altfel.

Eu cred ca au existat asemenea oameni,desi rari,recunosc,Chiar Dumnezeu Ii numeste:
Enoh,Iov,Daniel.Iar in raportul evangheliilor se vorbeste despre Iosif,sotul Mariei,care era un om neprihanit,Preotul Zaharia si sotia lui Elisaveta,care erau amandoi neprihaniti,Ioan Botezatorul (daca nu-i imputam ca pacat,necunoasterea totala a misiunii lui Mesia),altii,care au suferit batjocori,batai,lanturi si inchisoare;au fost ucisi cu pietre,taiati in doua cu fierastraul,chinuiti;au murit ucisi de sabie,au pribegit imbracati cu cojoace si in piei de capre,lipsiti de toate,prigoniti,munciti,-ei de care lumea nu era vrednica-au ratacit prin pustiuri,prin munti,prin pesteri si prin crapaturile pamantului.(Evr. 11).
De ce a dat Dumnezeu cele 10 porunci?
De ce a scris El poruncile Lui in inimile oamenilor?
Poate locui impreuna pacatul si neprihanirea?
Daca aceasta va fi starea noastra pana la venirea Lui,vom merge cu bagajul nostru in cer,sau ne va schimba El ca pe roboti fara voia noastra?
Daca El a spus ca stramta este calea care duce la viata,o putem largii noi mai mult?

December 21st, 2008 at 6:50 am
Outlaw
 33 

Nelu,
In Evrei 11 este o lista a anumitor eroi ai credintei printre care e trecut si individul numit Samson. Conform presupunerii tale ca acei oameni erau desavarsiti, inseamna ca si Samson era desavarsit. Ori, dupa cum gasim scris, Samson i-a cam macelarit pe amaratii aia de filisteni si s-a sinucis ca un taliban intr-o actiune de terorism. Ori nu cred ca vrei sa spui ca Dumnezeu considera sinuciderea o actiune perfect compatibila cu faptele unui om desavarsit… Suicide killer Samson asta, dar totusi e un erou al credintei… ma framanta de ceva vreme subiectul asta si mi-ar prinde bine un raspuns. Nu de alta dar noi condamnam actele de terorism la musulmani dar le scuzam la evrei… si mai mult, le si ridicam la rang de eroism national. Daca nu noi, cel putin autorul epistolei catre evrei.
Deci, intrebarea mea este: Sinuciderea e acceptabila in anumite circumstante? Daca nu este, de ce Samson e erou iar Bin Laden e criminal? Mentalitatea ambilor e aceeasi.
Daca sinuciderea e subordonata unor scopuri divine cu bataie lunga, atunci poruncile au o aplicabilitate circumstantiala? Astept parerile voastre.

Respect!

December 21st, 2008 at 7:38 am
nelu
 34 

Outlaw,este drept ce spui despre Samson si nu am observat acest aspect,dar nu pot sa cred ca toti ceilalti din aceasta lista pot fi discreditati din cauza lui Samson.
Cand am scris despre credinta desavarsita a celor din Evr. 11,vroiam sa se inteleaga despre cei pe care nu i-a cunoscut nimeni,acei fara nume.
Despre cei doi sinucigasi,nu pot sa spun ca actiunile lor sunt ideentice.
Samson,a avut cel putin curajul sa se sinucida si totodata a avut si o biruinta asupra dusmanilor lui Israel.
Ben Laden,este un las,se ascunde ca o vulpe si nu are demnitatea sa moara nici ca un sinucigas.A spalat creierul oamenilor si in timp ce trimite copii de 10 ani si femei sa moara in atentate sinucigase,el nu face acest lucru,el vrea sa traiasca pana la adanci batraneti.Acest razboi este al lui ,nu al lui Dumnezeu.Aici este diferenta.

December 21st, 2008 at 9:26 am
Un colectionar de opinii
 35 

Stimati cautatori ai adevarului,

Citesc cu mare placere unele (deci nu toate)postari si ma bucur pentru cautarile inimilor sincere.

Domnule Outlaw, va multumesc mult pentru punctul dumneavoastra de vedere. Meditez si voi mai medita asupra lui. S-ar putea sa-mi aduca unele raspunsuri la cautarile mele.

Domnule Nelu, sunteti un fin observator ar unor realitati mai vechi sau mai noi. Va multumesc pentru opinia dumneavoastra.
Ilie credea ca numai el singur a ramas un slujitor cu adevarat devotat lui Dumnezeu. Si el a inteles relatia dintre credinta lui si faptele lui care sunt de fapt expresia credintei lui. Dumnezeu l-a asigurat ca a pastrat pentru Sine inca 7000 de oameni (subliniez cuvantul oameni) al caror caracter le dadea dreptul sa fie numiti de insusi Creatorul ca :”oameni placuti Mie”.

Chiar si in calitatea de eretici, unii dintre noi incercam sa fim totusi sinceri cu altii si cu noi insine. Adica incercam sa fim un fel de vamesi si nicidecum carturari de tipul: “Doamne iti multumesc ca nu sunt ca vamesul acesta sau ca eretcii astia care posteaza pe acest forum”. Probabil ca aceasta sinceritate ar putea fi inceputul de drum in construirea adevaratei relatii cu Dumnezeu. Cum numai el ne cunoaste inima fiecaruia, numai El ne accepta incercarea stangace de a intra in contact cu El, in acelasi timp nu ne alunga decat daca ne vede ca suntem fatarnici adica avem pretentia ca noi nu suntem ca vamesii. Aroganta carturarului si farisului se pare ca nu tine in fata Atotputernicului. Ce bine!
Orice criza este ingaduita de Dumnezeu, ocazie cu care omul ar putea sa-si faca un bilant al modului in care vrea sa-L asculte pe Creator.

Este chiar atat de usor sa iesim din tiparele noastre in care suntem suntem bine intepeniti de Satan pe care-l acceptam chiar si ilegal in inimele noastre ?

Un doctor in teologie si nu numai, poate avea pe Satan in inima sa ?

Fiti sanatosi si cu inima buna dupa placul Atotputernicului.
Atotputernicul sa ne ajute sa ne vedem goliciunea chiar daca unii dintre noi ne credem imparati.

December 21st, 2008 at 10:18 am
Eugen Bostan
 36 

Pentru CC 19. Epistola catre Evrei nu descopera nicaieri lucrarea in doua faze a lui Isus din Sanctuarul ceresc. In aceasta epistola se pune in contrast cele doua sanctuare, pamantesc si ceresc.

December 21st, 2008 at 10:59 am
eliza
 37 

Ma bucur sa pot spune ca fratele Gili nu a fost, nu este, si cu siguranta nu va fi niciodata atat de naiv incat sa-si iroseasca viata scriind inutil pe un sit fara valoare, singuratic si neapreciat de nimeni.
Pot sa va asigur frate “Grigore dupa ureche” ca sunt multi cei care se hranesc cu “comentariile” sale, considerand ca sunt cu adevarat perle ale adevarului care va ajuta Mireasa sa inteleaga finalul Marii Controverse.

December 21st, 2008 at 11:26 am
hopasusx
 38 

nu stiu ce se intampla dar ceva se intampla.oare se va face o mare redesteptare sau trezire in biserica adventista ( bine ar fi ).ar trebui mai multi pastori adventisti sa aiba curajul sa spuna tot ce stiu chir cu riscul sa ramana fara loc de munca. stiu ca pastori nostri stiu foarte multe in legatura cu adevarul si su scrierile Ellen g. withe, cred ca este timpul sa vorbeasca. de cand urmaresc emisiunile acestea altfel il percep pe Dumnezeu. succes in continuare la trezire.

December 21st, 2008 at 12:09 pm
Eugen Bostan
 39 

Ta hagia este un cuvant la plural care uneori apare si la singular. Apare in Evrei 8,2/9,1.2.3.8.12.24.25/10,19 si 13,11, unde este tradus prin ,,lacas”, ,,Locul sfant si ,,Locul preasfant”.Deoarece prin traducere, acelasi cuvant este redat cu sensuri diferite (uneori chiar contradictorii), sa ne punem intrebarea, tinand cont de context, daca termenul in cauza vorbeste despre Locul sfant, Locul preasfant sau despre sanctuar, ca intreg? In Evrei 9,1, ,,ta hagia” este tradus prin locas, referindu-se la sanctuar ca intreg. In Evrei 9,2, autorul descrie continutul primei despartituri a sanctuarului pamantesc, pe care o numeste Locul sfant. In Evrei 9,3, expresia este tradusa prin Locul preasfant (hagia hagion) si inseamna a doua despartitura- adica numai Locul preasfant. Este foarte interesant ca aceasta expresie, care inseamna clar Locul preasfant, nu mai este folosita in Evrei in legatura cu Domnul Hristos in Sanctuarul ceresc. Astfel se ridica o intrebare logica: Daca Epistola catre Evrei ar sustine ca Domnul Hristos a intrat in Locul preasfant, la inaltare, de ce autorul nu mai foloseste aceasta expresie care, fara nici o ambiguitate, se refera exclusiv la Locul preasfant? Cu exceptia textelor 9,2.3, in special 3 care se refera la cea de-a doua despartitura a sanctuarului, toate celelalte vorbesc despre sanctuarul ca intreg, punand in contrast pe cel ceresc cu cel pamantesc. Dupa ce trateaza subiectul referitor la ritualul sanctuarului pamantesc, apostolul Pavel isi indreapta din nou privirea spre cer, spre un cort mai mare si desavarsit (skene- ,,cort” in limba greaca), adica spre Sanctuarul ceresc (versetul 11). Versetul 12 spune ca a intrat o data pentru totdeauna in Locul preasfant ,, nu cu sange de tapi si de vitei, ci cu insusi sangele Sau, dupa ce a capatat o rascumparare vesnica pentru noi”. Este clar ca tabernacolul, ,,cortul” (skene) din versetul 11 si ,,Locul preasfant” din versetul 12 se refera la acelasi lucru, adica la sanctuarul luat in intregime (Evrei 8,1.2). Contextul ne arata din nou ca problema aici nu este in ce incapere a intrat Isus, ci la faptul ca El este Marele nostru Preot in Sanctuarul ceresc. Expresia ,,Locul preasfant” din Evrei 9,8 si 10,19 a fost considerata de uni dovada ca Hristos, la inaltare , Si-a inceput lucrarea in Sfanta Sfintelor. Dar expresia in limba greaca nu este hagia hagion (Sfanta Sfintelor) ca in Evrei 9,3, ci simplu hagion (sfintele). Este acelasi cuvant tradus cu locas de inchinare in alte locuri din Evrei.

December 21st, 2008 at 1:14 pm
Florin Laiu
 40 

beniamin plesa 12

“Aceasta ‘judecata de cercetare’ in felul cum a fost prezentata de EGWhite in viziunile ei, si cum a fost explicata de liderii adventisti in 1840-s este complect diferita de modul cum intelegi si explici tu. EDI are curajul sa o spuna direct, tu insa recunosti dar pe ocolite ca nu este chiar asa cum au predicat ‘pionierii adventisi’.”

Mr B Plesa, ceva ai înţeles, dar mult mai mult decât este cazul. Ai citat pe Josiah Litch, că “no human tribunal would think of executing judgment on a prisoner until after his trial; much less God” – şi sunt perfect de acord cu principiul afirmat de el, că Dumnezeu, dacă vrea să pună capăt marii controverse începute de Satan, trebuie să deschidă un proces, înainte de a da sentinţe şi răsplătiri /pedepse. Faptul că Litch a publicat această înţelegere teologică în 1841, arată clar că nu a fost o idee survenită după 22 oct 1844 pentru a salva interpretarea lui Miller.
Cred că Dumnezeu a condus grupul de milleriţi credincioşi care au continuat să studieze şi au descoperit adevăruri biblice care, treptat, au dus la construirea unei doctrine (a Sanctuarului şi Judecăţii de cercetare). Noi nu considerăm că formularea doctrinară precisă este făcută odată pentru totdeauna. Biserica noastră şi-a schimbat opiniile teologice şi şi-a modificat chiar unele doctrine de-a lungul timpului. Unii văd în aceasta o dovadă de progres, alţii o dovadă de îndepărtare de la „credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna”. Dar indiferent cum ar vedea cineva realitatea, ea este că înţelegerea adevărului este dinamică şi că atât ca indivizi, cât şi ca Biserică, suntem datori să ne verificăm credinţa şi să adâncim cercetarea în fiecare generaţie.

În ce mă priveşte, cred că doctrina aceasta a fost şi este corectă în esenţă, chiar dacă din punct de vedere tehnic (exegetic), anumite argumente sunt discutabile, şi anumite obiecţii întemeiate trebuie considerate. Nu pot simpatiza cu cei care au „progresat” atât de mult, încât au aruncat la coş doctrina judecăţii premileniale, sau au făcut din ea o relicvă lipsită de semnificaţie reală şi de putere motivatoare. De asemenea nu accept abordările legaliste sau perfecţioniste ale Judecăţii, dar acestea sunt pe nedrept imputate doctrinei Bisericii de către oponenţi.
Nu am nimic împotriva denumirii de „investigative judgment” (judecată de cercetare). Obiecţia că expresia nu se află în Scriptură este idioată, fiindcă expresiile tehnice ţin de limbajul teologic convenţional, nu neapărat de sursa biblică. Unde găseşti în Biblie expresii ca „Trinitate”, „revelaţie progresivă”, „nemurire condiţionată” etc. ? Dacă Dumnezeu i-a dat lui Adam capacitatea de a da nume vieţuitoarelor, de ce să nu aibă dreptul de a da nume clare unor noţiuni biblice? Biblia nu este manual de teologie sistematică, ci sursă doctrinală şi teologică. Dacă ideea sau noţiunea se găseşte (în mod explicit sau implicit) în Biblie, afirmarea ei printr-o expresie convenţională este suficient justificată.

Cred că supralicitezi cele spuse de Edi în emisiune. El nu a tras concluzia că “felul in care Ellena White si pionerii adventisti au -EXPLICAT- aceasta judecata este complect inacceptabil pentru cei care vor sa faca o exegesa seroasa a scripturii.” Şi când Eddie a spus că doctrina aceasta este bazată pe Scriptură, sper că nu a vrut să spună că pionierii doar s-au „folosit” de scriptură pentru a-şi introduce propriile elucubraţii, aşa cum înţelegi tu. Sunt de acord că exegeza pionierilor este imperfectă, în sensul că unele argumente nu sunt suficient de solide. Dar principalele argumente rămân în picioare şi sunt convins că s-ar mai putea descoperi şi altele printr-o cercetare aprofundată. Ca unul care am în spate decenii de cercetare, deja am descoperit, nu doar slăbiciunea unor argumente, ci şi realitatea unor noi argumente.

Dacă folosirea Scripturii “în mod corect”, o înţelegi în sens foarte îngust (adică tehnic/profesional, după exigenţele actuale), ajungi la concluzia că nici autorii NT n-au fost “corecţi”. Prin urmare, lasă această grilă procustiană. Dacă ne referim nu la chestiuni tehnice, exegetice, ci la abordări de principiu (hermeneutice), pionierii au avut dreptate, au fost conduşi de Dumnezeu pe calea pe care ei o puteau înţelege potrivit pregătirii lor şi potrivit experienţei şi culturii grupului din care făceau parte.

Observ că Dumnezeu aşa lucrează de obicei. Magilor le-a atras atenţia printr-o stea neobişnuită, fiindcă aceasta era preocuparea lor (nu foarte corectă!). După ce au găsit pe Iisus, magii au rămas fără stea, fiindcă aveau deja scopul călătoriei. Pionierilor noştri, Dumnezeu le-a atras atenţia la Judecată prin traducerile de atunci la Dan 8:14 (“sanctuarul va fi CURĂŢIT”), şi prin studiul lui Crozier la Lev 16, pe care Ellen White l-a recomandat tuturor credincioşilor. Ellen White nu a vorbit despre infailibilitatea acelui studiu, şi ar trebui să fie clar că nimic din ce este omenesc nu este infailibil. Totuşi acel studiu (care a devenit standard, cu oarecare modificări, pe care l-a adoptat şi Ellen White şi chiar viziuni au fost date folosind limbajul imaginilor didactice ale Sanctuarului) a condus pe credincioşi la ideea judecăţii de cercetare pe o cale care să sublinieze locul central al ispăşirii (Crucii) în legătură cu Judecata. Astfel, conducând pe pionieri pe această cale ocolită, dar providenţială, Dumnezeu i-a dus la înţelegerea doctrinei Judecăţii. În această situaţie, nu mai este nici o problemă dacă Daniel 8:14 nu trimite în mod direct la Lev 16, prin termenul „curăţit”. Ziua ispăşirii din Leviticul 16 stă prin propria ei valoare tipologică, cu o dublă prefigurare (Crucea şi Judecata), iar Daniel 8:14 trimite mai direct la judecata din Daniel 7, prin folosirea termenului „weniţdak” („i se va face dreptate”/ va fi pus în drepturi/reabilitat /răzbunat). Edi a văzut corect legătura dintre Judecata cu „cărţile deschise” din Daniel 7 şi cuvântul din Dan 12:1 „în vremea aceea [=timpul strâmtorării] poporul tău va fi mântuit, adică oricine va fi fost găsit scris în carte.”

Dacă cineva găseşte o soluţie mai bună, care să satisfacă, nu “capra şi varza”, cum ai zis tu (fiindcă nu problema de politică bisericească e prioritară aici), ci satisfacerea întregii descoperiri biblice, chiar dacă este nepopulară în creştinătate, aştept cu răbdare. Cât priveşte soluţiile evanghelice bazate pe teologie sistematică, având ca ideal major satisfacerea ortodoxiei protestante, nu sunt cu nimic superioare, hermeneutic sau exegetic, unor opinii eronate ale pionierilor noştri. Zici că vrei să fiu mai clar? Probabil aştepţi să spun clar că resping doctrina judecăţii de cercetare. Ei bine, sper că ai înţeles clar că nu o resping. Nu am nici un motiv serios s-o resping. Cei care o resping, au ajuns la această concluzie dintr-o greşită înţelegere, atât a evangheliei, cât şi a judecăţii, sau pentru că au adoptat un sistem diferit de înţelegere a profeţiilor lui Daniel şi ale Apocalipsei.

Sper că eşti satisfăcut de răspunsul meu.

December 21st, 2008 at 2:40 pm
Eugen Bostan
 41 

Eliza 37. Perle ale adevarului sunt si bazaconiile fratelui Gili Carstea despre sfarsitul celor nelegiuiti prin explozii nucleare?
El spune ca asa se explica moartea instantanee a unora si chinul de cateva ore sau zile a altora. Cei care vor fi mai aproape de explozii vor muri instantaneu iar ceilalti vor chinui mai mult. Intrebarea mea pentru domnul Gili Carstea si pentru cei care cred in comentarile lui este daca exploziile nucleare cunosc gradul de vinovatie a oamenilor?

December 21st, 2008 at 2:51 pm
grigore dupa ureche
 42 

Draga Eliza,

curiozitatea ta endemica (sau daca preferi jocul de cuvinte, edenica…) iti tradeaza instinctul ancestral al mamei tale Eva, care n-a reusit sub nicio forma sa-si infraneze dorinta de a nu intra singurica in padurice, pe langa pomul ala bun si rau, ca sa-si dea si ea cu parerea despre ce este vorba in site-ul acela mai mare si sfant numit Eden.

Dupa vorba, dupa port trebuie sa fii vreo avocata de-a lui Gili, care saracul de el, singur si neapreciat, nu poate suporta un asemnea cadru de exprimare in care toti gandesc si nimeni nu asculta. Asta este diferenta dintre site-ul asta fara valoare si site-ul vostru cu TVA (teologie cu valoare adaugata): acolo la voi, colegul Gili evolueaza singur la paralele, iar voi toti il aplaudati, il apreciati si spuneti da si amin la toate axiomele lui reformatoare pe cand aici, sunt doi baieti care se chinuie la sol, o mai scrantesc, mai pierd si ritmul dar macar nu se cred Waggoner si Jones! Iar ceilalti comentatori, dupa cum bine vezi, pentru ca gandesc cu mintea lor, au bunul simt sa-i contrazica, sa-i corecteze, ba chiar sa-i critice, pentru ca infailibil este doar Dumnezeu.

Eu as fi mai prudent la chestiunea cu hrana. Sincer sa fiu, ii compatimesc pe colegii tai care se hranesc cu comentariile distinsului domn Carstea. Ti-ai pus vreodata intrebarea, cat de prelucrata este hrana asta? Adica dupa ce este congelata in ideile lui Waggoner, Jones, Wieland, Short, White, si Carstea bineinteles, voi o puneti la microundele unui sentimentalism si restaurationism mediu si apoi este gata, buna de pus pe farfurie. And by the way, la voi in grup e cineva care are alta parere in afara de cea a lui Gili? Si daca ce spune el sunt perle ale adevarului, de ce nu lasa loc de comentarii pe forumul vostru ca sa vedeti si voi cum inghite lumea astfel de perle!

Sora Eliza, eu ti-as recomanda sa te hranesti direct din Cuvantul lui Dumnezeu, din Isus Hristos, sa bei apa vietii direct de la El si nu prin intermediari. Nu va mai intoxicati cu hrana expirata sau plina de aditivi alimentari, care sa creeze senzatia de prospetime. Singura hrana proaspata se gaseste numai in Cuvant. Intreab-o pe colega ta samariteanca, si-o sa vezi ca asa e. Dupa ce-L cunosti cu adevarat pe Hristos, toate perlele din lumea asta sunt doar cioburi colorate. Reciteste parabola margaritarului. Sper din toata inima sa ai si tu acea experienta. Sapa singura, vinde-ti perlele tale si cumpara doar Margaritarul de mare pret. Te asigur ca nu vei regreta!

December 21st, 2008 at 2:55 pm
Florin Laiu
 43 

Nelu 32
“Chiar daca ne doare,acestea este adevarul,ca noi nu suntem nascuti din Dumnezeu si nu-L cunoastem,de aceea pacatuim.”

Cred că ai mers prea departe cu concluziile. Ioan se referă la trăirea în păcat, la o viaţă conştientă în păcat, nu la ideea că dacă cineva să întâmplă să păcătuiască (dacă nu ar fi aşa, s-ar contrazice cu 1Ioan 2:1).

De asemenea, faptul că se întâmpă să păcătuim, nu înseamnă că suntem de la diavolul. Apostolul dă exemple clare mai jos, ca să înţelegem la ce se referă (exemplul lui Cain care din ură a ucis pe fratele Său.

December 21st, 2008 at 3:49 pm
Outlaw
 44 

Bravo Grogore pentru raspunsul catre Eliza. Eram pe punctul de a creiona o replica dar citind raspunsul tau am renuntat. N-o puteam spune mai bine. Deci noi ne aflam pe un site singuratic si inutil… Bravas! Poi o rugam pe dansa sa ne dea miere cu lingurita pe un site mai “adevarat”, sau sa-si faca “mila” de singuraticii acestui site si sa ne onoreze cu prezenta. Si daca a postat un comment pe un site inutil, atunci commentul dansei e util?
Sau vroia sa demonstreze utilitatea inutilitatii?
Imi place stilul tau.

Respect.

December 21st, 2008 at 4:29 pm
Florin Laiu
 45 

CC 19
“epistola catre Evrei….. Studiind cu atentie acea epistola, nu gasim nici urma de doua faze in lucrarea Domnului din Sanctuarul ceresc si de judecare a faptelor sfintilor. Mai mult, autorul afirma hotarit ca Domnul face deja (la momentul scrierii) lucrarea ce corespunde, in sistemul iudaic, aceleia a Marelui Preot in Ziua Ispasirii, cind intra in Sfinta Sfintelor. Dupa urcarea la cer, El intra direct in Sfinta Sfintelor, caci “a trecut prin cortul acela mai mare…si a intrat, odata pentru totdeauna, in Locul prea Sfint” (Evrei 10:11-12).”

Să înţeleg că vezi în cer un sanctuar cu două despărţituri din care prima este doar hol de trecere a lui Iisus după înălţare? Asta este o idee mai ridicolă decât cea pe care o ridiculizezi. Cel puţin, pionierii credeau că Iisus a slujit acolo, în faţa Tatălui (imaginând pe Tatăl în prima încăpere până la 1844, ca în Apocalipsa 4).

Este adevărat că Epistola către Evrei nu foloseşte imaginea celor două încăperi ca o prefigurare a unui serviciu ceresc în două faze a lui Iisus. Autorul este preocupat de un contrast între sistemul vechiului legământ şi sistemul noului legământ, între jertfele, preoţia şi sanctuarul vechi, şi cele ale noului legământ: jertfa unică, preoţia şi sanctuarul. Pavel nu face teologie sistematică cu destinatarii lui, subiectul lui nu este timpul profetic al Judecăţii (despre care Daniel 8 şi 12 arată că abia în timpul sfârşitului avea să fie desigilat). Aşa că nu trebuie să aşteptăm aici de la Pavel ceea ce nu i se descoperise, ci doar ceea ce de la începutul epistolei şi până la sfârşit vrea să spună: creştinismul (a urma lui Iisus), cu beneficiile lui cereşti, cu cetăţenia cerească etc., este o cale superioară iudaismului, de aceea întoarcerea la iudaism, sau refuzul de a-l mărturisi pe Iisus pentru a beneficia de anumite drepturi înseamnă apostazie şi pierzare.

Faptul că Pavel foloseşte imaginea sanctuarului pământesc bipartit pentru a se referi la cele două sisteme religioase (cortul dintâi, pământesc, al lui Aaron; şi al doilea cort, ceresc, al lui Christos) nu înseamnă că această ilustraţie (aplicaţie tipologică) este singura posibilă sau admisibilă. Iisus a spus „Eu sunt lumina lumii”, dar a spus şi „voi sunteţi lumina lumii”. Într-un loc, piatra de temelie este Christos; într-alt loc, piatra de temelie sunt apostolii (Ef 2:20; Ap 21:14). Spunem că jertfa trebuia să fie un miel de parte bărbătească. Dar cele mai multe jertfe, în afară de jertfa zilnică, erau capre, oi, turturele, care nu erau de parte bărbătească — la fel şi vaca roşie, nu trebuia să fie bou, ci vacă. La fel şi cu alte aplicaţii creştine ale simbolurilor sanctuarului. A gândi că totul are o aplicaţie unică nu este confirmat de nimic în Scriptură. Ilustraţiile sunt la îndemâna autorului bilbic tot aşa cum sunt disponibile oricui, atâta timp cât ele fixează, ca mijloc didactic, o învăţătură biblică. Cred că nimeni nu se îndoieşte că Isaac în Gen 22 este un tip al lui Iisus, care a urcat cu crucea în spate până la locul unde avea să fie jertfit ca un miel. Cu toate acestea, nici unul din autorii NT nu se referă la această tipologie. Trebuie să deducem de aici că este nelegitimă?

Structura bipartită a sanctuarului pământesc poate sluji foarte bine şi ilustrării unui alt adevăr decât cel ilustrat de Pavel, şi anume Judecata divină. Jertfele aduse în ziua ispăşirii nu pot fi aplicate decât la jertfa unică de pe Golgota. Intrarea marelui preot cu sânge în sanctuar se poate aplica la aspecte legate de lucrarea lui Iisus după înălţare, dar cu atât mai mult se poate aplica la lucrarea finală de judecată. Punerea păcatelor pe capul ţapului Azazel şi trimiterea lui în pustie nu se poate aplica decât la încheierea Judecăţii. Prin urmare, indiferent ce s-ar spune, ziua ispăşirii are trimiteri la ambele evenimente majore ale planului de mântuire: Crucea şi Judecata.
În Evrei însă Pavel vorbeşte clar despre Judecată, chiar dacă nu foloseşte pentru aceasta în mod explicit imaginea sanctuarului.
De fapt întreaga epistolă este scrisă în vderea Judecăţii, nu este un simplu exerciţiu de teologie evanghelică: De la început se spune că acei credincioşi care au fost luminaţi de Evanghelia lui Iisus şi a apostolilor şi de minunile acelor timpuri, dar devin nepăsători, „nu vor scăpa” (2:3-4; 6:4-8), se vor pomeni „veniţi prea târziu” (4:1), „nu vor intra în odihna Lui” (4:5.11). Pavel ar fi vrut să le spună mai multe lucruri, dar n-a putut, fiindcă deveniseră greoi la minte şi preferau tot „lapte” (5:11-14; 6:1-2). „După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea VNE JUDECATA, tot aşa şi Christos, după ce S-a adus jertfă odată pentru totdeauna, purtând păcatele multora, Se va arăta a doua oară, fără păcat, spre mântuirea celor ce-L aşteaptă” (9:27-28). Dar în ultimele capitole se fac trimiteri tot mai înfricoşătoare la judecată: în 10:25, ziua judecăţii este numită ZIUA (aram. yoma), aşa cum este numită ziua ispăşirii în Talmud. Pavel se referă explicit la judecată, ca zi a pedepsei pentru credincioşii care părăsesc pe Christos (10:26-29), de răzbunare şi judecată a lui Dumnezeu asupra poporului Său (10:30-31). Pavel descrie apropierea noastră de Dumnezeu în Noul Legământ ca fiind mai solemnă şi mai înfricoşată decât în Vechiul Legământ, ca diferenţa dintre Sinai şi Sionul ceresc (12:18-22). Această imagine este văzută ca fiind JUDECATA universală a poporului lui Dumnezeu:

„Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dmnezeului cel Viu (Ierusalimul ceresc), de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în cer, de DUMNEZEU, JUDECĂTORUL TUTUROR, de spiritele celor drepţi făcuţi desăvârşiţi [cf. 11:39-40], de Iisus Mijlocitorul legământului cel nou şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.” (12:22-24). Imaginea aceasta seamănă cu cea din Daniel 7, unde este prezent Marele Judecător şi adunarea festivă a zecilor de mii de îngeri, seamănă şi cu cea din Apocalipsa 6, unde sufletele martirilor sunt reabilitate după moarte, dar înainte de venirea zilei răzbunării. De asemenea, se face legătura şi cu sanctuarul, prin faptul că la această Judecată există un mijlocitor al noului legământ, care ne poate stropi cu sângele Lui ca să ne curăţească şi să ne sfinţească (9:13+). Această Judecată este descrisă ca având loc în Noul Ierusalim (Sionul) ceresc, cetatea pe care o aştepta Avraam (11:13-16; 12:22; 13:14), şi pe care Apocalipsa o numeşte CORTUL LUI DUMNEZEU CU OAMENII (Ap 21), şi o descrie ca având proporţiile unui cub (21:16), adică aşa cum numai Sfânta Sfintelor era (1Rg 6:20), iar pe temelii are cele 12 pietre care erau în pieptarul marelui preot (Ex 28:17-20; Ez 28:13 LXX; Ap 21:19-20).

Prin urmare, nu este vorba de „dregerea busuiocului”… Acestea sunt cuvinte despre care Iisus a promis că ne vom întâlni cu ele la Judecata aceea pe care o ignorăm (Mt 12:32.36). Aceasta este adevărata „gravitate a situaţiei”, sunt adevăratele „baze şubrede”. Dacă Ellen White a greşit pe undeva, ea a greşit aşa cum greşesc toţi profeţii ca oameni (inclusiv cei biblici, dacă îi citeşti atent şi fără părtinire). La tinereţe sau la bătrâneţe, oricine poate greşi. Important este că Dumnezeu i-a dat viziuni care foloseau chiar imaginile sanctuarului, cu care ei se preocupau. Imaginile însă au doar scop didactic, ca şi viziunile biblice, nu ne descoperă NIMIC despre topografia cerească sau despre încăperi şi mobilier reale. Totul este limbaj didactic şi aşa trebuie luat în primul rând. Dacă era legitim ca să i se arate lui Ioan imagini ale templului ceresc (Ap 9:2-5; 11:19), deşi în Ierusalimul ceresc nu există nici un templu (21:22), atunci a fost legitimn să i se descopere şi Ellenei White adevărurile cereşti în limbajul şi imagistica Sanctuarului. Şi dacă Pavel n-a putut să înţeleagă bine toate aspectele viziunii lui, din cauza puternicelor trăiri subiective din timpul viziunii (nu ştia dacă a fost viziune sau vizită în cer; credea că a străbătut trei ceruri în realitate: 2Cor 12:2), atunci să-i permitem şi Ellenei White să creadă că sanctuarul ceresc are două încăperi reale, cu două servicii separate în fiecare, cu chivotul în Sfânta Sfintelor etc. Nu este nimic dezonorant în această interpretare.

Cred că adevărata problemă cu care ne confruntăm în toate aceste dispute este înţelegerea corectă a inspiraţiei divine (a Bibliei sau a Spiritului Profetic). Avem prejudecăţi şi dogme populare pe care le luăm drept principii, şi avem aşteptări nerealiste de la Ellen White şi de la pionieri, în timp ce pe autorii biblici îi tratăm cu un tip de superficialitate favoritistă. Dumnezeu însă ne-a descoperit adevărul nu prin mijloace perfecte, ci prin limbaj şi modalităţi omeneşti imperfecte. Important este adevărul descoperit, restul este material didactic.

December 21st, 2008 at 6:05 pm
Florin Laiu
 46 

Lui Outlaw 33

Samson nu s-a sinucis. El s-a rugat la Dumnezeu să-i redea puterea ca pe vremuri, pentru a pedepsi pe vrăjmaşii lui Dumnezeu care ajunseseră să-şi bată joc de Dumnezeu, batjocorind pe acela pe care-l făcuseră orb şi lăudând pe zeii lor odioşi.
Samson ştia că mersese prea departe în neascultare de Dumnezeu, de aceea nu i-a cerut lui Dumnezeu să-i cruţe viaţa, ci a fost bucusor să piară şi el, numai ca onoarea lui Dumnezeu să fie răzbunată.
Asta nu se poate chema sinucidere, fiindcă nu era puterea naturală a lui Samson. Mai degrabă, aceasta prefigurează un aspect al Crucii. Iisus a cerut putere să înfrângă definitiv păcatul şi pe vrăjmaşii Lui (demonii), care au fost aruncaţi din cer când Iisus a zis: S-a sfârşit!
Perfecţiunea despre care vorbeşte Pavel în Evrei 11 este aceea despre care vorbeşte şi Iacov (2:22), iar în alte locuri se referă la starea de biruitor a creştinului care poate trăi “după desăvârşirea cerută de cugetul lui” (Ev 9:9), sau la ziua învierii (11:40).

December 21st, 2008 at 6:17 pm
Florin Laiu
 47 

Fur Elise 37
Şi cine ar fi Mireasa aceea? A cui este Mireasa?

December 21st, 2008 at 6:21 pm
Florin Laiu
 48 

Lui Eugen Bostan 39

înţelegerea lui TA HAGIA ca fiind sanctuarul în întregime, peste tot în Evrei, se întâlneşte astăzi în scrieri AZS reprezentative, cum ar fi ale Prof. Richard Davidson de la AU. El pleacă de la premisa că autorul epistolei se foloseşte exclusiv de limbajul Septuagintei. Am discutat personal şi am citit din lucrările lui, merită tot respectul, însă în privinţa lui TA HAGIA din Evrei 9 eu cred că acei traducători care au tradus cu Locul Preasfânt au avut dreptate, aşa cum înţelege şi teologul AZS William Johnson, că în Evrei 9, autorul compară cele două cortului cu cele două sanctuare. De aceea, în greacă el nu spune “prima parte a cortului” şi “a doua parte”, ci “primul cort” şi al doilea cort”, tocmai pentru a pregăti această comparaţie. Astfel limbajul din Ev 9:8 este cel din Leviticul 16, unde cele două încăperi sunt numite CORTUL şi SFÂNTA (CELE SFINTE): Lev 16:2.16.17.20.23.33. Este adevărat că în Lev 16, termenul ebraic KODEŞ este tradus în greacă TO HAGION (singular), dar Septuaginta nu este consecventă în privinţa aceasta, fiindcă termenul este tradus şi cu pluralul în alte locuri (Ex 40:9; Lev 19:8; 20:3; 26:31; Nu 4:15; 8:19 Dan 8:13 etc.).
În Biblie, cele două încăperi poartă următoarele denumiri, în trei maniere diferite:

I. 1. Sfânt; 2. Prasfânt (Ex 26:33)
II. 1. Cort[ul întâlnirii]; 2. Sfânt (Lev 16)
III. 1. Palat/Templu; 2. Debir (camera interioară) 1Rg 6:5.17-19.

December 21st, 2008 at 7:03 pm
eliza
 49 

Frate “Grigore dupa ureche”, nu am postat comentariul care te-a maniat asa de tare pentru a ma juca de-a avocatia, nu voi juca acest rol niciodata nici pentru mine si nici pentru vreo alta fiinta pamanteasca – nu simt nevoia – ci pur si simplu am dorit sa se stie ca mai exista “vamesi” care apreciaza pozitia pescarilor. De carturari si farisei vamesii nu se pot apropia. Sunt prea pacatosi.
De ironii, m-as putea foarte bine folosi, insa am renuntat la ele demult, din clipa cand prin studiu personal al Bibliei l-am cunoscut pe Tata si am inteles ca El nu face asta si-L intristeaza ca eu o fac. Si sincer, imi asum tot riscul ca urmasa a mamei mele Eva. Si am deasemeni curajul de a spune ce gandesc fara a ma ascunde dupa pseudonime.
Multumesc oricum pentru cavalerescul tau respect.
Il rog pe Outlaw sa reciteasca postarea mea. Eu nu am sustinut nici o clipa ca acest loc este singuratic si inutil. Cum am spus, nu am si nu voi avea niciodata intentia de a fi acida sau de a jicni pe cineva.
Frate Laiu, cred ca ar trebui sa fiti ultimul care sa intrebe cine este Mireasa si a cui este. Ca profesor, cred ca ati explicat acest lucru elevilor de foarte multe ori. Daca doriti raspunsul meu, nu voi avea nici un inconvenient in a-l vi oferi.

December 22nd, 2008 at 4:37 am
 50 

Florin Laiu

Lunapark la postul 27 zice ,si nu fara dreptate :

“”Si totusi, pina la urma si dupa toate ilustrele comentarii si multitudinea de idei din emisiune, asa pentru prostii ca mine, ce este de fapt judecata de cercetare?

Dupa raspunsul lui Sorin ,,EDI si al meu –Judecata de cercetare este o doctrina care asa cum a fost inteleasa de catre Ellena si pionierii adventisti trebuie lepadata cit mai curind.Astazi nu mai avem nevoie de acea intelegere eronata si dupa cum a zis si Ellena White–in vremea sfirsitului Dumnezeu isi va ridica un popor care sa aiba stindardul:–biblia si numai biblia–!!

Astazi multi dintre adventisti cred ca sintem mai aproape de __SFIRSIT–decit acum 160 de ani.Deci –biblia si numai biblia-.

Florine–citind explicatiile si redefinitiile de concepte prezentate de tine Oamenii devin tot mai incurcati,si nu este de mirare ca sint foarte multi in categoria lui –LUNAPARK-care nu mai stiu ce sa creada !!
EX.–Tu zici –ca mai crezi in Judecata de cercetare ,dar cu unele modificari .Daca Ellena White ar asculta explicatia ta te-ar declara eretic.
Am sa-ti dau un exemplu de explicatie mormona la doctrina “nasterii din fecioara a Domnului Isus”
–Iata cum explica ei –nasterea din fecioara :”–Dumnezeu Tatal este un om cu trup de slava,insa este totusi un am cu cap,trup si membre ca orcare om (ne-a facut dupa asemanarea sa)Acest dumnezeu sa coborit din cer acum 2000 de ani si a “vizitat”o fata FECIOARA (MARIA) ,a intrat la ea ,a avut sex cu ea ,a lasat-o insarcinata si a plecat din nou de unde a venit.Maria era fecioara inainte de a avea sexcu acest dumnezeu mormon.
Concluzie:–Nu este suficient sa afirmam ca noi credem o anumita invatatura ,in cazul de fata –jud. de cercetare-.Daca cu adevarat o credem sau nu se vede din cum enuntam acea doctrina .
Crestinii cred in “nasterea din fecioara”–adica ea a fost fecioara pina la nastere (uni cred chiar si dupa nastere) dar nici una din aceste variante nu se potriveste cu cea mormona.
Dupa teoria mormona si eu pot spune ca primul meu nascut sa nascut din fecioara.insa nu aceasta vroiau apostolii sa spuna cind afirmau “nasterea din fecioara” !!
La fel cu teoria ta despre Judecata de cercetare–Ellena White in viziunile ei nu a vazut asa cum explici tu.Cind cineva incerca sa explice altfel decit ea ,acei oameni erau vazuti cu pete mari de noroi pe hainele odata albe.
Florine–odata spuneai ca Ellena este infailibila in viziuni si failibila ca om.
Atentie !! Tu schimbi descrieri si explicatii facute de inger sau chiar Isus in viziunile Ellenei .
Faptul ca tu nu mai crezi in –doua compartimente–la sanctuarul din cer .intrii in conflict direct cu Ellena ,pionierii adventisti si marea majoritate a adventistilor de astazi.
Cind cineva pe timpul Ellenei spunea ca sanctuarul din cer nu este descris cu doua incaperi,stii bine ca era considerat eretic.
Numai acest mic amanunt ar trebui sa-ti dea de gindit daca ai aprobarea “spiritului profetic” despre care crezi ca este –infailibil–>
A spune ca crezi in Infailibilitatea “spiritului profetic” sau a mesajului transmis de Isus si apoi sa-l REDEFINESTI cum vrei tu ,cind faci acest lucru nu te deosebesti cu nimic de MORMONI si –teoria lor despre nasterea din fecioara a lui Isus !!

In realitate mormonii cred altceva decit crestinii cu toate ca toti declara credinta in “nasterea din fecioara”
Aceasi realitate se aplica si la tine :–tu pretinzi credinta cu jud,de cercetare,dar cind o exprimi in cuvinte esti tot asa de departe de ORIGINAL cum sint si mormonii in explicatiile lor.

Ps—cei in categoria –LUNAPARK-au trei posibilitati
1–intelegerea “destul”de transparenta a lui EDI si SORIN (nu exista JC si acea doctrina trebuie ingropata )
2-intelegera lui Florin (o vorbire incurcata ,ce rezulta in inventarea de fantezii noi la J C.si o foarte clara respingere a invataturii ASA cum a fost vazuta si explicata de ELLENA White si cei care au pus bazele “PLATFORMEI
si PILONILOR ADEVARULUI ADVENT )
3–Intelegerea PROFETESEI si a pionierilor adventisti –ORIGINALUL–care astazi datorita celor ca FLORIN este tot mai putin cunoscut si inteles.

PSS–deci –LUNA PARK si cei ca el–aveti trei variante ,si vorba lui EDI si SORIN :acest webb site este un atelier de lucru si nu o “organizatie de partid”care spala oamenii la creier .Gindirea -,aceasta facultate daruita de Dumnezeu este apreciata pe acest -forum- !!
Am respect pentru fiecare om ce participa pe acest forum ,Ideile si intelegerea noastra se schimba treptat prin studiu si rugaciune ,
Toti avem dorinta de a intelege si cunoaste pe Isus ,acel Isus prezentat de apostoli si daruit de Tatal pentru mintuirea neamului omenesc.
Beni

December 22nd, 2008 at 8:35 am
eddieconst
 51 

Lui Gili:

We cannot say, “I am sinless,” till this vile body is changed and fashioned like unto His glorious body.–Signs of the Times, March 23, 1888.
Look at Moses and the prophets; look at Daniel and Joseph and Elijah. Look at these men, and find me one sentence where they ever claimed to be sinless. The very soul that is in close relation to Christ, beholding His purity and excellency, will fall before Him with shamefacedness. (3 SM 353)

There is a wonder-working power to appear: and it will be when men are claiming sanctification, and holiness, lifting themselves up higher and higher and boasting of themselves.(Sermon,March 7, 1885)

Only Those Far From Christ Claim Sinlessness. –Why is it that so many claim to be holy and sinless? It is because they are so far from Christ. I have never dared to claim any such a thing. From the time that I was 14 years old, if I knew what the will of God was, I was willing to do it. You never have heard me say I am sinless. Those that get sight of the loveliness and exalted character of Jesus Christ, who was holy and lifted up and His train fills the temple, will never say it. Yet we are to meet with those that will say such things more and more.–Manuscript 5, 1885.

I want to say to whomsoever the glory of God has been revealed, “You will never have the least inclination to say, ‘I am holy, I am sanctified.'” (3 SM 345)

Istoria amintita de mine o poti gasi in Keith&Bull “Seeking a Sanctuary” si Jeoffrey Paxton “The Shaking of Adventism.”

Cat despre EGW, a fost om. Cand si cand trebuia sa mai arunce un os in tabara perfectionismului ca sa nu o rupa sfintii in bucati. Dar cine citeste printre randuri vede clar ca in jurul lui ’88 abandonase soteriologia naiva din tinerete.

December 22nd, 2008 at 12:40 pm
eliza
 52 

Imi multumiti pentru ce, frate Edi? Pentru ca numele meu va da posibilitatea sa folositi ironia academica in dreptul unei biete urmase a Evei, incapabila sa inteleaga ceva in noianul de rautati “teologice”? (pentru ca, altfel, dumneavoastra nu aveti de unde sti daca eu am cunoscut sau nu Adevarul) Sincer, prefer pozitia mea umila…
Oricum, cu toata placerea!
A, ce spunea oare Isus despre cei care isi numesc fratii (fie ele si femei fara minte): “prostule”?
Si, va multumesc pentru apreciere…

December 22nd, 2008 at 4:03 pm
Florin Laiu
 53 

lu beniamin plesa 50
Mă conving tot mai mult că trebuie să întrerup discuţia cu tine. Am făcut o greşeală că te-am luat în serios.

December 22nd, 2008 at 6:19 pm
Un colectionar de opinii
 54 

Catre cautatorii sinceri ai adevarului,

Nu suntem cumva pusi in fata incercarii Satanei de a desacraliza actul religios ?

Desacralizarea actului religios se poate face cu ajutorul unor profesionisti si chiar doctori in teologie ?

Este important sa descoperim atat directia cat si sensul curentului ?

Trebuie sa asteptam pana cand ajungem la buza Cascadei Niagara ca sa constatam ca ne aflam intr-o barcuta fara vasle ?

Orice publicitate nu este de fapt o arestare suficient de mult timp a inteligentei umane pentru a scoate bani de pe urma ei ?

Unii dintre noi doresc neaparat sa traiasca intr-o lume a inteligentei arestata la nesfarsit ?

Curentele sunt create de oameni. Putem reactiona precum cainii lui Pavlov la toate curentele si mesajele care sunt expediate pe adresa noastra ? Sau putem folosi biocomputerul pe care-l avem intre urechi ? Avem cel mai eficient program antivirus instalat pe biocomputerul nostru ?

Putem invata, ca o alternativa, sa ne folosim mintea ca sa ne putem alege comportamentele si reprezentarile interioare care sa ne faca sa devenim persoane mai bune care doresc sa schimbe in bine macar o mica parte din aceasta lume ?

Poti actiona conform faptelor care au pentru tine o valoare adevarata ?

Poti face distinctia intre comportamentele si modelele cu care esti asaltat pentru a fi programat si manipulat ? Iti reflecta acestea valorile tale reale ?

Ai aflat ca exista o vorba in lumea computerelor: “GIGO: Gunoi Introduci – Gunoi Obtii.”

Crezi ca daca ai putea sa iubesti indeajuns, ai putea fi cea mai puternica fiinta din lume ? Dumnezeu care este iubire nu este cea mai puternica fiinta din Univers ?

Poti face din viata ta o capodopera ? Traiesti invatatura pe care o predai, faci ceea ce spui ? Poti deveni astfel un model de desavarsire ?

Fie ca goana noastra dupa desavarsirea pretinsa de Dumnezeu sa fie rodnica. Fara acest examen de maturitate crestina prin care trebuie sa facem dovada ca am inteles si chiar vrem sa ne schimbam caracterul nu ne putem schimba destinul nostru. Daca nu dorim sa ne pregatim si sa absolvim acest examen nu putem intra in cer. Pavel a primit la acest examen de maturitate o cununa. Maturitatea crestina nu se poate confunda cu varsta omului.

December 22nd, 2008 at 9:30 pm
Un colectionar de opinii
 55 

“Sancta simplicitas” de care vorbeste Edi in cartea lui poate ajunge un virus pentru orice creier ? Este acest virus cultivat de unii profesionisti in teologie atat de periculos incat atunci cand scapa de sub control poate distruge mai eficient decat o bomba atomica ? Este fanatismul religios o reactie a acestui virus ?

Omul isi poate pierde mintea la orice varsta ?

Ce semeni aia culegi. Semeni vant, culegi furtuna.

Si daca Edi si Sorin, manati de un duh numai de ei stiut, impreuna cu doctorul teolog, incearca sa ne fure vaslele ce facem in buza Niagarei cu barcuta noastra fara vasle ?

December 22nd, 2008 at 9:56 pm
eddieconst
 56 

Sorry Eliza

Am fost badaran. No excuse.

December 23rd, 2008 at 1:37 am
eliza
 57 

Frate Edi
Daca am fi fost fata catre fata, probabil v-as fi daruit un zambet sincer. Asa, nu pot decat sa va multumesc pentru onestitate si sa va doresc tot binele vesnic. Si cine stie, poate vom avea ocazia sa ne amuzam impreuna candva, “in al saptelea cer”, de rautatile copilaroase care ne-au amarat candva…
Pana atunci, fie ca Duhul Sfant sa ne lumineze tuturor mintile pentru a intelege ce Aba minunat avem.

December 23rd, 2008 at 3:46 am
Florin Laiu
 58 

eddieconst 51
“Cat despre EGW, a fost om. Cand si cand trebuia sa mai arunce un os in tabara perfectionismului ca sa nu o rupa sfintii in bucati. Dar cine citeste printre randuri vede clar ca in jurul lui ‘88 abandonase soteriologia naiva din tinerete.”

Această cugetare adâncă începe să mă deştepte: să citesc şi eu printre rânduri cele spuse în emisiune. Chiar am crezut că Pastorul EC are respect faţă de inspiraţie, dar constat că n-ai făcut decât să ne mai arunci un os…
Cât priveşte soteriologia Ellenei White, ar fi bine să scrii o nouă teză pe tema asta, fiindcă lucrările cele mai bune care s-au făcut nu demonstrează o schimbare atât de dramatică, aşa cum vezi tu. Nu există o schimbare de la perfecţionism la un evanghelicalism luteran, ci de la un wesleyanism îmbogăţit prin viziuni, la Evanghelia de MATURITATE a lui Pavel:

2 Tim 4:7-8 “M-am luptat lupta cea bunã, mi-am isprãvit alergarea, am pãzit credinţa. De acum mã aşteaptã cununa neprihãnirii, pe care mi-o va da, ‘în ziua aceea’, Domnul, Judecãtorul cel drept — şi nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (non solum autem mihi SED ET HIS QUI DILIGUNT ADVENTUM EIUS).

December 23rd, 2008 at 4:29 am
Florin Laiu
 59 

lunapark 27
“Si totusi, pina la urma si dupa toate ilustrele comentarii si multitudinea de idei din emisiune, asa pentru prostii ca mine, ce este de fapt judecata de cercetare?”

Dragă LunaPark.
Dacă vrei o explicaţie scurtă, ceea ce numim noi “Judecata de cercetare” (investigative judgment) este prima fază a “judecăţii de apoi”, şi anume faza premilenială, numită şi Judecata Casei lui Dumnezeu, în care se cercetează în cer cazurile tuturor candidaţilor la mântuire — unii vor fi respinşi, alţii admişi.

Cei care cred în teoria “once saved, always saved” consideră această doctrină o erezie, deoarece ei estimează că pune în pericol certitudinea mântuirii. Şi chiar pune în pericol toate falsele certitudini. Judecata ne arată că nu există mântuire decât prin jertfa lui Iisus, şi în acelaşi timp, că vor fi mântuiţi prin credinţa în Christos doar cei care au urmat Domnului, purtându-şi crucea lor în fiecare zi, în ascultare de toată voia lui Dumnezeu care li s-a descoperit, şi nu aceia care cred că mântuirea nu are nici o legătură cu faptele, caracterul, viaţa zilnică etc. Aici este problema, de aceea lumea evanghelică nu suportă mesajul nostru. Apoi mai este şi motivul că nici noi nu-l prezentăm în mod unitar. Dumnezeu va mai avea de lucru cu noi, dar nu mult timp.

December 23rd, 2008 at 4:47 am
Outlaw
 60 

Florin Laiu 46
Cu alte cuvinte vreti sa spuneti ca numai cei ce au puteri supranaturale au dreptul de a-si alege felul de a muri? Si alegerea felului de a muri nu e oare ultima expresie a libertatii unui individ? Daca Domnul iti da o abilitate supranaturala ( puterea in cazul lui Samson) nu o folosesti in viata spre slava Sa? Alegi sa stopezi darul Lui din considerente de mandrie nationala? Caci in inima lui Samson nu era deloc simpatie sau dragoste atunci cand si-a folosit “darul supranatural” spre slava lui Dumnezeu. Si daca moartea unor oameni care-si foloseau libertatea spre a ignora prezenta Viului Dumnezeu, era in favoarea divinitatii, ce fel de divinitate este aceasta? Adica Dumnezeu gaseste ca e de folos sa crape unii ca sa invete altii o lectie? Mie asta imi aduce a sadism- scuzata sa-mi fie expresia. Nu contest suveranitatea lui Dumnezeu in istorie dar nici nu e convenabil ca El sa fie pentru unii muma si pentru altii ciuma. Adica, daca El iubeste atat de mult lumea, de ce nu a respectat dorinta filistenilor de a trai departe de El si sa ii lase macar in pace sa aiba liniste macar in viata asta scurta. Le-o mai trimis pe cap si pe Samson ca sa demonstreze ce atotputernic e darul Lui si ce poate face El paganilor.
Unde e Bunatatea Divina fata de cei care nu cred in El? Desi nu le e dator cu nimic; desi pretinde ascultare si supunere neconditionata, (perfect de acord cu acest aspect), de ce nu i-a respectat ca dusmani declarati? Unde a fost mila divina in cazul acesta? Erau totusi niste oameni si raportul de forte era dezechilibrat rau de tot.
Pe scurt, de ce Dumnezeu e pentru unii Tata bun si pentru altii Tata vitreg?
Respect.

December 23rd, 2008 at 7:03 am
 61 

Florin Laiu -58-

Florin zice :–

eddieconst 51
“Cat despre EGW, a fost om. Cand si cand trebuia sa mai arunce un os in tabara perfectionismului ca sa nu o rupa sfintii in bucati. Dar cine citeste printre randuri vede clar ca in jurul lui ‘88 abandonase soteriologia naiva din tinerete.”

Această cugetare adâncă începe să mă deştepte: să citesc şi eu printre rânduri cele spuse în emisiune.””

Pentru o secunda am crezut ca vorbesti serios si ochii incep sa se deschida ,dar comentariul ce-a urmat demonstreaza cu prisosinta ca nu poti suporta adevarul despre “spiritul profetic ”
Da !–Ellena White a facut exact cum spune EDI :–arunca din cind in cind oase celor pe care voia sa-i schimbe in procesul de reeducare .
Acea femeie prin autoritatea si controlul obtinut asupra mintii adventistilor a fost totdeauna un pas inaintea lor.
Ellena a avut curajul sa-si schimbe opiniile ,chiar si cele primite prin “revelatie”,A facut-o la tinerete si a facut-o si la batrinete.
Cind ea spunea ca nu este infailibila ,nu se referea la argumentele personale in relatia ei cu James White pe timpul cind traiau separati unul de altul (aproape divortati).
Uneori spunea :ca nimeni sa nu schimbe nimic ,alteori ceea ce spunea sa nu fie schimbat a schimbat ea insasi.
Samuel Bachiochi spunea ca afirmatiile din scrierile Ellenei White sint ca un -NAS DE CEARA–pe care le poti sucii in ce directie vrei tu .(si are dreptate)
Toti astazi citeaza din scrierile Ellenei si nu vad ca se bat degeaba.
Ellena White a fost ca Judecatorul din exemplul de mai jos :

–doi oameni sau dus la un judecator sa judece,
primul om si-a expus cazul si la urma judecatorul a zis :da,ai dreptate !
Al doile om si-a expus cazul si judecatorul a decis :da,ai dreptate !!
Un alt om indignat de decizia judecatorului a protestat zicind judecatorului ca nu este drep t,-la care judecatorul a raspuns :da,si tu ai dreptate !!

Cam asa este si cu cei care citeaza din Ellena White sa-si demonstreze credinta adventa !!
Samuel Bachiochi are dreptate–Ellena nu poate fi folosita in exegesa scripturii !!
Comentariile ei sint doar APLICATII pastorale si nu o EXEGETICA buna a scripturii !!
Deocamdata ,aici pe forum ,EDI este singurul care are curajul sa afirme acest fapt !!Multi isi dau seama de acest fapt insa nu au curajul sa o spuna deschis.
Si asa incepe persecutia confesionala,nu mai avem nevoie de FIARA apocaliptica sa ne omoare ,ne linsam unii pe altii cu Ellena White.
Cu respect Beni

December 23rd, 2008 at 8:41 am
Florin Laiu
 62 

lui beniamin plesa 61

Dumnezeu să-ţi plătească după vorbele tale, că altceva n-am ce să-ţi mai spun ! Cu asta am încheiat orice discuţie. Dacă ai vreodată ceva serios să-mi spui, mă cauţi pe email.

December 23rd, 2008 at 4:13 pm
Florin Laiu
 63 

Outlaw 60

“Cu alte cuvinte vreti sa spuneti ca numai cei ce au puteri supranaturale au dreptul de a-si alege felul de a muri?”
Invidiezi cumva sfârşitul lui Samson ? Mi se pare că îi judeci intenţiile şi motivaţiile, speculând că ar fi fost altele decât cele pe care le afirmă Biblia. Ai dreptul să crezi ce vrei, dar devreme ce crezi că a existat un Samson şi că a avut atât de mare putere, atunci crede tot ce spune Biblia despre el, nu-i judeci intenţiile şi motivaţiile. Samson a fost un aventurier, a greşit că s-a aventurat departe de sfatul lui Dumnezeu în libertăţi păcătoase, dar el a fost şi un om al credinţei, al dreptăţii şi al pocăinţei. El a dorit să-şi slujească poporul; însă, din nefericire, evreii au fost extrem de laşi ca să-l accepte ca lider, mai degrabă l-au predat filistenilor, iar el s-a lăsat mereu ispitit de Satan cu cea mai puternică ispită pentru orice bărbat… Samson a fost puţin liberal, ca să folosim un termen actual, dar a avut un puternic simţ al dreptăţii şi al onoarei lui Dumnezeu. Spre deosebire de Solomon, care a ajuns să se închine idolilor de dragul soţiilor lui, Samson a iubit şi el o femeie, dar nu s-a închinat idolilor filisteni, şi-a păstrat credinţa şi adevărata închinare.
Îmi pare rău că la fel îl judeci greşit şi pe Dumnezeu. El i-a pedepsit pe acei filisteni nu doar pentru că a găsit El “de folos sa crape unii ca sa invete altii o lectie”, nici din “sadism”. În primul rând, este întotdeauna o prostie să judecăm pe cineva, când nu avem toate datele. În al doilea rând, când Dumnezeu a pedepsit pe cineva, nu a fost un sacrificiu făcut pentru a învăţa alţii o lecţie. Când Dumnezeu, la sfârşit, va executa judecata împotriva celor care şi-au folosit libertatea în a alege ceea ce Dumnezeu urăşte, aşa cum arată Apocalipsa, va aduce peste rebeli o răsplată mult mai tragică decât prăbuşirea templului lui Dagon.
Dumnezeu nu Se poartă cu toţi la fel, pentru că nu toţi au aceeaşi cunoaştere de Dumnezeu, aceleaşi ocazii. Într-o altă generaţie, acelaşi Dumnezeu a pedepsit doar disciplinar pe filisteni, în timp ce pe Dagon l-a făcut bucăţi, ca să se ştie că nu are nici o putere. Şi în timp ce pe filisteni i-a lăsat nepedepsiţi pentru atingerea chivotului şi pentru trimiterea lui într-un car cu boi, ba chiar a cooperat cu planul lor, pe evrei i-a pedepsit atât pentru atingerea chivotului, cât şi pentru faptul că au luat modelul carului de la filisteni. Dumnezeu nu este obligat să se poarte cu toţi la fel, fiindcă nu sunt toţi la fel. Îţi înţeleg revolta, dar nu este cazul. Dumnezeu nu a distrus pe nimeni doar pentru a da lecţia altora, ca şi cum nu toţi ar avea aceeaşi valoare înaintea Lui.
Dacă Dumnezeu iubeşte lumea, nu înseamnă că cea mai bună soluţie este să-i lase de capul lor, ca să “aiba liniste macar in viata asta scurta”. Ba să nu aibă linişte deloc cei care se opun lui Dumnezeu în mod conştient şi sfidător ! Dumnezeu este răbdător cu păcătoşii, Se face cunoscut celor care nu-L cunosc, iartă, rabdă, ajută, slujeşte, dar pe cei care au fost martori ai descoperirii puterii Lui şi continuă să-L sfideze, nu mai are cu ce să-i impresioneze. Tu propui că ar trebui să fie toţi lăsaţi să trăiască. Dar asemenea oameni nu sunt în stare nici de asta, fiindcă unii pe alţii nu se lasă în pace să trăiască, în plus sunt un izvor permanent de rău, aducând în lume copii pe care-i vor “educa” după chipul lor… Motivele lui Dumnezeu în a judeca aspru asemenea cazuri le vom înţelege mai bine la judecata milenială. Până atunci, înţelept este să nu-L judecăm pe Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât El a promis că vom avea atunci răspunsul la toate întrebările.
“De ce nu i-a respectat ca dusmani declarati? Unde a fost mila divina in cazul acesta?”
Tocmai ca duşmani i-a respectat. I-a tratat ca duşmani declaraţi. Nu i-a tratat aşa dintotdeauna. El le-a dat şi le-a făcut toate, ca Tată bun, nu vitreg, dar ei au preferat să-L ignore, ba chiar să-L sfideze, de dragul lui Dagon, deşi Se arătase mai puternic, ca Dumnezeu al lui Israel şi al lui Samson.
“Erau totusi niste oameni si raportul de forte era dezechilibrat rau de tot.”
Tocmai de aceea. Dacă ar fi fost oameni, adică ar fi avut raţiune, ar fi înţeles că raportul de forţe este dezechilibrat, şi ar fi capitulat, cel puţin de teamă, până la o motivaţie superioară.

God bless !

December 23rd, 2008 at 5:08 pm
Outlaw
 64 

Florin Laiu 63.
Edificator raspuns. Multumesc mult. Mi-ati deschis o tema de meditatie.

December 23rd, 2008 at 7:17 pm
 65 

Florin Laiu

Intotdeauna te-am respectat ca om si crestin !
Tu vrei ca Domnul sa ma pedepseasa ,asta este ceva nou in formulele de afurisenie adventiste.
Parca urarea traditionala era:–te dau pe mina satanei !
Oricum ,vreau sa sti ca eu nu sint suparat pe tine ,ironiile si sarcasmul comentariilor tale sint “sageti”boante(neascutite),trase dintr-un “arc”destul de primitiv.
Cum vrei tu ,nimeni nu te-a obligat sa te angajezi in dialog ,si nimeni nu te opreste sa nu continui,esti liber ,si Domnul cu tine !!
Si vorba lui Pavel pentru Timotei : roagate pentru ei ca POATE Dumnezeu le va da pocainta.Poate da ,poate nu !!Noi avem privilegiul sa ne rugam unii pentru altii si sa nu purtam nici o radacina de amaraciune in inima noastra.Eu te iubesc chiar mai mult decit la inceputul dialogului nostru.Astazi te cunosc mai bine si nu-mi pare rau.
Pace tie dragul meu !!
Al tau frate in Christos —Beni

December 23rd, 2008 at 7:30 pm
eddieconst
 66 

Lui Florin si Beni:

Hai sa o excludem pe E.G White, Se pare ca si-a iesit din minti la batranete. Aici nu mai vorbeste printre randuri.

“Still bearing humanity, he ascended to heaven, triumphant and victorious. He has sprinkled the blood of the atonement on the mercy seat.” “”Still bearing humanity, he ascended to heaven, triumphant and victorious. He has taken the blood of the atonement into the holiest of all “Signs of the Times, April 19, 1905.

“As in the typical service, the high priest laid aside his pontifical robes and officiated in the white linen dress of an ordinary priest, so Christ laid aside his royal robes and garbed himself with humanity and offered sacrifice, himself the priest, himself the victim. As the high priest, after performing his service in the holy of holies, came forth to the waiting congregation in his pontifical robes, so Christ will come the second time.” Acts of the Apostles, p. 33

“Christ came to demolish every wall of partition, to throw open every compartment of the temple.” This is Christ’s Object Lessons, p. 386.

“The way into the holiest is laid open, a new and living way is prepared for all. No longer need sinful, sorry humanity await the coming of the high priest”. Desire of Ages, chp. Calvary – (ref. ruperea perdelei la templu in 31 AD

December 23rd, 2008 at 11:38 pm
eddieconst
 67 

Elisa:

Thanks for accepting my apology. Vom rade in cer?!?!?!

December 23rd, 2008 at 11:41 pm
arius
 68 

Edi,

Ai pus punctul pe i!… bravo tie!

Cat despre exclus, stai linistit. Pe EGW n-o vor exclude niciodata, ca atunci ar fi vai de mama lor. Dar pe cel care indrazneste sa creada exact ce spune dansa in cele de mai sus, fara sa le “interpreteze” dupa spusele lui Florin & Co, pe el sigur il vor da pe mana Satanei!…

December 24th, 2008 at 7:14 am
cristi
 69 

A venit si S-a nascut
Cel ce n-are inceput,
A venit si-a ispravit
Cel ce n-are un sfarsit

S-a nascut pe-acest pamint…
Intr-un grajd, parasind asezarile slavite,
S-a nascut aicea printre noi…
Si intre vite.

Sa ne opreasca din a rumega pacat,
El, Miel pentru jertfire,
Oferind ca dar rascuparat,
Viata la intreaga omenire.

Iar noi cu incapatanare inchidem ochii;
Si-apoi, inconjurati de lumina, bajbaim
Cu mandrie ne inchidem sufletul;
Si inconjurati de iubire, ne-impietrim,

Ajungem umbre in loc de sfinti,
Cu trupuri de pacat fierbinti,
In care mai bate o inima de gheata;
Suntem vii care mor, caci nu vrem Viata!

S-a nascut la noi aicea intr-un grajd
Un pribeag…cand defapt e Rege;
Ca sa strige, batand la inima din noi:
“Vreau unde sunt Eu sa fiti si voi”

December 24th, 2008 at 10:43 am
eddieconst
 70 

Lui Arius:

Pe mana Satanei.

Fiindca tot am inceput sa vorbim in poezie.

“A you happy?
We are migty”

Lord Byron – Cain

December 24th, 2008 at 12:24 pm
eddieconst
 71 

Corectie:

MIGHTY

December 24th, 2008 at 12:25 pm
Un colectionar de opinii
 72 

Edi (56),

Dar celor carora le-ai furat vaslele in fata Cascadei Niagara nu le ceri macar scuze ?

Hai treci de la moarte la viata.

Nu te mai juca cu focul teologiei deoarece istoria este plina de furtunile de ura starnite de fanatismul religios (vezi 11.09.01).

Sanatate si inima buna tuturor cautatorilor sinceri ai adevarului.

December 25th, 2008 at 4:11 am
Danut Tanase
 73 

continuare la postul 31.

Conceptul de JUDECATA place mult “crestinilor” din orice denominatiune, pentru ca toti cei care il imbratiseaza au sindromul fratelui mai mare ramas acasa langa Tatal lor, ca in pilda fiului risipitor. Ura fata de fratele mai mic, frustrarile adunate ca au ramasa langa tatal lor, trebuiesc razbunate printr-o Judecata. Asta ii tine pe multi in viata, ca va veni intr-o zi, clipa dulce a razbunarii prin mana lui Dumnezeu, nu-i asa ? Cand toti care au huzurit pe acest pamant, vor fi decimati. Ce minunata va fi clipa aceasta ! Asta este esenta conceptului de JUDECATA in falsul crestinism, indiferent ce nume poarta sau ce eticheta. Si mai are rolul de a ingrozi in permanenta oamenii cu ideea ca intr-o zi vor da socoteala in fata unui Dumnezeu napraznic, dornic de razbunare si de sangele lor. Cumplit ! Oare asa sa fie ?
Eu in Evanghelia Vesnica nu am vazut asa ceva, ci doar mila, bunatate, intelegere si dragoste fata de slabiciunile omenesti. JUDECATA in acceptiunea Evangheliei Vesnice, este strigatul disperat a lui Dumnezeu catre TOTI copiii Lui, de a nu-l parasi pe EL, autorul VIETII si al NEPRIHANIRII, pentru ca asta inseamna cu siguranta : MOARTE SIGURA, stiti, acel : “Veti MURI NEGRESIT !”
Acestea fiind zise, hai sa vedem daca conceptul de Judecata de Cercetare, asa cum este el sustinut si propovaduit de BAZS este biblic sau este o ratacire care trebuie abandonata.

Cu respect,

December 25th, 2008 at 6:33 am
emilia
 74 

Danut Tanase.
Dumnezeu sa te binecuvinteze.
De observat toate comentariile celor ce gindesc sincer in reformarea doctrinei azs,este ca atunci cind vrei sa scoti unt din batutul apei.Insa daca se merge la origini asa cum ne invata Evanghelia,putem prin acelasi Duh ce ne-a fost fagaduit sa recunoastem originea si identitatea acestei miscari.DOAMNE AJUTA.

December 25th, 2008 at 12:33 pm
Danut Tanase
 75 

Judecata de cercetare asa cum o vede BAZS nu sta din urmatoarele motive foarte simple :

1.BAZS spune ca judecata din Daniel 7.v9-10 este aceeasi cu cea din Apoc.14.v7. Aceasta cercetare ar fi inceput in anul 1844 atunci cand Hristos in teoria azs a trecut din Sfanta in Sfanta Sfintelor, incepand marea zi a ispasirii. Erori : toata ispasirea si curatirea pacatelor a avut loc la cruce, la cruce ispasirea este TOTALA si perfecta, nu mai este nevoie de o alta zi sau perioada pentru asa ceva. La INALTARE Isus a intrat DIRECT in Sfanta Sfintelor, ca jertfa si ca Mare Preot am dat deja textele la postul 31. Ceea ce face Hristos in Sfanta Sfintelor acum, spun adventistii, este o judecata de cercetare a tuturor celor care s-ar fi declarat urmasi ai lui Hristos de-a lungul veacurilor. Gresit ! Textele biblice arata clar cu totul altceva, si anume ca judecata este cu privire la Cornul cel Mic din fiara a 4-a nu la sfinti, cum gresit sustine biserica AZS. Judecata acestui Corn Mic o va face Dumnezeu DUPA ce in mainile lui au fost dati sfintii timp de o vreme, doua vremi si o jumatate de vreme. Judecarea Cornului cel Mic nu va fi facuta de Dumnezeu INAINTE de inceperea persecutiei sfintilor ci DUPA. Sesizati diferenta majora ? Pentru AZS judecarea a inceput inaintea persecutiei. Nu sunt judcati sfintii ci Cornul cel Mic. Totul e pe dos ! Nici o legatrura cu 1844 si toate celelalte lucruri sustinute de EGW prin viziuni.
Carte Vietii.
AZS sustine ca in Cartea Vietii vor fi trecuti toti cei gasiti vrednici de la Adam incoace, dar scrierea lor in Cartea Vietii se face incepand cu anul 1844. Gresit ! Biblia spune ca de la intemeierea lumii exista Cartea Vietii, care este o invatatura foarte interesanta a Bibliei, si aparent Biblia se contrazice in afirmatii legat de acest subiect. Hai sa vedem cum este adevarul. Numele tuturor oamenilor care au trait pe acest pamant au fost scrise initial in Cartea Vietii datorita lui Hristos. Omul isi traieste viata si apoi vine judecata.
“Si, dupã cum oamenilor le este rânduit sã moarã o singurã datã, iar dupã aceea vine judecata”.
Ce se intampla dupa moarte cu fiecare om ? Sunt 2 posibilitati :
a) “Cel ce va birui, va fi îmbrãcat astfel în haine albe. Nu-i voi sterge nicidecum numele din Cartea Vietii, si voi mãrturisi numele lui înaintea Tatãlui Meu si înaintea îngerilor Lui.”
Observati ca numele lui era deja scris in Cartea vietii.
b)Adaugã alte nelegiuiri la nelegiuirile lor(in timpul vietii si mor asa), si sã n-aibã parte de îndurarea Ta! Sã fie stersi din Cartea vietii, si sã nu fie scrisi împreunã cu cei neprihãniti!”
Deci si numele acestor nelegiuiti au fost scrise in Cartea Vietii dar acum dupa moartea lor sunt sterse.
Concluzia:
“Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trãieste în spurcãciune si în minciunã; ci numai cei scrisi în Cartea Vietii Mielului. Oricine n-a fost gãsit scris în Cartea Vietii, a fost aruncat în iazul de foc.”
Iata ce simplu este. Dupa moartea oricarui om, daca a fost cu Dumnezeu numele lui ramane in Cartea Vietii, daca a fost cu Dracu’ numele i se sterge din Cartea Vietii, si moare vesnic, dar initial TOTI SUNTEM IN EA !!!
“Domnul a zis lui Moise: “Pe cel ce a pãcãtuit împotriva Mea, pe acela îl voi sterge din cartea Mea.”
Asta vrea sa insemne afirmatia mai greu de priceput pentru unii :
“Si toti locuitorii pãmântului i se vor închina, toti aceia al cãror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în Cartea Vietii Mielului, care a fost înjunghiat.”
Acest verset tocmai asta spune, Cartea Vietii exista de la intemeierea lumii si in ea sunt toate numele, mai putin ale celor care de-a lungul veacurilor s-au inchinat lu’ Dracu’.
Deci nu avea si nu are nevoie Dumnezeu de un 1844 ca sa scrie sau sa sterga nume din Cartea Vietii. Cu mult inainte de 1844, Cartea Vietii era la zi. Iata o alta dovada:
“Si pe tine, adevãrat tovarãs de jug, te rog sã vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreunã cu mine pentru Evanghelie, cu Clement si cu ceilalti tovarãsi de lucru ai mei, ale cãror nume SUNT scrise în Cartea Vietii.”
In acest context vreau sa spun ca judecata este numai pentru Satana si ingerii lui si pentru toti aceia care ii vor urma in viata lor, si ea consta in retragerea vietii date de Dumnezu lor, pentru ca au refuzat-o, refuzandu-l pe Hristos ca Salvator si Fiu al lui Dumnezeu. Consecinta alegerii lor, SINGURA POSIBILA, va fi o pierzare vesnica de la fata lui Dumnezeu, autorul VIETII si NEPRIHANIRII.
Asta e tot.

Cu respect,

December 25th, 2008 at 2:19 pm
eddieconst
 76 

Colectionarul – 72

Cascada cu pricina a devenit o masina de cash cu senzatii comercializate controlate de o mafie financiara. Nu mai exista barci cu vasle pentru ca libertatea de miscare este strict limitata.

Nu ma refer la Niagara literara, ci la cea despre care vorbesti in limbaj duhovnicesc.

December 26th, 2008 at 1:44 am
Florin Laiu
 77 

lui Eddieconst 66

Mulţumesc pentru citatele postate. Chiar le căutam. Sunt semnificative şi ar trebui să deschidă ochii oricui care crede că exegeza la Daniel 8:14 a fost bătută în cuie în anii 1850. În acelaşi timp, acestea nu sunt motive suficiente pentru a distruge aplicaţia specială a tipologiei de Yom Kippur la ziua Judecăţii. Ea este încă actuală la evrei, care cred şi astăzi că zilele de Roş haşşana (1 Tişre) şi Yom Kippur (10. Tişre) reprezintă judecata şi sigilarea soartei evreului pentru anul respectiv.
Dar indiferent de semnificaţia tipologiei sanctuarului şi a zilei ispăşirii, chiar presupunând că aplicaţia zilei ispăşirii la Judecată ar fi complet greşită, rămâne în picioare adevărul Judecăţii de cercetare, care este special pentru un timp în care creştinătatea (inclusiv cei care mai cred în Biblie cumva — evanghelicii, fundamentaliştii etc.) a distorsionat complet adevărurile despre autoritatea legii lui Dumnezeu şi despre mântuirea prin credinţa în Christos.

December 26th, 2008 at 3:42 am
Florin Laiu
 78 

eddieconst 76

Şi domnia voastră pe ce ape pluteşte ?

December 26th, 2008 at 3:55 am
arius
 79 

Edi,

Ti-am raspuns, dar postulmeu a fost blocat de cenzura…

Legat de citatele EGW pe care Florin nu le gasea singur nici intr-o mie de ani, eu spun ca mai repede sau mai tarziu ele vor fi de mare pret si insusi Florin le va prezenta drept argumente decisive in renuntarea la doctrina traditional adventista a Sanctuarului. Ar face-o si acum, numai ca el este un biet slujbas, nu un lider al bisericii, si danseaza cum ii canta altii. Deci are nevoie de un “muzicant” de la CG ori cel putin de la Uniune care sa-i spuna ca “de azi inainte, adventistii nu mai cred in…, ci cred in…” si-atunci sa-l vezi cum se va plia exact pe acel crez!…

PS. Nu trebuie sa fii profet ca sa “vezi” asta!…

December 26th, 2008 at 8:18 am
 80 

Florin Laiu

Intr-un spirit cit se poate de amical si fara nici o urma de resentiment ,afirmatile tale –post 77–asupra afirmatilor lui EDI Post–66–(interesanta coincidenta tu esti -77- si EDI este -66-,pentru cine este atras de numerologie)necesita urmatoarele observatii.
1–despre citatele lui Edi spui ca sint semnificative si ar trebui sa deschida ochii ORICUI ca “exegesa” la Daniel 8:14 nu a fost “batuta in cuie”,in alte cuvinte :sar putea sa fie gresita.
Daca nu-i baruta in cuie ,si deci o putem modifica ,intrebarea se pune :avem noi autoritatea necesara sa facem acest lucru ??
Parca cu putin timp in urma afirmai credinta ta in Infailibilitatea scripturii si a “spiritului profetic”
Avem noi dreptul sa schimbam sau sa corectam unul din -PILONII- adventismului fara a afecta PLATFORMA ??
Sint de acord cu tine ! Exegesa facuta de pionierii adventisti la Daniel 8:14 este foarte deficitara chiar proasta si nu trebuie crezut ca “este batuta in cuie ”
Problema apare daca ne folosim ratiunea si gindim .
Cum se poate ca prin exegesa proasta si anapoda sa ajungem la cocluzii adevarate ??
O exegesa proasta inevitabil duce la concluzii proaste !
Tu insa afirmi :–chiar daca exegesa si tipologia sanctuarului ar fi gresite (admiti aceasta posibilitate) concluzia -judecata de cercetare totusi ramine in picioare.

2–Daca aplicatia “zilei de ispasire”la judecata de cercetare este gresita (si accepti aceasta posibilitate) ,ceea ce fac EVREII astazi nu are nici o relevanta pentru cresini astazi.!!
Daca Dumnezeu nu ar fi decis distrugerea templului prin romani ,evreii si astazi ar fi adus jertfe ,deci practicile evreiesti ar fi ultimul resort la care as apela sa sustin validitatea judecatii de cercetare.
3–deci chiar daca toate aplicatiile facute de adventisti depre judecata de cercetare ar fi gresite ,aceasta conceptie este adevarata si e necesara chiar daca ar exista numai si numai pentru a judeca pe–evanghelici si fundamentalisti–.
Interesanta aceasta gindire !!!!!

4–ultima ta expresie este-:evanghelicii au distorsionat autoritatea legii si mintuirea prin -credinta in Christos.
Florine !–dragul meu,exista ceva adevar in afirmatia ta ,dar sa nu uitam ca adventistii istorici,au excelat in a distorsiona aceste adevaruri.
ex;
1–1840-s adevarul prezent era SABATUL EVREIESC cu toate restrictile biblice si nebiblice .
Edi mentiona foarte bine si biblic ca biserica apostolica nu a impus acest sabat crestinilor dintre neamuri si nu a impus nici levetic 11.
Catolicii au implementat din nou toate aceste restrictii sabatice ,insa le-au aplicat la Dumnica .
Baptistii de ziua a saptea au mutat restrictile sabatice evreiesti din nou la ziua de simbata.
Adventistii de ziua a saptea sa nu se lase mai prejos au facut din “tinerea simbetei”un adevar prezent ( ??) si o conditie de mintuire.
Daca asta nu este distorsionare a sabatului atunci nu mai inteleg cuvintul -distorsionat->
2–Expresia –mintuirea prin credinta in Christos–este o expresie foarte “elastica “pentru adventisti.
in 1840-s aceasta expresia insemna :Crede ca Isus a murit pentru pacatele tale pina la botez ,si a facut-o ca sa-ti dea sansa ca prin “tinerea”legii (citeste -sabat)sa ajungi la perfectiune.
Isus este exemplul nostru ,daca El a putut sa tina legea ,a facut-o sa demonstreze ca si noi putem.
2–dupa 1888–incepe o incurcatura si mai mare.Acum apare expresia “neprihanirea lui Christos”in relatie cu Legea.
Aceasta ” neprihanire a lui Christos ” nu trebuie confundata cu ideia protestanta (luther) a “neprihanirii numai prin credinta !!
Gili Carstea explica foarte bine aceste diferente de intelegere.
Conferinta generela astazi promoveaza “un ghiveci”,un amestec de “mesaj 1888–neprihanirea lui Christos in relatie cu Legea PLUS –Neprihanirea ce se primeste NUMAI prin credinta in MERITELE lui Isus.

Evidentele arata clar ca evanghelicii nu au “monopolul”la destorsionarea legii si a credintei in meritele lui Isus pentru mintuire !!
Adventistii au excelat si chiar a intrecut pe multi dintre evanghelici in aceste distorsionari.

Aceasta este istorie ,! Bucuria este ca Dumnezeu intotdeauna ridica oameni prin care sa readuca adevarul evangheliei la lumina.Unii a-l vor imbratisa cu entuziasm iar altii vor respinge adevarul.
Adevarul evangheliei cind incepe sa fie perceput dislocheaza ==”adevaruri” = care se credeau “batute in cuie”
Domnul sa ne ajute sa avem curajul sa-l urmam orcare ar fi consecintele !!
Cu respect Beni

December 26th, 2008 at 9:47 am
 81 

Dupa dezamagirea din 1844,studiul Bibliei a fost continuat.O.R.L.Crozier publica in “The day Star Extra “din 7 februarie 1846 , o descriere completa a serviciilor din sanctuar si insemnatatea lor.Cateva idei din articol :
– Sanctuarul era inima sistemului ceremonial.Domnul nu a spus lui Daniel ce sanctuar urma sa fie curatit la sfarsitul celor 2300 de zile ,ci l-a numit SANCTUARUL
– in opozitie cu el se alfa sanctuarul vechiului legamant
– cand s-a ridicat la cer,Hristos a devenit un “slujitor al adevaratului cort,pe care Domnul l-a ridicat si nu omul “(Evrei9,1.9)
Acesta este sanctuarul noului legamant care trebuia curatit la sfarsitul celor 2300 de zile
– preotia sanctuarului pamantesc sau al primului legamant apartinea fiilor lui Levi dar cea a sanctuarului ceresc apartine Fiului Lui Dumnezeu.Hristos implineste si preotia lui Melhisedec si pe cea a lui Aron.
– Ceremoniile preotiei levitice nu desavarseau pe cei pentru care erau indeplinite.Ispasirea era o lucrare speciala ,pentru care se dadusera indicatii precise
– lucrarea din ziua a zecea a lunii a saptea era pentru stergerea pacatelor si nu putea avea loc decat la sfarsitul celor 2300 de zile.Unii au spus ca “ispasirea” a fost facuta si terminata pe Calvar,cand Mielul lui Dumnezeu si-a dat viata .Bisericile si lumea cred acest lucru , dar aceata nu il face sa fie nici adevar si nici sacru ,deoarece nu este sustinut de autoritatea Divina.
-daca ispasirea a fost facuta pe calvar,de cine a fost facuta?Ispasirea este lucrarea unui Preot ,dar cine a oficiat pe Calvar?
-uciderea victimei nu realizeaza ispasirea ;pacatosul ucidea victima dupa care preotul lua sangele si facea ispasirea
– Hristos e Mare Preot ales sa faca ispasirea si El nu putea actiona in aceasta functie decat dupa inviere
– Ispasirea se face in Sanctuar,dar calvarul nu este un astfel de loc
– Dupa evrei 8,4 nu putea face ispasire fiind inca pe pamant.preotia levitica era pamanteasca ,cea cereasca este Divina
-El nu a inceput lucrarea de ispasire ,decat dupa inaltare , cand prin sangele Sau a intrat in sanctuarul ceresc
-I Petru 2,24 “In sanctuarul ceresc ,Marele nostru Preot face ispasire cu sangele sau, si suntem iertati.
– Sanctuarul trebuia curatit inainte ca Hristos sa se poata intoarce ,deoarece”ultima sa lucrare va fi de a lua de pe sanctuar pacatele tuturor,dupa ce l-a curatit.”Tot asa ,mai este un eveniment care trebuia sa aiba loc,acela al nuntii Mielului,lucru anuntat de strigatul din 1844, “Iata Mirele vine!”
Ce-am inteles din pilda celor zece fecioare ,e faptul ca toate il asteptau pe mire,dar jumatate din ele erau cu adevarat pregatite.Cati dintre asteptatorii Mirelui , sunt luminati si calauziti de Duhul Sfant ,in asa fel incat sa-L poata intampina pe Fiul Lui Dumnezeu.Dumnezeu ne indeamna ca acum, pana la venirea Domnului sa avem candelele pregatite, sa fim plini de lumina Duhului Sfant.
In Cuvantul lui Dumnezeu nu exista hrana mai tare dacat solia celor trei ingeri.
Ar trebui sa vedem deosebirea dintre iertarea pacatelor si stergerea lor.In fata dreptatii vesnice a Lui Dumnezeu trebuie rezolvate toate aspectele pacatului.Avem un Mijlocitor intre Dumnezeu si om, pe Fiul Lui Dumnezeu care a purtat pacatele noastre si a murit in locul nostru.El a venit sa restabileasca legatura cu Dumnezeu,dar din pacate noi oamenii am facut din acest eveniment un mod de a ne continua ofensiva impotriva preceptelor morale.Si in loc sa strigam de bucurie ca Mielul Lui Dumnezeu ne-a salvat, noi strigam de bucurie in mintea noastra si in modul nostru de viata ca s-a terminat cu legea si cu pazirea sabatului.Avem un mod ilogic de a gandi libertatea.Dar Dumnezeu nu constrange ,ci pur si simplu Iubirea ,adevarul si Legea morala sunt strans impletite in Cuvantul Lui Dumnezeu.
Romani 8,6:”Si umblarea dupa lucrurile firii pamantesti este moarte, pe cand umblarea dupa lucrurile Duhului este viata si pace.Caci firea pamanteasca este vrajmasie impotriva lui Dumnezeu ,caci ea nu se supune legii lui Dumnezeu,si nici nu poate sa se supuna.”
Cine nu poate sa se supuna legii lui Dumnezeu? firea pamanteasca
Cine se supune legii lui Dumnezeu?omul duhovnicesc ,care accepta mantuirea prin meritele Domnului Isus,prin Sangele Sau care S-a varsat pentru ca noi sa ne putem impaca cu Dumnezeu,sa putem asculta de Dumnezeul Creator care ne-a lasat legea morala si amintirea unei zile ca simbol al creatiei sale.

December 26th, 2008 at 3:11 pm
eddieconst
 82 

Florin:
Florin & CO:

Pentru ca voi credeti ca E.G. White are informatii revelate in geologie, ce parere ai de asta?

Quote:

“A man was present who had expressed a desire to see me and talk with me in regard to the round and flat world. I sent him a message that when Christ gave my commission to do the work He had placed upon me, the flat or round world was not included in the message;” (ELLEN G. WHITE, Manuscript Releases Volume Twenty-one, page 414:2.)

Quote:

“We have nought to do with the question whether this world is round or flat.” (ELLEN G. WHITE, Manuscript Releases Volume Twenty-one, page 421:4.)

Quote:

“It is better to pray and humble the soul before God and let the world, round or flat, be just as God has made it.” (ELLEN G. WHITE, Manuscript Releases Volume Twenty-one, page 413:2.)

Quote:

“Let those who are presenting theories as to whether the earth is round or flat, leave this question, for God has not given it to them to solve, and earnestly inquire, ‘What shall I do that I may have everlasting life?'” (ELLEN G. WHITE, Manuscript Releases Volume Twenty-one, page 419:6.)

Daca Ellen White nu era sigura ca pamantul e rotund, cum putea sqa cunoasca varsta pamantului?

December 26th, 2008 at 6:18 pm
 83 

Maria

Nu stiu cine te-a invatat sa citesti in biblie ,dar am impresia ca biblia este o carte “sigilata “pentru tine sau poate citesti doar printre rinduri si astfel inventezi ce vrei tu.

Exemplu:”Maria citeaza din
“-I Petru 2,24 “In sanctuarul ceresc ,Marele nostru Preot face ispasire cu sangele sau, si suntem iertati””

Iata ce spune in biblie in Petru cap.2 vers –24 :—El (Isus) a purtat pacatele noastre ,in trupul sau pe CRUCE ,pentru ca noi,fiind morti fata de pacate sa traim pentru neprihanire,prin ranile lui ati fost vindecati –”
Maria unde vezi tu Sanctuare ceresti si mare preot in acest verset ??

Maria –tu esti un foarte bun exemplu despre cum citesc multi dintre adventisti biblia ,!
Sint asa de indopati cu “spiritul profetic”ca nu mai fac nici o distinctie intre biblie si cartile lui Ellena White.
Cea ce tu faci cind citesti biblia se numeste –aisegesis–si nu –exegesis–! Mai pe romaniste se spune citesti si intelegi cum vrei tu ,Textul in sine nu prea are mare importanta pentru tine .
Esti foarte “zeloasa”insa iti lipsesc cunostintele biblice ,cineva spunea despre comentarile tale ca sint lipsite de continut coherent ,fraze frumoase ,pompoase pline de forma ,dar fara continut.
Sfatul meu pentru tine este sa devi mai informata si sa nu mai crezi orce citat fara a-l verifica daca corespunde cu biblia.
Lectiunile de sabat sint pline de astfel de citate anapoda care nu au nimic de a face cu ideia ce se vrea demonstrata.Cind ai ocazie verifica cele ce ti-am spus si vei vedea ca am dreptate.Verifica orice si nu presupune ca cei ce scriu lectiunile sint infailibili !!

Si ultima ideie la afirmatia ca trebuie sa facem deosebire intre pacate iertate si pacate sterse .
Maria –draga mea surioara–asa pe intelesul tuturora invatatura nou testamentara la acest subiec este foarte clara
Aceia care beneficiaza de jertfa Domnului Isus au toate pacatele iertate ,aruncate in marea uitarii si Dumnezeu a pus un SEMN de avertizare la marginea MARII–Aici nu se mai pescuieste !!
Incearca sa cunosti promisiunile lui Dumnezeu si vei fi eliberata de fanteziile cu Judecati de cercetare ai –oase fara carne si nervi -care vor suferii pina cind isi vor platii vinovatia.
Isus spunea –cine se INCREDE in mine nu vine la judecata ci a trecut din moarte la viata.
Tu poti alege sa crezi “spiritul profetic”sau pe Isus dar la acest subiect nu poti crede amindoua .Eu a-l cred pe Isus si ,m-as bucura sa faci si tu la fel !!

Cu simpatie Beni

December 26th, 2008 at 6:49 pm
eddieconst
 84 

Al lui Heraclit:

Potamo ouk estin emvinai dis to auto

Adica:

A curs apa pe Niagara din secolul XIX

December 26th, 2008 at 11:41 pm
eddieconst
 85 

Raspunsul de mai sus pentru Florin 78

December 26th, 2008 at 11:42 pm
eddieconst
 86 

Ca sa nu mi-o ia altii inainte. Nu o acuz pe E.G. White ca era flathearther. Cred ca afirmmatiile sunt retorica. Ideea este ca stiintele pamantului nu sunt interesul sau mesajul eii.

Let those who are presenting theories as to whether the earth is round or flat, leave this question, for God has not given it to them to solve, and earnestly inquire, ‘What shall I do that I may have everlasting life?’” (ELLEN G. WHITE, Manuscript Releases Volume Twenty-one, page 419:6.)

December 26th, 2008 at 11:52 pm
eddieconst
 87 

Maria:

Dupa Evrei 8,4 nu putea face ispasire fiind inca pe pamant. Preotia levitica era pamanteasca, cea cereasca este Divina.

Isus a fost mare preot si jertfa in acelasi timp pe Calvar (EGW). Rationamentul lui Crozier este interesant dar nu tine apa. Teologia protoadventista din peroada usii inchise este fascinanta si nu sunt eu cel care sa o arunce la gunoi. Cred ca pionierii trebuie studiati si intelesi. Dar AZS a crescut dincolo de primii pasi de copil. Este ceva similar cu Epigonii lui Eminescu. Daca iti amintesti, Eminescu este fascinat de creativitatea naiva a scriitorilor care au creiat peste noapte o, limba literara si o literatura din nimic. Epigonilor le lipseste creativitatea originara dar nu se pot nici intoarce la n aivitatea lor. “Ati lupatat lupta desarta, ati vanat tinta nebuna.” Sunt fascinat de vigoarea spiritual si mentala a pionerilor dar exegezele lor sunt naive. Hai sa pretuim trecutul dar sa mergem mai departe.

December 27th, 2008 at 12:02 am
eddieconst
 88 

Florin – citate
Nu le-am gasit eu (nici in o mie de ani…). Psssss… le-a gasit Des Ford

December 27th, 2008 at 12:05 am
eddieconst
 89 

Florin – citate II

Sunt de acord ca nu trebuie sa renuntam la doctrina judecatii de cercetare (Danile 7 este un motiv) dar la recomandarea lui Wili Moldovan l-am citit pe Heppenstal “Our High Priest” ca o intepretare evanghelica si cred ca este inca cea mai buna.

December 27th, 2008 at 12:08 am
ioan
 90 

Substituirea preoteasca

În perioada mozaica a Vechiului Testament – o data cu începerea scrierii Bibliei – este instituit sistemul preotesc aaronic sau levitic de catre Moise, în urma unor importante descoperiri profetice. Astfel ia nastere un detasament de slujbasi religiosi, din semintia lui Levi, cu un rol special în exercitarea si conservarea deplina a obiectelor si a gesturilor simbolice din cadrul Sanctuarului ebraic. Un fel de paznici sau custozi ai tezaurului informational de tip ilustrativ din Biblioteca ritualica a adevarului sacru.
În Vechiul Testament exista doua preotii: preotia lui Aaron si preotia lui Melhisedec.
În aceasta privinta, trebuie precizat faptul ca desi ambele preotii biblice sunt exercitate ritualic în Vechiul Testament, fiecare dintre ele pune totusi în evidenta o alta faza istorica a mantuirii.
– Preotia lui Aaron este prototipul simbolic pentru ilustrarea ritualica a trupului nejertfit al Domnului Hristos. Simbolul mortii Sale substituitoare este exprimat prin “sange de animal”. Un aspect imagistic încorporat în serviciul din Sanctuar, avand o valoare exclusiva pentru Vechiul Testament, ilustrand figurat moartea Domnului Hristos înca neefectuata, proiectand-o în mod prospectiv.
Amplul serviciu ritualic dupa randuiala lui Aaron, din incinta Sanctuarului, reprezinta o preotie cu caracter evanghelizator, cuprinzand întregul program informational al Planului de Mantuire. Un program complet ca metodologie, prezentadu-L însa pe Domnul Hristos înainte de sacrificiul Sau. Prin urmare, este necesara si instituirea unei preotii care sa prezinte pe Domnul Hristos dupa sacrificiul Sau. Aceasta este preotia dupa randuiala lui Melhisedec.
– Preotia lui Melhisedec este prototipul simbolic pentru ilustrarea ritualica a trupului jertfit al Domnului Hristos. Un simbol al mortii Sale, exprimat prin “paine si vin”. Un aspect imagistic încorporat în Sfanta Cina, avand valoare exclusiva pentru Noul Testament. Aceasta preotie ilustreaza moartea Domnului Hristos deja executata, proiectand-o în mod retrospectiv.
În momentul în care actul crucificarii Mantuitorului este realizat pe Golgota, era premesianica a istoriei biblice se sfarseste (Vechiul Testament) si începe era postmesianica (Noul Testament). Ca urmare a acestui fapt, sistemul preotiei dupa randuiala lui Aaron îsi îndeplineste întreaga misiune si se desfiinteaza pentru totdeauna. În momentul respectiv intra în actiune sistemul preotiei dupa randuiala lui Melhisedec. Adica Preotia Domnului Hristos din Noul Testament .

Prima aparitie a unui sistem preotesc biblic este, asa cum deja s-a precizat, cel al preotiei lui Melhisedec. O personalitate istorica prin intermediul careia este ilustrata Preotia Domnului Hristos pentru epoca Noului Testament. Prezentarea acestei preotii necesita tratarea urmatoarelor aspecte: caracteristicile preotiei melhisedechiene si modelul ritualico-simbolic al acesteia.

ioan

December 27th, 2008 at 1:49 am
rugin aoana
 91 

nu inteleg de ce face lumea atat caz de varsta pamantului!
unii aduc argumete ca un Dumnezeu bun nu putea lasa mai mult de 6-7 mii de ani sa sufere pamantul
dar un Dumnezeu bun a putut lasa sa se intample atatea cruzimi doar in 2 mii de ani ….
prin asta nu vreau sa zic ca nu e bun!
nici nu vad cum intra in contradictie miliardele de ani cu solia mantuirii ca pana la urma pentru Dumnezeu o mie de ani sunt ca o zii etc….
nu am cunostinte de geologie dar sincer nu vad de ce sa ne craponam de mii sau miliarde de ani
pana la urma Hristos ne mantuieste si peste ani si peste miii si peste miliarde
ne place sa credem ca suntem mai aproape de origini , poate nu e chiar asa
si pana la umra ce as castiga dak pamantul pe care pasesc e de 6 mii de ani hai 7 sau de 1,4 sau cat se mai zice miliarde de ani?
mantuirea nu e tot aia?

December 27th, 2008 at 10:30 am
 92 

daniel 8,13.14 – vorbeste despre curatirea sfantului locas.Deci dupa cele 2300 de seri si dimineti, sfantul locas va fi curatit.Daniel 9,24-27, ne face cunoscuta perioada de timp , de la 457 i Hr, incep cei 2300 de ani si se termina in anul 1844.Conf.Dan.8,14 la sf.acestei perioade sfantul Locas va fi curatit.In Evrei apostolul Pavel ne spune ca Domnul Isus este Mare Preot.Intorcandu-ne la sistemul jertfelor,legea ceremoniala implinita in Isus,citim ca marele preot facea ispasire o data pe an in sfanta sfintelor.Deci , atunci sfanta sfintelor era curatita printr-un ritual amintind de rolul pe care avea sa-L aiba Isus mai tarziu.Mielul care simboliza pe Mantuitor era jertfit si apoi marele preot ducea sangele curatitor in sfanta sfintelor si stropea capacul ispasirii de pe chivotul legamantului de sapte ori, cu fata spre rasarit.ceea ce spun acum nu sunt decat constatari personale, citind biblia si confruntand-o intr-un fel cu doctrina adventista (nici e.G.W.,nici alt scriitor crestin).
De ce de sapte ori si de ce cu fata spre rasarit si de ce era stropit capacul ispasirii?
Capacul ispasirii era pe chivotul legamantului in care se aflau tablele legii.Deci,pacatele erau confruntate cu legea lui dumnezeu,si aduse in fata prezentei Lui Dumnezeu, stim ca prin acel capac Dumnezeu comunica cu poporul Sau,erau curatite prin sangele rascumparator,marele preot facea ispasirea,cu fata spre rasarir pentru ca acolo inaintea perdelei ,in sfanta se afla candelabrul cu sapte brate simbolizand cei sapte ochi ai Lui Dumnezeu.Isus,e Mare Preot,ca mare preot El face ispasirea in sfanta Sfintelor din cer, in sanctuarul ceresc.Capacul chivotului este numit in textul ebraic 2kapparet” tradus ca “tronul milei”,deci el simboliza tronul Lui Dumnezeu.Cuvantul deriva din 2kipper” care inseamna a sterge, a indeparta.Deci ,acum isus ca Mare Preot, face ispasirea, curatirea sanctuarului ceresc pangarit de pacatele noastre il curata cu proriul Sau Sange care a curs pentru spalarea pacatelor intregii omeniri.Apocalipsa 11,18.19 vorbeste despre judecata.extrag :”…Si templul lui Dumnezeu ,care este in cer a fost deschis si s-a vazut chivotul legamantului Sau….”
Ce s-a vazut?ce este in chivot?Legea lui Dumnezeu.Domnul Isus e Mielul care a purtat pacatele noastre,a fost jertfit ,iar Crucea a insemnat biruinta asupra mortii.EL a murit in locul nostru si a biruit moartea pentru totdeauna.

December 27th, 2008 at 11:48 am
 93 

Crucea,Calvarul a insemnat faptul ca Mielul Lui dumnezeu a purtat pacatele noastre si a murit in locul nostru, deci substituirea.Ispasirea nu avea cum sa se intample la Cruce,ispasirea avea sa fie facuta de Marele Preot Isus la sfarsitul celor 2300 de seri si dimineti cand sfantul Lacas avea sa fie curatit.Isus e Mare Preot,Mijlocitor si Judecator.Asa spune Biblia.

December 27th, 2008 at 11:54 am
 94 

Interesant e faptul ca imbracamintea marelui preot din semintia aaronica era facuta dupa instructiuni stricte date de Dumnezeu .Important Exod: 28,29.30 “…..Sa pui in pieptarul judecatii Urim si Tumim ….Astfel,Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel,cand se va infatisa inaintea Domnului :”
Isus e Mare preot , a inceput preotia Fiului Lui Dumnezeu, asemanat cu Melhisedec (si aici e mult de vorbit), deci El acum judeca cu Lumina si Desavarsire pe copiii sai.Judecata Marelui Preot era pentru copiii lui Israel, nu pentru straini.Judecata incepe de la casa Lui Dumnezeu.
Pacatosul pocait (a se vedea ziua ispasirii),care crede in Isus ,isi marturiseste pacatele ,beneficiaza de iertare,este reabilitat prin curatire de pacat.Pacatul adus in fata tronului Lui Dumnezeu,la judecata , intineaza sanctuarul si trebuie indepartat,curatit prin Sangele Vietii.Noi suntem rascumparati cu un pret nespus de mare,de ce sa nu ne deschidem mintea,inima,gandurile si viata pentru a primi acest dar.
2 Petru 3,7-18.de citit indeosebi 16 si 17.
Eu cred ca Duhul Sfant si Biblia sunt de ajuns pentru a deschide ochii oricarui om.si daca lasam la o parte ambitiile
personale,mandria,inaltarea de sine,daca ne golim de eul nostru pentru a-L lasa pe Isus sa vina sa locuiasca in inima noastra, am intelege ca adevarata stiinta e DUMNEZEU 1Cor.17-31

December 27th, 2008 at 12:19 pm
 95 

Pt.Eddieconst
mie personal nu-mi place Eminescu,intotdeauna mi-au placut Macedonski si Blaga.Comparatia nu e chiar fericita din acest punct de vedere ,intrucat creativitatea naiva a dus la crearea unei limbi si a unei literaturi din nimic, lucru remarcabil de altfel, iar creativitatea originala,contureaza,un geniu insa un geniu pustiu.Vreau sa spun ca oricat de naive ar fi unele idei, faptul ca au un fundament solid,si au construit avand in vedere “piatra din coltul unghiului”,se poate construi pe aceasta temelie ,pastrand insa regulile Arhitectului.Daca dorim insa sa ne inaltam ,scotand aceasta piatra,temelia se va zdruncina, sau ajungem sa cladim pe o alta temelie.Oamenii isi doresc doua felul ce constructii,ambele inalte,una prin care sa-si inalte sufletul catre Hristos,dorind sa respire aerul cerului,si alta de unde sa-si arunce privirile catre cer,asemenea Turnului babel.
Mergem mai departe dar cum? cu Dumnezeu sau cu lumea ?
Daca avem temelia pe care inaintasii nostri naivi au construit ,dar au construit frumos ,pe o temelie solida,noi ce facem? construim in continuare mai mult,cu mai multa lumina si inteligenta sau daramam , ca sa constrim ceva mai ingust si mai intunecat?As dori sa merg inainte,dar atat cat vrea Dumnezeu, atat cat imi spune Duhul Sfant.Si daca eu sunt impacata cu mine insumi si cu Dumnezeu in primul rand, prin Isus Rascumparatorul meu, si daca Duhul Sfant imi da incredintare de pace si liniste la ce sa nazuiesc mai mult?

December 27th, 2008 at 12:40 pm
 96 

pt.Beni
Daca totusi ai urechile astupate si ochii inchisi,foloseste-te de maini si cauta citatele urmatoare:ioan 5,22.27 ; fapte 10,42 ; Fapte 17,31 ; Rom.2,16 ; apoc.3,5; Matei 7,21-23; rom.2,13; Rom.8,33.34.
Vorbesti de marea uitarii, de unde ai luat ideea ?Nu se mai pescuieste ? in ce sens ? ucenicii Lui isus inca pescuiesc in marea tulbure,in intunericul spiritual,oameni pierduti si inecati in propriile lor idealuri si ganduri. Am tot vazut cum te referi la fraze pompoase ,fara nici un continut (scrise de mine) si sunt pur si simplu dezamagita, pentru ca nici o fraza , absolut nici o fraza in care e rostit numele Domnului nu e goala, pentru ca Dumnezeu umple totul,Cuvantul Dumnezeu umple totul.Eu ,personal nu tin cont de lectiunile scolii de sabat, de nici un scriitor.Citesc, dar confruntarea cu Biblia,Scriptura,este si va fi baza oricarui studiu.Chiar sunt intrigata de adventistii care sunt intrebati de anumite aspecte din Biblie, si o citeaza pe E.G.W.Fara a-i contesta in vreun fel autenticitatea si influenta scrierilor sale,cred ca intotdeauna raspunsul adecvat si ferm vine din Scriptura.
In orice caz,am citit si scriitori baptisti, am citit de toate, insa baza scripturistica si sursa biblica de inspiratie nu am gasit-o decat la cativa autori adventisti.De ex.acum citesc Frank.b.Hoolbrook, privind Preotia ispasitoare a lui Isus Hristos ,si rasfoind biblia nu am gasit nimic care sa contrazica sau sa adauge referitor la Cuvantul scris.Uitam un aspect,poate cel mai important din istoria acestor zile :Duhul Sfant, care mai e numit si Adevarul.Iar,noi suntem sfintiti prin adevar.

December 27th, 2008 at 1:06 pm
and
 97 

PT. Cei care cunosc ENGLISH:

Va rog mult de tot traduceti-mi si mie citatul postat de EDI la postul nr.66

Multumesc anticipat.

December 27th, 2008 at 3:30 pm
and
 98 

Pt. Danut Tanase
Dupa moartea oricarui om, daca a fost cu Dumnezeu numele lui ramane in Cartea Vietii, daca a fost cu Dracu’ numele i se sterge din Cartea Vietii, si moare vesnic, dar initial TOTI SUNTEM IN EA !!!
“Domnul a zis lui Moise: “Pe cel ce a pãcãtuit împotriva Mea, pe acela îl voi sterge din cartea Mea.”
Asta vrea sa insemne afirmatia mai greu de priceput pentru unii :
“Si toti locuitorii pãmântului i se vor închina, toti aceia al cãror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în Cartea Vietii Mielului, care a fost înjunghiat.”
Acest verset tocmai asta spune, Cartea Vietii exista de la intemeierea lumii si in ea sunt toate numele, mai putin ale celor care de-a lungul veacurilor s-au inchinat lu’ Dracu’.
INTREBARE:cum inpaci urmatoarele doua afirmatii care le-ai facut in citatul de mai sus?
“dar initial TOTI SUNTEM IN EA !!!” cu “ in ea sunt toate numele, mai putin ale celor care”….Sunt toti de la inceput sau nu sunt? Te intreb la modul cel mai serios (nu vorbesc la misto) pentru ca pare ca si textile bibliei se contrazic.

December 27th, 2008 at 4:32 pm
Gili Carstea
 99 

Edi,

multumesc pentru citate. Studiez cazul Brinsmead.

Ce zici, imi poti trimite materialul tau, de care vorbeai odata, „Why Brinsmead Matters”?

Poti folosi adresa: gc@gsm1888.ro

Multumesc mult.

December 28th, 2008 at 3:26 am
Florin Laiu
 100 

Pentru Maria 93

Dan9:24 „Şaptezeci de săptămâni ..PÂNĂ LA ISPĂŞIREA PĂCATELOR, PÂNĂ LA ISPĂŞIREA NELEGIUIRII”
Rom 3:25 „Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie… o JERTFĂ DE ISPĂŞIRE…”
1 In 2:2 „EL ESTE JERTFA DE ISPĂŞIRE pentru păcatele noastre…” 1 In 4:10 „…şi a trimis pe Fiul Său ca JERTFĂ DE ISPĂŞIRE pentru păcatele noastre.”
Lev 4:27-29 „Dacă cineva din popor a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri cari nu trebuie făcute şi s-a făcut astfel vinovat, şi ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur, pentru păcatul pe care l -a făcut. Să-şi pună mâna pe capul JERTFEI DE ISPĂŞIRE, şi s-o junghie în locul unde se junghie arderile de tot.”

December 28th, 2008 at 4:55 am
Florin Laiu
 101 

rugin aoana 91
“….si pana la umra ce as castiga dak pamantul pe care pasesc e de 6 mii de ani hai 7 sau de 1,4 sau cat se mai zice miliarde de ani? mantuirea nu e tot aia? “
Dacă te referi la vârsta geologică a rocilor pământului, înainte de săptămâna creaţiei, probabil că aceasta nu atinge cu nimic mântuirea. Dar dacă te referi la o preistorie mult mai lungă decât cea afirmată prin date genealogice clare în cartea Genezei, atunci este posibil ca asta să-ţi afecteze serios mântuirea. Cum mai poţi avea încredere că Biblia spune adevărul despre Dumnezeu şi despre mântuire, dacă ar minţi sistematic despre lucruri mai tangibile ? Noi nu ştim nimic sigur despre mântuire, din alte surse decât Scriptura. Dacă punem la îndoială mesajele ei, Cuvântul aşa cum a fost intenţionat de autorii originali (nu mă refer aici la implicaţii secundare, de natură culturală), atunci de ce să mai cred că pe Iona l-a înghiţit un peşte, s-au că Iisus S-a născut dintr-o fecioară, a făcut vindecări miraculoase, a înviat din morţi şi s-a înălţat la cer? Dacă ne jucăm cu autoritatea Bibliei, aşa cum au făcut înainte de noi bisericile vechi-protestante, care au dat naştere unei teologii raţionaliste care este mai degrabă ateologie, vom ajunge ca şi ei, cu bisericile goale sau transformate în baruri. Dar cel mai rău este că ne vom pierde total credinţa şi mântuirea.

December 28th, 2008 at 5:15 am
 102 

Maria—95-

Maria : “”creativitatea naiva a dus la crearea unei limbi si a unei literaturi din nimic, lucru remarcabil de altfel, iar creativitatea originala,contureaza,un geniu insa un geniu pustiu.Vreau sa spun ca oricat de naive ar fi unele idei, faptul ca au un fundament solid,si au construit avand in vedere “piatra din coltul unghiului”,se poate construi pe aceasta temelie ,pastrand insa regulile Arhitectului””

Tu spui ca naivitatile in interpretarea bibliei,facute de pionierii adventisti sint valoroase pentru ca aveau pe Isus in vedere !!
Aplica aceasi regula la MORMONI,MARTORII LUI IEHOVA sau orcare alta secta si concluzia ar fi :invataturile lor sint valoroase
pentru ca aveau “piatra unghiulara” in minte .
Pavel spunea ca trebuie sa avem grija SI CE CONSRUIM pe aceasta fundatie ,faptul ca noi credem ca avem pe Isus in minte nu ne da mina libera sa construim cu idei fanteziste.
In adventism “incercarea focului”a inceput de mult !
Va veni o vreme si in adventism cind Dumnezeu va ridica un popor care sa aiba –biblia si numai biblia–ca stindard al credintei lor !!
Cum se face ca numai adventistii vad in biblie–1844,,curatiri de sanctuare si judecati de cercetaare ??
Pe linga biblie trebuie sa mai citesti si EGW.ca sa “vezi” aceste lucruri in biblie !
Maria–tu vezi aceste idei in biblie pentru ca ai fost indoctrinata cu ideile naive ale pionieriplor adventisti.
Cind in mintea ta se vor face aceste conectii ,iti vei da seama ca biblia nu-ti este de ajuns sa demonstrezi tot ce crezi tu !!
Pina atunci —Domnul sa se indure de tine.

PS:–Apropo, nu ai mentionat nimic de gafa cu 1-Petru cap 2 vers 24.
Nu ma surprinde –adventistii nu au obiceiul sa zica –IMI PARE RAU__AM GRESIT !!
Atita vreme cit mentii aceasta atitudine de “eu am tot adevarul” nu vei fi capabila sa inveti ceva nou !
Cu simpatie Beni

December 28th, 2008 at 7:57 am
Danut Tanase
 103 

raspuns la post 98.

“Pe viata Mea, zice Domnul, ca nu vreau moartea pacatosului.”
Plecand de la aceasta afirmatie, Dumnezeu declanseaza planul de salvare a fiintelor cazute in pacat, altele decat Satana si ingerii lui, pentru care nu mai exista cale de intoarcere. Pentru ei lucrurile sunt clare, vor muri vesnic. Pentru urmasii lui Adam si Eva mai este o sansa, o speranta : Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu care s-a oferit sa-si dea VIATA LUI oamenilor cazuti, care sunt robi ai pacatului si ai MORTI. Cine va crede in El va fi salvat. Cum se face asta este o alta discutie.
Avand in vedere acest aspect al salvarii tuturor prin Hristos, Dumnezeu isi face o evidenta a tuturor care vor fi salvati, care se numeste Cartea Vietii. In aceasta carte initial sunt numele tuturor care se nasc, traiesc si mor pe acest pamant. Numele noastre, ale TUTUROR sunt trecute in Cartea Vietii.
“În El (Hristos), Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca sa fim sfinti si fara prihana înaintea Lui…”
Deci IN HRISTOS, putem spune ca numele noastre ale tuturor SUNT in Cartea Vietii Mielului.
Datorita faptului ca in timpul vietii noastre putem oscila trecand din tabara lui Dumnezeu in tabara lui Dracu’ si viceversa, decizia finala daca vom ramane in Cartea Vietii sau vom fi stersi, nu se ia in dreptul nostru decat dupa moartea noastra.
“oamenilor le este rânduit sa moara o singura data, iar dupa aceea vine judecata”.
Daca moartea ne prinde in tabara lu’ Dracu suntem stersi din Cartea Vietii, daca moartea ne prinde in tabara lui Hristos, numele nostru ramane in Cartea Vietii si vom fi inviati la a 2-a venire a lui Hristos.

Textele care ne “pun probleme” sunt cele de genul acesta:
“Si toti locuitorii pãmântului i se vor închina, toti aceia al cãror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în Cartea Vietii Mielului, care a fost înjunghiat. Fiara, pe care ai vãzut-o, era, si nu mai este. Ea are sã se ridice din Adânc, si are sã se ducã la pierzare. Si locuitorii pãmântului, ale cãror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vietii, se vor mira când vor vedea cã fiara era, nu mai este, si va veni.”
Este la mintea oricui ca toate generatiile pamantului nu au cum sa stea in fata ultimei fiare, dar……..atentie. Textele se inteleg simplu daca intelegem cine este de fapt Fiara, chiar si ultima. Aceasta “fiara” a fost de fapt in toate veacurile aceiasi si este…. Dracu’ si ingerii lui. In acest context trebuiesc privite aceste texte.
Iti mai dau un text care te poate ajuta sa intelegi acest gen de afirmatii ca in cele doua texte de mai sus :
“Întelepciunea lui Dumnezeu a zis: ,Le voi trimite prooroci si apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe altii îi vor prigoni, ca sã se cearã de la acest neam sângele tuturor proorocilor, care a fost vãrsat de la întemeierea lumii: de la sângele lui Abel pânã la sângele lui Zaharia, ucis între altar si Templu; da, vã spun, se va cere de la neamul acesta!”
Aceste mesaje biblice au ceva similar in ele, aceleasi cuvinte magice “de la întemeierea lumii”. Ce vor sa spuna de fapt ele ? Ca practic toti se fac “vinovati” de toate intr-un fel sau altul, adica in bine sau in rau, de la intemeierea lumii. Fiecare generatie a perpetuat atat pacatul cat si neprihanirea, si prin neamurile de oameni traitori pe acest pamant, acestea au ajuns pana in zilele noatre si vor ajunge pana in ultima generatie. Nimeni nu este in afara conflictului, nimeni nu ppoate fi neutru.
Acum talcuirea este usoara, cei care de-a lungul veacurilor s-au inchinat lui Satana si au sigilat acest lucru prin moartea lor, nu sunt in Cartea Vietii de la INTEMEIEREA LUMII si pana in ultima zi, cand unii isi vor sigila apartenenta la cauza lui Satana in viata fiind.

Acum stiu ca in mintea “crestinilor” mai exista acea teama de predestinare si se mai poate pune intrebarea daca numele tuturor traitorilor pe acest pamant sunt trecute de la inceput in Cartea Vietii datorita prestiintei lui Dumnezeu si a Salvarii prin Hristos si apoi sunt pastrate sau sterse functie de ce am explicat mai sus sau in momentul nasterii unui om numele lui este scris in Cartea Vietii datorita lui Hristos si apoi este pastrat sau sters la moartea sa. Pentru mine nu are importanta nici una din variante, pot fi valabile amandoua, ci PRINCIPIUL, ca daca CREZI in HRISTOS pana la moarte ramai scris in Cartea Vietii, iar daca nu crezi si vei muri asa, vei fi sters si vei pieri vesnic.
IN HRISTOS, este clar ca TOTI SUNTEM in Cartea Vietii, indiferent la ce timp ne-am nascut, si eu cred ca aceasta varianta este cea adevarata.
“În El (Hristos), Dumnezeu ne-a ales INAINTE DE INTEMEIEREA LUMII, ca sa fim sfinti si fara prihana înaintea Lui…”
Adica sa fim in Cartea Vietii….
Sper ca ti-am fost de ajutor.

Cu respect,

December 28th, 2008 at 8:04 am
 104 

Pt.Florin Laiu
Isus e jertfa de ispasire
Dan.9,24 se refera la ungerea Fiului Lui Dumnezeu ca Mesia,El fiind jertfa de ispasire.Spune in Dan.:”pana la ispasirea pacatelor”. Deci,Isus a biruit prin jertfa Sa pacatul original,a curatat pacatul .Efectele pacatului au devastat insa planeta si pe noi oamenii, el continua sa fie,sa existe, e vorba de pacatul personal pe care putem sa-L aducem la Isus si prin jertfa Lui sa ne vindecam.Aici e vorba de timpul cand Mielul Lui Dumnezeu avea sa ia asupra Sa povara pacatelor omenirii .La cruce s-a savarsit jertfa si ispasirea fata de pacatul original.
Moartea Domnului Isus pe Cruce poate fi privita ca o ispasire completa si desavarsita din acest punct de vedere.
Lev.4 27-29 se refera la pacatul personal .Acum,Domnul Isus mijloceste pentru noi.El S-a jertfit si pentru acest pacat,insa noi, cu pocainta trebuie sa venim la Isus,care Si-a dat viata pentru noi,sa marturisim pacatul,iar El ne curateste prin Sangele care a curs la Cruce.Cred ca acest aspect tine acum de ispasirea prin mijlocire, tradus in zilele noastre.
Rom.3,25 Jertfa de ispasire ,Jertfa Domnului Isus care prin Sangele sau face ispasirea pacatelor.
Domnul Isus este Mielul care S-a jertfit pentru noi si prin sangele sau suntem curatiti, E Jertfa de ispasire.Jertfa de pe Cruce a insemnat ispasirea totala si definitiva a pacatului care despartea pe om de Dumnezeu.Si fiecare om, prin jertfa si prin meritele Domnului Isus poate veni la Dumnezeu si primi iertarea,prin ispasirea facuta de Isus ca Mare Preot.Dupa Inaltare,a trecut la dreapta Tatalui, fiind Domn si Imparat.El prin jertfa Sa a mijlocit si mijloceste inca pentru omul care doreste sa fie reabilitat.Dupa 1844,Isus ca Mare Preot si Judecator,face ispasiea pacatelor din Sanctuarul ceresc.In biblie spune Jertfa de ispasire,adica Jertfa care curata si va curata pacatul.
Spuneti unde am gresit.

December 28th, 2008 at 11:57 am
 105 

Pt.Florin Laiu
In maria 93
m-am referit la pacatul personal

December 28th, 2008 at 12:01 pm
 106 

pt.Beniamin Plesa
Rom,2.24 :”El a purtat pacatele noastre in trupul Sau pe lemn, pentruca noi, fiind morti fata de pacate,sa traim pentru neprihanire ;prin ranile Lui ati fost vindecati.”
Ce am vrut sa spun dand acest citat.EL,a purtat pacatele noastre in trupul Sau,si e Jertfa de ispasire.Noi suntem morti fata de pacat pentru ca Fiul Lui Dumnezeu a luat asupra sa pacatele omenirii si a facut ispasire pentru ele,si face ispasire pentru pacatele noastre.Numai asa putem fi morti fata de pacat, pacatul nostru este sters ,prin Sangele Mantuitorului,iar noi suntem curatiti.Odata,morti fata de pacat ,apostolul ne indeamna sa traim pentru neprihanire.Si cum se poate trai pentru neprihanire, pentru Dumnezeu fara a tine cont de legea Sa?”prin ranile Lui ati fost vindecati”, vindecarea spirituala vine privind la Cruce,acolo, unde Dumnezeu a fost rastignit pentru pacatele noastre. Vindecarea interioara, sufleteasca are loc in momentul in care omul macinat de pacat vede ce a insemnat pacatul, pana unde a dus.Il vede pe El, Izvorul apelor vii ranit pentru greselile noastre, dar mai vede ceva…vede imaginea Dumnezeului Iubitor care si-a dat viata pentru noi,strapuns pentru pacatele noastre,El ne ofera vindecare si viata tocmai din ranile Lui.Sangele vietii a curs pentru noi, putem da la o parte o mantuire atat de mare ?

December 28th, 2008 at 12:21 pm
Florin Laiu
 107 

lui arius 79
Dacă tu cunoşti Biblia şi Spiritul Profetic aşa cum mă cunoşti pe mine (când îmi speculezi motivaţiile doctrinare din trecut, prezent şi viitor, înseamnă că ai nevoie de reciclare.
Am citit de mult cartea lui D Ford despre judecata de cercetare, şi ştiam că există asemenea citate (deşi nu verificasem). Dacă m-aş fi preocupat de căutarea lor în contextul original le-aş fi găsit în ceva mai puţin de un mileniu, fiindcă este foarte simplu să cauţi în scrierile E G White pe internet. Când am zis că “chiar le căutam”, n-am vrut să spun că am fost permanent preocupat de căutare şi nu m-aş fi descurcat singur să găsesc. Am vrut să spun că îmi fac trebuinţă aceste citate, că aveam nevoie de ele. Exprimarea nu a fost foarte exactă. Se întâmplă şi pe la case mai mari (Pavel, EGW, Edi C usw!). În realitate nu le-am căutat cu adevărat niciodată, chiar uitasem de ele, dar mi-am adus aminte că le citisem undeva (Edi mi-a amintit de DF) şi am rămas de atunci cu impresia că sunt importante şi le voi include într-un viitor comentariu la Daniel 8:14. În ultimii ani nu m-am preocupat cu toate afirmaţiile EGW referitoare la această doctrină (cu excepţia hermeneuticii viziunilor), de aceea a fost binevenită informaţia, fiindcă mi-a reamintit cazul şi fiindcă mi le-a dat de-a gata, ajutându-mă astfel să le caut personal.

December 28th, 2008 at 1:08 pm
Florin Laiu
 108 

Lui eddieconst 82

Citisem pe la 20 de ani acest îndemn al EGW în Slujitorii Evangheliei (Gospel Workers 1915:314): “I was instructed to present the commission that Christ gave His disciples, “Go ye therefore, and teach all nations: . . . and, lo, I am with you alway, even unto the end.” [Matthew 28:19, 20.] In regard to such subjects as the flat-world theory, God says to every soul, “What is that to thee? follow thou Me [Ioan 21:22]. I have given you your commission. Dwell upon the great testing truths for this time, not upon matters that have no bearing upon our work.”

Nu mă mir că a dat un asemenea sfat, deoarece ea se referea aici la mesajul nostru, la predicare. Nu este treaba Bisericii să lămurească poporului probleme ştiinţifice, filozofice etc., ci să predice evanghelia “până la marginile pământului”, indiferent cum ar arăta acele “margini”. EGW a fost întotdeauna împotriva introducerii de dispute pe subiecte minore, chiar când unele din aceste subiecte erau biblice (dacă hunii sau alamanii fac parte din cele 10 coarne, identitatea „necurmatei” din Daniel, dacă mântuiţii vor mai avea păr alb, dacă a călca în picioare o insectă este păcat…). Ca problemă de ştiinţă, chestiunea formei pământului era de multă vreme rezolvată, şi chiar referinţele pe care ea le face la „planete” (lumi) în viziunile ei, arată că ea nu credea într-un pământ plat. Iată o mărturie din 1893.

„Nu prin propria sa putere îşi dă pământul bunătăţile şi îşi continuă AN DUPĂ AN MIŞCAREA ÎN JURUL SOARELUI. O MÂNĂ NEVĂZUTĂ CONDUCE PLANETELE ÎN CIRCUITUL LOR CERESC.” (Educaţie, 87:3; Christian Education 1893:195) http://www.azs.ro/egw/bible.php/Ed?operation=Search&search=planetele http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=6600817&K=080713122810816948

lui eddieconst 84

De acord, fiecare generaţie cu scăldatul ei (bis in idem flumen non descendimus!). Dar nu înţeleg ce are Heraclit cu maşina de cheşuit, şi Niagara cu financiara. Nu sunt foarte duhovniceşti aceste insinuări. Etic ar fi, sau să spui celor în drept, sau să te spovedeşti în gând unui copac din pădure. Sau ne căutăm prieteni care să ne primească în corturile veşnice?

Lui eddieconst 86
De acord cu cele zise aici.

Lui eddieconst 88-89

Da, îmi amintesc că citisem ceva în cartea lui D Ford. Nu sunt însă de acord cu concluziile lui. Împlinirea unui tip nu este neapărat singulară. Dacă Paştele are două aplicaţii clare (I – la primul advent, prin moartea lui Iisus, eliberarea spirituală din păcat; II – la al doilea advent, odată cu timpul plăgilor, eliberarea fizică din lumea păcatului), atunci de ce Yom Kippur n-ar putea avea două aplicaţii, în acelaşi mod?

Am verificat citatele la http://www.whiteestate.org/search/published_writings.asp şi sunt corecte. Însă mai jos le-am tradus pentru cei care le vor româneşte şi le-am aşezat în ordine cronologică.

1. “Christos a venit să dărâme fiecare zid de despărţire, să deschidă brusc şi larg uşile fiecărei despărţituri a templului.” (Christ’s Object Lessons, 1900:386) http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=6074786&K=070216122810814940
Aici EGW foloseşte imaginea desfiinţării separărilor pentru a sublinia accesul tuturor oamenilor (fără deosebiri etnice, confesionale etc.) la Dumnezeu. Contextul nu este o corectare a doctrinei sanctuarului. Ea făcuse deja afirmaţia aceasta în 1895, cu mult înainte de opoziţia lui Ballenger:
„El nu a venit să depună eforturi doar pentru o naţie favorită, ci să-şi verse binecuvântările asupra unei lumi pierdute. să deschidă larg uşile fiecărei despărţituri a templului. Nici un adevărat închinător nu mai are nevoie să întâmpine vreo interdicţie în ce priveşte apropierea de Dumnezeul templului.” (Youth’s Instructor , October 10, 1895) http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=148927517&K=065642122810814576

2. „Marea jertfă a fost adusă. Calea spre Sfânta Sfintelor este deschisă [Evrei 10:19-20]. O cale nouă şi vie este pregătită pentru toţi. Omenirea păcătoasă şi necăjită nu are nevoie să mai aştepte venirea marelui preot. De aici înainte Mântuitorul urma să oficieze ca preot şi avocat în cerul cerurilor. Era ca şi cum o voce vie ar fi vorbit închinătorilor: S-a pus capăt tuturor jertfelor şi ofrandelor pentru păcat. Fiul lui Dumnezeu a venit, după cuvântul Său:’Iată, Eu vin (în sulul Cărţii este scris despre Mine) ca să fac voia Ta, Dumnezeule’’Prin propriul Său sânge’ El a intrat odată în locul sfânt, după ce a obţinut o răscumpărare veşnică pentru noi.” (Ev 10:7; 9:12). The Desire of Ages (1898:757). http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=19604456&K=070538122810815202
EGW subliniază accesul direct la Dumnezeu pe care-l avem prin jertfa şi mijlocirea lui Christos. Din nou, contextul nu se referă la o revizuire a teologiei sanctuarului.

3. “După cum în serviciul tipic marele preot Îşi punea deoparte roba pontificală şi oficia în veşmântul alb de in al unui preot de rând, la fel Christos Şi-a pus deoparte haina regală şi S-a îmbrăcat cu natura umană şi a adus o jertfă, El fiind şi preotul şi victima. Şi după cum marele preot, după ce îşi îndeplinea slujba în Sfânta Sfintelor, ieşea afară la adunarea care îl aştepta, îmbrăcat în haine pontificale, tot aşa Christos va veni a doua oară.” (Acts of the Apostles, 1911:33) http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=55832&K=065350122810814449
Este interesant că EGW aplică simbolul ieşirii din sanctuar a marelui pontif, atât la a doua venire a lui Iisus, cât şi la un eveniment care a urmat la scurt timp după înălţarea lui Iisus (probabil se referă la Cincizecime).

4. „Continuând să poarte natura umană, El S-a înălţat la cer, triumfător şi victorios. El a luat cu Sine sângele ispăşirii în Locul Preasfânt, l-a stropit asupra scaunului harului (capacului ispăşirii) şi asupra propriilor Lui veşminte, şi a binecuvântat poporul. (Signs of the Times, April 19, 1905) http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=145526017&K=064831122810814327
Da, îmi amintesc că ai citit pe Heppenstall, de fapt mi l-ai împrumutat şi mie tot pe vremea aceea. Mi-a făcut o impresie bună, dar nu cred că reprezintă chiar ultimul cuvânt. Judecata de cercetare exprimă evanghelia Evangheliilor şi nu pe a evanghelicilor. Am să-l reiau cândva pe Heppenstall.

December 28th, 2008 at 1:16 pm
Florin Laiu
 109 

pentru maria 104

OK, e bine tot ce spui acolo, dar dacă ispăşirea s-a făcut complet la cruce, în ce sens foloseşti termenul ispăşire când te referi la faptul că acum Iisus face ispăşire pentru noi ? Nu este chiar sensul normal al termenului
de ispăşire. Noţiunea de ispăşire / expiere, se referă întotdeauna la satisfacerea unei pedepse pentru propriile rele sau pentru o vină străină.
Doar dacă te referi la o aplicare a ispăşirii făcute la Cruce, atunci poţi spune că într-adevăr, la judecată se face o aplicaţie a ispăşirii

December 28th, 2008 at 1:28 pm
 110 

Maria-106-

Maria draga te rog verifica ce scrii ,sau vezi ce biblie citesti !!
In biblia mea romani cap2-vers 24 spune asa :
–numele lui Dumnezeu este vorbit de rau printre oameni din cauza ta !!

Fi atenta :sar putea ca acest verset sa fie profetic pentru tine !

Explica-mi si mie cum se face ca repeti greseala dupa greseala si nici prin cap nu-ti trece sa zici–iarta-ma ,am fost gresita ??

Cred ca am sa te las pe tine si Florin sa schimbati pareri ,se pare ca la voi doi se potriveste zicala–extremele se intilnesc-
Inca putin si se pare ca a-l vei ajunge pe Florin Laiu-si poate chiar sa-l intreci in arta de a buimaci pe cineva cu raspunsuri minutzioase ,fraze lungi si pompoase care in esenta nu dovedesc nimic,ci doar repeta speculatiile si prejudicile din mintea ta.
Ps–spune adunarii unde mergi sa te aleaga -pastorita–Ai darul sa vorbest o ora fara sa spui prea multe.
Daca vrei sa mai continuam –cere scuze pentru gafele ce le faci si putem continua !

Cu simpatie Beni

December 28th, 2008 at 2:04 pm
 111 

pt.Florin Laiu
Multumesc, de raspuns, o sa studiez mai mult .Referitor la reinventarea Laodiceii,ce ma framanta acum e problema trinitatii.Puteti sa-mi spuneti de ce difera principiile fundamentale de credinta din anii 1872,1889 fata de 1931 si respectiv 2006 , in ceea ce priveste problema trinitatii ? Erau pionierii adventismului non-trinitarieni si cum s-a produs o asemenea schimbare in timp.
Este ideea trinitatii de factura pagana,se aseamana in forma si continut cu ideea catolica asupra trinitatii ?
Va rog daca puteti sa ma calauziti prin lumina scripturii si atat.

December 28th, 2008 at 4:25 pm
eddieconst
 112 

Oana 91:

Punctul pe “I”

Indiferent cat timp a trecut de la creatiune, suma suferuntelor nu poate depasii o viata in experienta umana. Suntem cu toti la cel mult cateva decenii de Geneza si la cel mult tot atata timp de Apocalipsa. Ideea ca Dumnezeu poate rabda raul cateva milenii dar nu mai mult este antropomorfizanta si aseaza deciziile divine pe o baza sentimntala.
Mai intersant este ca ca aceasi oameni care nu accepta ca fosilele vin dintr-o lunga istorie a vietii (cum putea Dumnezeu sa suporte moartea atator moluste?) nu au nici o problema cu ideea ca Dumnezeu a ucis toate animalele intr-u singur potop sau ca a poruncit macelul cananitilor. Asi vrea sa vad putina logica pe langa sentimentalismul de ora muzicala.
Eu nu fac o problema de disputa teologica din varsta pamantului. Vreau doar ca cei care sunt dogmatici in privinta varstei pamantului sa inteleaga ca exista si alte puncte de vedere legitime.
Habacuc 3 (nu tin minte versetul) spune ca muntii sunt vesnic, adica incalculabil de vechi pentru evreii antici. Eclesiastul 1: 10 spune ca pamantul este vesnic. Este aceeasi idee.

December 28th, 2008 at 4:29 pm
eddieconst
 113 

Florin:
fiindca vorbeam de Heraclit ideea lui mare este ca schimbarea vesnica nu este chaos ci Logos. Scoala eleaata adventista crede ca daca accepti ideea raului care curge esti un ucenic al lui Epicur si Lucretiu care vede in lume doar accident. Adica esti un Epicuros, numele talmudic pentru liber cugetator.

Cu privire la pamantul plat am alta vedere.

Sunt convins ca multi dintre credinciosii conservatori din timpul sorei White erau flateartheri. In US exista inca si acum evanghelici care nu cred ca pamantul e rotund. La showul The View (vezi you-tube) o crestina invitata permanenet a spus ca ea nu stie si nici nu o intereseaza forma pamantului (aproape citand-o pe sora White). Cred ca multi credinciosi simpli vedeau in forma pamantului un test de credinta in litera Bibliei. EGW nu a vrut sa creeze disputa.

Sa nu uitam totusi ca pana la lansarea Sputnikului in 1957 omul nu a avut dovada definitiva a formei pamantului. Modele stiintifice foarte complicate puteau explica circumnavigatia sau pozitia corpurilor ceresti si altfel decat geodezic.
Cred ca istoria se repeta aici. Modele stiintifice speculative pot explica geologia ca efect al potopului sustinand ca in ultima instanta nu ne putem intoarce in trecut sa verificam.
Adevarul este ca dovezile in favoarea pamantului vechi sunt la fel de puternice ca cele in favoarea pamantului rotund inainte de era spatiala.

Cred ca avem ce invata aici din atitudinea lui EGW.

December 28th, 2008 at 4:50 pm
 114 

pt.B.P
Am gresit fara sa-mi dau seama. de fapt fusese vorba despre IPetru 2,24.Aici, ramasese sa ma explic.Am scris Rom.dintr-o greseala.
Dar,sincera sa fiu se pare ca ai dreptate asupra profetiei.Imi place textul,si pune degetul pe rana.Faptul de a vorbi in numele Domnului implica nu numai responsabilitate ,dar mai ales corectitudine altfel Domnul Isus ne va zice ceea ce scrie in Matei 7,21-23.
Nu exista nici in faptul ca vorbim despre sabat, nici in faptul ca aratam asupra Legii Lui Dumnezeu, nici in faptul ca sustinem rolul lui Isus ca Mare Preot in sanctuarul ceresc ,ceva prin care Numele Lui Dumnezeu sa fie hulit.Din contra,maretia fara seaman a adevarurilor divine te indeamna sa-L cunosti mai mult pe EL,Rascumparatorul tau,pe Cel care a purtat pacatul tau si care te salveaza.Toate aceste merite si fapte de iubire ne indeamna sa pretuim, sa cautam si sa intelegem Adevarul.Nimeni nu se naste intelept, toti crestem spiritual, dar fara iubire,credinta si studiu nu se poate. Mai sus de acestea e Duhul Sfant care ne calauzeste.
Intre crestini nu ar trebui sa existe dispute, punctele de vedere sunt diferite , insa singura sursa de adevar e Scriptura,vechiul testament si noul testament.Nimeni nu are o vedere absoluta asupra adevarului,nu putem cunoaste acum tot adevarul , insa atat cat putem ,Dumnezeu ni l-a descoperit in scriptura.Noi, trebuie sa ne rugam si sa citim.Iar daca Scriptura vorbeste despre Sanctuar,atunci exista sanctuar,daca scriptura vorbeste despre Judecata,exista judecata.

December 28th, 2008 at 4:55 pm
arius
 115 

Florine,

Tu aperi acum “marturisirea comunitara” de credinta asa cum este elaborata de “mai marii” bisericii. Ce te vei face insa atunci cand acestia se vor schimba si vor decreta ca “fostii” au fost niste eretici si invatatura cea veche a fost gresita, iar prin urmare marturisirea comunitara se va schimba intr-un punct sau altul? N-o vei mai sustine? Vei deveni eretic?…

Conform spuselor tale, intotdeauna solutia este supunerea individului fata de colectivitate. Prin urmare, e de asteptat ca te vei supune si astfel vei deveni un aparator al noii “marturisiri” comunitare. Dar prin asta tu dovedesti ca n-ai propria ta coloana vertebrala, ci ca esti un simplu “mercenar” care-si slujeste stapanii pentru o leafa. Asta-i chestiunea pe care am spus-o si sper ca e destul de clar exprimata …

Iar daca tu crezi ca este imposibil sa se intample asa ceva, ar fi bine sa iei aminte la ce s-a intamplat deja…!

December 28th, 2008 at 5:22 pm
eddieconst
 116 

Gusturile nu conteaza in istoria literaturii sau a teologiei. Faptul ca il asezi pe ultimul mare romantic al Europei sub un snob si filfizon de Capsa ma face sa ma intreb fel de geniu teologic te conduce acum spre Meca. (vezi Macedonsky, Nopate de Decembrie).

Ca sa ramanem la literatura romana… este unica. Citeste orice text scris inainte de Vacaresti sau Anton Pann, si mai ales pasoptistii, si vei vedea ca romanii si-au creat limba literara peste nopate. Iar Eminescu a fost ultimul creator de limba romana – ca sa dam fiecaruia ce i se cuvine.
Ca tot vorbeam de Blaga, ce zici de piesa lui despre Anton Pann? Blaga admira geniul lui Pan, dar nu va imita niciodata poetica lui.
Adevarata pretuire a inaintasilor nu sta in imitarea lor oarba ci in inaintarea pe drumul deschis de ei.
Crosier si Smith au deschis un capitol nou in eschatologia biblica, ceea ce nu s-a facut din timpul parintilor bisericesti. Conceptul era prea nou ca sa poata fi expus fara limitele inerente oricarei lucrari de pionerat. Cineva paote zidii pe temelia pusa de Isus si sa zideasca totusi paie – o spune Pavel. Nu este suficient sa ramai pe platforma de la 1844. Trebuie sa si zidesti ceva care sa dureze. Ori ideea unei lucrari neincheiate la cruce contrazice esenta evengeliei lui Pavel asa ca este ANATEMA (Gal 1:6).

December 28th, 2008 at 5:26 pm
eddieconst
 117 

Gili 99:

Am inceput sa lucrez la ea mai demult. Este in ciorna si se afla pe laptopul vechi pe care nu il mai folosesc. O sa-i cer lui Andy sa recupereze documentele zilele astea. M-ar innteresa parerea ta.

December 28th, 2008 at 5:46 pm
eddieconst
 118 

Florin 101 (pentru Oana:

Problema cu rocile este ca au in ele fosile! Cum pot rocile fi mai vechi decat fosilele intiparite in ele?

Car despre Biblie, autorii ei nu cunosteau natura numerelor. Numerele rationalesi si integrele au fost descoperite de greci, care au intuit si numerele irationale si imaginare. Cifra zeor o avem de la indieni prin arabi. Notatiile moderne in algebra vin de la Descartes.
Evreii, ca si sumerienii si egiptenii vorbeau despre cifre in limbaj natural. Cuvintele 40, 42, 7, 3 nu sunt expresii matematice in sens modern.
Evreii nu aveau notiunea uinfinituljui matematic. vesnicia nu este infinit matematic.
Asa ca atunci cand Biblia spune ca pamantul este veswnic (ecl 1:10, sau ca muntii sunt vesnici ( la mai pjutin de 2000 de ani de la poitopul biblic0 ne spune ca pamantul este incalculabil de vechi. Eclesiastul, care irita pe crestinii traditionali prin faptul ca nu crede in existenta sufletului dupa moarte) afrima ca nu numai pamantul dar si omenirea exista din timpuri vechi si necunoscute. Evreii vorbesc despre varste precise numai in genealogii care nu sunt o baza solida nici macar pentru cartea neamului lui Isus. O sa ne pierdem credinta in Isus si rolul sau ca Adam eschatologic din cauza insirarilor de neamuri fara sfarsit?
Cred ca rgumentul oferit lui Oana se potriverste mai degraba la un fundamentalist care c rede in ineranta scripturii. Pana la urma in Biblie nu gasim istoria imperiilor precolumbiene care civilizatiii vechi decat turnul babel sau despre aborigeni. Nu trebuie sa consideram ca limitele istorice ale scriitorilor biblici sunt mesajul lui Dumnezeu catre noi.

December 28th, 2008 at 6:14 pm
arius
 119 

Edi,

Daca Isus si-a incheiat lucrarea la cruce, ce rost mai are insasi mijlocirea Sa din ceruri?… Ca doar la cruce Isus a facut si mijlocire, nu-i asa?…

Deci la cruce Isus ori si-a terminat toata lucrarea ori n-a facut totul si mai e necesar ceva, indifirent ce ar fi acel lucru. Iar asta inseamna lucrare neincheiata la cruce…

Teologia evanghelica (apropo, n-as spune ca este a lui Pavel, poate cel mult o interpretare a scrierilor sale) sustine ca cel pacatos n-are altceva de facut decat sa “mearga” la cruce, fiindca acolo gaseste totul. Corect? Deci, pe Isus il gasesti la cruce… De aici si iconografia puternica a crucii.

Dar pionierii adventisti au inteles ca Isus trebuie cautat in Sanctuarul din ceruri, fiindca el nu mai este acum la cruce si nici in mormant, ci este viu si s-a inaltat la ceruri, unde Isus mijloceste pentru cei ce-l cauta prin credinta. Iar lucrul acesta l-au facut si ucenicii in timpul vietii lor (Evrei 8:1 etc).

Asa ca eu nu m-as grabi sa declar pe cineva eretic si nici Evanghelia lui anatema!…

December 28th, 2008 at 7:42 pm
eddieconst
 120 

Oana:

In alte cuvinte.

Dumnezeu t-a dat creier dar nu-l folosii ca iti pierzi mantuirea.
Dumnezeu ti-a dat dovezi peremptorii ca universul este de peste 13 miliarde de ani (viteza luminii) dart daca il crezi te arde in foc.
Dumnezeu a aranjat fosilele la potop in asa fel incat sa sugereze o istorie foarte veche a vietii pentru ca cei care se lasa pacaliti sa poata fi judecati pentru erezie si arsi cu diavolul si ingerii sai.
Dumnezeu a reglat ceasurile radiometrice in asa fel incat sa credem ca rocile sunt mai vechi de sase mii de ani si le-a dispus in asa fel incat sa sustina varsta progresiva a fosilelor de jos in sus ca sa te dea pe mana satanei.
Crtea naturii pe care Dumnezeu a scris-o cu degetul sau trebuie inteleasa prin cartea cartilor pe c are Dumnezeu a inspirat-o dar i=a lasat pe oameni sa o scrie cu notiunile si cuvintele lor.
Oameni care credeau ca oile isi modifica ADN-ul privind la nuiele intelegeau genetica mai bine decat Crick & Watson. Biblia este singurul manual de stiinta, Daca stii mai mult decat6 un pastor de capre din epoca bronzului esti pierduta.
Concluzia: Dumnezeu ne-a intins niste capacne in Biblie si natura pentru ca in cer sa nu intre oameni nelobotomizati in Biserica.
Semnat : Florin Laiu

December 28th, 2008 at 11:33 pm
eddieconst
 121 

P.S, Oana

Si daca crezi ca Orionul este asa frumos din cauza ca norii de gaz sunt ionizati de un grup de stele tinere nu vei ajunge niciodata in cetatea care este de fapt secretul splendorii nebuloasei. Asa ca in loc sa vezi super-inteligenta lui Dumnezeu in formarea steleor si a elementelor prin nucleosinteza, si in loc sa vezi in Orion o Geneza la 1500 ani lumina, trebuie sa crezi ca acolo e o gaura prin care se vede cerul.

December 29th, 2008 at 12:08 am
Gili Carstea
 122 

OK Edi,

Multumesc mult. Asa cum am spus, in aceste zile m-am apucat sa studiez serios perioada anilor 1960-1970 si conflictul din jurul redesteptarii lui Brinsmead.

Chiar daca noi doi nu vedem lucrurile in aceeasi lumina, ma bucur ca m-ai provocat cu faimoasa ta expresie: “Pentru mine, Brinsmead conteaza.”

Si pentru mine conteaza, chiar daca altfel decat pentru tine. Batalia de atunci este chiar batalia de astazi: Va exista o generatie finala eliberata deplin de pacat?

Aceasta lupta, dupa parerea mea, se va acutiza si va deveni curand o mare zguduire. De aceea subiectul merita cea mai serioasa atentie.

December 29th, 2008 at 1:34 am
Radu Condei
 123 

Gili,

am citit si eu cate ceva pe marginea acestui subiect, chiar si unele din contributiile tale in acesta privinta (cele mai multe, ca sa fiu sincer au mai mult valoare omiletica decat teologica, dar oricum sunt interesante si merita atentia) si chiar nu inteleg obsesia despre generatia finala. Adica, mai concret, ce inseamna sa traiesti fara pacat? M-ar interesa un raspuns practic, pentru ca de cele teologice, slava Domnului, nu ducem lipsa.

Din cate stiu, Brinsmead a dus doctrina judecatii de cercetare pana la extrem, pe logica fireasca a teologiei sanctuarului iar solutia propusa de el, pentru a face fata judecatii preadvente, a fost eredicarea firii pamantesti, ca solutie tehnica pentru eliberarea deplina de pacat. Nici solutia propusa de Jones nu mi se pare viabila pentru ca desi aparent nu imbraca elementele perfectioniste dezvoltate mai tarziu de Andreasen, tot o forma de perfectiune instant ne ofera, si asta ca sa faci fata cerintelor judecatii.

Deci sa inteleg ca in cazul ultimei generatii, Dumnezeu ridica standardul si asta ca sa faca o demonstratie? Dar atunci, daca Adam in calitate de cap al umanitatii ne-a antrenat pe toti in cadere, deci suntem cazuti prin reprezentare (noi n-am contribuit cu nimic la pacatul lui si nici n-am ales lucrul acesta) de ce Isus, al doilea cap al umanitatii, care ne-a ridicat din cadere, tot reprezentativ (noi n-am contribuit cu nimic la ridicarea facuta de el) nu poate fi pana la capat reprezentatul nostru? Trebuie sa mai adaugam si noi ceva la ridicarea lui?

La pacatul lui Adam am adaugat si adaugam fiecare, ca o consecinta directa a alegerii lui din Eden dar la indreptatirea lui Hristos, deplina si completa, ce sa mai adaugam? Sau n-are Dumnezeu incredere in noi si trebuie sa absolvim examenul final cu o proba practica? Chestiunea cu demonstratie pentru ingeri si lumile cazute mi se pare cam puerila. Am impresia ca avem o imagine cam naiva despre ingeri, care par destul de buimaci si greoi la minte, si care daca nu vad ceva cu ochii lor, atunci nu pot crede. Ceva de genul, noi nu te credem Isuse pe cuvant si nici pe jertfa, ci doar daca ii vedem noi cu ochii nostri pe colegii pamanteni cum traiesc ei acolo jos, exact ca aici sus, numai dupa aceea poti se le faci formele de transfer, pentru ca acum sunt kosher.

Revin si cu asta inchei: ce inseamna in viziunea ta a trai fara pacat si care este justificarea acestei demonstratii finale. Si inca ceva, care sunt textele biblice cu care poti argumenta generatia finala, ca factor de reabilitare a caracterului lui Dumnezeu.

Multumesc anticipat.

December 29th, 2008 at 5:14 am
Florin Laiu
 124 

pentru maria 111

Da, este adevărat că doctrina Bisericii nu a căzut din cer într-o formă rotundă şi completă la 23 oct 1844. Doctrina Bisericii s-a format, s-a îmbogăţit şi implicit s-a modificat în mai multe etape. În prima etapă (1844-1848) s-au format principalele doctrine distinctive (legea, sabatul, doctrina sanctuarului, nemurirea condiţionată), apoi au apărut alte doctrine specifice (organizaţia Bisericii, zecimea, reforma sanitară şi, în acelaşi context, distincţia cărnurilor din Lev 11), până la 1863. Între anii 1888-1900 s-au dezvoltat doctrina despre naturile divină şi umană a Domnului Christos, despre “neprihănire prin credinţă” şi despre trinitate). Apoi s-au dezvoltat mereu doctrinele descoperite anterior, în acelaşi timp cu unele modificări secundare. Unele din aceste modificări apar în formă oficială în mărturisirea de credinţă, altele apar doar în studiile teologice ale Bisericii şi în diverse publicaţii.
Doctrina Trinităţii nu este “[romano]-catolică” la origine, ea este CATOLICĂ în sensul etimologic al termenului (“universală”). Ea este doctrina întregii Biserici creştine, aşa cum există atâtea alte doctrine comune. Biserica Romano-Catolică, precum şi cea Ortodoxă şi Bisericile Protestante moştenesc această doctrină dinainte de a fi apărut aceste distincţii politico-religioase, chiar dinainte de Sinodul de la Niceea (321), deşi la acel sinod s-a afirmat pentru prima dată într-un cadru oficial, din cauză că apăruse erezia lui Arius.
Pentru detalii, citiţi vă rog articolul meu de la adresa
http://tornafratre.blogspot.com/2008/04/triunitatea-lecii-istorice-i-teologice.html
Dacă nu ai timp să citeşti tot articolul, atunci începe cu subtitlul “Antitrinitarianismul între adventiştii sabatarieni”.

În ce priveşte formularea mărturisirilor de credinţă de-a lungul timpului, se înţelege că ele reflectă dezvoltarea teologiei Bisericii. De observat însă că în primele mărturisiri de credinţă, nu apare cu claritate nici afirmarea Trinităţii, nici negarea ei, pentru că chiar dacă semi-arianismul liderilor AZS era dominant la data aceea, aceasta nu devenise o poziţie oficială a Bisericii, adică nu fusese votată ca un principiu fundamental. Din fericire, acei pionieri anti-trinitarieni, deşi au lovit în trinitarianism adesea, considerându-l “doctrină păgână” şi “absurdă”, au avut bunul simţ să nu impună Bisericii poziţia lor. Mai mult, James White, care era cel mai reprezentativ dintre ei, şi care a fost în repetate rânduri preşedinte CG, a luat o poziţie moderată, nu s-a apucat să afurisească pe cei care aveau alte păreri. Ellen White cunoştea poziţia soţului ei, care provenea dintr-o Biserică antitrinitariană (Christian Connexion), în timp ce ea fusese educată ca trinitariană (metodistă). Cunoştea desigur disputele acestea, dar în mod obişnuit nu s-a amestecat în dispute, decât atunci când Dumnezeu i-a descoperit ceva special pentru Biserică. Or, Ellen White în scrierile de până la 1888 nu face afirmaţii care să fie categorice de o parte sau de alta. Când mai târziu a început să facă afirmaţii în scris cu privire la dumnezeirea deplină şi egalitatea de natură a persoanelor Dumnezeirii, ea a ales expresia “heavenly Trio” în loc de “trinity”, fiindcă ştia că mulţi AZS aveau alergie la termenul “trinity”. Şi realitatea este că chiar şi după ce apar asemenea afirmaţii în scrierile dei dinainte şi de după 1900, spiritul antitrinitarian era încă prezent printre pastorii Bisericii, până prin anii 1930. Aşa se face că Biserica a votat atât de târziu doctrina Trinităţii, pentru că târziu a fost acceptată de toţi reprezentanţii Bisericii.
Doctrina Bisericii nu este bătută în cuie. Ea este dinamică, progresivă, şi este de dorit să fie îmbogăţită pe măsura avansării şi publicării cercetărilor teologice, pe măsura împărtăşirii acestor cercetări la nivelul poporului. A milita pentru întoarcerea la “baza veche de la 1844″, înseamnă a ne întoarce la duminică, la porc, la tutun, la “organizarea” anarhică, la doctrina “uşii închise” etc.
Pionierii care negau doctrina Trinităţii o făceau pe baza unor surse indirecte, neavând o imagine corectă a modului în care Bisericile tradiţionale înţelegeau Trinitatea. Ei condamnau o doctrină “păgână” sau “catolică”, pe care şi-o imaginau şi o descriau într-un anume fel, dar nu aveau nici o cultură serioasă în ce priveşte religiile păgâne, nci o educaţie teologică în ce priveşte adevărata înţelegere a acestei doctrine în alte biserici. Singura scuză este că în timpul lor, mişcările antitrinitariene erau la modă şi spiritul anticatolic era puternic printre protestanţi, aşa că miza lor era mare. Dar erau cu siguranţă greşiţi, la fel ca şi în privinţa concepţiei “uşii închise” (că timpul de har pentru lume s-a închis în 1844).

December 29th, 2008 at 5:27 am
Gili Carstea
 125 

Bine Radu,

am sa-ti indic cateva articole la acest subiect, inclusiv studiul meu asupra cazului Brinsmead, acum deocamdata in lucru.

Da-mi te rog adresa ta de mail, si iti voi inidca unde poti citi acele articole. Adresa mea este la postarea nr. 99.

Cu bine.

December 29th, 2008 at 5:57 am
Radu Condei
 126 

Gili,

m-ar fi interesat un raspuns concis, chiar daca nu poate fi laconic dar macar o schita sau structura biblica si nu neaparat ce-au mai spus unii si altii pe aceasta tema. Articole de genul acesta am citit, dar asa cum ti-am spus, prea putine din ele au valoare teologica, biblica, cel putin pentru mine.

Oricum, multumesc pentru raspuns si sper ca sursele indicate de tine sa aiba ceva greutate in aceasta privinta. Adresa mea este: raducondei@yahoo.com

PS: nu inteleg de ce esti asa de prudent si nu-ti exprimi opiniile si pe acest forum.

December 29th, 2008 at 6:33 am
arius
 127 

Florine,

Ti-as fi raspuns eu la comentariul despre trinitate, dar fiindca te-ai adresat altcuiva, am sa tac. Totusi, da-mi permiti, te-as intreba doar atat:

De unde ai scos-o si pe asta?
– “Singura scuză este că în timpul lor, mişcările antitrinitariene erau la modă…”

Ce intelegi tu prin “la moda”? Ca antitrinitarienii erau majoritari? Sau ca antitrinitarienii erau considerati de societate o “elita”, asa cum sunt considerati astazi cei cu diplome de doctorat?…

Istoria ne arata ca antitrinitarienii au fost dintotdeauna o mica minoritate si din cauza acestei “erezii” erau declarati din start ca ne-crestini, iar asta pe baza conciliului de la Nicea care a decretat lucrul acesta. Asa ca nu era nimic de dorit in a sustine acesta invatatura. Dimpotriva, era mult mai “la moda” sa fii trinitarian, asa cum este si astazi de altfel. Cat despre Arius, afla ca el n-a adus nici o invatatura noua, dimpotriva, el a ramas langa invatatura cea veche. Cei care au venit cu invatatura noua au fost Alexandru si ucenicul lui Athanasie, via Roma…

Mai documenteaza-te!

December 29th, 2008 at 8:19 am
 128 

Maria

“”.Toate aceste merite si fapte de iubire ne indeamna sa pretuim, sa cautam si sa intelegem Adevarul.Nimeni nu se naste intelept, toti crestem spiritual, dar fara iubire,credinta si studiu nu se poate. Mai sus de acestea e Duhul Sfant care ne calauzeste”

Iubirea ,credinta si studiul sint foarte bune si sint necesare .Foarte bine zis !!
Insa toate acestea nu ne ajuta cu nimic daca nu RECUNOASTEM ca avem o problema !
Studiul ajuta cind recunoastem problema si VREM sa o remediem.,O tumoare spirituala trebuie indentificata si extrasa.A numi “tumoarea canceroasa” doar o “umflatura neimportanta” ,nu rezolva problema de fond.
Judecata de cercetare este “piatra unghiulara”ce separa pe adventisti de ceilalti crestini.
Tot mai multi adventisti isi dau seama ca aceasta doctrina in felul prezentat de pionierii adv. nu este biblica si se incearca o redefinire sau chiar o ignorare sperind astfel ca problema va dispare de la sine.
Stii foarte bine rolul la–key stone-(piatra din capul unghiului) !Cind se umbla la aceasta piatra si incerci sa o asezi altfel decit a fost pusa –toata cladirea se prabuseste.
Multi cred ca se poate “redefini”aceasta ideie a J>C>si nimic nu se prabuseste .
Inlocuirea J.C. traditionale cu interpretarea lui Hapenstahle (adica Dumnezeu este judecat ,nu noi )este si mai fantezista decit cea a lui Ellena White.
Isasi Hapensthal ,originatorul acestei idei recunoaste ca are o doza mare de speculatie.
Unul din versetele “proof”(doveditoare)este apoc 14 vers 7.
A venit ceasul judecatii LUI.
Ideia ce se vrea sa fie crezuta este ca acest “ceas “este ceasul judecatii lui Dumnezeu de catre “lumile necazute”si Dumnezeu trebuie sa fie indreptatit prin perfectiunea de caracter a ultimei generatii.
Deci apoc 14:7 nu se refera la judecata noastra ci ca Dumnezeu este judecat.
Pina la ce absurditati trebuie sa mearga chiar si “teologii”in a sustine aceasta “piatra unghiulara “a adventistilor.
J.C. este “cancerul “ce trebuie extirpat ,iar daca nu se face “operatia necesara” se ajunge la –boala lunga ,moarte sigura.

Maria ,–una din conditiile ce trebuiesc implinite spre a fi “vindecati” este ca TREBUIE sa recunoastem gravitatea conditiei
noastre !Intrebarea se pune –vrem noi sa fim vindecati ??Putem vizita o multime de “doctori in teologie”putem merge si la “vraci”
putem incerca si tratamente “naturale” ,
putem incerca orce,insa remediul care aduce vindecare este numai biblia.
Da–ai dreptate biblia vorbeste de “judecata:,dar nu in sensul explicat de pionierii adventisti.
Am o intrebare pentru tine :
Daniel 8:14
Pina cind va fi calcat in picioare sanctuarul ?
pina vor trece 2300 de seri si dimineti.( a fost raspunsul.)
Deci de la inceput cind sanctuarul a fost calcat in picioare si pina cind va incepe curatirea lui vor trece 2300 de seri si dimineti.Asta spune revelatia !!
Te rog sa raspunzi specific si nu cu “generalitati”!
457 BC –1844 –2300 ani.
1–Ce sanctuar a inceput sa fie calcat in picioare in 457 BC si a trebuit sa treaca 2300 de anii de profanare pina in 1844 ca sa fie curatit.??
2–Cine a facut profanarea Sanctuarului in 457BC si a continuat sa-l profaneze pina in 1844 ,cind sau implinit cei 2300 de ani de calcare in picioare asa cum spune revelatia ??
Nu te grabii cu raspunsul !!
Constructia de mai sus facuta de pionierii adventisti este construita pe nisip.
Sper sa poti vedea punctele slabe ale demonstratiei pionierilor !!
Astept raspunsul tau !!
Beni

December 29th, 2008 at 9:33 am
Florin Laiu
 129 

lui Radu Condei 123
Ideea trăirii fără păcat este biblică, degeaba o ironizează mulţi. Indiferent cum s-ar explica, ea este afirmată în Biblie, sub formă de imperative, sub formă de făgăduinţă, sub formă de caracterizări istorice, aşa încât nu trebuie chestionată, ci doar înţeleasă şi trăită.
De asemenea, nu este loc pentru ironizarea ideii că fiinţele cereşti au nevoie de o evidenţă şi o garanţie a statorniciei credinţei celor mântuiţi. Această idee nu este invenţia unor pionieri, ci ea derivă din Biblie şi este subliniată în Spiritul Profetic. Cei care au vorbit cu îngerii cunosc mai bine pe îngeri decât noi care ne dăm cu părerea.
În acelaşi timp, generaţia finală, ca orice altă generaţie, nu are un rol meritoriu în reabilitarea caracterului lui Dumnezeu, nu reprezintă o completare a meritelor lui Iisus în a justifica pe Dumnezeu. Nu ştiu exact ce crede Gilli, dar este adevărat că orice om justifică sau blamează pe Dumnezeu prin caracterul lui, de aceea nu este de mirare că în generaţia (aceasta!) care se va polariza definitiv în două clase, clasa care a primit sigiliul lui Dumnezeu şi a respins semnul Fiarei (în ciuda celor mai mari dificultăţi şi trecând prin cele mai mari tentaţii şi provocări ale diavolului, culminând cu înscenarea venirii lui “Christos” şi întronarea lui ca domn al acestei lumi) justifică prin aceasta caracterul lui Dumnezeu şi dreptatea celor şapte plăgi. După cum arca lui Noe a reprezentat o credinţă vie prin care Noe a condamnat lumea contemporană lui (Evrei 11), la fel este şi cu primirea sigiliului şi respingerea stigmatului Fiarei: ceea ce condamnă lumea, justifică pe Dumnezeu în acelaşi timp.
A trăi fără păcat înseamnă a împlini porunca lui Iisus: să-ţi iei crucea şi să-L urmezi în fiecare zi, până la capăt. Orice altă teologie sau evanghelie sunt bune numai pentru a ne linişti conştiinţa până vine ceasul pierzării.

December 29th, 2008 at 10:08 am
Florin Laiu
 130 

arius 115
Cred că faci scenarii care nu sunt realiste. Pur şi simplu, susţin unitatea în credinţă, în contrast cu rebeliunea de orice fel, fără a împiedica preocupările pentru cercetare şi dezvoltare doctrinară. Aceasta este şi poziţia Bisericii. Doctrina nu o fac liderii, ca s-o impună de sus în jos, de aceea nu se schimbă la fiecare alegeri pentru GC, chiar dacă adesea ocazia se foloseşte şi pentru revizuirea formulării doctrinei, pentru că sunt adunaţi reprezentanţi delegaţi din toată lumea adventistă.
Nu am afirmat că întotdeauna individul trebuie să se supună colectivităţii. Când o Biserică s-a rătăcit, individul trebuie să-şi exercite liberul arbitru şi demnitatea de a gândi cu propriul său cap. Acest drept îi rămâne şi artunci când găseşte Biserica adevărată. Dar dacă Biserica adevărată este condusă cu adevărat de Dumnezeu de-a lungul istoriei ei, atunci individul, chiar dacă are unele idei sau înţelegeri personale, este necesar să le subordoneze Bisericii, să le supună atenţiei celor care au experienţă în domeniul cercetării şi răspundere în păstorirea Bisericii şi să nu se ridice cu aroganţă mai presus de autoritatea Bisericii şi să erijeze în profet, iluminat sau mare reformator, pentru faptul că a descoperit nu ştiu ce chestie. Cât priveşte presupusa mea atitudine de “mercenar”, să lăsăm mai degrabă judecata lui Dumnezeu să se pronunţe.

December 29th, 2008 at 10:09 am
Florin Laiu
 131 

lui eddieconst 112

“Ideea ca Dumnezeu poate rabda raul cateva milenii dar nu mai mult este antropomorfizanta si aseaza deciziile divine pe o baza sentimntala.”

Sper că nu sugerezi că tocmai Cel care a creat sensibilitatea este insensibil, impasibil ca divinitatea filozofilor.
Mai mult, o distrugere ca eveniment, ca pedeapsă cu caracter înfricoşător şi „exemplar”, care vine în urma Căderii şi a păcatului tot mai îndrăzneţ al omului, nu se poate compara cu o lungă istorie a suferinţei şi morţii, înainte de Cădere, fără nici un rost, numai pentru a justifica interpretarea unor fosile. Diferenţa nu este doar sentimentală.

“Eu nu fac o problema de disputa teologica din varsta pamantului. Vreau doar ca cei care sunt dogmatici in privinta varstei pamantului sa inteleaga ca exista si alte puncte de vedere legitime.”

În afara credinţei, orice punct de vedere este legitim. Odată ce recunoşti Biblia ca revelaţie divină, nu mai poate fi legitimă pentru credincios o poziţie opusă. Există într-adevăr şi situaţii în care Biblia nu este categorică, sau nu are un mesaj, ci numai opinii culturale ale autorilor. Dar unde Biblia afirma ceva neechivoc, sistematic şi insistent, este mai înţelept pentru credincios să fie fidel Scripturii, decât să se intimideze de afirmaţiile unor cercetători care se pot descurca şi fără Dumnezeu.

Referitor la “munţii cei veşnici” (Hab 3:6), expresia este explicată în acelaşi verset, în stihul paralel (“dealurile cele vechi”). La fel se vorbeşte despre eroii giganţi din Gen 6 că erau “me‘olam” (lit. “din veşnicie”), ceea ce corect a fost tradus cu “din vechime”, “de demult”. OLAM înseamnă de fapt “timp nedefinit” (în trecut sau în viitor) şi se foloseşte atât pentru “totdeauna” (dintotdeauna, pentru totdeauna), cât şi pentru “mult timp” (cf. eră, veac, ev, etc.). La fel sclavul cu urechea găurită rămânea sclav “pe veci” (le‘olam), aşa cum şi circumcizia era un legământ “veşnic” (Gen 17:13, berit ‘olam).

Chiar dacă s-ar dovedi că pământul e din totdeauna sau de un timp mai îndelungat decât au crezut patriarhii şi Moise, expresiile biblice de acest gen nu au absolut nici o legătură cu problema în discuţie. Putem spune că Biblia afirmă ceva, doar atunci când nu este doar o chestiune de limbaj, ci o învăţătură descoperită, un mesaj. Îmi cer scuze că am intervenit, dar pur şi simplu, n-am vrut să te las să continui cu acest gen de argumentare, fiindcă ţie nu-ţi stă bine.

lui eddieconst 113

De acord că “toate curge” (panta rhei) şi că există un logos-logikon în toate acestea, nu cred că te-ar contrazice nimeni. În ce priveşte free-thinking, într-adevăr, este posibil să facem uneori confuzii între diferiţi “epi-”, dar nu este uşor să confundăm ceea ce Pavel numeşte epi-scop, cu un Epicur fără scop.
“Adevarul este ca dovezile in favoarea pamantului vechi sunt la fel de puternice ca cele in favoarea pamantului rotund inainte de era spatiala. Cred ca avem ce invata aici din atitudinea lui EGW.”

Mă tem totuşi că uneori putem învăţa prea mult din atitudinea EGW, adică dincolo de intenţiile ei reale şi dincolo de adevărata dezvoltare a concepţiei ei. Asta n-ar fi mare lucru, dar când acest dicolo înseamnă nu numai dincolo de Biblie, dar şi ignorând datele insistente ale Bibliei. Cele două situaţii nu se compară. Teoria pământului plat nu este o învăţătură biblică, ci un model cosmologic folosit de autorii biblici în retorica şi logica limbajului lor, despre care ştim că nu sunt inspirate (am vorbit deja despre aceasta). Pe de altă parte, problema vechimii exacte a pământului este într-un sens ignorată de Biblie (dacă ne referim la vechimea rocilor), iar în alt sens este exprimată cu lux de amănunte, nu ca un simplu mod de exprimare, nici ca o parabolă, ci sub formă de schiţare a istoriei arhaice, cu genealogii şi nume care cu siguranţă nu au fost născocite pentru nepoţii lui Moise. Dacă greşesc, sper că mi se iartă în veacul acesta sau în cel viitor. Dar consider că este mai bine să greşim de partea Bibliei, decât de partea celor care o ignoră. This is my point.

lui eddieconst 116

“Ori ideea unei lucrari neincheiate la cruce contrazice esenta evengeliei lui Pavel asa ca este ANATEMA (Gal 1:6).”

Probabil exprimarea merită să fie mai exactă, fiindcă ajungem să-L anatemizăm şi pe Iisus. Dacă “lucrarea” ar fi fost încheiată la Cruce, de ce mai era nevoie de lucrarea apostolilor în toată lumea, de ce mai era nevoie de lucrarea Duhului Sfânt printre credincioşi în lume, de ce mai era nevoie ca Împăratul să vină şi să-şi cerceteze invitaţii la ospăţ şi să scoată afară pe cine nu respectă “eticheta”? Dacă lucrarea s-a încheiat la Cruce, de ce mai este nevoie de pocăinţa mea? La Cruce s-a plătit preţul întreg, s-a făcut ispăşirea totală şi definitivă, s-a creat temeiul legal pentru mântuirea tuturor celor care vor crede, s-a pus la dispoziţie mântuirea pentru toţi, dar în mod efectiv, mântuirea poporului lui Dumnezeu, fiind un proces (ca şi mântuirea individului), nu s-a realizat într-un singur eveniment. Puterea infinită a acelei Jertfe ispăşitoare mai are încă să se manifeste şi în viitor, chiar dacă facem abstracţie de Judecata de cercetare. Fără înviere şi translaţie, mântuirea din trecut ar fi nulă.

December 29th, 2008 at 10:11 am
Florin Laiu
 132 

lui eddieconst 118

“Problema cu rocile este ca au in ele fosile! Cum pot rocile fi mai vechi decat fosilele intiparite in ele?”

Nu ştiu, să întrebăm pe cei de la Geoscience Research Institute, dacă este chiar o problemă urgentă. Nici eu nici tu nu suntem de specialitate în acest domeniu.

“Car despre Biblie, autorii ei nu cunosteau natura numerelor. Numerele rationale si integrele au fost descoperite de greci, care au intuit si numerele irationale si imaginare. Cifra zeor o avem de la indieni prin arabi. Notatiile moderne in algebra vin de la Descartes. Evreii, ca si sumerienii si egiptenii vorbeau despre cifre in limbaj natural. Cuvintele 40, 42, 7, 3 nu sunt expresii matematice in sens modern.”

Este adevărat că anticii nu făceau matematici moderne, că zero şi infinit nu erau implicate în calculele lor, dar cunoşteau chiar mai mult decât operaţiile aritmetice fundamentale, de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire. Egiptenii aveau cunoştinţe destul de avansate pe la 1650 AC, http://en.wikipedia.org/wiki/Rhind_Mathematical_Papyrus ca să nu mai vorbim de mesopotamieni, care erau chiar mai avansaţi în matematici, înaintea acestora: http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_mathematics

Toate aceste preocupări ale anticilor erau practice, de aceea nu era nici o problemă dacă rezultatul era uneori aproximativ. Dar puteau face calcule corecte chiar dacă nu foloseau în scris un simbol pentru zero. Este adevărat că un simbol pentru ZERO apare mai întâi la indieni şi la olmeci http://en.wikipedia.org/wiki/Zero , dar toţi ceilalţi erau în stare să facă operaţii aritmetice şi fără folosirea grafică a lui zero.

Evreii nu foloseau doar cuvinte pentru numerale, ci şi semne speciale. În textul biblic ebraic nu întâlnim asemenea semne, dar în inscripţiile descoperite (datate în secolele 9 – 6 AC), care reprezintă fragmente de mesaje practice („scrisori” pe cioburi, pe bucăţi de papirus, privind raţii alimentare şi alte aspecte economice, tehnice sau militare), se pot vedea astăzi semnele folosite de ei. De exemplu, „unu” se scria ca un băţ vertical „l”, iar „zece” arăta astfel I– . Pentru „unsprezece” se scria l I– (adică 1+10). Astfel numărul era clar.
Evreii nu s-au jucat cu filozofia numerelor ca grecii, ci au avut doar interese practice. Indiferent de sistemul folosit, este clar că ştiau cel puţin să adune numere foarte mari. Primele recensăminte (numărători ale lui Israel) din Exod şi Numeri sunt relevante în această privinţă, întrucât sunt adunate 12 numere mari (rotunjite ca să nu apară numere mai mici de 50): 46500 + 59300 + 45650 + 74600 + 54400 + 57400 + 40500 + 32200 + 35400 + 62700 + 41500 + 53400, totalizând 603.550 (Nu 1:20-45, confirmate în Nu 2:3-32 şi Ex 12:37, Nu 3:34; 11:21; 26:51). Probabil cele mai mari numere biblice sunt 1.100.000 (1Cr 21:5) şi 800.000 (2Sam 24:9; 2Cr 13:3). Dar sistemul permitea şi mai mult. Se putea vorbi despre “mii de mii” (milioane) şi “miriade de miriade” (zeci de mii × zeci de mii, adică sute de milioane). Dacă Dumnezeu voia să descopere o foarte mare vârstă lumii de la Creaţie, se puteau găsi modalităţi practice mai convingătoare decât nişte genealogii nu prea lungi, care în mod sigur sunt intenţionate să reprezinte nişte realităţi (calităţi fizice neobişnuite, longevitate neobişnuită, precum şi calcularea timpului: Gen 7:11 “În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s’au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s’au deschis stăvilarele cerurilor.”).

Genealogiile biblice nu înseamnă „înşirări de neamuri fără sfârşit”, fiindcă nu le facem pentru a dovedi că provenim din Avraam şi astfel ne împărtăşim de meritele lui, cum cred iudeii (1Tim 1:4), nici nu înseamnă că sunt „mituri evreieşti” (Tit 1:14; 1 Tim 4:7), care sunt apanajul tradiţiei orale şi pe care evreii le au din belşug. Aici este vorba de ceea ce a scris cel mai mare profet care a existat, singurul care vorbea cu Dumnezeu „nu prin vedenii” (Nu 12:6-8). Genealogiile lui Iisus, chiar dacă sunt diferite, sunt de asemenea autentice.

Înţeleg că autorii biblici au avut limite istorice, dar cu atât mai mult autorii nebiblici au limite. Nu sunt un inerantist, înţeleg că sunt posibile erori omeneşti, unele sunt cunoscute, dar nu sunt dispus să numim eroare orice afirmaţie biblică despre care necredincioşii au altă viziune.

Este adevărat că în Biblie nu găsim imperiile precolumbiene, dar nici nu au ce căuta acolo, fiindcă nu au nici o legătură cu istoria lui Israel, a strămoşilor lui şi a vecinilor lui. Chiar şi India apare mai târziu în Biblie (Est 1:1), iar China nu apare deloc. Pentru ce ar fi fost interesaţi autorii biblici de aborigenii Australiei, sau de ce ar fi fost neapărat necesar să le transmită Dumnezeu istoria slavilor, a germanilor sau a dacilor? Aceste populaţii nu au avut nici un impact asupra istoriei Orientului Apropiat antic. Biblia nu este o carte de istorie completă a omenirii, la fel cum Marea Luptă nu este o descriere completă a istoriei Bisericii. Însă istoria incompletă sau doar schiţată nu înseamnă istorie falsă.

lui eddieconst 120

Continuând:
* Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva în aşa fel încât dacă i-ai fi văzut imediat după creaţie şi n-ai fi ştiut că s-au “născut” cu câteva ceasuri mai înainte, ai fi jurat că au vârsta de câteva decenii (pe vremea aceea, cei mai precoce se căsătoreau la peste 60 de ani!).

* Dumnezeu a creat copacii, de la arbuşti la marii sequoia, în ziua a treia a Creaţiei. Câte inele ar fi arătat aceştia, dacă i-ai fi secţionat din curiozitate?

* Ce vârstă ar fi arătat rocile dacă le măsurai imediat după ce au fost create? Dacă aflăm aceasta, atunci este simplu să refacem calculele.

* Dumnezeu a permis ca şarpele să pară mai inteligent decât toate gadinele pământului, pentru ca oamenii să fie testaţi dacă sunt dispuşi să creadă mai mult cele spuse de Dumnezeu, decât ce se vede cu ochii.

* Cartea naturii este scrisă cu degetul lui Dumnezeu, dar nu este scrisă într-un limbaj cunoscut, ci într-un limbaj pe care îl decodificăm odată cu cercetarea. Pe de altă parte, Biblia este scrisă în limbajul nostru pământesc, imperfect, dar suficient de bun pentru a ne transmite adevărul.

* Moise nu a fost un simplu păstor de capre, şi până la urmă nu contează ce a fost. Noţiunile de genetică ale lui Iacov cu nuielele lui sunt contrazise în aceeaşi carte a lui Moise, de un personaj relativ necunoscut, care se numeşte Dumnezeu (Gen 31:10-13). Astfel Moise arată că nu nuielele lui Iacov erau cauza acelor modificări genetice, ci nişte cauze foarte naturale determinate de intervenţia unei cauze supranaturale.

Concluzia: Dumnezeu a lăsat atât în Scriptură, cât şi în natură, anumite lucruri de care unii au voie să se împiedice, ca să nu creadă şi să-şi aleagă propriile căi. În special, contribuţia umană la transmiterea mesajului divin îi deranjează pe aceştia (de exemplu, cultura precară a autorilor Bibliei şi a Bisericii în raport cu marile genii ale păgânismului şi ale umanismului).

lui eddieconst 121

Nu afirmă nici Biblia, nici Ellen White, nici Biserica AZS că Orionul ar fi o poartă spre cetatea cerească. Toate speculaţiile acestea încă populare provin din anumite interpretări ale unor pionieri, dar nu reprezintă o poziţie oficială a Bisericii. Prin urmare, nu văd de ce trebuie ridiculizată ideea.

December 29th, 2008 at 10:14 am
Radu Condei
 133 

lui Florin Laiu 129

Domnule Laiu, cu tot respectul dar se pare ca va exprimati intr-un jargon religios de ziua a saptea, care nu face altceva decat sa evidentieze un deficit de argumentatie biblica, actuala si coerenta. Plecati de la certitudini si axiome dogmatice fundamentale admise fără demonstrație, care va par evidente prin ele însele, cand de fapt in multe privinte avem de-aface cu teoreme religioase care se cer a fi demonstrate. Or daca dvs. si ceilalti adepti ai axiomelor, veniti si-mi spuneti ca ideea cu pricina “nu trebuie chestionată, ci doar înţeleasă şi trăită”, atunci, sa avem pardon dar mi-e teama ca ne intoarcem in Evul Mediu.

Intrebarea mea a fost nu doar foarte simpla dar suparator de practica: ce inseamna a trai fara pacat? Concret, fara imperative si necesitati. Ma refer la chestiunea tehnica. Cum arata un om fara pacat? Or vad ca nici Gili si nici dvs. nu puteti raspunde la aceasta intrebare. Si ca sa fiu sincer pana la capat nici nu cred ca imi poate da cineva un raspuns, ma refer mai ales la cei care sunt adeptii generatiei fara pacat.

Iar in privinta ingerilor, nu va suparati dar asta este imaginea pe care noi am promovat-o prin teologia demonstratiei finale. Or eu nu cred ca ingerii s-au confesat vreodata profetilor in privinta limitarilor lor intelectuale! Stiu ca ne place sa credem ca suntem mai isteti ca ingerii, mai aproape de Dumnezeu ca ei dar probabil ca ar trebui sa discernem intre fictiune si realitate. Chiar si in acest punct am intrebat care sunt textele biblice care prezinta necesitatea unei demonstratii finale pentru ingeri si lumile necazute dar nici aici nu am avut parte de vreo reactie.

Ce sa fac, sa plang si eu ca Ioan in Apocalips 5 ca nu e nimeni in stare sa-mi raspunda…?

December 29th, 2008 at 11:43 am
anonimul (cel nebun si merele de aur)
 134 

just for eddieconst

Edi, ete… doar pentru matale! Ma gandeam ca poate te intereseaza si pe tine… asa de sarbatori (sa-ti arunci o privire, dincolo de teologia de pe forum)

Britannica Illustrated Science Library 2008details here
1. Universe
2. Rocks and Minerals
3. Volcanoes and Earthquakes
4. Weather and Climate
5. Evolution and Genetics
6. Plants, Algae and Fungi
7. Invertebrates
8. Fish and Amphibians
9. Reptiles and Dinosaurs
10. Birds
11. Mammals
12. Human Body 01
13. Human Body 02
14. Energy and Movement
15. Technology
16. Space Exploration
=====================================================================
Scientific American (2008 collection)details here
1. Solar Energy
2. The Future of Physics
3. The end of Cosmology
4. Alien Plants
5. The chaotic birth of planets
6. Climate Change
7. Prehistoric Migrations
8. Water
9. The Future of Privacy
10. Big Bounce
11. Plugging Brain
12. Secrets of Saturn’s Strangest Moon
13. The Evolution of Evolution (January 2009)
=====================================================================

Where God and Science Meet
Genesis – The Evolution of Biology
Evolution vs. Creationism
100 Greatest Science Discoveries of All Time
=====================================================================
Very Short Introductions (Oxford University) – te intereseaza colectia asta? –> here
just a few…
1. Christianity
2. Consciousness
3. Fossils
4. Free Will
5. Fundamentalism
6. Human Evolution
7. Myth
8. Postmodernism (ca tot a fost emisiunea pe O&P cu mare tam-tam)
9. Science and Religion
10. The Old Testament
=====================================================================

gata, atat deocamdata… ca ti-am facut capul calendar :mrgreen: hai, la multi ani Edi! urari de sarbatori &stuff bla bla bla…“Next time ya show me ya pistol, boy!” :P (just kiddin’) paaaa!
______________________________________________
ps: esti cumva suparat pe mine, pentru ironia mea? imi cer iertare!

December 29th, 2008 at 1:49 pm
arius
 135 

Radu,

Eu cred intr-un TEST final al ultimei generatii, nu intr-o generatie fara pacat care sa dureze 60 de ani… Asa ca nu sunt cel mai in masura sa-ti explice ce vrei tu. Totusi, as putea sa-ti spun o chestie tehnica care poate te va ajuta:

– Pacatul este DECIZIA ta de a trece in mod constient peste ceea ce stii ca este drept si sfant. Prin urmare, a trai fara pacat (in conditia actuala) inseamna a avea un duh sau o intelegere a realitatii care sa te faca imun la orice “momeli” care tind sa te conduca la aceasta DECIZIE.

Daca mergi pe ideea aceasta, atunci te rog sa iei in considerare si faptul ca ispita poate veni si ca o “eliberare” dintr-o stare de disconfort maxim suferit din pricina ascultarii fata de Dumnezeu si la care poti fi supus prin: foamete prelungita, bataie, teroare, amenintarea cu moartea, batjocura, tortura etc., astefel ca DECIZIA ta sa fie generata de incapacitatea de a rezista la hartuiala la care esti supus…

December 29th, 2008 at 2:30 pm
eddieconst
 136 

Arius&CO

Ispasirea deplina pe cruce – insemneaza Rom 3, 24-26 – Dumnezeu “si-aa ratat neprihanirea”… “pentru ca in vremea de acum sa fie neprihanit si totusi sa socoteasca neprihanit pe cel ce crede in Isus”…”caci trecuse cu vederea pacatele.”

Ispasirea nu este imbunarea prin sange a unei divinitati capricioase. Este demonstratia definitiv a dreptatii (diakiosune) lui Dumnezeu pentru ca procedurile lui cu pacatosii sa nu poate fi puse la indoiala. Refiormatorii, mai alea Calvin, au inteles ca aceasta demonstratie este baza exercitarii fara restrictii a vointei divine in mantuire sau condamnare.

Intrebarea mea catre tine, Florin, Maria, Gili este: credeti voi ca omul, Isus, ultima generatie, tapul Azazel etc. poate adauga ceva la sau stirbi din plinatatea acestei demonstratii? Cand Pavel declara ca nici cele reale nici cele imaginare nu ne pot desparti de dragostea lui Hristos el spune ca de fapt la aceasta demonstratie nu se poate adauga sau scade.
La fel nu se poate adauga sau scade din conceptul reformatorilor. Ceea ce numesti tu teologie evanghelica nu este Calvin si Luther ci “Entuziasmul maselor needucate” (thanks Beni).
Erezia ultimei generatii consta in ideea absurda a lui Andreasen ca evanghelia mai are nevoie de demonstratia ultimei generatii.

December 29th, 2008 at 3:22 pm
eddieconst
 137 

Florin:
GRI a dat un raspuns de milioane (dolari si ani) acum o jumatate de secol si Robert Pearson a facut ca Urban VIII cu Galilei.

December 29th, 2008 at 3:27 pm
eddieconst
 138 

Multumesc Anonimule. Asta e cadoul meu de craciun. Merry Christ-Mass.

December 29th, 2008 at 3:29 pm
eddieconst
 139 

Florin:

Sensibilitatea umana are la baza mecanisme biochimice. Oxytocinul care se gaseste nu numai la om ci si la mamifere este esential si face deosebirea intre afectiunea mamiferului si raceala reptilei. Isus- care este Diumnezeu intrupat a avut sensibilitate umana bazata pe acelasi mecanism biochimic. Dar a-L imagina pe Dumnezeu supus determinarilor noastre biochimice este proiectie si idolatrie.

December 29th, 2008 at 3:37 pm
eddieconst
 140 

Pt Florin:
Spre deosebire de mormoni al caror profet psihopat si obsedat de sex a fost barbat – si a creiat o cultura a virilitatii obsesive si violentei – gen VT – Adventistii au avut o profeteasa si au psihologia baiatului crescut de mama si matusi ultra religioase. Corolarul unei astfel de educatii este: teama de stiinte exacte, teama de logica rece, teama de aventura si sport, vizunea siropos-sentimentala a lui Isus si a lui Dumnezeu, teama de individualism, conformism si supunere.
Motivul pentru care unii dintre noi pe acest forum nu incapem in acest catalog este ca NU AVEM O PSIHOLOGIE DEFORMATA.

Adica, privim omul drept in ochi. Adica, iubim cu fata inainte (inclusiv in relatii platonice de birou).

December 29th, 2008 at 3:46 pm
 141 

Florin Laiu

Imi place foarte mult afirmatia facuta de tine :la postul -129-

“”Cei care au vorbit cu îngerii cunosc mai bine pe îngeri decât noi care ne dăm cu părerea.””

Hai sa admitem ca Ellena a vorbit cu ingeri si nu numai ingeri ci chiar cu Isus de multe ori.
Intrebare—:primii noua ani adventistii tineau (sau mai bine zis –calcau-)sabatul si credeau ca este UN TEST pentru mintuire.
Cum se face ca in toate aceste intilniri si conversatii amanuntite despre SABAT ,cu ingeri ,Enoh.si chiar Isus ,nici unul macar nu sa gasit sa-i spuna Ellenei ca ei calca Sabatul care este un Sabat si al lui Dumnezeu nu numai al omului.
Daca sabatul este un test pentru mintuire si este asa de important ,cum se face ca ingerii nu sau sinchisit sa-i avertizeze de calcarea sabatului noua ani de zile ,si a fost nevoie tot de un om sa corecteze o biserica intreaga ??
Florine as vrea sa vad explicatia ta ,!
Maria vad ca nu-mi raspunde la intrebarea cu calcarea sanctuarului 2300 de ani !

Hai nu tine suparare !
Intrebarea este intr-un domeniu “serios” ,sa folosesc exprimarea ta.
Cu simpatie Beni

December 29th, 2008 at 8:36 pm
 142 

Pt.eddieconst
Ma mir de unde atata inversunare impotriva nu numai a unor principii adventiste,ci chiar impotriva bibliei.In orice caz alunecarea spre baptism e evidenta.
Mi-ati dat ex.Gal1,6 in care se vorbeste de o alta evanghelie.
Despre care evanghelie vorbim?
Nu gasesc nici o justificare a sistemului de jerfe practicat de israel ,la indicatia Lui Dumnezeu si implinit in Isus asa cum zicea si apostolul Pavel,daca Isus nu si-ar fi continuat lucrarea de Mare Preot in Sanctuarul ceresc.
La cruce ispasirea a fost completa si desavarsita,insa Sangele ispasirii e dus in Sanctuar si facuta curatirea Sanctuarului.
Virulenta cu care e atacata E.G.W ,si culmea ,faptul ca e atacat Sanctuarul ,face sa ma intreb daca cumva nu a inceput o altfel de apostazie.
Adventistii nu au o profeteasa.Biserica adventista nu s-a construit pe profetiile E.G,W ci prin studiu si o lupta de la dezamagire la redesteptare.
Totusi .avertizarea data de Isus bisericii Laodicea ridica un semn de intrebare,si indeamna la o intoarcere catre Dumnezeu.
de ce Dumnezeu aminteste aici de pocainta?
“Corolarul unei astfel de educatii este: teama de stiinte exacte, teama de logica rece, teama de aventura si sport, vizunea siropos-sentimentala a lui Isus si a lui Dumnezeu, teama de individualism, conformism si supunere.”
Nu am inteles exact despre ce-i vorba aici: ori e aventura ori e supunere.
Viziunea siropos sentimentala ;cum putem sa avem imaginea Fiului Lui Dumnezeu strapuns pentru pacatele noastre, grozavia faptului ca pacatul nostru de fapt L-a ucis pe Fiul Lui Dumnezeu si sa gandim siropos asupra acestul aspect.
Eu cred altceva si va rog sa nu va suparati pe mine.Cred ca in dorinta de individualitate ,dusa pana la vedetism,doriti sa iesiti din anonimat facandu-va deja ucenici,prin detasare fata de principiile ultimei biserici pe calea Domnului si corelarea unor invataturi cu alte invataturi de la alte culte religioase tocmai pentru a va face adepti.Altfel nu inteleg atacurile si faptul ca inca nu v-at format o opinie personala asupra unor subiecte biblice ce trebuiesc aduse sau readuse la lumina asa cum ziceati, sa redescoperim lumina evangheliei, ci va bazati pe concepte, scrieri si autori diferiti in obtinerea unui anumit profil al textului biblic.
Haideti sa ne intoarcem cu adevarat la Scriptura si sa analizam toate conceptele din punct de vedere biblic , dar numai atunci cand punem biblia inaintea asa ziselor stiinte exacte.

December 30th, 2008 at 12:38 am
 143 

pt.Florin Laiu
Isaia 41.13
“Caci Eu sunt Domnul ,Dumnezeul tau,care te iau de mana dreapta…”
Is 41,14:”…Eu iti vin in ajutor -zice Domnul -si Sfantul lui Israel este Mantuitorul tau.”
Is.43,11:”Eu,Eu sunt Domnul,si afara de Mine nu este niciun Mantuitor”

Is.44,24:”Asa vorbeste Domnul ,Rascumparatorul tau ,Celce te-a intocmit din pantecele mamei tale …”
Is.54,5:”caci Facatorul tau e barbatul tau:Domnul este Numele Lui si Rascumparatorul tau este Sfantul lui Israel.El se numeste Dumnezeul intregului pamant.”
Is.11,1-5:”Apoi o Odrasla va iesi din tulpina lui Isai, si un Vlastar va da din radacinile lui…..”
Is 53 Fiinta si lucrarea Robului Domnului
Is.62,11:”….Iata,Mantuitorul tau vine;iata,plata este cu El,si rasplatirile merg inaintea Lui.”
daniel:”9,24″…..pana la ungerea Sfantului sfintilor.”
Evanghelia dupa Ioan:”1.la inceput era Cuvantul ,si Cuvantul era cu Dumnezeu si Cuvantul era Dumnezeu .”
Ev.In.1,3.4:”Toate lucrurile au fost facute prin El;si nimic din ce a fost facut,n-a fost facut fara El.
In El era viata si viata era lumina oamenilor”
Ev.Ioan 16 “Lucrarea Mangaietorului”
Citez:16,7:”Totusi ,va spun adevarul :Va este de folos sa Ma duc;caci,daca nu ma duc Eu,Mangaietorul nu va veni la voi;dar daca Ma duc ,vi-L voi trimete”.
Scriptura arata clar unicitatea Lui Dumnezeu cuprinsa in trei persoane.
Isus e o taina si aceasta taina o sa ne fie descoperita atunci,in Imparatia cerurilor.
cat despre tinitate ca fiind un concept pagan, nu am gasit nimic care sa confirma acest lucru in mitologia popoarelor pagane.
cred ca in Evanghelia dupa Ioan,16 Rugaciunea lui Isus ,cuprinde intregul adevar asupra naturii Lui Dumnezeu si a ceea ce ar trebui sa fim noi ca copii al Lui Dumnezeu.

December 30th, 2008 at 1:28 am
grigore dupa ureche
 144 

Uite-asa mi-a crescut glicemia, pana la 142 cand citeam comentariul de la acelasi numar si ma gandeam cum eu in nevrednicia mea ca am apucat sa vad cu ochii mei si sa aud cu urechile mele apostazia omega. Asa e surioara, ai dreptate si eu cred la fel, ca baietii astia, si mai ales al batran, sunt urmasii lui Kellog si baga ereziile in biserica, si mai ales pe aia mai mare, cea cu profetii…

Nu numai ca Edi este apostaziat, asta se stia deja de la emisiunea cu zarurile, iezuitii si profetii dar eu cred ca este mai catolic decat Papa, si mai baptist ca Ton. Si asta pentru ca nici Papa si nici Ton, nu au vorbit niciodata de rau pe parintii lor bisericesti, chiar daca aia au fost si ei oameni si-au mai scapat cate o erezie pe-aici, pe colo si-au mai zis ca biserica lor nu e chiar asa de catolica si universala (pleonasm intentionat) sau baptista si botezatoare, cum ii place papii sa creada. Dar uite ca Edi zice si strecoara subtil cate una, parca-ar fi platit de cei de la Loyola University of Chicago sau Wheaton College of Illinois si nu de fratii de la White Estate of Washington!

Si inca o dovada ca este catolic e chiar cravata aia rosie! Da, exact, cravata aia rosie, aparuta netam-nesam peste camasa, spune ceva despre orientarea teologica a pastorului cu pricina. Se stie ca rosu e culoarea pacatului, apostaziei si babiloniei, culoare pe care preotii, episcopii si cardinalii o poarta subtil de mult. De fapt e chiar stacojiul acela care se aplica la femeia catolica nelegiuta din apocalipsa si la barbatul adventist apostat din metropolipsa. Si mai e si coloarea PSD-ului, tot niste apostati, care-i critica acum pe parintii lor nedusi la biserica, adica pe comunisti, si care acum vor sa para mai liberali ca Iliescu si mai conservatori ca Voiculescu!

Prin urmare, eu propun sa ne unim fortele de dreapta, astea cu oile si berbecii (a nu se intelege c-ar trebui sa facem alianta cu Jiji, ca el e vai de Steaua lui!) si sa confruntam cu putere si obstinenta apostazia omega, asa cum ne-a invatat pe noi nenea Walton in cartea lui, si sa dam de pamant cu catolicii, iezuitii, baptistii si adventistii falsi, adica lupii imbracati cu blana de nurca. Edi trebuie sanctionat frateste, cu mandrie si prejudecata, eventual cu crima si pedeapsa, c-a indraznit sa spuna ca Ellen White a fost om. Si c-a fost si femeie, si ca i-a placut sa citesca si sa scrie mult, si c-a avut si experiente si viziuni, si ca n-a fost infailibila deloc si ca a crescut si ea ca fiecare crestin, si-a facut si greseli ca orice pacatos. Dar tot ce trece de aceasta vine de la cel rau!

Asa ca sora Maria, stai tare-n ispite si lupta contra lor, ca asta e ultima apostazie (ca dupa omega grecii n-au mai inventat alta litera), deci trebuie sa te bucuri ca in sfarsit vine sfarsitul iar fecioarele se vor trezi si se va descoperi cine au fost licuricii si cine mucenicii!

PS: mi se pare mie sau sunteti cumva doamna Maria de la O&P, cea cu cartea de gramatica?

December 30th, 2008 at 4:24 am
arius
 145 

Pentru Maria…

Mitologia Greaca are Zeus, Poseidon si Pluto formand o triada.

Religia hindusa are Trimurti. Brahma Shiva si Vishnu.

Religia Sumeriana are Anna, Enlil si Enki

Egipt Triada lui Horus, Osiris, Isis sec II i.e.n.

Babilon Triada lui Istar, Sin, Samas sec II i.Hr. Palmyra Triada zeului lumina, a domnului cerurilor si a zeului soare

Chinezii au 3 manifestari ale lui TAO : DA I (marea unitate) LING BAO (cel ceresc) si DAO DE TIAN ZUN (cel uman)

Mitologia romana are Jupiter Juno si Minerva. Romanii identificau pe Jupiter cu Zeus din mitologia greaca.

PS. De fapt, unii trinitarieni sustin ca tocmai existenta acestor triade din religiile pagane dovedesc faptul ca doctrina e adevarata, fiindca ei au pastrat acest concept de la Adam si Eva. Asa ca, ce mai, aveti toate argumentele din lume ca sa credeti in Trinitate. Succes!…

December 30th, 2008 at 4:55 am
arius
 146 

Edi,

Daca ISPASIREA este demonstratia definitiva a dreptatii (diakiosune) lui Dumnezeu (facuta la cruce) iar demonstratia respectiva este baza exercitarii fara restrictii a vointei divine in mantuire sau condamnare, inseamna ca moartea lui Isus ii da “mana libera” lui Dumnezeu sa mantuie pe cine vrea si sa condamne pe cine vrea, fara ca sa mai dea socoteala de decizia Lui (ca doar este fara restrictii). Prin urmare, toata discutia despre Lege, faradelege, pacat, neprihanire, fapte bune ori fapte rele, credinta ori necredinta este pierdere de vreme. Tot ce ne ramane de facut este sa asteptam decizia lui Dumnezeu in dreptul nostru si s-o acceptatm ca atare. Fiindca orice am face, decizia nu se mai schimba din moment ce asa a decis El, nu? Poate cineva sa I se opuna?…

Acest drum duce la doctrina predestinatiei. Iar aici se complica lucrurile, fiindca stim ca unii vor fi condamnati, desi nimeni nu doreste sa fie condamnat. Deci, se ridica intrebarea: pe ce se bazeaza Dumnezeu cand decide cine intra in Imparatie si cine nu? Pe informatii “secrete” stiute doar de El? Sau pe dovezi si probe ale credintei noastre, credinta care lucreaza prin fapte?…

Aici cred ca apare diferenta de opinie in legatura cu judecata individuala. Mai este sau nu mai este nevoie de asa ceva?…

December 30th, 2008 at 5:29 am
 147 

Se pot gasi triade sau trinitati in mitologiile pagane cum ar fi:in mitologia lusitana,la etrusci,greci:zeus,poseidon si pluto,hindusi:trimurti,brahma shiva si vishnu,sumeriana :anna,enlil,enki,egipteana:
horus,osiris,isis, au cu totul alta structura si forma de manifestare.
Arius a afirmat ca Dumnezeu in vesnicie,inainte de creatie a facut pe Fiul dintr-o substanta similara, si se pare ca chiar imparatul Constantin ar fi aderat la acest punct de vedere.
totusi, la conciliul de la niceea 325- a triumfat credinta conform careia Fiul a existat din vesnicii ,necreat, din aceeasi substanta cu Tatal.
Conciliul a avut ca tema relatia dintre Dumnezeu Tatal si Fiul ,Conciliul din Constantinopol 381- imbogatind formularea cu invatatura despre Duhul Sfant.

December 30th, 2008 at 6:17 am
Radu Condei
 148 

pentru Maria 142

Apreciez interesul si preocuparea dvs. pentru un studiu personal si profund al Bibliei dar nu inteleg genul acesta de reactii stereotipe, comune celor care ori sunt depasiti de subiect in sine ori au impresia ca le stiu pe toate. Cred ca va hazardati prin lansarea unor supozitii destul de subrede, gen “alunecarea in baptism” sau “apostazia” atunci cand, nebeneficiind de o atentie distributiva a mesajului prezentat de dl. Constantinescu, incercati sa-l cantonati ideologic la periferia credintei oficiale.

Va recomand sa ramaneti la ce sta scris, daca aveti cu adevarat acest ideal, sa va formulati singura idei personale, cu care veti raspunde in fata lui Dumnezeu, dupa cum se exprima foarte inspirat, EGW si sa lasati aprecierile si supozitiile pe seama celor care chiar se pricep la lucrul acesta. Iar chestiunea cu anonimatul, mi se pare ori malitiozitate gratuita, ori ignorata voita. Chiar credeti ca dl. Constantinescu are nevoie de publicitate? Nu stiu cat il cunoasteti dvs. dar cei care au avut tangenta cu dansul intr-o forma sau alta, v-ar compatimi daca ar citi ce-ati scris.

In final, inca din anii ’90, Constantinescu era banuit si acuzat de apostazie, pentru ca nu se afla chiar in cele mai cordiale relatii cu anumite personaje din conducerea bisericii. Chiar credeti ca diavolul n-are ce face si se apuca sa critice conducerea bisericii? La ce s-o critice? In perioadele biblice, de obiciei profetii si oamenii lui Dumnezeu aduceau asemnea critici si nu lupii deghzati in oi. Poate ar fi mai intelept sa fiti mai prudenta cu asemenea caracterizari si observatii. Mult succes la studiul biblic!

December 30th, 2008 at 7:41 am
 149 

pt.beniamin plesa
nu am raspuns pentru ca am avut treaba.
daniel 8.14 nu are nici un sens rupt din context.
Incepem sa citim de la Daniel 8,9 si se refera la cornul cel mic (papalitatea),care s-a inaltat pana la ostirea cerurilor ,a aruncat adevarul la pamant.
Cornul a luat de la Capetenie (Isus) jertfa necurmata (tamid) si i-a surpat locul (makon)sanctuarului Sau,deci se refera la faptul ca cornul cel mic ii smulge capeteniei (tamid), jertfa ,corespunzatoare lucrarii preotesti.
Se pune intrebarea ;pana cand se va incheia atacul cornului mic asupra lucrarii lui Mesia in sanctuar si asupra poporului Sau.
daniel 8,13 daniel aude doi sfinti vorbind despre sanctuar.Unul din ei intreba pana cand va fi calcat in picioare Sfantul locas si ostirea, deci cand se vor termina aceste nelegiuiri legate de sanctuarul ceresc, si raspunsul este :”pana vor trece 2300 de seri si dimineti ,apoi sfantul locas va fi curatit.”
De remarcat e faptul ca ritualul”tamid” este legat de lucrarea preoteasca din prima incapere a sanctuarului.Singura zi in care se facea curatirea sanctuarului era Ziua ispasirii.
Explicatia vine in daniel 9 cand Gavriil ii dezvaluie Lui Daniel punctul de la care incepe socotirea celor 2300 de seri si dimineti.Incepe de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului (anul 457iHr.in timpul domniei imparatului Artaxerxe I).De la aceasta data 70 de saptamani (490 de zile profetice)au fost hotarate pentru poporul tau …(Dan.9,24).
“…ingerul gavriil le imparte in 7-62-1.Acuratetea datei de inceput ,457iHr. si data botezului lui Isus ca Hristos (“Unsul”) in anul 27 dHr.ofera ca punct final al celor 70 de saptamani anul 34dHr.,anul lepadarii evreilor ca natiune protejata si de atunci pana la data de 1844 .Din toamna anului 1844 incepe curatirea sfantului Locas si lucrarea de Mare Preot a Mantuitorului.
daniel 27, vorbeste de ultima saptamana (7 ani) ai poporului evreu, de la anul 27,anul ungerii Domnului Isus ca “Mesia”,la jumatatea saptamanii,are loc Jertfa domnului Isus si continuarea privind venirea unuia care pustieste gasim in Evanghelia dupa Ioan 14,30.

December 30th, 2008 at 8:04 am
 150 

Maria

Multumessc de incercarea facuta,insa nu ai raspuns la intrebare !!
Intrebarea a fost –ce sanctuar a fost calcat in picioare in 457 BC si a continuat sa fie calcat in picioare 2300 de ani pina in 1844 ??

recapitulare :–
1–tzapul si-a frint cornul
2–inlocul acelui corn rupt au crescut patru coarne ce au administrat imperiul lasat de Alexandru (sper sa cunosti istoria)
3-dintr-unul din aceste coarne a crescut un corn mic care sa marit si a cucerit -tara cea minunata–(israelul)
4–a desfintat jertfa necurmata si i-a SURPAT locasul sau cel sfint (vorbeste de templul de la Ierusalim si nu de templul din cer0
5–Tara minunata –este israelul (nu cerul)si aici era templul ,
6–Cornul acesta mic ,in tara minunata (israel ) nu in cer,a izbutit in ce a inceput.
7–Si acum intrebarea “sfintului”–:PINA CIND (sau cita vreme ?)va fi calcat in picioare sfintul locas (cel pamintesc in contextul de aici)??
8–raspunsul a fost :–pina vor trece 2300 de seri si dimineti ,
Mai pe romaneste–sanctuarul din ierusalim va fi calcat in picioare 2300 seri si dimineti.
(aproximativ trei ani si jumatate ,exact cit a durat desacrarea facuta de Antiocus epifanus
pina cind JUDA Macabeul a facu revolta si a inceput “curatirea sanctuarului)
Aceasta este istorie !!
Papa,cucerirea tarii minunate (adica cerul) si surparea -SANCTUARULUI-ceresc sint toate fantezii .
Prin absurd ,hai sa admitem aceasta fantezie si sa vedem daca face sens.
EGW–spune ca papalitatea a fost stabilita la 538 si a durat pina in 1798.
Cind sa dus papa in cer si a surpat sanctuarul lui Dumnezeu ??
Sfintul zicea ca sanctuarul (cerul) va fi calcat in picioare timp de 2300 seri si dimineti (ani)
Unde sint 2300 de ani in care papa a calcat in picioare Cerul si a desfintat jertfa necurmata ??

Trebuie sa faci multa “gimnastica mentala”sa poti sa crezi astfel de fantezii !!
Maria –foarte bine ai zis–contextul este important ,—dar de la a zice pina la a face este cale lunga !!
Contextul in Daniel cap 8 :8-14 -sint evenimente intimplate dupa moartea lui Alexandru macedon si nu o papalitate care a aparut aprox 700 de ani mai tirziu.
Daca citesti numai biblia fara “spiritul profetic” nu ai cum sa ajungi la concluziile tale !!
Daca vrei mai incearca inca odata sa raspunzi la intrebare si te rog fara rastalmaciri de cuvinte !!
Ce sanctuar a fost surpat (calcat in picioare)in 457 BC si a stat surpat pina in 1844 cind sa inceput “curatirea “lui ??
Inceputul numararii celor2300 seri si dimineti se face in mod corect numai de la data cind a inceput sa fie calcat in picioare si nu in mod arbitrar de la 457 BC .
Daca chiar crezi ca Papa este cornul cel mic –atunci numara 2300 de ani din 538 (cind crezi tu ca a inceput papalitatea ) si vei sfirsii undeva prin 2838 ,asa ca mai este pina atunci !!
Sper sa vezi absurditatile speculatilor tale cind sint duse la concluzia lor logica !!
Maria –tu esti o femeie de toata cinstea !!
As vrea sa-l cunosc pe sotul tau .
Cu simpatie — Beni

December 30th, 2008 at 9:52 am
Tenghel
 151 

Lui Radu Condei 133

Sincer vorbind, nu cred sa primesti vreun raspuns, care sa se mai potriveasca si cu mentalitatea pe care o ai deja, mai ales ca parerile sunt de o varietate colpesitoare
Si continuand cu sinceritatea, daca tu cu adevarat vrei sa primesti lumina la acest subiect, de ce nu-L intrebi pe Cel care are toate raspunsurile, si AUTENTICE, nu la mana a doua digerate si rostite dupa intelesul fiecaruia.
Fa proba pe pielea ta si roaga-L pe Dumnezeu sa-ti aduca lumina la acest capitol si sunt incredintat ca El nu va ramane dator fata de nici un suflet sincer, care Il cauta cu toata inima.
Saul mergea sa faca o lucrare a lui Dumnezeu la Damasc( cel putin asta credea el din toata inima ), dar dupa acea intalnire, a facut cu adevarat ADEVARATA lucrare a Lui.
Astazi, noi toti credem ca facem voia si lucrarea Lui Dumnezeu, dar numai aceia care-L intalnesc cu adevarat pe Isus in drumul si cautarea lor, sunt cei care vor fi transformati in credinciosii autentici ai ULTIMEI GENERATII, care vor trai asa cum a trait El.
Credinta ta in Autenticul autor al ADEVARULUI, este mai de incredere decat parerile la toti “invatatii si carturarii ” acestor timpuri, in care fiecare va sta in fata Lui Dumnezeu pe propriile picioare.
Dumnezeu sa-ti ajute.

December 30th, 2008 at 10:02 am
Outlaw
 152 

Maria 147

La Niceea diferenta a fost de doar trei persoane care au votat pro trinitate… si daca sapi mai adanc, vei descoperi si alte aspecte- cum ar fi santajul si interesele politice ale “alegatorilor” “triumfului”…
Iar la Constantinopol… sfintisorii aveau dispute teologice in timp ce pe strazi curgeau rauri de sange…
Pana si dracii cred ca Dumnezeu este Unul… si oare ingerii cazuti nu stiu mai bine decat noi cum sta treaba? Ei au stat in prezenta Lui… au fost izgoniti de El…
Think about!

December 30th, 2008 at 10:28 am
 153 

pt.beniamin plesa
o sa demonstrez ca perioada nu corespunde anilor in timpul cat a domnit Antioh Epifanul
ce s-a intamplat dupa moartea lui Alexandru Macedon,cu argumente istorice si biblice,dar nu acum ,dupa 5,6 ianuarie,acum ne pregatim sa plecam in vacanta.
Sotul meu e ortodox, nu renunta la ortodoxie, in schimb eu m-am detasat de religia ortodoxa intrucat nu corespundea cautarilor mele in a intelege cine este cu adevarat Dumnezeu si cum putem sa cunoastem Izvorul vietii vii.

December 30th, 2008 at 12:56 pm
 154 

pt.outlaw
o sa incerc sa ma documentez
multumesc pentru informatiile pretioase

December 30th, 2008 at 1:15 pm
 155 

pt,eddie const
imi pare rau pentru cele scrise, nu sunt eu in masura sa judec felul in care cineva intelege sa-si exteriorizeze trairile spirituale

December 30th, 2008 at 1:19 pm
Outlaw
 156 

Maria 154

Nu cred ca era cazul sa fii ironica.Incercam doar sa-ti mai temperez putin radicalismul. Atata tot. Your comment made me smile:)
Thank you!

December 30th, 2008 at 5:36 pm
Florin Laiu
 157 

lui eddieconst 140

Amice, tu explici totul prin Freud. Dar lumea mai are şi alte înţelesuri. Lucrurile cu care te lauzi tu: ştiinţele exacte, logica rece, aventura şi sportul, vizunea filozofică şi poltică despre Iisus şi Dumnezeu, individualismul, nonconformismul şi nesupunerea (n-am făcut decât să te citez!), bune pentru lumea aceasta şi în oarecare măsură utile pentru un creştin, sunt departe de a forma idealul lui Dumnezeu pentru Biserică sau pentru creştin. Sper că înţelegi că joci în altă echipă, ca David când făcea pe nebunul pe la porţile filistenilor. Dacă asta se cheamă că tu ai o psihologie nedeformată, iar cei care ţin la idealul unităţii de credinţă a Bisericii sunt deformaţi, lobotomizaţi, usw., prefer să fiu nu lobotomizat, ci decapitat, decât să port pe umeri un cap care să mă pună în opoziţie cu Biserica lui Dumnezeu. Însuşi Pavel pe care-l citezi frecvent a avut o părere mai modestă despre înţelepciunea şi înţelepţii lumii acesteia, despre filozofi şi eretici (cum se numeau pe atunci cei care agitau doctrine pe care Biserica nu le agreea).

December 30th, 2008 at 6:05 pm
Florin Laiu
 158 

lui arius 145
Lasă-te de prostioare, Arie, că e târziu. Argumentele de acest tip seamănă cu acelea pe care le aduc ateii când spun că naşterea lui Moise şi naşterea lui Iisus sunt mituri, deoarece şi în legendele păgâne au găsit ei cazuri similare. Dacă studiezi mai serios rolul acelor triade de zei, vei vedea că în primul rând acelea nu sunt trinităţi. În al doilea rând, natura şi rolurile acelor zei sunt mult diferite de Dumnezeirea biblică. Şi în al treilea rând, vei vedea că aceste triade nu erau singurele triade divine din panteonul păgânilor, că respectivele culturi aveau sute de zei, iar de la o epocă la alta au existat în paralel şi în serie multe alte formaţiuni de zei, nu doar triade. Dacă totuşi, ţii la ideea asta, mă tem că eşti mai aproape de originalul păgân atunci când insişti că Fiul este derivat (născut) fizic din Tatăl. Asta chiar se poate găsi în păgânism, în timp ce Biblia vorbeşte despre o naştere figurată din Dumnezeu, cu diferite aplicaţii reale şi aplicabilă nu doar lui Iisus.
În rest, să ne trăieşti mulţi ani (şi buni) !

December 30th, 2008 at 6:05 pm
Florin Laiu
 159 

Radu Condei 148
“Chiar credeti ca diavolul n-are ce face si se apuca sa critice conducerea bisericii? La ce s-o critice? In perioadele biblice, de obiciei profetii si oamenii lui Dumnezeu aduceau asemnea critici si nu lupii deghzati in oi.”
Te înşeli, amice. Diavolul nu a iubit niciodată pe poporul lui Dumnezeu. L-a pus pe Balaam să blesteme, i-a pus pe Aaron şi Maria să-l calomnieze pe Moise, i-a pus pe Core, Datan, Abiram şi On (toţi patru lideri ai leviţilor şi ai laicilor) ca să conteste autoritatea lui Moise şi Aaron, iar din când în când, a inspirat pe mare parte din popor să arunce cu pietre în Moise. Patruzeci de ani au tot cârcotit împotriva lui, de fiecare dată când ceva nu mergea bine. Şi tu spui că poporul de astăzi este mai deştept sau mai realist? Dacă până şi cei mai apropiaţi ai lui Moise s-au zburlit, ce să mai zicem de adunătura aceea de neofiţi egipteni care adesea conducea rebeliunile?
Dacă vei studia mai bine Biblia, vei înţelege mai bine rolul profeţilor. Nu te lua după clişee.
Un an nou mai fericit !

December 30th, 2008 at 6:05 pm
Florin Laiu
 160 

maria 143
Domniţă, n-am înţeles de ce ai postat toate acele texte. Am crezut iniţial că sunt nişte făgăduinţe biblice pentru mine. Mulţumesc. În final, mi-am dat seama că vrei să mă corectezi în privinţa Trinităţii. De asemenea mulţumesc pentru buna intenţie. Însă nu este cazul, fiindcă deja cred în Trinitate, aşa cum învaţă Biblia şi Biserica. Posibil este vorba de o reacţie la ceva ce am scris şi n-ai înţeles. Mulţi ani, anyway, şi buni !
maria 147
“totusi, la conciliul de la niceea 325- a triumfat credinta conform careia Fiul a existat din vesnicii ,necreat, din aceeasi substanta cu Tatal.”
OK. Cum îţi explici atunci, că acest crez niceo-constantinopolitan susţine până astăzi că Christos este “Lumină DIN lumină, Dumnezeu adevărat DIN Dumnezeu adevărat, născut DIN Tatăl înainte de toţi vecii, născut iar nu făcut”…. ?

December 30th, 2008 at 6:06 pm
 161 

Maria –153

Iti urez un an nou si plin de binecuvintari !!
Sper sa ai o vacanta placuta si sa te intorci acasa in siguranta.
Beni

December 30th, 2008 at 6:47 pm
arius
 162 

Florine,

De ce nu citezi tot crezul, fiindca acolo se gaseste si raspunul la intrebarea ta?…

CREZUL NICEEAN:
Noi credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl cel Atotputernic, făcătorul tuturor lucrurilor vizibile şi invizibile; şi într-un singur Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul născut din Tatăl său, din substanţa Tatălui, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, fiind din aceeaşi substanţă (homoouision, consubstatialem) cu Tatăl. Prin care toate lucrurile sunt făcute, atât cele din ceruri şi de pe pământ. Care pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră a venit jos (din ceruri) şi a fost întrupat şi a fost făcut om. El a suferit şi a treia zi el a înviat şi s-a înălţăt la cer. Şi iarăşi va veni să judece atât vii cât şi morţii. Şi (noi credem) în Duhul Sfânt. Şi oricine va spune că a fost un timp când Fiul lui Dumnezeu n-a fost (en pote hote ouk en) sau că înainte de a fi născut el n-a existat, sau că el a fost făcut din lucruri care nu existau, sau că el este de o substanţă sau esenţă (diferită de a Tatălui) sau că El este o creatură sau supus schimbării sau transformării – Biserica Catolică şi Apostolică îi anatemizează.

Asa cum pui tu problema, reiese exact opusul crezului. De aceea nu prea se citeaza si partea a doua. Ori tocmai aici este diferenta intre arianism si trinitarianism: Isus are un inceput al existentei, pe cand Tatal nu are. De aceea, Arius spunea simplu: “Noi suntem prigoniti fiindca credem ca Isus are un inceput, pe cand Tatal n-are!”…

Iar legat de triadele pagane, da-mi voie sa fac o precizare: acestea au fost “increstinate”, adica doar li s-a pus palaria “monoteismului”. Prin urmare e normal sa fie si diferente intre ce a fos si ce a iesit prin aceasta simbioza. Dar in estenta, paganismul a fost increstinat, nu s-a renuntat la el. Cat despre zeii despre care vorbesti tu au fost si ei convertiti in “sfinti ai Bisericii”. Ma mir ca tu, care pretinzi ca o crezi pe EGW, nu stii asta. Citeste doar Tragedia veacurilor primele capitole si vei gasi exact ce ti-am scris eu aici.

Sa fii iubit!…

December 30th, 2008 at 9:13 pm
 163 

ARIUS

Interesant ,–cu totii citim acelasi crez ,si in puncte cheie intelegem asa de diferit.
Cind vorbim de “trinitate”toti sintem pe domeniul speculatiei si atentie marita trebuie sa acordam CUM folosim termenii cheie.
Parerea mea este ca nici chiar cei car
e au ALES cuvintele din crez nu sint infailibili in exprimare.
1–credem intr-un singur Domn ISUS Christos fiul lui Dumnezeu singurul nascut din Tatal ,din substanta tatalui ,Dumnezeu din Dumnezeu ,Lumina din Lumina,nascut iar nu facut………
a—Arienii cred ca Dumnezeu la CREAT pe cel prin care a creat toate lucrurile.(arhanghelul Mihail)
b—Semi-arienii (pionierii adventisti) credeau ca Dumnezeu (tatal)l-a nascut pe cel prin care a creat toate lucrurile.(arhanghelul Mihail)
c—catolicii si protestantii spun ca –cel fara de inceput –CUVINTUL–(LOGOS)era Dumnezeu ,era cu Dumnezeu (tatal)si prin El sau facut toate lucrurile iar mai pe urma s-a intrupat si a devenit Mesia (Isus )

Confuzia mare incepe cind nu facem distinctie in CUM su UNDE folosim cuvintele cheie –ISUS sau CUVINTUL (logos),nascut,intrupat ..etc

Ceea ce noi numim–CUVINTUL (logos)si referindu-ne in mod special –inainte de intrupare ,nici odata in biblie nu este numit FIUL!
Expresile folosite de profeti ,Isaia cap 9:8
“caci -UN COPIL- ni s-a nascut ,un Fiu ni s-a dat,si domnia va fi pe umarul LUI “”,Acest fel de expresii sint predictii la ce o sa avem DUPA NASTERE sau intrupare.
Aceasta expresie nu poate fi folosita in mod corect la existenta LOGOSULUI ”
Logosul cum am zis –niciodata nu este numit
COPIL sau fiu inainte de Nasterea prin fecioara.

Teologia “se invirte pe cuvinte “si e foarte important sa specificiam distinctiile sau separarile de idei.

Concluzie:Eu cred ca o citire a bibliei in modul acesta:
1–expresia FIU ,sau copil se aplica totdeauna lui ISUS dupa nastere din fecioara.Deci ca OM ,este –fiu sau copil .
2–Expresia LOGOS (cuvintul) se intelege totdeauna in sensul in care APOS.Ioan zice:
La INCEPUT ,(in sens nedefinit)era CUVINTUL ,niciodata nu se specifica in biblie ca Logosul (cuvintul) ar fi fost creat sau nascut in sensul simplu al cuvintului !!

Deci a spune ca Isus omul a existat din vesnicii ,in sens tehnic vorbind biblia nu sustine acest fapt !!
Oamenii ,in vorbire simpla ,folosesc aceasta expresie ,dar teologic vornind este incorect.

Conceptul biblic la acest subiect este :
CUVINTUL este Dumnezeu fara inceput, el a creat tot ce exista, sa intrupat si nascut prin fecioara Maria ,si este numit Isus,Fiu al Tatalui ceresc (nu are tata pamintesc)si fiu al omului .Doua naturi –una Dumnezeiasca (nenascuta ,necreata si fara inceput)si una -omeneasca -(nascut nu creat)cu un inceput prin intrupare.dar devenita vesnica prin inviere din morti.

luca cap 2 :34 “iata COPILUL (prorocit de Isaia)acesta este predestinat spre prabusirea si ridicarea multora in Israel,si sa le fie un semn care va stirnii IMPOTRIVIRE.””

A nu considera crestin pe cineva ,deoarece se exprima necoerent sau diferit la un subiect asa de TAINIC –intruparea-,eu cred ca este o abuzare nejustificata !!

Pionierii adventisti erau SEMI-ARIENI nu arieni ,ELLENA WHITE si Doug Batchelor astazi sint considerati POLITEISTI in modul in care explica –TRINITATEA-.si nu cred ca acesta ar fi un motiv sa nu-i consideram crestini si sa fie exclusi din organizatie.

In trecut crestinii se omorau literal datorita diferentelor de credinta la acest subiect .Astazi nu mai au aceasta putere ,dar se anatemizeaza reciproc si se exclud uni pe altii din biserica.
Aceasta nu vine de la Dumnezeu .!!
Sa-l lasam pe Dumnezeu sa judece ,dar eu nu cred ca ne va distruge din cauza :
cum credem la acest subiect –TRINITATEA–!!

La multi ani ARIUS !!!
Cu multa simpatie Beni

December 31st, 2008 at 9:44 am
eddieconst
 164 

Maria:
Eu nu ma supar daca cineva isi exprima opinia despre motivele mele. OMENII AU DREPTUL SA ISI CITEASCA SEMENII. Nu ma supar nici pentru intrebarile de gramatica si sintaxa. “Teama de individualism la care m-am referit este apositional fata de “comformism”. Adica, ne temem de individualism si incurajam conformismul.
Atata vreme cat esti un cautator de adevar suntem in aceiasi barca.
Dar, te rog, nu te increde in capitanul de pe Titanic.

December 31st, 2008 at 1:55 pm
eddieconst
 165 

Florin:
William Miller si pionerii au venti din iluminism si au redescoperit evanghelia dupa ce au daramat traditia prin ratiune. Eu sunt urmasul lor.

December 31st, 2008 at 1:57 pm
eddieconst
 166 

Grigore:

Ultima data cand l-am auzit pe Walton predicand sustinea urmatoare teorie “Omega”:

1. Guvernul US a orchestrat unspesept ca sa-i persecute pe islamici
2. Guvernul US vrea sa-i persecute pe islamici pentru ca au un profet si un cod de imbracaminte
3. Cand AZS se vor intoarce la EGW si reforma in imbracaminrte vor fi persecutati

Vorba lui Brucan: lumea se imparte in doua.

December 31st, 2008 at 2:05 pm
eddieconst
 167 

Arius:
Ceea ce tu nu realizezi este ca Dumnezeul la care te inchini vine de la Platon.

December 31st, 2008 at 2:13 pm
grigore dupa ureche
 168 

dragi prieteni forumisti,

unchiul grigorie va ureaza cu toata simpatia cele mai frumoase si alese ganduri de pace, prosperitate, bucurie si buna intelegere intre popoarele de la Cronici si O&P, si va astept cu nerabdare sa ne vedem din nou in 2009, pentru Matrix Reloaded!

Daca am suparat pe cineva in 2008, a fost cu totul intamplator si poate intentionat iar orice asemanare cu realitatea a fost adanc investigata. Ce sa fac, nu ma pot dezbara de naravul stramosului meu, care nu era deloc dupa… si de la care am invatat sa nu fiu “scriitoriu de cuvinte deşarte ce de dereptate”. Asa ca daca voi nu ma vreti, eu va vreu!

LA MULTI ANI si la mai multe binecuvantari!

PS: Arie si Danut Tanase, mai sunteti suparati pe mine? Hai ma nene, ca e seara de Revelion, macar acum sa dam si noi bine in poza, ca dupa aceea, ne-apucam iar de treaba, si nu mai avem timp. Hai, sa fiti sanatosi si bucurosi!

December 31st, 2008 at 4:20 pm
Florin Laiu
 169 

lui arius 162
Te înşeli crezând că întotdeauna cei minoritari şi persecutaţi au dreptate. În cazul tău, nici măcar nu e vorba de persecuţie, ci de un destin pe care ţi l-ai ales. Biserica nu te poate ţine membru, atâta timp cât respingi public şi neînduplecat învăţătura ei cu pretenţia că este nebiblică.
Varianta crezului pe care ai expus-o aici nu este cea actuală. http://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolul_niceno-constantinopolitan

1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
2. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
6. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
7. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii si morţii, a Căruia împărăţie nu va avea sfârşit.
8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci.
9. Şi întru una, sfântă, sobornicească [catolică = universală] şi apostolească Biserică.
10. Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
11. Aştept învierea morţilor.
12. Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin.

Iar problema aceasta nu priveşte doar oarecare subtilităţi referitoare la presupusa “naştere din Tatăl” a Celui Preexistent, ci confundarea poziţiei de subordonat a lui Iisus, cu un statut inferior şi o natură derivată. De asemenea, această poziţie semiariană mai înseamnă negarea fie a dumnezeirii Duhului Sfânt, fie a personalităţii Lui, fie a ambelor realităţi. Până la urmă, cel mai grav fapt nu este această înclinaţie, sau scepticismul cu privire la învăţătura Bisericii, ci faptul că ţi-ai impus certitudini în această privinţă, ai refuzat cu desconsiderare şi cu explicaţii răutăcioase doctrina actuală a Bisericii, preferând o învăţătură pe care Biserica a respins-o de multă vreme şi la care nu se va mai întoarce vreodată. Şi ai făcut aceasta nu doar ca o preferinţă personală privată, ci începând să faci propagandă, ca să tulburi Biserica şi să pescuieşti apoi în ape tulburi. Nimic nu mă supără mai mult în toată treaba asta (şi în altele asemănătoare), cât încrederea în sine şi prostia de a crede că ai descoperit acum “adevărul”, când de fapt Biserica ştia de mult şi abandonase de mult ca fiind balast teologic.
Argumentele arienilor sau semiarienilor se cunosc de mult. Personal am luat cunoştinţă de ele acum 30 de ani. Toate sunt răsuflate şi construite pe logica suspiciunilor. Aşa că, dă-mi voie să am şi eu neîncrederea mea cu privire la oamenii care o iau în direcţii răzleţe, imaginându-şi că Biserica, fiind în majoritate, trebuie neapărat să fie greşită, iar individul, cu cât e mai diferit, cu atât e mai sigur că are adevărul. Acest clişeu este perfect pentru a înşela pe toţi bezmeticii să se considere instrumente ale Providenţei pentru corectarea Bisericii.
Da, asta mă deranjează mai mult la voi, nu doctrina, ci motivaţiile şi bazele ei.

January 1st, 2009 at 4:43 pm
Florin Laiu
 170 

eddieconst 165
“William Miller si pionerii au venti din iluminism si au redescoperit evanghelia dupa ce au daramat traditia prin ratiune. Eu sunt urmasul lor.”

Dragă Edi, raţiunea este un termen extrem de încăpător. Nu puţine prostii s-au făcut în lumea aceasta în numele raţiunii. Pe Miller, raţiunea l-a dus până la 22 oct 1844. Mai departe s-a retras în cochilie precum coarnele melcului. Dacă în numele raţiunii dărâmăm în fiecare generaţie principalele contribuţii ale înaintaşilor, atunci cu ce ne deosebim de martorii lui Iehova sau de fanii lui Fred Wright ?
Şi mai este o chestie: când raţiunea aceasta despre care vorbeşti ocoleşte Biserica şi îi deşteaptă numai pe unii care sunt din fire mai neliniştiţi şi mai insubordonabili, nu este cazul să fiu mai conformist faţă de viziunea celor două treimi rămase, decât faţă de treimea sortită căderii?

În Biblie, verbul “a se conforma” (synschematizo) este folosit o singură dată, (în Rom 12:2) dar într-un sens diferit de acela pe care-l propui. Este vorba de conformarea faţă de tiparele culturale ale acestui “eon” al cărui dumnezeu este altul decât Cel al Împărăţiei legitime. Până la urmă, Iisus a promis Împărăţia cerului celor “săraci cu duhul” nu celor mai inteligenţi sau mai informaţi dintre muritori. Nu întotdeauna inteligenţa şi cunoştinţele constituie înţelepciune. Şi eu sunt înclinat spre raţionalism şi am mult mai mult respect faţă de raţiune decât ar crede cineva, dar Christos conduce o Biserică, nu indivizi care au oroare de “conformism”.

January 1st, 2009 at 5:07 pm
anonimul
 171 

Ce imi place prietenia (“amigos”) dintre Florin Laiu si Edi C.! :roll: … si pe urma marmota invelea “ratiunea” in staniol… sigur ca da… :P E ceva de speriat! Ma amuza mai mult decat vizionarea celebrului Tom & Jerry (guess who Jerry is?)

Edi, ai vazut bre filmul Last Castle? … if you get my point
________________________
cum era bre cu fraza aia?….

Minciuna nu este doar denaturarea unor fapte, ci ceva mult mai profund, mult mai adanc, mai grav, care roade de la radacina sufletul omului. Am fost uimit de naturaletea cu care minteau unii oameni. Nici un efort, nici o ezitare. Minciuna le era fireasca, precum respiratia. Eram aproape vrajit de naturaletea, de spontaneitatea cu care unii indivizi minteau de ingheata apele. Parca numai atunci se regaseau pe sine, minteau fara pic de rusine, dar minteau cu linistea unor patriarhi. Se spune ca sunt oameni care nici nu-si dau seama ca mint. Ei mint cu “cele mai bune intentii” (ca sa zic asa), ei denatureaza avand constiinta curata. Inexistenta sensibilitatii, a luciditatii creeaza minciunii cele mai frumoase posibilitati de afirmare. Adevarul a murit de mult in acesti oameni. Si chiar cand spun ce gandesc, mint. Gandirea lor e in prealabil deformata, denaturata, asa ca ei mint fara nici un efort, fara nici un calcul. Intreaga lor existenta este minciuna: ce eforturi sa mai faca? Nici nu mai trebuie sa minta, n-au decat sa fie spontani… cu ideea ca ei “spun ceea ce gandesc”. Ei, si? Daca tu esti minciuna din cap pana-n picioare, ce adevar ai putea sa comunici?
Minciuna, asta o resimtim aproape toti in clipele noastre de maxima luciditate, este expresia fricii de realitate. Noi chiar daca nu cunoastem adevarul, tot ne este frica de el, il ocolim ca pe o boala care ne-ar putea fi fatala. Adevarul pe care nu-l cunoastem ni-l imaginam incarcat de dezavantaje, iluzii distruse, placeri care se pot pierde, decizii care trebuie luate imediat, in timp ce minciuna ne da o senzatie de confort si de continuitate.
In primul rand, ii mintim pe ceilalti fiindca ne mintim pe noi insine. Nu e posibil sa minti pe vecini si sa fii sincer cu tine. Aceasta autoamagire din care se naste minciuna e un proces indelungat, perfid si complicat. Zi de zi suntem in situatia ingrata de a justifica imaginea falsa pe care ne-am facut-o despre noi, de-a o apara de loviturile adevarului. Suntem ca o cetate mandra si izolata care se apara cu frenezie impotriva realitatii, nu lasam sa patrunda viata, o gonim cu ne vine la indemana.
Atata timp cat ne temem de moarte suntem inevitabil mincinosi. Minciuna se naste din refuzul de a accepta realitatea asa cum este, a noastra si a universului, si atunci minciuna devine o arma, o posibilitate de a ne intretine iluziile. Nu recunoastem ca vom muri. Nu recunoastem ca nu suntem iubiti. Nu recunoastem ca nici noi nu iubim. Nu recunoastem uzura biologica pe care o aduce trecerea timpului. Din acest refuz al realitatii se naste minciuna. (Daca omul ar fi nemuritor, ar mai minti el cu atata usurinta?). Oricat de dotat ar fi un om, oricat de norocos, oricat de mari i-ar fi succesele, tot e ceva care scartaie, ceva care nu merge. Complexitatea extraordinara a vietii nu poate s-o stapaneasca nimeni. Poti sa fii stapanul lumii, dar nu poti sa fii stapanul vietii. Incercarea de a stapani miscarea complexa si imprevizibila a vietii naste in noi o contradictie cumplita, nevoia de a scapa de loviturile vietii. Si atunci singura arma pe care o avem la dispozitie este minciuna.
Dar minciuna este o povara insuportabila, si cine nu simte aceasta povara inseamna ca s-a infundat rau de tot in mocirla. Daca am recunoaste adevarul, am vedea ca nu e chiar asa de cumplit. Cumplit este adevarul nemarturisit, ascuns, adevarul o data recunoscut nu mai e nici complit, nici neplacut. Trebuie sa ne recunoastem si infrangerile, s-ar putea sa ajungem odata la concluzia ca am iesit invingatori tocmai pentru ceea ce e mai rau in noi si am fost invinsi tocmai pentru ce e mai bun in noi. Minciuna e mai mult decat un pacat – e o stare de contradictie in tine insuti. Nimeni nu minte intr-o stare de fericire, de totala impacare cu viata. Adevarul nu este reversul minciunii, ci ceva mult mai adanc. Adevarul este iubirea care se naste in noi. Nu degeaba minciuna e comparata cu intunericul, iar adevarul cu lumina. Nu pot avea aceeasi sursa, si adevarul nu se poate naste in ratiunea rece si abstracta a omului, nu este rodul mintii lui inteligente, ci este descoperit si primit prin revelatie sau inspiratie divina.
Una dintre calitatile fundamentale ale spiritului mai tot timpul neglijata de catre noi este atentia – drumul cel mai scurt spre intelegere. Ceea ce este izbitor si inexplicabil in existenta noastra, este tocmai lipsa de atentie. Nu suntem atenti cu faptele noastre, cu gesturile noastre, cu ale noastre cuvinte, nu suntem atenti nici cu reactiile celor din jurul nostru. De multe ori comitem acte dintre cele mai fundamentale intr-o stare de somnolenta. Cateodata am impresia ca oamenii cu care stam de vorba dorm.
Atentia e reactia care nu cere nici un efort, e cea mai simpla, mai normala din toate reactiile posibile si cu toate astea noi ne indreptam spre acele modalitati care, privite superficial, impun o oarecare disciplina, o oarecare organizare a gandirii. Decat sa fim atenti cu faptele noastre, sa le traim total, intr-o stare de constiinta, preferam in schimb sa ne introspectam mult si bine, sa ne autoanalizam, dupa ce realitatea s-a consumat. Introspectia (doar o forma de lenevie a mintii) se exercita in vid, caci e imposibil sa intelegm trecutul cu gandirea prezentului. Ruptura, odata realizata, ramane definitiva, implacabila. De cate ori simt nevoia sa ma analizez, sa ma introspectez, vad ca de fapt vreau sa ascund adevarul. Analiza psihologica seamana c-un proces care se desfasoara fara martorii principali. Daca n-am inteles un lucru cand l-am trait, sau nu l-am trait cand ne-a fost dat s-o facem, e foarte putin probabil ca-l vom intelege a doua zi dimineata in pat, storcandu-ne creierii.
Atentia e cea care anuleaza duplicitatea: in clipa in care suntem cu adevarat atenti, privim realitatea cu toata fiinta noastra, cu sensibilitate, cu inteligenta (nu mai este nimic trait intr-o stare de apatie). Omul atent nu-si propune sa-si controleze gesturile, nu-si propune sa realizeze performante etice sau fizice, el se lasa in voia realitatii, dar traieste realitatea cu intreaga lui fiinta. Numai cei care se pierd cu firea, numai cei care se pot darui pana la uitare de sine au sansa sa inteleaga. Numai ca aceasta intelegere nu este scop. Viata traita intens contine in ea insasi intelegerea. Din pacate, noi insa separam uneori trairea vietii de intelegerea vietii, le consideram fenomene diferite.
Daca ne privim cu seriozitate (omul serios e cel care se cunoaste bine, care stie ce poate si ce nu?), vedem ce greu e sa fim atenti, ce incapabili suntem de o daruire totala. Cand stam de vorba cu un om, n-avem rabdarea sa-l ascultam, suntem incapabili de atentie, si imediat navalim cu violenta cu personalitatea noastra, cu ideile noastre. Noi nu traim realitatea, ci nevoia noastra stupida de a ne demonstra personalitatea. Noi urmarim mai exact planurile noastre, subtile sau meschine.
Noi nu daruim celorlalti ceea ce acestia au nevoie, ci ceea ce credem noi, ceea ce ne prisoseste, ceea ce avem in plus si de care ne putem debarasa usor (fara sacrificiu de sine), adica nu daruim nimic pana la urma. Mi se intampla sa nu fiu atent cu oamenii cu care sunt in relatii, putin imi pasa de problemele lor, de suferintele lor, de dorintele lor reale, n-au decat sa-si sparga capul… eu imi sustin discursurile mele umaniste, filosofice si teologice si ma declar multumit. Pfff… Sclavi ai egocentrismului nostru, noi trecem adeseori prin viata ca niste somnambuli, nu vedem florile, nu vedem cerul, nu vedem zambetele copiilor, nu ne vedem decat interesele noastre. Numai acolo unde exista iubire exista si atentie.
A fi atent inseamna a trai clipa de clipa intr-o stare de constiinta de sine, a nu te lasa inselat de nici o viclenie a mintii. Omul traieste numai in lumina, in ratiune, atunci intelegem spontan fiecare gest al nostru, refuzam minciunile pe care generos ni le ofera analiza. Dar este o traire intensa, totala, nu ceva rece, cerebral. Intelegem realitatea nu numai cu mintea, ci si cu sensibilitatea, cu inima, cu toata fiinta noastra. Atunci intunericul nu numai ca e inteles, dar poate sa se si destrame…
Aceasta stare de echilibru (dobandita prin intelegere!), ca si fericirea, nu e o stare care se obtine pentru totdeauna. Daca am fost odata fericiti, nu inseamna ca vom fi fericiti pana la sfarsitul vietii. Nu te poti instala comod in echilibru ca intr-un fotoliu sau intr-un hotel de lux. Echilibrul, ca si adevarul, ca si iubirea, se realizeaza clipa de clipa. Un om echilibrat intelege imediat, spontan realitatea pe care o are in fata. Un om echilibrat nu-si divide constiinta intr-o latura sacra si una laica, nu-si imparte iubirea in iubire eterna si iubire vulgara, nu-si imparte existenta intr-una prezenta si una viitoare, nu se considera jumatate inger, jumatate animal. Nu poti iubi si ura in acelasi timp. Nu e vorba de a aduna idei rezonabile si marete (aici ideile din mintea ta nu valoreaza mare lucru), important e ca echilibrul sa se nasca de fiecare data din adancul fiintei tale, fara efort impus.
Facem cu efort numai lucrurile pe care, in realitate, nu vrem sa le facem. Unde exista iubire, nu este efort…
(oxigen, 9 sept 2008)

January 2nd, 2009 at 6:07 am
nelu
 172 

Hei, baieti gata,au trecut urarile de anul nou,acum fiecare la locul lui,in transee Si am sa incep cu prietenul meu Beni,care spune la 128:” Ideea ca Dumnezeu sa fie judecat este o absurditate.
Nici eu nu cred ca Apoc.14 6,7 se refera la aceasta,ptr. ca scrie:”A venit ceasul judecatii Lui si nu a judecarii Lui.Insa nu pot spune ca acest lucru nu este posibil,intrucat Dumnezeu s-a dezbracat de El Insusi si s-a pus la indemana oamenilor.Nici despre ingeri nu se poate spune ca asupra lor nu planeaza unele intrebari,daca ne gandim la timpul pe care Dumnezeu la acordat Diavolului atata timp si nu la distrus pe loc.In acest sens El este judecat,in acest fel ingerii si oamenii au putut vedea la Calvar, dar si in toata istoria pamantului ,natura pacatului si dreptatea Lui Dumnezeu.”El sa fie gasit adevarat si toti oamenii sa fie gasiti mincinosi,dupa cum este scris:Ca sa fii gasit neprihanit in cuvintele Tale si sa iesi biruitor cand vei fi judecat.
Rom.3.4

Beni 150:
,,Cornul acesta mic ,in tara cea minunata (Israel)si nu in cer a izbutit ,in ce a inceput.”
Iar profanarea templului a durat 3,5 ani si aceasta a fost facuta de catre Antioh Epihanes .
Me:Beni,citeste cu atentie si observa ca despre acest corn (Roma imperiala-Roma madievala-Roma actuala),se spune ca s-a inaltat pana la ostirea cerurilor,s-a inaltat pana la Capetenia ostirii cerurilor,ceea ce arata ca aceasta se afla in cer,nicidecum pe pamant.Cum a facut lucrul acesta?Simbolic,evident,ptr. ca altfel nu ar fi putut. Roma imperiala la pus pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce,iar biserica romana pretinde ca prin preotii ei poate poate preface dintr-un simbol;paine si vin,chiar trupul lui Isus Hristos,iar prin dreptul pe care si la luat de la ea insasi,mijloceste intre Dumnezeu si oameni,ceea ce inseamna ca a surpat locul locasului Sau cel sfant,cu alte cuvinte acestia cred ca fac lucrarea de Mare preot si nu Isus.Iar in cap. 7 din Daniel se spune despre acest corn ca rosteste hule impotriva Celui Prea Inalt.
Cunosc aceasta interpretare pe care tu o consideri corecta,este” made in” evanghelic,ei sustin varianta asta cu” Epimanes”,dar daca studiezi mai atent o sa observi ca nu sta in picioare si iata de ce:Nu are cum sa calce Antioh, Templul, timp de 3,5 ani,din moment ce cornul care terfeleste in picioare lucrarea din Templu,iese tocmai din unul din cele 4 coarne anterioare,din care face parte si Antioh (Siria),iar daca vrei in continuare sa crezi buchia asta,spune-mi ce faci cu anul de plecare a numararii acestei profetii si anume 457 i.e.n.,data cand a fost reconstruit Ierusalimul?Acesta este anul de plecare si nu poti schimba nimic.Daca scazi 3,5 ani din 457,ajungem in 453,tot in timpul imperiului Medo-Persan si nu in cel al Greciei.

Cu asta nu spun ca eu cunosc toate tainele acestei profetii,am inca multe neintelegeri si doresc ca prin ajutorul Mangaietorului sa ajung sa cunosc mai bine.Acelasi lucru ti-l doresc si tie.

January 2nd, 2009 at 7:08 am
lunapark
 173 

Florin Laiu 59:

nu cred in lozinca “once saved, always saved”. Da, mintuirea are legatura si cu sfintirea, desi nu sintem mintuiti dupa fapte, dar ele sint rodul natural al faptului ca sintem deja numiti copii ai lui Dumnezeu.

Si totusi, ce inseamna pentru mine personal aceasta teorie (caci e o teorie) a judecatii de cercetare? Ca mortii in Dumnezeu sint judecati, ma atinge prea putin. Ce inseamna ca judecata ajunge in dreptul meu in timp ce inca traiesc, pacatuiesc, ma pocaiesc, cred, cad, ma ridic, ma rog etc? Judecata credinciosilor inseamna ca Satan acuza, Hristos indreptateste, ma acopera cu haina jertfei Sale. Bun. Ce inseamna asta in contextul jud. de cercetare? Ca Hristos ma indreptateste pentru ultima data si de atunci incolo sint pe cont propriu? Sau ca trec pe “pilot automat” si nu mai pot pacatui? (Apoc. 22,11) Este biblic sa cred ca voi sta vreodata fara mijlocitor pe pamintul asta? Este drept din partea lui Dumnezeu sa ma puna in situatia aceasta, fara precedent in istoria lumii? Orisicit, macar stramosii mei au avut timp pina in clipa mortii sa se intoarca la Dumnezeu, dar mie nu imi este acordat timpul asta, cindva, sa zicem peste 6 luni, a ajuns numele meu la rind si mi s-a hotarit soarta, iar apoi, daca lumea mai dureaza 20 de ani, eu ce fac?

Am I missing something here? Sa nu luati intrebarile astea drept naivitati. Poate ca sint, sau poate ar trebui sa ne devina mai clar ce fel de Dumnezeu predicam la pachet cu aceasta doctrina (impotriva careia nu sint, dar astept clarificari…). Ar mai fi si intrebarea, cum se leaga momentul judecatii mele personale din cer cu semnul fiarei? Sint unul si acelasi lucru?

Deocamdata atit, multumesc celor care se vor gasi sa raspunda.

January 2nd, 2009 at 9:39 am
lunapark
 174 

Pentru Edi:

sa scriu, sa nu scriu…..cine sint eu sa imi dau cu parerea? Va apreciez enorm si invat multe de la dvs. Dar cum au mai scris si altii, prea multa desteptaciune atrage capcane mari. Ratiunea ca ratiunea, dar ce facem cu eul?

Va plac cartile lui Jim Hohnberger?

January 2nd, 2009 at 9:58 am
 175 

Nelu 172

La multi ani !
Imi place expresia ta:–ajunge cu urarile ,acum inapoi in “transeie” !
Nelu ,draga ma indoiesc ca tu ai studiat subiectul cu Antiochus Epifanus din perspectiva “evanghelicilor”!
Poate gresesc ,dar suspiciunea mea este ca in afara de “lectiunea de sabat”si obiectiunile scrise acolo ,informatiile tale nu depasesc nivelul respectiv.

Nelu draga tu spui ca antiochus epifanus nu poate sa fie cornul cel mic deoarece el este chiar unul din cele patru coarne .

Aceasta fraza tradeaza insuficienta informatilor citite de tine .

Citeste urmatoarea informatie si vei vedea ca ce ai spus tu este “istorie dupa ureche” .

-312-281….. Seleucus I Nicator
281-261….. Antiochus I Soter
261-246….. Antiochus II Theos
246-225….. Seleucus II Callinicos
225-223….. Seleucus III Ceraunos
223-187….. Antiochus III The Great
187-175….. Seleucus IV Philopater
175-164….. Antiochus IV Epiphanes
164-150….. Antiochus V Eupator
162-150….. Demetrius I
150-145….. Alexander Balas
(145-139 and 129-125) Demetrius II
139-129….. Antiochus VII
……..
69-64………Antiochus XIII
65-64………Philip II ::

Deci –unul din cele patru coarne ,care sa format dupa caderea lui Alexandru este imperiul Seleucid si cel care a fost primul rege se numea Seleucus -I- Nicanor in anul 312-281 si nu Antiochus Epiphanus care a venit doar in anul 175-164..

Concluzie Antiochuss Epiphanus este in realitate un corn care a iesit din unul din cele patru coarne ce au inlocuit imparatia lui Alexandru.

Daca vrei mai multe informatii citeste site-ul

http://dedication.www3.50megs.com/dan/epiphanes.html

Succes in studiu si tine minte —Informatia corecta —este foarte importanta in desbateri cu privire la istorie si sau aplicatii teologice.

Edi are o expresie :–explicatia cea mai simpla si in context este de obicei cea adevarata -!

In context –Daniel –cap 8 –cornul cel mic aplicat la Papalitate te forteaza sa faci foarte multa “gimnastica mentala ”

Multumesc de urarea de la urma !
O concluzie ce ignora –contextul-local ,si modul cum autorul foloseste cuvintele ,-orcit am :boteza-o noi ,sau “afuma cu cadelnita “tot fantezie ramine .
Sa aplici la papalitate –o poti face numai “torturind” definitia cuvintelor folosite de Daniel.
Intrebare —incearca sa studiezi ce insemnatate si cum se foloseste in biblie cuvintele—
1–ostirea cerului
2-spre rasarit ,apus si tara minunata
3-a doborit la pamint o parte din ostire
si din stele
4–capetenia ostirii
5-jertfa necurmata
6–surpat locasul sfint
7–oastea a fost pedepsita
8–cornul cel mic cap–7 diferit de cornul mic cap 8
In cap 7–cornul cel mic apare in imparatia romana
In cap 8–cornul mic apare din unul din cele patru coarne a imparatiei grecesti

Cind aceste cuvinte sint intelese dupa modul cum le foloseste Daniel si alti autori biblici ,concluzia va fi clara si :fantezia va cadea la
pamint !!

Exemplu
Vers–10—sa inaltat la ostirea cerului si si a doborit la pamint o parte din ostirea aceasta.

1–ce ostire din cer a doborit papa la pamint ?
2-vers 11–zice ca a surpat locasul sfint
Cum a putut papa sa surpe locasul sfint din cer ??

Da sint de acord cu tine “limbajul “este figurativ ,dar asta nu inseamna ca putem crea orce fantezie ne trece prin cap si sa o aplicam la text.

Explicatia este mult mai simpla ”

Poporul lui Dumnezeu pe pamint este numit ostirea Domnului,printul ostirii este marele preot care reprezenta pe Dumnezeu .
Antiochus a doborit stele (conducatorii poporului) ,a pus el un mare preot ,a desfintat jertfa necurmata.si a inceput elenizarea evreilor ,a adus jertfe necurate in templu ,si-a facut de cap in “calcarea in picioare “a sanctuarului pina cind sa ridicat Juda Macabeul si a facut razboi cu el ,l-a invins si a inceput curatirea templului,(restaurarea) si aducerea de jertfe . zilnice si necurmate.
Totul a durat aproximativ –2300 de seri si dimineti (referire la jertfele de seara si dimineata)
Simplu ,concis,la subiect si fara “gimnastica mentala”-si se poate verifica cu istoria .
Interpretatre ta este exact ce spui :o interpretare ,ce ignora contextul si definitia cuvintelor folosite de Daniel si biblie.

Tot mai multi teologi adventisti recunosc :slabiciunea” argumentelor folosite cu referire la Papa.

Nelu –nu prea am inteles ce vrei sa spui cu urmatoarea expresi

Nu are cum sa calce Antioh, Templul, timp de 3,5 ani,din moment ce cornul care terfeleste in picioare lucrarea din Templu,iese tocmai din unul din cele 4 coarne anterioare,din care face parte si Antioh (Siria),iar daca vrei in continuare sa crezi buchia asta””

Antiochus este exact un imparat ce a iesit din cele patru coarne in care sa destramat imparatia lui Alexandru. Exact cum spune Daniel !!
Unde este problema ??

Multumesc pentru comentariu !!
Beni

January 2nd, 2009 at 11:17 am
monica clipa
 176 

D-lui Florin Laiu 170
“Ratiunea”la care face apel fr Edi,cu atat patos,tocmai pentru a nuanta cat de mult a lipsit pana acum,nu mi se pare deloc(din pozitia mea,umila,fireste)ca ar ocoli Biserica ca organism viu(din contra),ci mai degraba ocoleste(si ati vazut bine!)Biserica ca institutie( de stat sau omeneasca).Astfel,ma intreb ,din care pozitie sunteti ingrijorat,din pozitia celor doua treimi sau a uneia singure ramase?!
Iar cu privire la”cei saraci cu duhul”,sa inteleg ca faceti parte din ei, iar ceilalti indivizi au doar oroare de conformism?!
Personal, am oroare de conformismul institutional cand e vorba de relatia mea cu un Dumnezeu ce nu poate fi, si nici nu a fost vreodata ingradit de acesta.E pacat?
Daca as fi mai incisiva v-as intreba:putea un Dumnezeu irational sa creeze o lume rationala? Va straduiti sa explicati ca de fapt e invers?!Dar nu voi fi si incisiva.Raman la ratiunea ce mi s-a daruit prin dragostea Lui.
va salut cu simpatie,de altfel

January 2nd, 2009 at 1:18 pm
Florin Laiu
 177 

Beni 150:
,,Cornul acesta mic ,in tara cea minunata (Israel)si nu in cer a izbutit ,in ce a inceput.”
Iar profanarea templului a durat 3,5 ani si aceasta a fost facuta de catre Antioh Epihanes .

Beni, indiferent de identitatea cornului şi de modul în care interpretezi profeţia, am o curiozitate: Cum ai descoperit că Antioh a profanat templul timp de trei ani şi jumătate? E nevoie să ne destăinui sursa istorică, nu ne trimite la comentarii de mâna a doua.

January 2nd, 2009 at 5:07 pm
Florin Laiu
 178 

pt monica clipa 176

Domniţă, nu am nimic împotriva raţiunii. Eu am replicat unei afirmaţii făcută de Mr EC şi sper că m-a înţeles. Singurul lucru pe care vreau eu să-l subliniez, este că sunt multe feluri de raţiuni, care nu coincid neapărat cu raţiunea Creatorului, descoperită în Revelaţie. Şi este la fel de adevărat că Dumnezeu n-a dat acest dar unei elite, ci întregii Biserici. Nu toţi o exersează în aceeaşi măsură, într-adevăr, unii o folosesc numai în cele pământeşti cu oarecare succes, iar alţii o supraexersează încât o fac elastică şi adaptabilă la sugestii de dincolo de raţiune. Raţiunea ne-a fost dată pentru a-l înţelege pe Dumnezeu în mod suficient cât să-L putem crede, nu pentru a-L verifica noi pe EL în toate lucrurile, nici pentru a compensa prin speculaţii lipsa de informaţie şi de orientare. Numai acea raţiune este bună, care este destul de critică pentru a se critica pe sine.

Iar cu privire la atitudinea de respect faţă de autoritatea Bisericii, mai bine să citim ce este scris, decât să raţionăm strâmb:

Luca 10:16 “Cine vã ascultã pe voi, pe Mine Mã ascultã; şi cine vã nesocoteşte pe voi, pe Mine Mã nesocoteşte; iar cine Mã nesocoteşte pe Mine, nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” (aceste cuvinte le-a spus Iisus ucenicilor pe vremea când erau destul de imperfecţi, totuşi El le-a dat o autoritate specială)
“God has invested His church with special authority and power which no one can be justified in disregarding and despising, for he who does this despises the voice of God”.–(EGW, Acts of Apostles, 1911:164). http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=35618820&K=182533010210908258&M=P

January 2nd, 2009 at 5:38 pm
Florin Laiu
 179 

BP 175
“Exemplu: Vers–10—sa inaltat la ostirea cerului si si a doborit la pamint o parte din ostirea aceasta.
1–ce ostire din cer a doborit papa la pamint ?
2-vers 11–zice ca a surpat locasul sfint
Cum a putut papa sa surpe locasul sfint din cer ??”

Răspuns: Ce oştire din cer a doborât la pământ Antioh? Când a surpat Antioh locaşul sfânt (din cer sau de pe pământ, nu contează!).

Beni, zici că băiatul e doar la nivelul şcolii de sabat. Dar mă tem că tu nu eşti pe nici unde, nici la şcoala de sabat n-ai învăţat ce trebuia, nici la cea de duminică.

Ar fi foarte interesant să ne oferi aici ceva date despre modul şi timpul în care nebunul de Epiphanes a “surpat” (dărâmat) templul de la Ierusalim.

January 2nd, 2009 at 5:45 pm
Florin Laiu
 180 

Dragă lunapark 173

Judecata celor vii vine în dreptul cuiva după ce Dumnezeu l-a pregătit pentru aceasta. Momentul acesta este imediat înainte de închiderea timpului de probă, este timpul sigilării, timpul în care oamenii aleg fie sigiliul lui DUmnezeu, fie stigmatul fiarei. Iar Dumnezeu va confirma, în judecată, ce a ales fiecare. Cei sigilaţi sunt sigilaţi şi cu Duhul Sfânt în aşa fel încât Dumnezeu îi împuterniceşte să poată trece prin orice încercare şi să reziste. Nu-ţi face griji. Grija noastră este să trăim acum cu Dumnezeu, şi va avea El grijă să ne ducă de mână şi atunci.

January 2nd, 2009 at 5:52 pm
Florin Laiu
 181 

EGW, Special Testimony to Battle Creek Church (1896:34):

“The Spirit of God is departing from many among his people. Many have entered into dark, secret paths, and some will never return. They will continue to stumble to their ruin. They have tempted God, they have rejected light. All the evidence that will ever be given them they have received, and have not heeded. They have chosen darkness rather than light, and have defiled their souls. No man or church can associate with a pleasure-loving class, and reveal that they appreciate the rich current which the Lord has sent to those who have simple faith in his word. The world is polluted, corrupted, as was the world in the days of Noah. The only remedy is belief in the truth, acceptance of the light. Yet many have listened to the truth spoken in demonstration of the Spirit, and they have not only refused to accept the message, but they have hated the light. These men are parties to the ruin of souls. They have interposed themselves between the heaven-sent light and the people. They have trampled upon the word of God, and are doing despite to his Holy Spirit.”

Poate învăţăm şi noi ceva din asta.

January 2nd, 2009 at 5:57 pm
 182 

monica -clipa

Foarte buna distinctia–biserica ,organism viu sau biserica,institutie !!

Multi cad in greseala de a confunda –una cu alta !
Intrebarea mea pentru cei ce fac aceasta confuzie este :ce nume purta Institutia credinciosilor ce a fost persecutata de “institutia catolica ” timp de 1260 de ani ??

Erau toti acesti crestini timp de 1260 de ani membrii in vreo Institutie organizata pe conferinte si uniuni ?

Pionierii adventismului purtau ca emblema de onoare lozinca :-
1–noi nu avem un crez
2–organizarea in conferinte si uniuni este primul SEMN cind crestinii se unesc cu, sau devin Babilon.

Babilonul in Istorie ,a inventat –inchizitia–,
Institutia adventa are o grupa de TEOLOGI si administratori platiti cu bani buni , ce joaca rolul inchizitiei si stau pe post de CAINI-ce zic ei, pazesc turma.

Institutile crestine isi apara -instituta-si nu interesele crestinilor autentici.
Crestinii autentici sint in multe institutii ,dar institutile nu apara interesele acestor oameni.

Si ca eroii credintei din epistola -evrei-cap 11
acesti oameni devotati sint marginalizati si discreditati cind incep sa arate apostazia –INSTITUTIEI–!!
Nu sint un adept al “crestinului singuratic”si fara comuniune frateasca ,dar a apara INSTITUTIA in mod orbesc chiar si atunci cind devine –un instrument –de putere si control in ingradirea libertatii de constinta ,acest fapt nu mai poate fi tolerat ,si este obligatia noastra de a protessta.,si sa schimbam orinduirile INSTITUTIEI.
Aceasta regula se aplica in politica sociala cit si politica institutiilor religioase.
Capul plecat nu-l taie sabia este doar pentru cei fara coloana vertebrala si ajunsi –spalati la creier-!
Cartea EVREI cap 11–acei oameni nu degeaba au fost numiti –EROII CREDINTEI–
Au intrat in ISTORIE ,ceilalti nu sint pomeniti de nimeni !!
Lumina descopera lucruri ascunse ,si e si normal sa stirneasca OPOZITIE .
Monica–felicitari pentru folosirea darului primit de la Dumnezeu !!
La multi ani ! Beni

January 2nd, 2009 at 6:54 pm
Danut Tanase
 183 

Inca o data la multi ani tuturor !
Cred ca este deja timpul sa nu mai batem apa in piua cum se spune in popor, ci sa trecem la hrana tare, adica la STANCA care este Hristos.
La postul 178 se da urmatorul text biblic, prin care se doreste justificarea autoritatii bisericii, indiferent cum se numeste aceasta, aici se numeste AZS :
“”Cine vã ascultã pe voi, pe Mine Mã ascultã; şi cine vã nesocoteşte pe voi, pe Mine Mã nesocoteşte; iar cine Mã nesocoteşte pe Mine, nesocoteşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Apoi se serveste explicatia de mai jos :
“(aceste cuvinte le-a spus Iisus ucenicilor pe vremea când erau destul de imperfecţi, totuşi El le-a dat o autoritate specială)”

Analiza :
Intrebare : cine i-a trimis pe ucenici ?
Raspuns : Hristos
Intrebare : al cui era mesajul transmis de ucenici oamenilor ?
Raspuns : al lui Hristos
Intrebare : Cine era de fapt autoritatea din spatele lor si din ei ?
Raspuns : Hristos
Intrebare : daca oamenii desconsiderau cuvintele lui Hristos spuse de ucenici pe cine desconsiderau de fapt ?
Raspuns : pe Hristos.
Recapitulare : trimiterea a fost facuta de Hristos, mesajul era al lui Hristos, autoritatea era a lui Hristos.
Intrebare : unde este autoritatea oamenilor aici ? a unei organizatii ? a unui grup de oameni ? Nu este. Daca nu ai trimiterea, mesajul si autoritatea lui Hristos nu ai nimic de fapt.
Cand vesteau Evanghelia Vesnica vorbeau ucenicii din intelepciunea LOR ?
Aveau ucenicii un mesaj al LOR pentru lume ?
Aveau ucenicii o autoritate a LOR ?
Raspuns : NU, la toate intrebarile de mai sus.
Si atunci noi de ce sustinem ideea ca toate aberatiile, ratacirile, minciunile si interpretarile gresite ale oamenilor adunati in biserici, organizatii, secte, miscari, etc…reprezinta autoritatea, invatatura si trimiterea lui Hristos ?
Si cum gura pacatosului sub influenta Duhului lui Hristos numai adevarul lui Hristos poate rosti, da dreptate textului biblic spunand :
“(aceste cuvinte le-a spus ISUS ucenicilor pe vremea când erau destul de imperfecţi, totuşi EL le-a dat o autoritate specială)”
Si atunci pun si eu intrebarea finala ca sa intelegeti ceea ce am vrut sa spun cu acest comentariu :
Are BAZS in invatatura ei numai adevarurile lui Hristos sau si basme lumesti ?
Si daca are in invatatura ei si basme lumesti inventate de ea, de ce se crede reprezentanta a lui Hristos, si poate sa dea note bune sau sa afuriseasca ? Hristos nu a trimis-o in lume sa vorbeasca vorbele EI si invataturile EI. Daca face asta nu este trimisa de Hristos, deci nu are nici o autoritate de fapt asupra nimanui. Vedeti ce simplu este totul ?
Cat priveste Ratiunea, si batalia din jurul ei, va luptati cu morile de vant, va pot spune ca omul cu mintea lui, fara Duhul lui Hristos nu a inteles, nu intelege si nu va intelege NICIODATA pe Dumnezeu, oricata Ratiune va avea si oricata invatatura. Punct.

Cu respect,

January 3rd, 2009 at 5:41 am
Danut Tanase
 184 

Buna Arius,

multumesc pentru mesajul de sfarsit de an si te asigur ca si reciproca este valabila, adica si eu am invatat multe de la tine, ca si de la toti ceilalti de pe acest forum.
La postul tau 119 tu spui asa :
“Daca Isus si-a incheiat lucrarea la cruce, ce rost mai are insasi mijlocirea Sa din ceruri?… Ca doar la cruce Isus a facut si mijlocire, nu-i asa?… ”
DA, la cruce Hristos a facut MIJLOCIREA, singura si definitiva mijlocire pentru neamul omenesc, murind din cauza pacatului omenirii.
Fratele meu, la cruce, dupa acel “S-a sfarsit” Hristos ne-a salvat pentru totdeauna din pacat si a facut absolut tot ce trebuie ca sa ajungem din nou in Imparatia Tatalui Sau.
Hristos acum nu mai mijloceste in sensul ca sta undeva in cer, chiar si in Sfanta Sfintelor, si la fiecare pacat facut de oameni, fuge la Tatal Sau si ii arata ranile de la maini si de la picioare, implorandu-l pentru iertarea pacatosului, asa cum pueril mai cred unii crestini imaturi spiritual.
Prin insasi faptul ca Hristos s-a asezat O DATA PENTRU TOTDEAUNA la DREPATA TATALUI, pe scaunul LUI de domnie, demonstreaza ca MIJLOCIREA este perfecta, definitiva si facuta O SINGURA DATA de Hristos, LA CRUCE.
Argument : daca nu ar fi fost asa, Hristos nu ar mai fi fost primit in cer de Tatal Sau, nici pomeneala sa mai stea si la dreapta Tatalui. Prin Jertfa Sa pentru pacat, el a MIJLOCIT de fapt. In asta a constat si consta MIJLOCIREA.
MIJLOCIREA lui Hrisos este facuta O SINGURA DATA, la CRUCE, dar cu efecte continue pentru omenire.
Biblia spune clar ce face acum Hristos in cer, sta la dreapta Tatalui ca biruitor al pacatului si a lui Satana si asteapta ca dusmanii lui sa fie facuti asternut al picioarelor Sale.
“”Sezi la dreapta Mea, pânã voi pune pe vrãjmasii Tãi asternut al picioarelor Tale?”
“….dupã ce a adus o singurã jertfã pentru pãcate, S-a asezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, si asteaptã de acum ca vrãjmasii Lui sã-I fie fãcuti asternut al picioarelor Lui. Cãci printr-o singurã jertfã El a fãcut desãvârsiti pentru totdeauna pe cei ce sunt sfintiti. ”
Acestea sunt textele care spun clar ce ti-am scris mai sus cu cuvintele mele.
Hristos nu mai face nimic senzational in cer, nu mai are nimc de facut, a facut deja TOTUL, Hristos acum DOAR ASTEAPTA ca Tatal Sau sa-si tina promisiunea facuta LUI, adica : “voi pune pe vrãjmasii Tãi asternut al picioarelor Tale?”

Iar sublimul invataturii “asternut al picioarelor Sale” sta in faptul ca aceasta expresie inseamna de fapt ca Pamantul ca planeta va fi din nou supus numai lui Dumnezeu si nimanui altcuiva, adica Hristos a biruit perfect si definitiv pacatul si a readus pentru totdeauna familia umana in marea familie a lui Dumnezeu. Iata textele care sustin aceasta :
“Asa vorbeste Domnul: ,Cerul este scaunul Meu de domnie, si pãmântul este asternutul picioarelor Mele! Ce casã ati putea voi sã-Mi ziditi, si ce loc Mi-ati putea voi da ca locuintã? Toate aceste lucruri, doar mâna Mea le-a fãcut, si toate si-au cãpãtat astfel fiinta, – zice Domnul.”
,Cerul este scaunul Meu de domnie, si pãmântul este asternutul picioarelor Mele. Ce fel de casã Îmi veti zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnã?”
“Dar Eu vã spun: Sã nu jurati nicidecum; nici pe cer, pentru cã este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe pãmânt, pentru cã este asternutul picioarelor Lui;”
Iar esenta si implinirea deplina a acestei invataturi este :
“Tatã, vreau ca acolo unde sunt Eu, sã fie împreunã cu Mine si aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca sã vadã slava Mea, slavã, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcã Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.”

Vezi Arius ce frumoasa este simbolistica asternutului picioarelor lui Dumnezeu ?
“Dumnezeu, care a fãcut lumea si tot ce este în ea, este Domnul cerului si al pãmântului, si nu locuieste în temple fãcute de mâini.”

Imi pare rau pentru poporul advent, dar invatatura cu judecata de cercetare si cu ultima generatie deosebita de toate celelalte nu sta pe Cuvantul lui Dumnezeu.

Cu respect,

Iti dau

January 3rd, 2009 at 6:25 am
 185 

Florin Laiu

Fl:–Beni, indiferent de identitatea cornului şi de modul în care interpretezi profeţia, am o curiozitate: Cum ai descoperit că Antioh a profanat templul timp de trei ani şi jumătate? E nevoie să ne destăinui sursa istorică, nu ne trimite la comentarii de mâna a doua.
January 2nd, 2009 at 5:07 pm””

Florine,am mai trimis un raspuns mult mai amanuntit ,dar se pare ca sa pierdut pe drum.(e viscol mare la Chicago,iarna grea)

Doar pe scurt ,iata raspunsul meu :

1–The New Oxford Adnotated Biblie with the apocrypha.The revised standard version.
Daniel cap 8:14

“aceasta calcare in picioare a sanctuarului va dura trei ani si jumatate ”

2–The Reformation Study Bible By R,C Sproul –English Standarn Version–

Daniel 8:14 —” unii interpretatori inteleg prin 2300 de seri si dimineti ca fiind o referinta la sacrificiile de seara si dimineata
Exodus 29:38-42
Bazat pe aceasta sint 1150 de zile.
(1150 de seri +1150 de dimineti =2300 seri si dimineti impreuna si sint –TREI ANI si Jumatate )

3–1-maccabees cap 4 vers 36-61 spune acelasi lucru –trei ani si jumatate –de la invazia lui Antiochus pina la :curatirea templului “si restaurarea sevicilor de inchinare.

4–Ultima sursa este istoricul Josephus Flavius in descrierea despre –calcarea in picioare –efectuata de Antiochus –si “curatirea sanctuarului “facuta de Juda Macabeul.
Evreii pina in ziua de astazi sarbatoresc aceasta “curatire a sanctuarului”la sarbatoarea numita –HANUKA-sau sarbatoarea luminilor.

Eu inteleg foarte bine si interpretarea ta cu Papalitatea,dar sincer mie nu mi se pare ca se potriveste asa de bine cu descrierea facuta de Daniel si cum a fost inteleasa in istorie aceasta VIZIUNE.
Pe tine te respect dar interpretarea cu Papalitatea este “trasa de par”

Cu respect Beni

January 3rd, 2009 at 2:04 pm
monica clipa
 186 

Domnule Laiu,
Tin sa va multumesc ca mi-ati rapuns cu suficienta “lepadare de sine”,incat sa va pot urmari relatarea cu interes.
Vorbind despre ratiune,considerati ca ea e folosita fie ” numai in cele pamantesti”ori adusa in celalalt capat al extremei dincolo de ea insasi.
Nu intentionez sa va contrazic dar cu respectul cuvenit va asigur ca exista si o cale de mijloc.Cea in care ratiunea isi are originea intr-o putere creatoare, a lui Dumnezeu, si a carui rol se dovedeste intotdeauna a fi indispensabil.
Cei care o’ supraexerseaza” si o fac”elastica si adaptabila”o pot face din trei motivatii distincte:
1-nu-si dau seama;
2-doresc sa epateze;
3-traind intr-un mediu in care i s-a sugerat sau impus,chiar,sa faca abstractie de ratiune(pe motiv ca e pacat sa stii prea multe),individul este indreptatit astfel,tocmai la ea sa recurga in dorinta de a demonstra contrariul .Deci iata ca poate fi normala si o astfel de abordare,care sa para exagerata pentru unii,dar utila pt altii .
Sustineti ca “ratiunea ne-a fost data pentru a-l intelege pe Dumnezeu in mod suficient cat il putem crede,nu pt a-l verifica noi pe el in toate lucrurile”.Sa inteleg de aici ca v-ati folosit ratiunea in a studia mai mult decat mine, astfel incat sa putem ajunge amandoi la acelasi nivel de credinta?Daca,da ,de ce va mirati ca altora le-ar trebui mai mult studiu?
Cu privire la atitudinea de respect fata de autoritatea Bisericii teoretic aveti dreptate ,dar,personal vorbind am suficienta suspiciune cu privire la autoritatea celei ce se socoteste singura ,a fi autoritate bisericeasca,dar care si-a pierdut demult..omenia.
va multumesc si pt documentatie.
un an bun va doresc!

January 3rd, 2009 at 4:37 pm
Florin Laiu
 187 

beniamin plesa 185

“1–The New Oxford Adnotated Biblie with the apocrypha.The revised standard version. Daniel cap 8:14: “aceasta calcare in picioare a sanctuarului va dura trei ani si jumatate.”

Din nefericire, nu am o traducere NOAB şi nu pot verifica dacă NOAB se referă în Da 8:14 la trei ani şi jumătate. Cred că traducătorii n-ar fi îndrăznit să pună în text aşa ceva, fiindcă nu au absolut nici o justificare. NOAB fiind o traducere adnotată, este posibil ca într-o notă de subsol să apară această interpretare. Dar realitatea este că aceia care aplică această perioadă la Antioh Epifanes (2300, fie în sensul de zile, fie în sensul de jertfe zilnice) au mari dificultăţi şi nu se pot pune de acord cu privire la interpretare. Nu există absolut nici o bază pentru a echivala cele 2300 X cu “trei ani şi jumătate”.

“2–The Reformation Study Bible By R. C Sproul –English Standard Version– Daniel 8:14 —’unii interpretatori inteleg prin 2300 de seri si dimineti ca fiind o referinta la sacrificiile de seara si dimineata Exodus 29:38-42. Bazat pe aceasta sint 1150 de zile. (1150 de seri +1150 de dimineti =2300 seri si dimineti impreuna si sint –TREI ANI si Jumatate).’”

În primul rând, orice citire care permite să se înţeleagă 2300 jertfe de dimineaţă şi de seară este greşită, nu are altă justificare decât dorinţa de a aplica această perioadă la Antioh. Dar chiar şi aşa, 1150 zile nu fac trei ani şi jumătate. În Daniel 12 şi Apocalipsa 11 şi 13 aflăm că cei trei ani şi jumătate sunt 1260 sau chiar 1290 zile, nu 1150 zile.

“3–1-maccabees cap 4 vers 36-61 spune acelasi lucru –trei ani si jumatate –de la invazia lui Antiochus pina la :curatirea templului “si restaurarea sevicilor de inchinare.”

Nu ştiu cum citeşti tu de găseşti trei ani şi jumătate în 1 Macabei, când toată lumea teologică ştie că acolo sunt EXACT TREI ANI, de la 25 Kislew anul 145, la 25 Kislew anul 148, duă Era Seleucidă (vezi 1Mac 1:57.62 şi cap 4:52.59).

“4–Ultima sursa este istoricul Josephus Flavius in descrierea despre –calcarea in picioare –efectuata de Antiochus –si “curatirea sanctuarului “facuta de Juda Macabeul.”
De acord, dar Josephus nu are altă sursă istorică pentru aceste evenimente, decât cărţile Macabeilor şi repetă că profanarea templului a durat EXACT TREI ANI. Verifică în Josephus, Antiquities of the Jews, 12:319-322 (sau cap 7: 6-7 la adresa http://www.ccel.org/ccel/josephus/works/files/ant-12.htm .

Evreii antici au identificat cornul cu Antioh, dar n-au reuşit să explice şi perioada de 2300 în acest mod. După războaiele cu romanii au început să identifice cornul cu Roma, dar de asemenea fără a găsi un sens unitar perioadei. Părinţii Bisericii au identificat acest corn (ca şi pe “Împăratul de la miază-noapte” din Daniel 11:21-45) cu Antioh ŞI Antichrist. Există câteva detalii despre acest corn care se potrivesc cu Antioh în Daniel 8. Dar altele nu se potrivesc. Dacă micul corn din Daniel 7, supranumit Antichrist de către creştini încă din primele secole, este identificat corect, atunci nu mai este nici o problemă în a recunoaşte în cornul din Daniel 8 Papalitatea, ca succesor spiritual legitim al lui Antioh Epifanes. S-ar putea obiecta că nu este o succesiune politică normală, dar indiferent ce soluţie s-ar găsi, continuitatea politică lipseşte, trebuie să ne mulţumim cu cea spirituală. Se afirmă că acest corn care apare în perioada elenistică, indiferent de identitate, îşi continuă isprăvile până în timpul sfârşitului (Da 8:17.19.26). Dar Antioh a murit cu peste 21 secole în urmă, iar timpul sfârşitului, în mintea lui Daniel este în legătură cu eliberarea finală şi învierea (Da 11:45; 12:2.4.13), Antioh a murit, dar cornul încă trăieşte, nu i-a venit sfârşitul. În Da 8:25, sfârşitul acestui corn este descris într-un limbaj asemănător cu cel din Da 2:34.45 şi Da 11:45, deci este pus în legătură cu venirea Domnului.

În concluzie, care interpretare este mai trasă de păr?

January 3rd, 2009 at 5:34 pm
Florin Laiu
 188 

beniamin plesa 182, danut tanase 183, arius şi toţi cei care sunteţi din acelaşi aluat rebel, toţi care condiţionaţi autoritatea Bisericii de acceptarea ereziilor voastre, nu aveţi dreptate.

Ba mai mult, doctrina voastră este obraznică în această privinţă, deoarece este evident că un credincios care a intrat într-o biserică reală (instituţie) prin botez, şi nu într-o biserică iluzorie (“invizibilă”, de peste tot şi nicăieri), recunoaşte prin aceasta realitatea acelei biserici ca fiind a lui Dumnezeu şi îşi asumă între altele şi datoria de a respecta autoritatea Bisericii în sfera ei legitimă.

Concepţia voastră romantică şi infantilă despre lipsa de organizare a creştinilor persecutaţi în evul mediu nu corespunde cu realitatea. Pur şi simplu voi creaţi o istorie a voastră, din imaginaţie, după dorinţă. Cât priveşte spiritul vostru, Dumnezeu să mă ferească de aşa ceva, fiindcă voi nu mai ştiţi nici ce vorbiţi, nici ai cui sunteţi. Cum puteţi să susţineţi că sunteţi din trupul lui Christos, când voi dispreţuiţi Biserica, trupul lui Christos?

Iisus a organizat pe cei 12, i-a trimis doi câte doi în lucrare, unul din ei a fost trezorier, trei au format un grup special care a fost permanent cu Iisus, iar dintre aceştia unul era reprezentantul întregului grup. Pe măsură ce Biserica s-a dezvoltat, s-a dezvoltat şi organizarea ei, încă din primul secol, aşa cum aflăm din Faptele Apostolilor şi din Epistole. Biserica lui Dumnezeu nu a fost NICIODATĂ o simplă frăţie egalitarist-anarhică, în care fiecare face ce este “inspirat” pe moment. Acesta este idealul rebelului Core, care striga conducătorilor Bisericii exact acelaşi mesaj al vostru, făcând caz chiar de numele Domnului:

Num 16:3 “Destul! cãci toatã Adunarea, toţi sunt sfinţi, şi Domnul este în mijlocul lor. Pentruce vã ridicaţi voi mai presus de Adunarea Domnului?”

E nevoie să mai amintesc că pe aceştia i-a înghiţit de vii pământul şi că păcatul nu li s-a putut ierta?
Nici Noul Testament nu a dus lipsă de astfel de eroi (3Ioan 1:9-10; Ap 2:15-16).

Mat 18:17 “Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte NICI DE BISERICĂ, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.”

January 3rd, 2009 at 6:22 pm
Florin Laiu
 189 

b plesa
“Si ca eroii credintei din epistola -evrei-cap 11
acesti oameni devotati sint marginalizati si discreditati cind incep sa arate apostazia –INSTITUTIEI–!!”

Greşit. Aceştia la care te referi nu sunt eroi ai credinţei, ci eroi ai necredinţei, sau, ca să fim mai îngăduitori, sunt eroi ai credinţei lor proprii, nu ai credinţei Bisericii lui Iisus. Şi nu sunt marginalizaţi şi discreditaţi, ci dacă îşi dovedesc infidelitatea faţă de Biserică în mod insistent şi încăpăţânat, sunt excluşi din rândurile Bisericii, “daţi pe mâna Satanei”. Pedeapsa este doar morală, nu are consecinţe economice, sociale, politice etc., prin urmare toate smiorcăielile care compară atitudinea intransigentă a Bisericii cu Inchiziţia sunt vorbe de prost gust. Mai bine pocăiţi-vă de atitudinea voastră, decât să vă întăriţi astfel unii pe alţii, instigând la rebeliune.

January 3rd, 2009 at 6:32 pm
monica clipa
 190 

Pt Beni
Mi-as dori sincer sa nu ai dreptate,dar din pacate e vizibil si destul de clar incotro ne indreptam.Drept sa iti spun, pt mine nu au atat de neagra semnificatie cuvintele:institutie,conferinte,uniuni,teologi etc daca ele au la baza premisele pline de bun simt ale Bibliei.
Prea putin m-ar interesa din ce structura organizatorica fac parte cei ce ma conduc atata timp cat acestia ar avea ca scop, zidirea indivizilor in adevarul lui Hristos.
Ba chiar si de caini m-as lasa condusa,daca as avea garantia biblica ca acestia nu-mi vor impiedica cresterea spirituala!!
Isaia insa zice:”toti pazitorii lui sunt orbi fara pricepere;toti sunt niste caini lacomi care nu se mai satura.Sunt niste pastori care nu pot pricepe nimic;toti isi vad de calea lor,fiecare umbla dupa folosul lui,fara abatere.”
Beni ,totusi ,mai sunt si exceptii,sa stii!Hai sa-i multumim lui Dumnezeu pt ei!….
Ps”..darului primit de la Dumnezeu..”Are you.. okay?!..

January 3rd, 2009 at 8:15 pm
Danut Tanase
 191 

Pentru Florin Laiu 188

nu stiu daca va trece acest comentariu pentru ca esti protejat la maxim pe acest site si numai tu ai voie sa improsti cu noroi, dar eu nu am sa faca asa ca tine ci am sa-ti raspund doar cu ce spune Scriptura.
Daca vei citi ceea ce Duhul lui Hristos spune tuturor bisericilor, vei vedea ca la toate le spune ce au BUN dar si ce au RAU. Le mai spune la toate sa pastreze ce au bun si sa elimine ce au rau, nu mai dau textele ca sa nu lungesc inutil postul, le gasiti in Aocalipsa.
Acum putina atentie, despre biserica TA, se spune :
“am sã te vãrs din gura Mea”
“esti ticãlos, nenorocit, sãrac, orb si gol,”
“Fii plin de râvnã dar, si pocãieste-te !”
Amigos, e groasa rau ! Sunteti ticalosi, nenorociti, orbi, goi si…..nepocaiti !!! Asa spune Dumnezeu, nu noi, adica eu Arius, Beniamin, etc….Si tu imi spui mie ca si eu trebuie sa fiu la fel ca tine ? Sa avem pardon, nu cumparam.
Dar exista o speranta si pentru cei ca voi.
Uite care este :
“te sfãtuiesc sã cumperi de la Mine aur curãtit prin foc, ca sã te îmbogãtesti; si haine albe, ca sã te îmbraci cu ele, si sã nu ti se vadã rusinea goliciunii tale; si doctorie pentru ochi, ca sã-ti ungi ochii, si sã vezi. Fii plin de râvnã dar, si pocãieste-te !”
Deci Amigos, aveti nevoie urgent de POCAINTA, dati drumul lui Hristos in casa, pentru ca inca il tineti la usa. Chiar tu pazesti usa la Bratianu. EL ne-a trimis pe noi cu Evanghelia Vesnica la voi.
“Iatã Eu stau la usã, si bat. Dacã aude cineva glasul meu si deschide usa, voi intra la el, voi cina cu el, si el cu Mine.”
Ce spui, n-ai vrea sa iei cina cu Hristos ? Ce poate fi mai intim si mai frumos decat o cina intre prieteni, tu si Salvatorul tau ?
“Si am vãzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie Vesnicã, pentru ca s-o vesteascã locuitorilor pãmântului, oricãrui neam, oricãrei semintii, oricãrei limbi si ori cãrui norod.” Inclusiv norodului adventist.

Cu respect,
P.S. Reciteste te rog ce am scris la emisiunea 22-Duios religia trecea, postul 93

January 4th, 2009 at 7:27 am
 192 

Florin Laiu

Cu tot respectul si dragoste crestina ,am o intrebare pe “limba ta”
Tu crezi ca faci parte din organizatia “LAODICEA”
Spunene-ne si noua la ce si la cine se refera Isus
cind face acea descriere negativa.???
1–Cine este “ingerul bisericii”care trebuie sa se pocaiasca ??
2–Poti sa ne dai citeva exemple CONCRETE In care conducerea (ingerul)organizatiei advente este –oarba,goala,nenorocita,si saraca ??

3–concret –care sint lucrurile ce Isus spune ca trebuie cumparate de biserica adventa ??

Tu aperi cu atita rivna ,o organizatie(nu vorbesc de indivizi izolati)ce Isus o descrie ca fiind corupta!!

Daca insa crezi ca aceasta organizatie A FOST REA dar acuma sa POCAIT spune-ne si nou in ce a fost rea si acum a renuntat la acea rautate.Da-ne exemple si nu doar “generalitati !!!
Apostolul Iacob spunea –credinta fara fapte concrete este moarta –!!
Tu ai “o credinta ca “sistemul,organizatia”este bun,,Domnul Isus spune ca este RAU si ticalos ,………..etc
Fi te rog doar odata CLAR si concret in raspunsurile tale.!!
Multi pe acest site te vad ca pe un “mercenar”care apara “orbeste”sistemul.
Parerea mea este ca atunci cind sistemul se “pocaieste”si isi schimba unele invataturi”care acum tu le aperi ,o sa fi intr-o situatie penibila.
Aminteste-ti de revolutia din 1989 ,–multi din cei care aparau sistemul comunist si preamareau pe Ceausescu ,au devenit “peste noapte” promotorii democratiei.
Organizatiile religioase trec prin aceleasi probleme ca si cele politice.
Astept raspunsul tau –.
Vrem exemple concrete la ce este rau in aceasta LAODICEIE !!
Sper sa ai curajul sa o faci !!
Ps–Ca unii “lenevesc ” acasa si dorm in zi de sabat uitindu-se la TV.sau ca nu toti sint “pregatiti “(vegetarieni)pentru TRANSLATIE nu te lega de aceste lucruri !!!
Nu acestea sint problemele LAODICEI !!!
Acum ai ocazia sa spui ADEVARUL asa cum i-l vede ISUS in aceasta LAODICIE.
Succes !!!!

Cu simpatie si rabdare chiar multa rabdare..
BENI

January 4th, 2009 at 8:52 am
 193 

Florin Laiu

FL :”daţi pe mâna Satanei”. Pedeapsa este doar morală, nu are consecinţe economice, sociale, politice etc.””

Pedeapsa este –DOAR–morala si nu…
Ce se vede clar in aceasta expresie este o “nostalgie”dupa o putere mai mare ,puterea de a confisca averile ,si privarea crestinilor de statutul social si politic.
Daca asta nu seamana a inchizitie ,atunci eu nu stiu sa mai citesc romineste!!

Multumesc la Dumnezeu ca Organizatia adventa (sistemul)nu are aceasta putere!!

Cite odata este bine sa analizezi ce spirit motiveaza rivna ta in a apara sistemul ,
Inca niciodata nu te-am auzit spunind ceva negativ despre SISTEM (oare chiar toate lucrurile si bune in ISRAEL ???)

We love you –Florine !!!
Beni

January 4th, 2009 at 9:05 am
Danut Tanase
 194 

Raspuns la Florin Laiu 188

F.L. spune :
“Ba mai mult, doctrina voastră este obraznică în această privinţă, deoarece este evident că un credincios care a intrat într-o biserică reală (instituţie) prin botez, şi nu într-o biserică iluzorie (”invizibilă”, de peste tot şi nicăieri), recunoaşte prin aceasta realitatea acelei biserici ca fiind a lui Dumnezeu şi îşi asumă între altele şi datoria de a respecta autoritatea Bisericii în sfera ei legitimă.”

F.L. ceea ce ai scris la 188 este valabil si despre catolici ai caror credinciosi tu spui ca se inchina lui Satana (Papa). Dupa spusa ta si aceasta biserica este a lui Dumnezeu, asa cum este si cea ortodoxa si cea baptista si cea penticostala, etc… Nu-i asa ? Deci sa le respectam pe TOATE in sferele lor legitime ! Asa ai spus, ca sunt toate organizate sau trebuie sa o respectam doar pe cea adventista ? Celelalte putand fi ignorate la capitolul acesta. Ceea ce spunem noi despre BAZS tu spui despre restul bisericilor, si le combati in sferele lor legitime, adica in practicile si invatatura lor, deci si tu faci acelasi lucru ca noi. De ce la tine este legitim si la noi nu este ? Vezi ca rationamentul asta al tau te duce intr-o groapa din care iesi cu greu.

Cu respect,

January 4th, 2009 at 9:37 am
 195 

Florin Laiu

FL:–. Dar chiar şi aşa, 1150 zile nu fac trei ani şi jumătate. ”

Da ,ai dreptaate –1150 de zile nu sint EXACT trei ani si jumatate !
Am vrut sa spun APROXIMATIV –trei ani si jumatate .
Poate fi –trei ani si ceva sau ,aproape trei ani si jumatate.

Calendarul evreiesc nu are 365 de zile ci doar 353. iar citeodata –leap year–are 383 de zile prin adaugarea unei luni de 30 de zile.

“The twelve regular months are: Nisan (30 days), Iyar (29 days), Sivan (30 days), Tammuz (29 days), Av (30 days), Elul (29 days), Tishrei (30 days), Cheshvan (29 or 30 days), Kislev (29 or 30 days), Tevet (29 days), Shevat (30 days), and Adar (29 days). In the leap years an additional month, Adar I (30 days) is added after Shevat, and the regular Adar is referred to as “Adar II”.

Daca tot iti place sa te “joci” cu numere ,cum explici –“o vreme ,doua vremi si o jumatate de vreme egal cu trei ani si jumatate ,adica 1260 de zile.9ani),si dupa acea sa aplici la anii 538-1798.

Apost. Ioan era evreu religios,anul lui putem zice avea 353 de zile .Trei ani si jumatate (evreiesti) sint doar 1235.5 de zile .

Deci teoria –538-1798 este falsa folosind calendarul evreiesc care are numai 353 de zile.

Florine –sper sa-ti amintesti ce am zis cindva:–nici o interpretare apocaliptica bazata pe NUMERELE biblice nu este “fara gauri”sau bulet proof !!
Parerea mea este ca numerele apocaliptice nu trebuie luate -LITERAL- ci doar simbloic.
Ex–144000 de mi –astazi numai adventistii fanatici si needucati mai cred ca este vorba de EXACT 144 de mii !
Biserica sa corectat de aceasta greseala si afirma ca este DOAR un numar simbolic.
Tu stii bine aceste lucruri ,dar citeodata le IGNORI –ca sa-ti iese TEORIA.

Deci –daca trei ani si jumatate evreiesti .nu sint 1260 de zile ,ci 1235 de zile , atunci te intreb :–ce sa intimplat in anul 1773 ??
538+1235=1773

Sper sa vezi in ce incurcaturi ai intrat cu acest sistem de calcule !!

Si toate au plecat de la faptul ca tu ai vrut trei ani si jumatate EXACT.
Sti proverbul–ce-i bun pentru gisca ,este bun si pentru giscan !!

Folosind calendarul lui DANIEL ,care era EVREU –toate calculatiile adventiste sint anapoda si nu duc la nici un rezultat real !!

Atentie –calendarul evreiessc avea citeodata 13 luni –asta complica si mai mult -calculele pionierilor adventisti.

Cu simpatie , Beni

January 4th, 2009 at 10:36 am
 196 

Pentru cei ce vor sa cunoasca mai mult despre calendarul evreiesc si iregularitatile lui cititi ‘:

The missing years and Daniel

A popular explanation for the missing years suggests that the Jewish sages interpreted the prophecy in Daniel 9:24–27 as meaning that there would be 490 years from the destruction of the First Temple to the destruction of the Second Temple and, working backwards from the destruction of the Second Temple (in 3828 AM), wrongly dated the destruction of the First Temple (in 3338 AM).

A variation on this argument states that the Jews deliberately altered the dating so that the true date of the “anointed one” mentioned in Daniel 9:25 would be hidden. One version of the argument states that the Jews deliberately distorted the dating to hide that the prophecy refers to the messiah. Other apologists have countered with claims that the dating was indeed altered for one or another reason and should be understood as fable, not history.

However, these explanations are problematic as the verse in question refers to a period of “70 weeks,” that is, 490 days, not years. The traditional Jewish understanding is that the prophecy relates to the Persian king Cyrus who is also called the “anointed one” in Isaiah 45:1. The interpretation of the verses as years between the destructions of the temples is due to the 11th century commentator Rashi writing long after the chronicles giving this difference as 490 years. Christians also interpreted these verses as years in order to connect them to Jesus although Rashi’s interpretation is such that it upholds the tradition that the anointed one in question is Cyrus. The confusion may also be because the Hebrew word for “week” was spelled the same way as (and comes from the same root as) the word for “seven”, hence “70 sevens” instead of “70 weeks”. See Prophecy of Seventy Weeks.””

sursa este :

http://en.wikipedia.org/wiki/Missing_Years

Beni

January 4th, 2009 at 11:19 am
 197 

Florine

Vreau sa fie “drept si nepartinitor,!
Iti dau si o sursa de comentarii ,ce vor sa demonstreze ca “anul profetic”este de doar 360 de zile .

Ei fac urmatoarea speculatie si ajund la 360 de zile.

Anul solar are 365 de zile
Anul lunar are 353 sau 354 de zile
speculatia –365+353=718
718:2=359 (aprox.360 )

Daca astfel de speculatii te satisfac -ok-.
dar eu nu le “cumpar”

Citeste mai multa speculatie pe urmatorul site:

http://www.360calendar.com/index.htm
http://www.360calendar.com/bible-prophecy-360-days-calendar-2a.htm

Sper sa te doara capul citind speculatile referitor la anul profetic de 360 de zile.

Sau poate esti de acord cu ei ,de altfel ,modul tau cum ajungi la concluzi si al lor ,este foarte asemanator.

Have a nice day !!
Beni

January 4th, 2009 at 11:52 am
 198 

pt.Beniamin Plesa
in Gen.se spune clar ca o seara si o dimineata inseamna o zi
Ezechiel 4.6 si Numeri 14.34 arata ca in profetie o zi inseamna un an
Antiochus Epiphanus nu reprezinta cornul cel mic din mai multe motive:
– nu a domnit la “sfarsitul stapanirii”Seleucizilor (Dan.8.23)ci pe la jumatatea ei
– cornul cel mic exista “in timpul sfarsitului”cf.Dan.8:12,17,19.,pe cand A.E.a murit in anul 164 i.Hr.
– cf.Dan.8,11 cornul cel mic a distrus locul sfant din sanctuar,A.E a pangarit acel loc ,sanctuarul fiind distrus mult mai tarziu in 70d.hr.
– Dan.9,24-27 darama de fapt intreaga poveste despre acest A.E
Cat despre Laodicea intradevar Ingerul Domnului trimite avertizari,dar ne da si rezolvarea
Cert e ca Laodicea e singura biserica pe calea Domnului,pe calea vietii,iar Dumnezeu in marea Iubire fata de copiii Sai ne mustra si ne ofera indreptare
Indemnul la pocainta nu inseamna ca biserica e pierduta ca abatere de la principiile moralei crestine autentice, fiind singura biserica pe calea credintei,ci poate fi pierduta ca mod de aplicare a acestor principii, ca mod de traire spirituala
Fiind calauzita de lumina adevarului biblic poate cadea din cauza neaplicarii acestei redesteptari in modul de viata

January 4th, 2009 at 6:04 pm
 199 

pt.Florin Laiu
Nu stiu de ce aveti o exprimare atat de acida si lipsita de argumente in subiecte care vin in contradictie cu principiul adventist de gandire.
Pt.ca in afara de etalarea unor termeni si a faptului ca exprimati revolta fata de alt mod de gandire nu aduceti nici o dovada care sa contrazica acel mod de gandire.Suntem oameni,limitati ca mod de intelegere,totusi Dumnezeu ne-a dat Scriptura pentru a ne hrani din ea, si cu ajutorul Duhului Sfant sa crestem cu aceasta hrana si sa o impartim si altora.
Am ajuns totusi sa cred ca si aceste emisiuni ale fr,Edi Const. si S.Petrof ne fac totusi sa ne redefinim identitatea , sa ne redescoperim pe noi ca crestini ,cine suntem si de partea cui suntem, facand abstractie de cateva postari care depasesc intr-un fel limita unei bune colaborari si schimburi de idei.

January 4th, 2009 at 6:18 pm
Florin Laiu
 200 

Lui BP 195

În cartea lui Daniel sunt mai multe perioade exacte, socotite în zile. Dacă 2300 zici că se referă la 1150 de zile, dacă trei vremi (ani) şi jumătate din Daniel 7 înseamnă 1260 zile (cf. Ap 12), dacă avem apoi 1290 şi 1335 de zile (Dan 12), este clar că se urmăresc perioade EXACTE, nu aproximative. Aş putea admite o rotunjire de până la 2 unităţi, dar nu exprimarea a EXACT trei ani calendaristici într-un număr foarte inteligent de 1150 zile… Hai să fim serioşi. Nici unul dintre cei mai buni ebraişti (neadevntişti) nu admite citirea aceasta cu 1150 zile, bazată pe traducerea cuvintelor pentru seară şi dimineaţă ca fiind jertfe de seară şi de dimineaţă. NICĂIERI în ebraica biblică, epigrafică, mişnaică sau medievală nu se găseşte un asemenea uzul al termenilor arb-buqr (seară-dimineaţă). Când Daniel vrea se referă la jertfa zilnică o numeşte tamid (arderea de tot necurmată), iar când se referă la unul din cele două momente ale jertfei zilnice o numeşte nu arb (seară), ci minhat-arb (ofranda de seară, 9:21).

Îmi vine să zâmbesc că îmi dai lecţii despre zilele calendarului evreiesc. Nu mă costă nimic că îţi lungeşti în mod inutil argumentul, dar eu zic să te duci înapoi la sursa de unde ai luat informaţiile şi să întrebi de când au evreii acest calendar fix pe care l-ai şi împodobit cu nume babiloniene postexilice.
Anul „ideal” folosit convenţional de evrei şi de alte popoare antice se bazează pe luna rotundă (30 zile) şi ciclul anual rotund (12 luni). Că în Biblie se foloseşte acest sistem în profeţie este clar din faptul că în Apocalipsa 12, aceeaşi perioadă este numită „o vreme, [2] vremi şi jumătate de vreme”, dar şi 1260 zile. Toate aceste expresii au ca tip vremea încercării din timpul lui Ilie (3 ani şi şase luni: Lc 4:26; Iac 5:17). În Daniel 12 găsim o variantă prelungită a acestei perioade, cu exact o lună rotundă, de 30 de zile (1260+30 =1290 zile).

Sunt de acord că există numere cu semnificaţie simbolică. Acestea sunt în general numere mici, sau multipli semnificativi ai acestora, care au fost folosiţi convenţional în acest sens. Dar ce pot „simboliza” numere ca 1150, 1260, 1290, 1335, 2300 ? Singurul număr cronologic care are un sens simbolic este 490 (70×7), totuşi este intenţionat ca număr real, deoarece este apoi defalcat în 7+62+1. Ce simbolizează 62 ?

Sper că ai înţeles că sunt diferite tipuri de calendare, iar perioadele profetice din Daniel şi Apocalipsă nu depind de nici un calendar, deoarece sunt exprimate într-un număr de zile. Biblia ne învaţă că cei trei ani şi jumătate nu trebuie calculaţi după calendare complexe lunare sau solare, nici luni-solare, nici convenţionale, nici fixe, ci mult mai simplu. Biblia însăşi spune că sunt 1260 zile (Ap 11 şi 12).

January 5th, 2009 at 4:23 pm
Florin Laiu
 201 

maria 199

Surioară, exprimarea mea este fără multe argumente, fiindcă uneori sunt suficiente puţine argumente, dar şi pentru faptul că nu lipsa argumentelor este principala problemă a înstrăinării de voia lui Dumnezeu. Dimpotrivă, mi-aş putea reproşa, aşa cum alţii au făcut-o, că prea m-am dedat la argumente. Chiar simpla frecventare a acestui forum este un lux pe care mi-l permit numai de dragul unora care ştiu că citesc cu interes.
De ce acid? Nu pot să vă dau aici explicaţia, fiindcă ea ar ofensa iarăşi pe cineva. Aşa sunt eu acum, mai acru. Prietenii ştiu de ce.

În ce priveşte exerciţiile de gândire şi de redefinire, să dea Dumnezeu succes şi emisionarilor şi emisionaţilor care vizinează emisiunile.

January 5th, 2009 at 4:36 pm
Florin Laiu
 202 

Pentru băieţii de la 191-192

Nici eu nu cumpăr interpretarea voastră forţată. Eu mă mir cum voi, care respingeţi interpretările adventiste populare (chiar şi pe cele teologice), acceptaţi însă idei pe care nici un teolog AZS nu le susţine, şi anume că Laodicea din Apocalipsă ar fi Biserica Adventistă. Care vă este argumentul? Vă rog să citaţi dintr-un comentariu adventist oficial. Sau să-mi spuneţi cum aţi ajuns la concluzia asta.
Laodicea din Apocalipsă nu este Biserica Adventistă, ci este o biserică din primele secole creştine, localizată în Turcia de astăzi, care a apostaziat de mult şi a fost în final înghiţită de islam, ca majoritatea bisericilor orientale. Poate unii aţi şi văzut cu ochii ruinele acelei cetăţi. Destinul Bisericii AZS nu este reprezentat prin Laodicea mai mult decât prin celelalte biserici. Dacă noi ne-am însuşit nevoia de a lua în serios şi mustrările cele mai aspre adresate bisericilor, nu doar făgăduinţele, şi dacă am considerat că ne priveşte şi pe noi mesajul, întrucât facem parte din ultima fază a istoriei creştinătăţii, aceasta nu înseamnă că mesajul ne priveşte mai mult decât pe alţii. Orice instituţie creştină şi orice creştin ca individ are datoria să se verifice în lumina acestei solii. Ideea că ai ieşit din Biserică (sau ai fost scos afară) şi acum nu mai eşti în “Laodicea”, este hilară. Dacă pe voi vă satisface logica aceasta (numai pentru că e vorba de biserica pe care o urâţi), e treaba voastră. Dar judecata aceea în care nu credeţi, ne va cântări toate atitudinile cu maximă exactitate.

January 5th, 2009 at 4:58 pm
Florin Laiu
 203 

BP 196

Cronologia iudaică nu este singura problemă a tradiţiei rabinice. Nu poţi compara tradiţiile evreieşti cu studiile făcute de istorici, oricât de imperfecte ar fi acestea din urmă. Wikipedia este enciclopedie şi pune în discuţie orice subiect, dar aceasta nu înseamnă că acest subeict este de maximă importanţă pentru cine vrea să facă azi cronologie biblică sau seculară.
Mai bine citeşte la http://groups.msn.com/JudaismFAQs/history.msnw

January 5th, 2009 at 5:16 pm
Florin Laiu
 204 

BP 193
Mă interpretezi maliţios, cetăţene ! Eu am spus că excluderea din Biserică este doar o pedeapsă morală şi am afirmat că nu este economică, politică, socială, fizică, nu pentru că am avea nostalgia nu ştiu cărei puteri, ci pentru a sublinia că nu e nici un motiv să se plângă cineva că Biserica, în care nu mai crede, l-a exclus… Ce i-a făcut cu asta? Pur şi simplu Biserica a pecetluit alegerea pe care persoana aceea a făcut-o.
Dacă şi Biblia o interpretezi tot aşa cum interpretezi cuvintele mele şi atitudinea Bisericii, atunci înţeleg de ce “sola Scriptura” în gura voastră este o lozincă inutilă. Mai bine pocăiţi-vă şi împăcaţi-vă cu voia lui Dumnezeu, şi atunci veţi fi împăcaţi şi cu Biserica. Altminteri, pace nu este, fiindcă Iisus a promis că a venit să aducă nu pacea, ci sabia.

January 5th, 2009 at 5:26 pm
Florin Laiu
 205 

DT
“Chiar tu pazesti usa la Bratianu.”

Dănuţ, noi păzim uşa de o singură persoană (sper să nu se înmulţească fenomenul, fiindcă atunci chemăm şi interpolul dacă este nevoie!), care ne-a terorizat. Nu oprim nimănui accesul în sală. Ne vizitează oameni de tot felul, cu tot felul de opinii religioase. Chiar şi la şcoala de sabat, faptul că cineva ia cuvântul exprimând o părere diferită de a Bisericii nu este o problemă, adesea este o provocare constructivă. Ştiu că ai venit, cel puţin odată (îmi pare rău că nu te-am observat), şi eşti binevenit (în mod sincer), oridecâteori doreşti să vii, chiar te invit. Dar condiţiile sunt aceleaşi pentru toţi. Există limite totuşi. Dacă cineva ia cuvântul în mod nepoliticos şi abuziv, prea frecvent şi prea lung, tulburând în felul acesta întâlnirea, deranjează, chiar şi când spune lucruri foarte bune. Dar când subiectul alunecă în obsesii personale de exprimare a revoltei faţă de Dumnezeu şi în obsesii sexuale, când clasa nu-şi mai poate desfăşura ora din cauza unui individ care s-a desfăşurat în halul acesta timp de mai mulţi ani, singura părere de rău este că nu l-am ţinut la uşă de acum 5 ani.
Te rog să mă înţelegi bine, suntem o comunitate care primim pe oricine, mai puţin pe tipul de tulburatori pe care n-am putut să-i astamparam. Suntem deci slabi, dar nu răi.

January 5th, 2009 at 5:40 pm
 206 

Florin Laiu

FL :-“-acceptati insa idei pe care nici un teolog adventist u le sustine si anume ca Laodiceia din apocalipsa ar fi biserica adventa. Care va este arhumentul ??Va rog sa citati dintr-o sursa oficiala ”

Florine ,dragul meu ,am trait sa o aud si pe asta !!!
Deci toti adventistii care cred ca biserica Laodicea este ultima biserica si a aparut in 1844 ,ca sa pregateasca un popor ce va intimpina pe Domnul in Vazduh ,–au crezut si cred “legende advente”predicate de pastori prosti si needucati .Lectiunile de sabat ce vorbesc de Laodicea ca fiind -ultima biserica -iar celalalte fiind Babilon ,toate aceste idei sint doar niste –prostii ale maselor de adventisti needucati ??

Florine ,in sfirsit vorbim aceeasi limba !!
Da !! Si eu cred la fel ca tine !
Laodiceia nu are numic cu adventismul sau babilonul !!
Ideia ca in istorie vor fi numai –sapte– biserici si ultima va fi Laodiceia (biserica adventa )aparuta in 1844 –este cea mai mare FANTEZIE in adventism.
In sfirsit t-i sau deschis ochii si vezi lucruri ce marea majoritate a adventistilor nici nu au visat ca ar putea fi adevarate. !!

Dar ajunge cu -aprobarile-!
Pina aici sintem de acord–TEOLOGI- adventisti nu stiu nici eu care
sa creada altfel decit stim noi amindoi.
Dar ce ne facem cu urmatoarele exemple ??

Da,sint de acord –Ellena White nu este -TEOLOG- dar este mai mare -este profet inspirat.!(sper ca nu o sa ma dezamagesti sa spui ca nu este profet ?)

“”The church is now as a vast hospital,
filled with the spiritually sick.”
second advent of Christ and the beginning
of the millennium, but not necessarily
shown in chronological succession. He lists
them as:
1. A reform movement (in the church).
2. The sealing.
3. The latter rain.
4. The loud cry, ending God’s work.
5. The shaking.
6. The early time of trouble.
7. The end of probation.
8. The time of trouble; seven last plagues.
9. Christ’s second coming.
10. The millennium.
As we study these events we shall focus
our attention on numbers three and four
above, the latter rain and the loud cry. But
these must be seen in the context of all the
events that come into the experience of the
church and the world in the unfolding of
the scroll of the future.
A Reform Movement
What is this reform movement that is
called for in the church? What is the situa
tion that cries for reform? On what points
is reform to take place?
The prophetic picture is clear: The
church is
Laodicea, and Laodicea
is “wretched, and miserable, and poor, and
blind, and naked” (Rev. 3:17).
Said Ellen White:
The church is now as a vast hospital, filled with
the spiritually sick. Manuscript 108, 1901.
Concerning the lukewarmness of the
Laodiceans she wrote:
They profess to love the truth, yet are deficient
in Christian fervor and devotion.

urmatoarul citat este di SDA bible comentarii,

“I was shown God’s people waiting for some
change to take place a compelling power to take
hold of them. But they will be disappointed, for
they are wrong. They must act, they must take
hold of the work themselves and earnestly cry to
God for a true knowledge of themselves. Ibid.,
vol. 1, p. 261.
To the idlers in the Lord’s vineyard the Laodi
cean message is sent. The SDA Bible Commentary,
Ellen G. White Comments, on Rev. 3:14, p. 961

Florine –Ellena White spune ca :mesajul martorului credincios este trimis celor LENESI din VIA DOMNULUI (biserica adventa)si nu la BABILON !!

Concluzie –dupa credinta ta toti cei ce cred biserica adventa ca institutie este Laodiceia
cred o eroare (erezie),si au fost educati gresit de pastori si -lectiunile de sabat–!!

Laodiceia era o biserica in Asia mica si nu mai este demult !Orce asemanare a bisericii advente cu Laodiceia din apocalipsa este numai intimplatoare si cine le indentifica face o greseala enorma !!

Florine–ai crescut in ochii celor ce stiau acest lucru ,dar ti-ai facut o sumedenie de dusmani chiar in “curtea”ta.

Dumnezeu sa se indure de tine !

Cu simpatie Beni

January 5th, 2009 at 7:08 pm
 207 

Florin Laiu

Discutia este poate plictisitoare pentru multi si e bine sa fim mai concret si la subiect.
Multa “explicatie” denota ca ceva nu este in regula.

Ultima intrebare -la care nu ai comentat.

–O vreme ,doua vremi si o jumatate de vreme ,–sau trei ani si jumatate .
Cite zile are anul din aceasta expresie ??
354 de zile (anul evreiesc LUNAR )–365 de zile (anul nostru solar)-sau 360 de zile (anul fantezistilor si celor ce le place speculatile nefondate )??

La asta sa-mi raspunzi daca vrei si NIMIC altceva !
Beni

January 5th, 2009 at 7:27 pm
 208 

maria

Multumesc de comentariul la subiectul cu 2300 de seri si dimineti.

Referitor la Florin Laiu ,se pare ca ai pus punctul pe –I-.

Maria :–pt.Florin Laiu
Nu stiu de ce aveti o exprimare atat de acida si lipsita de argumente in subiecte care vin in contradictie cu principiul adventist de gandire.
Pt.ca in afara de etalarea unor termeni si a faptului ca exprimati revolta fata de alt mod de gandire nu aduceti nici o dovada care sa contrazica acel mod de gandire.””

As vrea sa-i dau circumstante atenuate lui Florin Laiu si sa cred ca de fapt nici nu-si da seama de situatia in care se afla.
Insa citeodata ma indoiesc ca este in necunostinta de cauza ,si ca de fapt STIE foarte bine –CRIZA-de doctrina ,insa o ignora constient si o minimalizeaza ,sperind ca -MAJORITATEA-nu baga de seama ,

exemplu :–afirmatii contradictorii ale lui Florin ,facute in acelasi mesaj !

Florin:–De acord.
“Inainte de a incheia imi exprim speranta ca am fost totusi inteles corect si ca de fapt criza in biserica este pana la urma una de relatie (raport) intre oameni si nicidecum una de doctrina.””

CRIZA NU ESTE NICIDECUM UNA DE DOCTRINA !–

Citeva paragrafe mai jos ,Florin afirma :

Florin:–“Dar criza este mai complexă, în sensul că există şi unele probleme doctrinare care au devenit acute.”

Citatele sint de la emisiunea -adventismul si dilemele lui–postul 121.

Concluzie:–Florin ,in incercarea lui de a “merge pe sfoara” si tine LINIA OFICIALA de multe ori isi “trage singur sfoara “.
Exemplul de mai sus .
1-criza este numai de natura relationala si NICIDECUM doctrinara.
2–criza este mult mai complexa ,deoarece exista PROBLEME ACURE DOCTRINARE .

Vorbirea aceasta DUBLA incurca foarte mult pe cei neinformati si care intotdeauna asteapta O SCUZA sau un RASPUNS de la clasa CONDUCATOARE.

Florin este exemplul tipic al APOLOGISTILOR adventisti ,care intentionat “TULBURA APELE”
si dupa ce citesti –INFORMATIA–cel desinformat si de altfel sincer ,nu mai stie nici care a fost -intrebarea-.cu care sa inceput dezbaterea.Sa nu mai vorbim de raspuns la intrebare !!

Am sa raspund si la comentariul tau 198 !

Dumnezeu sa te binecuvinteze pentru observatia facuta lui Florin !
Daca as fi facut-o eu ,nu avea atita valoare,,insa venind din partea ta sper sa-l trezeasca pe Florin si sa vada ca de fapt doar “tulbura apele”pentru cei care de fapt nici nu vor sa vada !!

Beni

January 6th, 2009 at 11:54 am
Danut Tanase
 209 

raspuns lui F.L. 202

F.L. spune “…acceptaţi însă idei pe care nici un teolog AZS nu le susţine, şi anume că Laodicea din Apocalipsă ar fi Biserica Adventistă.” Super tare afirmatia asta !!!

Eu nu am sa comentez acum aceasta afirmatie.
Am sa procedez un pic altfel.
Intreb public fratii adventisti care sunt de cel putin 10 ani in BAZS si intra pe acest site si citesc aceste comentarii, asa stiti si dumneavoastra ca este, ca BAZS nu se identifica cu Laodiceea din Apocalipsa ? Ceea ce a spus F.L. mai sus nu ar fi un bun motiv de punere sub cenzura cel putin daca nu unul de excludere sau macar am putea spune ca F.L este iezuit sau mason asa cum s-a spus si despre E.C. cand vine cu anumite afirmatii despre teologia AZS.
A doua intrebare : frati adventisti, asa stiti si dumneavoastra, ca textele citate de mine la postul 191 nu reprezinta biserica dumneavoastra ? Asa sustine un teolog de frunte al bisericii dumneavoastra. Asa este ?
Hai sa vedem cine are curajul sa raspunda, mai ales cei care s-au remarcat pe acest site ca vajnici aparatori ai BAZS si a invataturilor ei, trebuie neaparat sa aiba un cuvant de spus daca au coloana vertebrala.
Eu unul am auzit zeci de predici in BAZS cum ca BAZS este Laodiceea, se pare ca eram beat, drogat sau dus cu capul.
Astept.
Cu respect,

January 6th, 2009 at 1:35 pm
Danut Tanase
 210 

Pentru F.L.

“Unde sunt 2 sau 3 adunati in Numele Meu, ACOLO sunt si EU.”

Si ACOLO, este o biserica F.L.
Si ACOLO este Capul acelei biserici F.L. adica, Hristos.
Si ACOLO este buna randuiala F.L.
Si ACOLO este….TOT ce trebuie sa fie F.L.
Amin !

Cu respect,

January 6th, 2009 at 1:42 pm
Florin Laiu
 211 

lui beniamin plesa 206

Ellen White aplică mesajul laodicean la Biserică, tocmai pentru a contracara obiceiul pionierilor din anii 1850 de a aplica mesajul laodicean în mod exclusiv la milleriţii care nu primiseră sabatul. Dar Ellen White aplică Bisericii şi mesajul către Efes şi către Sardes în unele cazuri, iar mesajul laodicean spune că trebuie prezentat şi celorlalte biserici. Prin urmare nu se poate argumenta cu Ellen White că Laodicea apocalipstică este un nume codificat pentru Biserica AZS, care orice ar face, nu poate schimba mesajul din Biblie. (Îţi aminteşte “experienţa” cu mărturia EGW. Un tip citeşte o mărturie a EGW în ‘Dietă şi hrană': “Frate, d-ta mănânci prea mult!…” OK. Era adevărat. A mai redus din porţie. Dar de fiecare dată când ajungea din nou cu cititul la rând pe pagina cu pricina, mesajul era acelaşi: “Frate!!! D-ta mănânci preaaa mult !!!” Imaginează-ţi că omul ajunsese la disperare în lupta lui, mai degrabă cu prostia decât cu firea pământească. Aşa şi “prietenii” noştri cu mesajul laodicean. Orice am face, suntem “predestinaţi” să fim “săraci, nenorociţi, ticăloşi, orbi şi goi…”, fiindcă aşa scrie acolo….
În opinia mea, cele şapte mesaje se adresează întregii Biserici din toate timpurile, şi sunt adresate în mod special “îngerului” (conducătorilor Bisericii). Atât aprecierile, cât şi avertizările. Oricine este lider creştin sau se crede astfel, este dator să ţină seama de toate aceste mesaje. În aplicaţie diacronică apocaliptică, Laodicea ar reprezenta ultima fază a istoriei Bisericii, deaceea oricine se crede creştin astăzi, într-o confesiune sau alta, sau aconfesional, neînregistrat etc., este dator să-şi aplice acest mesaj. Deşi mnesajul se adreseazp liderilor, aşa cum am menţionat, liderii sunt numiţi aici pe numele de mesageri ai lui Dumnezeu (îngeri) care au de transmis un mesaj, şi nu doar în calitate de lideri (prezbiteri/episacopi). La sfârşitul scrisorii apare clar scris: “Cine are urechi să audă ce zice BISERICILOR Duhul”. Nimeni nu este scutit de acest mesaj. Starea laodiceană sste o marcă a creştinismului modern, este starea opusă celei din Smirna. Dar să observăm bine limitele aplicaţiei.
Cât priveşte grija ta că mi-aş fi făcut duşmani în curtea Bisericii, este gratuită. Eu am publicat de mult timp această interpretare, am predat-o în fiecare an la cursuri. Eu nu scriu secrete aici pe forum.

January 6th, 2009 at 5:05 pm
Florin Laiu
 212 

pentru Danut Tanase 209
M-ai făcut să zâmbesc. De asta erai tu supărat, că Biserica AZS este Laodicea? Uite că eşti eliberat acum: nu este !
Cea mai hilară şi tristă situaţie mi s-a părut când am descoperit că există cel puţin două biserici locale care şi-au luat numele de Laodicea. E adevărat că sună ceva mai bine decât Popa Şapcă, dar mai bine îşi ziceau Noul Ierusalim, dacă tot vor să exprime o escatologie apocaliptică.

Danut Tanase 210
“Unde sunt 2 sau 3 adunati in Numele Meu, ACOLO sunt si EU.”
De acord, dar există o condiţie clar exprimată: “în numele Meu”. Aceasta înseamnă mult mai mult decât o formulă “Te rugăm în numele Domnului Christos, amin!” Cei care sunt adunaţi în numele lui Christos, sunt adunaţi în Spiritul lui Christos şi în învăţătura Lui. Dacă acei doi sau trei sunt adunaţi în spirit de ostilitate faţă de corpul Bisericii (care este UNIC), atunci ei au alt cap decât pe Christos. Mai citeşte când ai timp 1 Cor 12 şi vezi dacă într-adevăr “şi ACOLO este… TOT ce trebuie să fie.”

January 6th, 2009 at 5:23 pm
Florin Laiu
 213 

beniamin plesa 207
” Ultima intrebare -la care nu ai comentat.
–O vreme ,doua vremi si o jumatate de vreme ,–sau trei ani si jumatate .
Cite zile are anul din aceasta expresie ??
354 de zile (anul evreiesc LUNAR )–365 de zile (anul nostru solar)-sau 360 de zile (anul fantezistilor si celor ce le place speculatile nefondate )?? La asta sa-mi raspunzi daca vrei si NIMIC altceva !

Ţi-am răspuns deja. Dar ca să nu zici că te ignor, cele trei vremi şi jumătate sunt explicate în Ap 11:3; 12:6 ca fiind 1260 (UNA MIE DOUĂ SUTE ŞASEZECI) ZILE, sau 42 de luni (Ap 11:2; 13:5). Ce dovezi mai clare vrei? Toţi comentatorii sunt de acord asupra acestui punct. Această perioadă este prefigurată de cei “trei ani şi şase luni” din timpul lui Ilie (Luca 4:26; Iacov 5:17). Anul rotunjit sau luna rotunjită, nu sunt noţiuni fanteziste, ci un calcul real în Apocalipsă.

Mai mult, calendarul de 360 zile (12×30) este o simplificare folosită la origine de mai multe popoare antice
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrian_calendar
http://users.hartwick.edu/hartleyc/yeardays.htm
http://www.ancient-world-mysteries.com/360-days-earth-year.html
http://www.direct.ca/trinity/360vs365.html

dar chiar şi astăzi în lumea economică:
http://en.wikipedia.org/wiki/360-day_calendar

January 6th, 2009 at 6:23 pm
 214 

Maria

Ce urmeaza este un fel de raspun ,o privire de ansamblu asupra diferitelor moduri de a interpreta –Daniel si Apocalipsa.

In adventism astazi exista o gama variata de inrerpretari
Ex;
1–Tot mai multi teologi incep sa cocheteze cu metoda numita -PREERISM-si fac din ea tot felul de variante.
2— altii cocheteaza cu FUTURISM si isi fac variantele lor.
3–metoda de interpretare ISTIRICISTA este tot mai mult desconsiderata de unii teplogi adventisti.

Deci –vorba lui Florin Laiu “interpretarile pionierilor nu sint chiar asa de batute in cuie ”
Tot mai multi oameni educati teologic recunosc ca interpretarea traditionala –istoricism–este foarte defectuoasa.
Undeva la oameni si perspective chiar presedintele HUTANU recunostea acest fapt si afirma dorinta de schimbare a aceste metode cu –interpretarea SPIRITUALISTA.

Ce urmeaza este un articol pus in circulatie de conferinta generala prin departamentul de aparare a doctrinei (un fel de inchizitie catolica)numit –institutul de cercetari biblice-

Counter-Reformation “Knocks” at the Adventist Door

In a very real sense the spirit of the Counter-Reformation is knocking today at the door of the Adventist Church and urgently pressing to enter!
Some Adventist Bible students propose that the church seriously consider the preterist and historical-critical positions that would regard these prophetic books either as fulfilled or as having failed in the past. Different approaches are then adopted to make such prophecies meaningful and relevant to the church today.

Preterist Variations

For example, some suggest that a prophecy may have multiple fulfillments. This approach would argue that the little horn of Daniel 8 could find successive fulfillments (in different ages) in Antiochus IV, pagan Rome, papal Rome, and even (just before the end) in Satan when he impersonates Christ.
Another approach asserts that Daniel’s prophecies are not a revelation of God’s foreknowledge. Rather, they were intended to be a statement of His purpose and were conditional on Israel’s obedience. When Israel failed to accept the Messiah and was rejected by God as His agent, the original intent of Daniel’s prophecies failed. Consequently, Daniel has no meaning for today’s church unless later inspired writers make a reapplication of a given prophecy. On this basis the preadvent judgment scene recorded in Daniel 7:9-10, 13-14 is forced to become the executive judgment scene of Revelation 20:11-15 because the latter passage is considered to be John’s reapplication of Daniel 7!
A third spin-off of the preterist position leads some to take an idealist approach to Daniel and Revelation. This position argues that the books are to be viewed as illustrating (in symbolic form) the great controversy between good and evil – between God and Satan – from which only spiritual principles may be drawn. While such a struggle is evident, the idealist chooses to go no further; he is unwilling to make specific application of the symbols to historical realities.

Futurist Variations

Other Adventist Bible students (ministers and laity alike) are taking a more futurist-oriented approach. They commonly claim loyalty to the historicist interpretations of Daniel and Revelation which we hold as a people. But there is a deep desire to make these prophecies relevant to current events. While some place certain prophecies after the close of probation for their primary fulfillment (such as the seven trumpets), it is more common to opt for a dual fulfillment in the end-time of certain selected prophecies in Daniel and Revelation. The only way in which to retain the church’s historicist positions, they believe, and at the same time to make certain prophecies relevant, is to employ the dual fulfillment device.
But there is no consistency. Only certain chapters are reapplied. For example, some teach that the beasts of Daniel 7 and 8 are currently meeting another fulfillment in the activities of the United States, Russia, Iraq, and Iran. Some argue that the 1260 year time period is to have another fulfillment in the future on a day-for-a-day basis, while others have suggested a dual fulfillment for the 70 week prophecy.
These well-meaning persons who argue for a dual fulfillment of selected prophecies in Daniel and Revelation have one thing in common: they all believe that Ellen White supports the dual fulfillment theory for the books of Daniel and Revelation.
Seventh-day Adventists have always recognized from the biblical data itself that certain of the classical prophecies (in the major and minor prophets) give clear evidence in their contexts that a more complete fulfillment may be expected after a partial application (for example, Joel’s prophecy about the outpouring of the Holy Spirit [Joel 2:28-32] and Malachi’s prophecy of an Elijah message [Mal 4:5-6]).
However, we have never taken such a position on the prophecies of Daniel and Revelation. To give dual and multiple fulfillments to these grand revelations of divine foreknowledge is to give the face of prophecy a nose of wax to be turned this way and that. Dual and multiple fulfillments rob these great prophecies of real significance and evaporate their contribution to our spiritual certainty.
The series on the seven churches is unique (Rev 1-3). When first written, these messages apparently had a direct application to the local situation (1:11), and they continue to carry lessons for the church in every age. But even in this special instance the Spirit seems to have intended only one true prophetic fulfillment. “The names of the seven churches are symbolic of the church in different periods of the Christian Era. The number 7 indicates completeness, and is symbolic of the fact that the messages extend to the end of time, while the symbols used reveal the condition of the church at different periods in the history of the world.” – The Acts of the Apostles, p. 585.
But is the assertion true that hidden away in the writings of Ellen White we may find the seeds of a new method of interpreting Daniel and Revelation – the dual fulfillment method? Is it possible that Ellen White in fact taught and endorsed the historicist method of interpreting Daniel and Revelation and at the same time inserted statements here and there from which the church could later construct a new method of prophetic interpretation? Let us not forget the valid truth that Rome fully recognized when her Jesuit theologians proposed new methods for interpreting Daniel and Revelation: A change in method inevitably leads to a change in conclusions.
In terms of prophetic interpretation the Adventist Church stands at a crossroads. The spirit of the Counter Reformation knocks on the Adventist door. The decision to open the door and to go the way an earlier Protestantism went is one option. In today’s ecumenical climate the temptation to go that way is alluring. But there is valid reason why we should remain loyal to the prophetic faith of our pioneer fathers. ”

Sper sa intelegi engleza,daca nu cauta o prietena sa-ti traduca –sint informatii interesante despre orientarea teologilor adventisti in domeniul profetiei.

http://www.adventistbiblicalresearch.org/documents/WhiteInterDaniel&Rev.htm

Multa pace !!

PS –sper ca ai avut o vacanta placuta.
Spune-i sotului tau ca este -binecuvintat-prin o sotie crestina ca tine .!

cu simpatie Beni

January 6th, 2009 at 7:22 pm
 215 

Florin Laiu

-213-

Da am citit si eu despre anul de 360 de zile !

Daca tu crezi ca Daniel ,poporul evreu si apostolii foloseau anul de 360 de zile ,sau sistemul “modern “de tranzactii comerciale ,eu nu mai am nimic de comentat.

Aceste SPECULATII apocaliptice ,niciodata nu se implinesc asa cum asteptam noi ,tocmai pentru ca scriitorii bibliei nu gindeau ca noi la acest subiect.

Oricum ,multumesc de efort si incercarea se a sustine o cauza pierduta.
Departarea teologilor adventisti si incercarea de a adopta un alt sistem de interpretare ,nu se datoreaza chair numau si numai asa numitei “apostazi”a celor educati .

Putem fi crestini –cu sau fara “interpretari “fanteziste ale scrierilor apocaliptice.
Imi dau seama ca nici tu nu esti chiar asa de
“fundamentalist “pe cit vrei sa apari.

Eu am ajuns la concluzia ca daca –LA BISERICA–trebuie sa folosesc un alt sistem de calendar ,alta aritmetica sau istorie ,ceva nu este i regula !

E ca si cum in viata de toate zilele 2+2=4 dar cind intru in biserica trebuie sa cred ca 2+2=3.

Undeva ,citeam o argumentatie hazlie ca inainte de potop anul a fost mai lung ,in timpul potopului anul sa scurtat la 360 de zile ,iar dupa potop avem anul de 365 de zile.
si ca in viitor Dumnezeu va scurta din nou anul deoarece undeva in biblie Dumnezeu promite ca “timpul se va scurta”,iar pentri ei acel coment este o “dovada”ca Dumnezeu va face anul din nou de 360 de zile.
Speculati ,speculatii !–pentru ca altfel “interpretarile lor profetice nu se potrivesc.

Si acum o ultima speculatie de la asa numitii “evanghelici”aici in America :
Sti teoria cu “rapirea”si generatia care va vedea Israelul inapoi in Palestina cum ca aceasta generatie ar fi doar 40 de ani .
Inainte de 1988 toate erau “bune”si se parea ca este adevarata ,aceasta speculatie.
Insa ca intotdeauna–da timp unei speculatii si singura se va distruge.
A venit 1989-1990-2000-2004 si cei ce promovau ca BIBLIA cu precizie spune ca o generatie este doar 40 de ani ,acum trebuia sa schimbe interpretarea.
Mai nou cei care propaga venirea Domnului legata de existenta lui Israel in Palestina au scimbat lungimea -GENERATIEI-de la 40 de ani la 100 de ani .Asa ca acum au pace si pot speria oamenii cu Sfirsitul”lumii cel putin pina in 2048 .
Cind vom ajunge acolo care din noi vor ajunge vor vedea ca nici aceasta speculatie nu a fost buna.
In adventism se intimpla acelasi fenomen ,SPECULATILE sau schimbat se schimba si se vor schimba.
Pavel spunea :–cind eram copil gindeam ca un copil …..dar vine vremea cind lucrurile copilaresti si naive trebuie parasite !
Fiecare sa se cerceteze si sa vada ce trebuie TZINUT sau PARASIT.
Pavel spunea ca Isus are o slava si o imparatie intr-o lume care nu va avea sfirsit. efeseni cap 3 vers 21.
Viziunea multora despre lume ,(planeta cu oameni),este complect diferita decit viziunea lui Pavel!
Ideia biblica ex.ISAIA –spunea cu 700 de ani inainte de venirea lui Isus .ca atunci cind vine EL va instaura o IMPARATIE a carui CRESTERE NU VA AVEA SFIRSIT.
(atentie la cuvinele–CRESTEREA imparatiei NU VA AVEA SFIRSIT)
“Mici amanunte .care daca le dam atentie vor schimba complect traditiile noastre despre asa numitul “sfirsit al lumii”.
Cu respect BENI

January 7th, 2009 at 9:04 am
Florin Laiu
 216 

Beni 215
Pentru economie de timp şi de nervi, sunt nevoit să nu-ţi răspund la toate peroraţiile, fiindcă nu citeşti tot ce-ţi scriu. Ţi-am arătat ceea ce ştie orice adventist şi neadventist, teolog sau olog simplu, că echivalarea celor “trei vremi şi jumătate” cu 1260 de zile şi 42 luni (de 30 zile) este făcută în Apocalipsă, n-ai nevoie de făcut nici un calcul după soare, lună şi zodii. Aici este un limbaj apocaliptic special, nu pentru calcularea astronomică a timpului. ACESTA este sensul convenţional oferit de Apocalipsă şi repetat în Apocalipsa 11, 12 şi 13. Dacă ţie nu-ţi place ce spune Biblia, recunoaşte cinstit, sau cel puţin taci, pentru că tare mă ispiteşti să te ignor.

January 7th, 2009 at 4:39 pm
Florin Laiu
 217 

Beni Plesa 214

“Ce urmeaza este un articol pus in circulatie de conferinta generala prin departamentul de aparare a doctrinei (un fel de inchizitie catolica)numit –institutul de cercetari biblice-”

Afirmaţii ca aceasta arată clar că singura ta specializare este obrăznicia şi acuzaţiile prosteşti. Cunoşti tu pe cei de la BRI, sau cel puţin scrierile lor ? Nu ai dat până acum nici o dovadă că eşti în stare să evaluezi cu minimă obiectivitate evidenţa care ţi se oferă. Dacă eşti atât de valoros gânditor precum te crezi, de ce nu-ţi publici aceste cercetări în reviste de specialitate ?

Sunt sigur că în afară de vreo revistă de scandal, nici un jurnal serios (adventist sau neadventist) nu ar publica asemenea beniplesisme !

Şi-ţi mai închei epistolele cu “respect” şi cu mare “dragoste” !

Mă simt penibil că ţi-am dat importanţă.

January 7th, 2009 at 4:58 pm
G. M.
 218 

Gilica fiule ce faci .LA MULTI ANI! Si multe binecuvantari.Vreau sa ne-auzim.¿ghici?

January 7th, 2009 at 6:47 pm
Danut Tanase
 219 

pentru Florin Laiu 212

Asi fi putut sa continui cu argumente gen : biserica organizata l-a pus pe Hristos pe cruce, pe cand Ingerii s-au aratat unor simpli pastori si le-au spus acestora Vestea cea buna si nu preotilor celor mai de seama si tot asa…dar ma opresc aici, nu are sens.
Evanghelia Vesnica se intelege duhuovniceste, adica NUMAI cu Duhul lui Hristos si cu nimic altceva, nu cu facultati, nu cu scoli teologice, nu cu citate si rascitate si hipercitate si megacitate din Scriptura.

Cu respect,

January 8th, 2009 at 8:22 am
Danut Tanase
 220 

Cat despre postul meu 209, s-a intamplat exact ce aniticipam, TACERE MAXIMA !
Nici usturoi n-am mancat nici gura nu ne miroase.
Si tacerea este un raspuns.
Multumesc.
Se pare ca avea dreptate un nene pe la O&P 118 cand vorbea de nevertebrate.
In rest, sa fiti iubiti, eu iau o pauza, numai bine va doresc.

Cu respect,

January 8th, 2009 at 8:27 am
grigore dupa ureche
 221 

Desi pentru unii va fi un motiv de tristete pauza lui Danut despre care vorbeste cu atata indignare la pozitia 220, cu toate acestea unchiul grigorie trece dincolo de aparente si-si da seama ca nenea Tanase tot pentru binele acestui forum intra el in silenzio stampa.

Pai de cand ne-au taiat rusii portia la gaze, cu ce sa ne mai incalzim noi locuintele, sa ne aprindem becurile de la veioze si sa punem calculatorul pe on? De unde atata curent electric? Oare nu trebuie sa participam si noi la olimpiada de carbune, faza pe tara? Iar fratele nostru brigadier Tanase, pentru folosul intelectual al forumului se retrage in sihastria muntilor carboniferi, pentru ca toate fosilele si nevertebratele din stratul asta preistoric de comunicare sa aiba cum sa evolueze in lupta de clasa. Adica sa se joace de soarecele si tastatura… Asa ca, nevertebrate din toate forumurile, minunati-va!

Te rog sa ai grija la straturile alea din Carbonifer, ca s-ar putea sa descoperi ferigi din perioada laodiceana, iar astea sunt cam oarbe, sarace si destul de nenorocite. Sari peste stratul asta si sapa mai departe pana dai de un tunel. Daca vezi luminita de la capatul sutului, sa stii ca nu e acceleratul de Lupeni ci e doar un licurici care a ramas in pana de carbune. Ajuta-l si pe asta sa trecaca cu bine pe taramul celalalt. Ca doar tu stii calea intr-acolo si pe deasupra nu-ti fileaza nici lanterna!

Saluta-i pe ortaci din partea celor care nu muncesc! Si sa te intorci acasa sanatos si vesel.

Cu recunostinta inocenta,

PS: pentru cei care nu sunt familiari cu frumoasa si pitoreasca metafora a mineritului, la stratul 113 din mina O&P, am avut un schimb de amabilitati proletare cu colegul Tanase Danut. Asta ca sa nu ratati contextul in care se naste carbunele!

January 8th, 2009 at 9:44 am
florin82
 222 

Citez:Este foarte sugestiva comparatia dintre minerit si calculatoare mai ales ca in lumina evenimentelor din piata Universitatii, ortacii au fost foarte alergici la calculatoare, imprimante, birouri, ma rog la toate sculele astea cu care cei care nu muncesc, sapa si despica cortexul in patru pentru a descoperi nu stiu ce fel de zacaminte de adrenalina si materie cenusie, de altfel pe cale de disparitie.

Grigoras cel smecheras,te rog intereseaza-te intai inainte sa vb…Si asta o spun de aici din inima Vaii Jiului,unde se stie ceea ce a fost cu adevarat la Bucuresti…Nu mai denigra bietii oameni ca nu esti tu mai presus de ei

January 9th, 2009 at 3:12 pm
Florin Laiu
 223 

Danut Tanase 209
” Eu unul am auzit zeci de predici in BAZS cum ca BAZS este Laodiceea, se pare ca eram beat, drogat sau dus cu capul.
Astept.”

Dănuţ, am auzit într-adevăr şi eu, poate sute de predici şi am predicat şi eu chiar, aşa cum sunt sigur că ai predicat şi tu, care între timp ai aruncat laoparte mărturiile Spiritului Profetic, dar ai reţinut ideea tradiţională populară (predicată cu predilecţie de reformişti) că Laodicea=AZS. Acesta este un adevăr parţial, aşa cum am afirmat mai sus, în sensul că se aplică şi la AZS, dar nu în sensul că descrie pe AZS în mod exclusiv. Această aplicaţie exclusivistă a dus la nivelul popular la două interpretări extreme: una, că Biserica AZS este adevărată fiindcă este ultima şi s-a profeţit despre ea în Apocalipsa 3 (Laodicea); iar cealaltă interpretare a venit din partea criticilor răutăcioşi care s-au bucurat să descopere că Biserica AZS este Laodicea, iar ei în semn de protest nobil au “ieşit din Babilon”, continuând să blameze Biserica. Aceştia vin de obicei cu EGW (aşa cum venea acum câţiva ani ştii tu cine) şi folosesc scrierile ei pentru a-şi arăta ostilitatea faţă de Biserică.

Iată însă unele mărturii ale EGW despre identitatea Laodiceii şi rostul mesajului, care nu au fost suficient luate în consideraţie.

“The message to the Laodicean church is applicable to all who have had great light and many opportunities, and yet have not appreciated them. There are a large number of professing Christians who do not really follow Jesus. They do not bear the cross by proper self-denial and self-sacrifice.” RH March 11, 1902
http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?
C=24102946&K=173818010910903799&M=P

“The design of the message to the Laodiceans was to rid the church of . . . fanatical influences; but the effort of Satan has been to corrupt the message, and destroy its influence. He would be better pleased to have fanatical persons embrace the testimony, and use it in his cause, than to have them remain in a lukewarm state. I have seen that it was not the design of the message to lead brother to sit in judgment over his brother, to tell him what to do, and just how far to go, but for each individual to search his own heart, and attend to his own individual work” (2SG 223).
http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=63260681&K=173818010910903799&M=P

“Halfhearted Christians are worse than infidels; for their deceptive words and noncommittal position lead many astray. The infidel shows his colors. The lukewarm Christian deceives both parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Satan uses him to do a work that no one else can do” (Letter 44, 1903). http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=63268386&K=173818010910903799&M=P

“The Laodicean message has been sounding. Take this message in all its phases and sound it forth to the people wherever Providence opens the way. Justification by faith and the righteousness of Christ are the themes to be presented to a perishing world” (Letter 24, 1892).
http://www.egwtext.whiteestate.org/cgi-bin/egw2html?C=63272155&K=173818010910903799

Am verificat comentariile biblice AZS “standard”, precum şi comentarii particulare (U. Smith, J. Vuilleumier, D. Popa), dar încă nu găsesc un comentariu AZS care să afirme explicit sau implicit că Lodicea Apocalipsei ar fi un nume de cod pentru Biserica AZS. Se afirmă uneori că mesajul acesta “se aplică ŞI la AZS”, dar nu se vorbeşte despre un “privilegiu” exclusiv pentru AZS ca să se numească Laodicea.

January 9th, 2009 at 6:00 pm
ascultator
 224 

PT cineva mai inteligent decit sint eu!!!

Cautind informatii pe
http://www.whiteestate.org/books/mol/Chapt47.html, am descoperit ceva care mi-a produs intrebari si neliniste.

“One of Ellen White’s unfulfilled predictions relates to future events. Key words that describe the forces that will focus on Seventh-day Adventists are “sifting” and “shaking.”
… but Ellen White foresaw a time prior to the close of probation when special circumstances will test and sift every Adventist. The special sifting is often called the “shaking” time. Sometimes she uses the term “shaking” to refer to the process by which all church members will be tested; at other times she refers to the profound shaking that will prevail during the Seven Last Plagues.

Some of the causes of the final shaking within the Adventist Church will be:

· Persecution from outside the church.

· Erroneous doctrines within the church.

· Prevailing worldliness caused by not having experienced “the love of the truth,” or being “sanctified through obedience to the truth.”

· Resistance to the “straight testimony called forth by the counsel of the True Witness to the Laodiceans.”

· Specific rejection of the sanctuary doctrine involving the significance of the pre-advent judgment and the relationship between the cleansed sanctuary and cleansed people.

· Rejection of the ministry of Ellen White. ”

Eu credeam ca biserica va pierii din cauza necredintei oamenilor in Isus, neascultarii de Isus, departarea de invataturile lui Isus, lepadarea de Isus. Nicaieri nu se aminteste de Dumnezeu sau Isus in acest capitol, doar
de EGW si lucrarea ei. E posibil asa ceva sau am inteles eu gresit?

Rog pe cineva sa-mi raspunda!!!.

January 20th, 2009 at 6:37 pm
ascultator
 225 

In aceeasi carte “messenger and Massage” cap 47 scrie:

To keep the Adventist ship on course as it heads toward harbor, the message that set its course must remain as unclouded and as effective as an ocean liner’s compass and radar. And to keep the message relevant and meaningful, the Messenger who first framed the message must be listened to as the harbor pilot, especially as the ship enters the turbulence of the narrows, close to port. ”

Cine este pilotul biserici , Isus sau EGW? Cred ca raspunsul la intrebarea aceasta determina daca biserica va supravietui sau nu.

January 20th, 2009 at 6:46 pm
 226 

Florin

FL:–““The message to the Laodicean church is applicable to all who have had great light and many opportunities, and yet have not appreciated them. There are a large number of professing Christians who do not really follow Jesus. They do not bear the cross by proper self-denial and self-sacrifice.” RH March 11, 1902″”

Inteleg “dilema” si incercarile de a se iesi de sub aceasta “firma proasta”–LAODICEIA.
Contextul din care vin acele exemple date de tine trebuie sa aiba ultimul cuvint.
Eticheta cu LAODICEIA in adventism este totdeauna aplicata celor care “au vazut lumina noua”(curatirea sanctuarului,sabatul ,reforma sanitara ,judecata de cercetare )
au crezut mesajul ,insa acest mesaj nu produce rezultate pozitive in viata lor.(sacrificiu pentru lucrare)

Eticheta de LAODICEA eu nu am intilnit-o in SPIRITUL PROFETIC ca fiind aplicata la -BABILON-!
Traditia spune ca 1844 este anul de nastere a “ULTIMEI” biserici (cea adevarata)si tot in acest an celalate denominatiuni (biserici)au devenit BABILON .
In spiritul profetic nu cred ca cineva va gasi eticheta de laodicea aplicata la babilon (celorlalte denominatiuni)!

S-ar putea sa gresesc ,dar eu nu am intilnit eceste afirmatii in spiritul profetic.

Cei care incearca sa o aplice si la BABILON nu vor gasi suport in spiritul profetic sau in scrierile pionierilor adventisti.

“Ultima biserica apocaliptica “a inceput in anul 1844 si se numeste Laodiceia ,toate celalate biserici care nu au primit “lumina”au devenit BABILON si se inchina ( fac rugaciuni)la DIAVOL. -nu ca ar fi “caldicei”-(experiente si viziuni)

Aplicatile mesajului laodicean sint CLARE si intotdeauna in context se aplica la oameni “caldicei”din biserica adventa si niciodata la oameni apostaziati din babilon.

Eu sint de acord cu tine ca “mesajul “laodicean se aplica astazi si prin istorie la toti cei care poarta numele de crestini.

Adventismul de ziua a saptea nu a avut insa aceasta interpretare !
Asa cum spui tu –pentru ca in apocalipsa nu mai este nici o biserica dupa Laodiceia ,ei sau indentificat cu ea si pentru ei a devenit o “dovada”ca aceasta biserica nu poate cadea .si ca va rezista pina la venirea Domnului ca SINGURA biserica adevarata ,iar celalate sint BABILON apostaziat .
Ideia este ca daca un -adventist -paraseste biserica adevarata ,,acest om automat cade in necredinta sau se intoarce in BABILON.
Ellen White pe buna dreptate CRITICA membrii bisericii ei si spunea ca sint “caldicei”si fara pasiune pentru mesajul advent si sacrificiu pentru lucrare.
Fizic ei nu mai erau in BABILON si se complaceau doar prin faptul ca erau membri in “ultima biserica”sperind ca aceasta le va fi suficient.
Unul din lucrurile ce imi place la Ellena White este determinarea ei –totul sau nimic–!!
Pentru ea nu exista cale de mijloc-(caldicel) .
Pentru ea ,BABILONUL era apostaziat si nu numai CALDICEL.
In orce context ,acest mesaj al laodiceiei era aplicat numai membrilor din biserica adventa de ziua a saptea si niciodata “babilonului”!!

PS–Am fost placut impresionat de conversatia noastra telefonica !!

Beni

January 22nd, 2009 at 8:57 am
 227 

foarte

September 13th, 2009 at 11:14 am
Cosmin
 228 

Cum pot vedea si eu ca dau play si nu merge?

February 23rd, 2013 at 10:46 am
 229 

sper ca toate aceste discuti sa duca la bun sfarsit descoperirea adevaratului caracter al lui dumnezeu tatal, al domnului hristos si sa nu intervina domnul lucifer sa canalizeze discutia pe alte meleaguri macar ca voi sunteti siguri domnilor ca batalia finala este la capat domnul hristos nu are o mireasa caracterul lui este inteles gresit iar voi faceti sa se stearga tot ce vrea dumnezeu sa va descopere tare mie frica ca iar o sa mai treaca vreo 50 de ani si voi o sa spuneti caci nu din cauza voastra orbilor vi sa tat o lumina si o calcati in picioare ati distrus sanctuarul pastori de la cernica iati virusat vestiti o evanghelie sterpa falsa far putere si zugraviti caracterul lui dumnezeu dupa mintea voastra infecta virusata si bolnava luati de la serva domnuli numai ce vreti voi fiinca nu sunteti capabili sa intelegeti ce vroia domnul sa-i spuna atunci nici ea nu intelegea parinti vostri au exilato pe ceilalti iau despartit si intodeauna asta sa intamplat si veniti sa va dati cu parerea in timp ce dumnezeu sta prizioner in sanctuar far mireasa in timp ce voi pretindeti ca sunteti alesi sau urmasi lui rusine si dumnezeu sa va ierte fiinca sunteti poporul lui rusine sa ne fie la toti,fiinca viata vesnica este sa te cunoasca pe tine si pe isus iar noi il facem criminal pt toate nenorocirile care se intampla sau partas cu lucifer cutremurativa ceruri si radeti ingeri ai lui lucifer fiinca ati reusit sa duceti poporul advent in ratacire cu lumina in mana trezestene dumnezeul iubiri infinite si terminati lucrarea descopera taina ascunsa de lucifer veacuri intregi hristos in voi nadejdea slavei adica sigilarea caraterului dumnezeiri in omul pacatos restaurat refacut resfintit sigilat al domnuli pe veci…..iertare celor care scrajnesc din dinti si au inca caracterul diavolului….

March 23rd, 2013 at 1:46 pm

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment